ASTERI kirjanpito-ohjelman
KurssimateriaaliaLinkkejä kursseilla käsiteltävien asioiden neuvontasivuille
===========================================

Neuvontasivumme ovat asiasta "Miten eri tilanteissa kirjanpito tehdään Asteri kirjanpito-ohjelmalla".
Sivuilla on mukana runsaasti kirjanpidon vaatimuksiin ja lainsäädäntöön liittyviä neuvoja.
Ne neuvot ovat kuitenkin "sivutuotteita" ja ovat käytönnön syistä mukana "mielipiteinämme".
Sivujen lopussa on sivun päiväys. Huomioi että osa tiedoista on sen aikaisia. Kerro jos on veirheellisiä tietoja.
Sivut ovat tarkoitetut kirjanpitoa osaavalle henkilölle.
Ne ovat kuitenkin erittäin hyviä kirjanpitoa opiskeleville.
Eri tapoja löytää neuvoja sivuiltamme neuvoja.html

Asteri kirjanpito
Asteri kirjanpito http://www.atsoft.fi/esitewkp.htm
Kirjanpito-ohjelman käyttöohjekirja, pdf-muotoinen http://www.atsoft.fi/pdf/manuwkp.pdf

Neuvontaa
Netin käyttö, Atsoftin kotisivu http://www.atsoft.fi/
Kirjanpidon tukisivu http://www.atsoft.fi/tukiwk.html
Varmuuskopiointi http://www.atsoft.fi/varmuuskopiointi.htm
Varmuuskopion palauttaminen muistitikulta tai CD:ltä http://www.atsoft.fi/wkvarmuuskopionpalauttaminen.htm
USB muistin käyttämisestä http://www.atsoft.fi/usbmuisti.htm
Kirjanpito USB tikulla tai levyllä http://www.atsoft.fi/aineisto-usb-medialla.htm
Ohjeita uuden koneen ostajalle http://www.atsoft.fi/uuskoneo.htm
Vihje: oppikirja "Taloushallinnon taitajaksi" http://www.atsoft.fi/oppikirja-taloushallinnon-taitajaksi.htm
Hakemistorakenne: oma kone, verkkokäyttö, pilvikäyttö, taltoioinnit CD:lle, varmuuskopiot muistikulle jne.
Pilvikäyttö http://www.atsoft.fi/dropbox-pilvikaytto.htm
Verkkokäytön ohjeet http://www.atsoft.fi/tukiverkko.html

Tilipuitteistot ja kirjanpidon logikkaa
Tilipuitteistot http://www.atsoft.fi/genetili.htm
Lyhennetty tuloslaskelman kaava http://www.atsoft.fi/bruttotulos-tuloslaskelma.htm
Myynti- ja käyttökate nykyisillä tilikartoilla http://www.atsoft.fi/myynkate.htm
Mallina erilaisista muokkausmahdollisuuksista LH MV ME tilipuitteisto:
liikkeenharjoittajan, maatalouden ja metsätalouden yhteinen tilipuitteisto http://www.atsoft.fi/LHMVMEyhteinenkirjanpito.htm
Kirjanpidon logiikkaa - tiliristikoista http://www.atsoft.fi/zwkptiliristikot.html
Logiikkaa - tulostemalli http://www.atsoft.fi/malliyhdistys2008tulostemalli.pdf
Rahoitusvastikkeiden jälkilaskelma http://www.atsoft.fi/rahoitusvastikkeiden-jalkilaskelma.htm
Kirjanpitolain ja asetusten muutokset 1.1.2016 http://www.atsoft.fi/wk-kp-lain-uudistus-2016.htm
ALV lain muutos 1.1.2017 osaltaan maksuperusteiseksi http://www.atsoft.fi/maksuperusteinen-alv.htm
Kirjanpitolain muutoksen 1.1.2018 ja kahdenkertaisenkirjanpidon pohdintaa https://www.atsoft.fi/zwkuudistus.htm
Kirjanpidon siirto toisesta ohjelmasta kesken tilikauden https://www.atsoft.fi/zwkaloituskeskentilikauden.htm


Kirjaustila
Asteri- Tapahtumat nettiselaimesta kirjanpitoon, erillinen tapahtumien tuontiohjelma http://www.atsoft.fi/esitetn.htm
Tiliotteen automaattinen tuonti kirjanpitoon TITO tiedostosta http://www.atsoft.fi/wkpy.htm
Saapuneet viitemaksut tapahtumakohtaisesti päiväkirjaan http://www.atsoft.fi/ktl-kirjanpitoon.htm
Siirtyminen Asteri kirjanpitoon kesken tilikauden http://www.atsoft.fi/wksiirtyminentoisestaohjelmasta.htm
Kirjauksen jako % määräisessä suhteessa http://www.atsoft.fi/zwktosjako.htm
Kirjauksen jako prosenttiosuuksin - leikepöytä -exel http://www.atsoft.fi/wk-laskusaanto.htm
Kaluston kirjauksesta nettokirjauksena http://www.atsoft.fi/zwkkalustoalv.htm
Päiväkirja-aineistoa leikepöydältä kirjanpitoon http://www.atsoft.fi/wkleikepoyta.htm
Päiväkirja-aineistoa muusta ohjelmasta Asteriin http://www.atsoft.fi/wkmuupvk.htm
Vuosipäivitysten sisällöt http://www.atsoft.fi/wkpv.htm

ALV
ALV koodit ja linkkejä ALV käsittelyyn kirjanpidossa http://www.atsoft.fi/wk-alv-koodit.htm
Kausiveroilmoitus arvonlisäverosta http://www.atsoft.fi/arvonlisaveron-kausiveroilmoitus.htm
Auton kolarikorjauksen ALV http://www.atsoft.fi/wkautonkolarikorjauksenalv.htm
Nettokirjaus kun tiedetään vain ALV tai veron peruste http://www.atsoft.fi/wk-alv-nettokirjaus-perusteesta.htm
EU ostojen ALV käsittelystä http://www.atsoft.fi/wkeuyhteisoosto.htm
EU palveluoston ALV http://www.atsoft.fi/wk-eu-palveluostot.htm
Tuontikaupan EU:n ulkopuolelta ALV:n kirjaamisesta http://www.atsoft.fi/zalvulk.htm
EU:n ulkopuolelta maahantuotujen tavaroiden ALV http://www.atsoft.fi/maahantuonnin-alv.htm
Käännetyn arvonlisäveron käsittely http://www.atsoft.fi/zkaannettyalv.htm
Käytetyn tavaran kauppiaan marginaalivero http://www.atsoft.fi/kaytmarg.htm
Matkatoimiston marginaalivero http://www.atsoft.fi/matkmarg.htm
Oman käytön ALV, rakentaminen http://www.atsoft.fi/zalvomak.htm
Rakentamispavelun käänteinen ALV 1.4.2011 alkaen http://www.atsoft.fi/rakentamispalvelujen-kaannetty-arvonlisaverovelvollisuus.htm
Kaluston kirjaaminen nettokirjauksena http://www.atsoft.fi/zwkkalustoalv.htm
Komissiokaupan kirjanpito http://www.atsoft.fi/komissiokauppa.htm
Kirjauksen jako prosenttisuhteessa http://www.atsoft.fi/zwktosjako.htm
Kiinteistön vuokrauksen osittainen ALV  http://www.atsoft.fi/kiinteiston-vuokrauksen-osittainen-alv.htm
Osittainen ALV prosentti vaihtelee http://www.atsoft.fi/osittainen-alv-vahennysoikeus.htm
ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa http://www.atsoft.fi/alvn-esittaminen-oikaisuerana-tuloslaskelmassa.htm
Automaattinen nettokirjaus päiväkirjan keskelle http://www.atsoft.fi/nettokirjaus-paivakirjaan-valiin.htm
Verotilin aiheuttamia muutoksia http://www.atsoft.fi/verotili.htm
ALV:n nousu 23% - 24% ym http://www.atsoft.fi/wk-alv-kantojen-muutos.htm
Ennakkomaksujen ALV:n käsittelystä http://www.atsoft.fi/ennakkomaksujenalv.htm
Oma-aloitteisten verojen veroilmoitus ja OmaVero-palvelu 1.1.2017 alkaen http://www.atsoft.fi/oma-aloitteisten-verojen-veroilmoitus.htm
OmaVeron RF viite http://www.atsoft.fi/rf-viite.htm
ALV lain muutos 1.1.2017 osaltaan maksuperusteiseksi http://www.atsoft.fi/maksuperusteinen-alv.htm

Hankkeet, projektit, kustannuspaikat
Hankkeet, projektit, kustannuspaikat http://www.atsoft.fi/wkhankkeetprojektitkustpaikat.htm

Saldoreskontra
Saldoreskontra myyntisaamisten ja ostovelkojen selvittämisessä http://www.atsoft.fi/kirjanpidon-saldoreskontra.htm

Sähköistä
Paperiton kirjanpito http://www.atsoft.fi/paperitonkirjanpito.htm
Tilikausituloste nettiselaimella katsottavaksi tositteineen http://www.atsoft.fi/wklinkittositteisiin.htm
Kirjanpidon tekeminen paperittomaksi http://www.atsoft.fi/tilintarkastajalle.htm
KILA:n yleisohje kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista 1.2.2011. KP lain muutosten 1.1.2016 johdosta osittain vanhentunut.
http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/all/98CA1240D57D5BD0C225782C003E0FCF?openDocument
PDF tiedostojen käyttö http://www.atsoft.fi/pdffactory.htm
Ohjeita ATK tarkastukseen http://www.atsoft.fi/atk-verotarkastus.htm

Tilinpäätöksen laatiminen
Tilinpäätöskirjaukset tehdään viimeiseen kuukauteen tai erilliseen "Tilinpäätöskirjaukset" kuukauteen.
Tilinpäätöstulosteita tehdään kirjaustilasta valinnalla TULOSTA - TILINPÄÄTÖSTULOSTEET
Aiempi TASEKIRJA on nykyään nimeltään TILINPÄÄTÖS. Se tehdään yhdeksi kokonaisuudeksi paperille tai PDF tiedostoksi:
Siinä pitää olla tase, tuloslaskelma, liitetiedot, kirjanpidon selostus, allekirjoitukset sekä jossakin olla liitetietojen tositteet.
Vuoden kirjanpidon tuloste voi olla esimerkiksi Tilikauden tuloste (HTML)
Siinä ovat yhteisesti tase, tuloslaskelma, päiväkirja ja pääkirja Tilikausituloste (html)
Budjettivertailu tehdään siten että siitä tehdään oma tilikautensa. - Tilinpäätöstulosteissa valitaan budjetti rinnalle.
Tase-erittelyt http://www.atsoft.fi/zwktase-erittely.htm
Kalustotilien erittely http://www.atsoft.fi/zwkkalusto.htm
Konsernikirjanpito http://www.atsoft.fi/zwkkonserni.htm
Kirjanpidon D/K eron selvittely http://www.atsoft.fi/zwkdkero.html

Asteri kirjanpidon läheisiä ohjelmia
Asteri- Tapahtumat nettiselaimesta kirjanpitoon, erillinen tapahtumien tuontiohjelma http://www.atsoft.fi/esitetn.htm
Asteri -Johdon raportointi, erillinen raportointiohjelma http://www.atsoft.fi/esitejo.htm
Asteri - Monipankki, erillinen pankkiyhteysohjelma http://www.atsoft.fi/monipankki-pankkiyhteys.htm
Asteri - Tuloveroilmoitusohjelma http://www.atsoft.fi/tuloveroilmoitus.htm
Asteri - Palkanmaksusta tiliöintitosite, ohjekirjan sivu 102/231 http://www.atsoft.fi/pdf/ohjewp.pdfOliko tästä sivusta apua? Jäikö jotain puuttumaan? Tiedätkö jotain lisättävää? Lähetä kysymyksesi tai rakentava palautteesi tällä lomakkeella suoraan Atsoftiin.
Oli hyötyä
ei ollut hyötyä

Nimi:
Yritys:
eMail:
Kirjoita viestisi tähän, luemme jokaisen viestin:


Kansilehti | Esitteet | Ylläpitosopimus | Hinnasto | Kurssit | Etätuki | Tilauslomakkeet
Tukisivut | Keskustelu | Uusimmat muutokset | Vuosipäivitykset | Yhteystiedot | Linkit | Palaute

Hae Atsoftin sivuilta:
Atsoft Oy Mäkinen | yhteystiedot | puh (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi | sivua päivitetty 10.9.2019 / am