Tätä sivua ei päivitetä. Siirryimme sivulle asteri.fi

Hae www.atsoft.fi:stä
1. 2. 3. 4. 5.

Palkanmaksu
Verokortti, ukk
Ennakonpidätyksen toimittaminen
- EPL 17 §
Henkilökuntaedut verotuksessa
Työmatkakustannusten korvaukset
Luontoisedut verotuksessa

2021 arvoja
Verokortin voimaantulo 21 20 19
Matkakust. korv. 21 20 19
Luontoisedut 21 20 19
Tyött.vak.maksut 21 20 (he) 19
Työeläkemaksut 21 20 19
SAVA-maksut 21 (t) 20 19
Palkkahallinnon tärkeät luvut 2021
Veron kooste sosiaalivakuutusmaksut

Kirjanpito ja ALV
arvonlisäverotus vero.fi ohjeita
kirjanpidon abc (Taloushallintoliitto)
Yleisohje kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista
Kila yleisohje ALV kirjaamisesta 30.10.2017
Kila lausunnot
Tietuekuvaus - OAV ALV tiedot
Pysäköinnin alv

Tuloveroilmoitus
Tietuekuvaukset - tuloveroilmoitus

Tietuekuvauksia veroh ilmoittamiseen
Tietuekuvaukset
Vuosi-ilmoitusten tietuekuvaukset


Lait
Finlex
vireillä olevat hallituksen esitykset
säädökset numerojärjestyksessä

Säädöksiä
KILAN lausunnot
Kirjanpitolaki
Kirjanpitoasetus
KP asetus pien- ja mikroyritys
Ennakkoperintälaki
Arvonlisäverolaki
- EVL (laki elinkeinotulon verottamisesta)
verotusmenettelylaki
- oikeustoimilaki


Verosuunnittelu
Verosuunnittelun perustyökalupakki


2019 henkilöveroilmoitus
Etätyö ja vähennykset
Työhuonevähennys
Vähennykset pääomatuloista
Veroilmoitus


Asteri Palvelut
Asteri Palvelut Oy
Verkkopalkka Connect


Some
YouTube Asteri kanava
Twitter @AtsoftFi
Veroh YouTube kanava

Omia
Tiliextra Oy
Tilintarkastusammattilaiset Oy
Yrityspalvelu Pentti Mäkinen Oy
Mesikämmenet ry

Hakuja
Ytj yrityshaku
puhelinnumerot
yritystiedot (Finder)
virre (prh)
SEPA
XML-validaattori
Nordea SEPA maksun peruutus
Nordea XMLDation
Nordea vanha
ohjelmistotalotiedotteet
Nordea vendor info

intranet
HelpDesk (j)

Tes, Kiky
Vuosilomalaki Finlex
Työaikalaki Finlex

Apuja
Suomalainen virheilmoitus englanniksi
Visual Studio Forum
Fiddler

Nettinopeusmittaus
Dna
Ookla


Toimistoristikko
toimistoristikko.fi
- omistajien sivut
- taloushallinto
- SokoPro projektipankki
C43 alv
Korjausmenot kirjanpidossa ja verotuksessa, aktivointi saako, pitääkö EVL 24§
Liittymismaksut kirjanpidossa ja verotuksessa (Tilisanomat)
- Liittymismaksujen käsittelystä verotuksessa (veroh)
- Liittymismaksujen merkitsemisestä maksajan tilinpäätökseen (KILA 2001/1670)
- Sähköliittymismaksujen kirjaamisesta (KILA 2001/1650)
Hae hakukoneella
Google


Kansilehti | Esitteet | Ylläpitosopimus | Hinnasto | Kurssit | Yritysesittely | Jälleenmyyjät | On-line tilaukset
Tukisivut | Keskustelu | Uusimmat muutokset | Vuosipäivitykset | Yhteystiedot