Vuodenvaihteen huomioita ASTERI palkanmaksuun

.

******* Alla v. 2018 ja vanhempaa selostusta *********

Sotumaksun nimitys muuttui 1.1.2017 savamaksuksi
Ohjeissa ja ohjelman koodauksissa esiintyy ja käytetään edelleen sanaa "sotu":
Useissa kohdissa olemme muuttaneet sanaksi "sava, savamaksu, Työnantajan sava%" tai vastaavaksi.
Se on kaikissa aineistoissaskohtuuttoman suuri työ, eikä ole tarkoituksenmukaista keskittyä sen sanan muutokseen.
Tekstissä ja ohjeissa sanat "sotu" ja "sava" tarkoittavat samaa asiaa.
Sotu sisälsi aikanaan savan ja muita maksuja. Nykyään sisältää vain savan. Siksi nimitys on muutettu.

Palkanmaksun muutoksia vuonna 2017
- vuosi-ilmoitukset verovuodelta 2017:
- saajakohtaisessa erittelyssä vain vuosilukumuutos
- rajoitetusti verovelvollisen erittelystä poistettu seuraavat suorituslajit:
S1 - raj. verovelv. Säästödirektiivin mukainen korko tai tällaista korkoa sisältävän tulon kokonaismäärä
S2 - raj. verovelv. Säästödirektiivin mukainen korko ..., jos saajana maksuasiamies
S3 - raj. verovelv. Säästödirektiivin mukainen myynnin, takaisinoston tai lunastuksen tuottoon sis. korko tai tuoton kokonaismäärä
S4 - raj. verovelv. Säästödirektiivin mukainen myynnin ..., jos saajana maksuasiamies sekä niitä vastaavat pankkitilinumerokohdat IBAN, BIC ja muu kansainvälinen tilinumero

Palkanmaksun päivitys loppuvuonna 2016
Työnantajasuoritusten ilmoittamisen muutokset 1.1.2017 alkaen
- ilmoitustiedosto muuttuu - korjausmenettely muuttuu
- terminologia muuttuu
Eläkeuudistus 1.1.2017
Työntekijän TyEL-maksuun kolme maksuluokkaa
- 17-52 -vuotiailla perusmaksu
- 53-62 -vuotiailla perusmaksu + 1,5 prosenttiyksikköä -
yli 63-vuotiailla perusmaksu
Ennakonpidätystietojen suorasiirto
Pankkiyhteys Asteri Monipankkiohjelman kautta
Verohallinnon palvelukatko 22.12.2016 klo 16:30 - 3.1.2017

Lukuisia pieniä uudistuksia, ks. Päivitysvihko

Rajoitetusti verovelvollisille on vuonna 2016 uusia suorituslajeja.
Tarkista onko sellaisia palkanmaksussasi ja käy muuttamassa jo maksettuihin palkkoihin ne suorituslajit
- R2 - raj. verovelv. Ennakonpidätyksen alainen julkisyhteisön maksama palkka
- R5 - raj. verovelv. Esiintyvän taiteilijan henkilökohtaisesta toiminnasta maksettu ennakonpidätyksen alainen korvaus
- R6 - raj. verovelv. Urheilijan henkilökohtaisesta toiminnasta maksettu ennakonpidätyksen alainen korvaus
- AM - raj. verovelv. Merityötulo
- RM - raj. verovelv. Ennakonpidätyksen alainen merityötulo
- AE - raj. verovelv. Etuus (esim. opintoraha, työttömyyspäiväraha)
- RE - raj. verovelv. Ennakonpidätyksen alainen etuus

Vuosi-ilmoituksen saajakohtainen erittely verovuodelta 2016 on muuttunut erilaiseksi.
Vuonna 2015 esimerkiksi sadan euron summa ilmoitettiin lähetettävässä tiedostossa muodossa 10000. Vuonna 2016 ilmoitetaan muodossa 100,00.
Vuosi-ilmoitusta tehtäessä ilmoitettavat kohdat ovat erilaisia, eri numeroisia ja laskentakaavat ovat vuonna 2016 erilaisia kuin vuonna 2015.
Palkanmaksuja tehtäessä on syytä tietää mitä on vuoden loputtua ilmoitettava.
Ne pitää käyttäjän aikanaan määrittää oikeiksi.
Kokeile heti päivityksen jälkeen uutta yhteenvetoa ja muuta luukkujen laskentakaavoja.
Luukkujen muutoksia voit katsella esimerkiksi aloittamalla vuodenvaihteen tulosteista saajakohtaisen erittelyn laskennan.
Siinä taulussa näet luukut ja niiden laskennat.
Kun muutat viimeisen palkanmaksukerran maksuvuodeksi 2015, niin saat vertailun vuoksi näkyville vuoden 2015 taulun ja laskentakaavat.

Poisto- ja korjausmenettely on muuttunut.
Katso asiasta verottajan ohjeet.
Korjatessa tiedoston lähettäminen aiemmin lisäsi palkkojen määriä ilmoitetuilla summilla.
Vuoden 2016 menettelyssä uusi ilmoitus korvaa vanhat ilmoitetut summat.
Edelleen aiemman ilmoituksen poistaminen on myös mahdollista..
Ohjeet ovat myös ohjelman muutoshistoriassa ja aikanaan päivitysvihkosessa.


Vuosi-ilmoitus 2016 - Verohallinnon antama ohjeistus:
Vuosi-ilmoituksen tietuekuvaukset, täyttöohjeet ja lomakkeet löytyvät osoitteesta
Tietuekuvaukset
jossa täyttöohjeet ovat linkeissä
Täyttöohje 2016
Täyttöohje rajoitetuista...
Vuosi-ilmoitusten korjaamisen ohje


Katso video palkanmaksun vuodenvaihteen toimista:
Palkanmaksun vuodenvaihdetoimet 2008 (suosittelemme videon katsomista)
Katsottavissa on myös tietoiskujen 17.12.2009 ja 11.1.2010 videot.
Huomioi, että ne ovat kyseisen ajan videoita ja käytettävissä soveltuvilta osin tähän vuodenvaihteeseen.

Kokeile hyvissä ajoin
Kokeile vuosiyhteenvetoja hyvissä ajoin, vaikka et tekisikään vielä lopullisia ilmoituksia.
Kokeile siten että ehdit tekemään mahdolliset korjaukset ennen kuin teet joulukuun osalta kausiveroilmoituksen.

Täsmäytä yhteenvedot
Tulosta palkkalistojen yhdistelmä koko vuodelta sekä vuodenvaihdetulosteista vuosiyhteenveto. Vertaa sitten näitä palkansaajittaisia ja palkanmaksukertaisia yhteenvetoja keskenään. Vertaa yhteissummia myös kirjanpidon näyttämiin todellisuudessa maksettuihin summiin.
Tulosta vastaavat yhteenvedot korvauksista ja vähennettävistä eristä. Niitä saat kohdasta "Tulosta - Muut listaukset(oma raportti)"
Palkkalistojen yhdistelmän saat tulostettua palkkojen syöttötilasta, kohdasta "Tulosta - palkkalistojen yhdistelmä - valituista palkanmaksukerroista". Valitse kaikki palkanmaksukerrat pitämällä "shift "-nappula alhaalla ja napsauttamalla ensimmäistä ja viimeistä.

Täsmäytä alustavasti vuosi-ilmoituksen saajakohtainen erittely
Tulosta vuosi-ilmoituksen saajakohtainen erittely.
Sen saat kohdasta "Tulosta - vuodenvaihdetulosteet - vuosi-ilmoituksen saajakohtainen erittely ja siellä pallukka kohtaan "kaikki".
Tulosta alustavasti "yhteissummat paperille". Tarkista että yhteissummat täsmäävät palkkalistojen yhdistelmän ja vuosiyhteenvedon kanssa. Tarkista erikoisesti työntekijältä perittyjen TyEL maksun ja työttömyysvakuutusmaksun määrä. HUOM! Ota tarkistaessasi huomioon, että tarkistustulosteen summat eivät sisällä rajoitetusti verovelvollisille maksettuja suorituksia.
Joskus johdannaiskaavoissa on ollut kohdan 714 koodina @154tttel+@154tyött+@154tttyel. Silloin ohjelma otti aivan oikein sekä tttel että tttyel kodatut. Kun sitten joku oli vahingossa muuttanut myös tuon ensimmäisen @154tttel koodin muotoon @154tttyel niin tttyel maksu tulisi summaan kahteen kertaan.
Syötä kunkin palkansaajan kohdalle tarvittavat lisäykset ja korjaukset, esimerkiksi autoedun selostukset.
Jos olet tehnyt omia koodauksia, niin tarkista että palkansaajittaiset erittelyt ovat oikein.
Tee tarvittavat koodausten mutokset ja tulosta uudestaan.

Savamaksusta vapautetut 68 vuotta täyttäneet, merkitse erikseen kenttään 136
Jos mukana on palkansaajia, jotka ovat täyttäneet 68 vuotta ja sen johdosta ei heidän osaltaan mene sotua, niin merkitse heidän kohdallaan saajakohtaiseen erittelyyn kenttään 136 sotumaksusta vapaa palkan määrä. Tarkista että ohjelman tuoma luku kyseiseen luukkuun on oikea.

Täsmäytä kuukausittaisiin ilmoituksiin
Vertaa palkkalistojen yhdistelmän summia TAS ilmoituksiin ja maksuihin. Tällä varmistat että tietokoneella on tallessa kukin palkanmaksukerta sellaisena, kuin se on verottajalle ilmoitettu. Täsmäytä myös kirjanpidossa oleviin summiin.

Sähköinen ilmoittaminen Verohallinnon ILMOITIN palvelulla
Kausiveroilmoitukset ja vuosi-ilmoitus saajakohtaisine erittelyineen lähetetään sähköisesti tiedostoina suoraan verohallinnolle. Saat Asterista tulostettua tarvittavat ilmoitustiedostot.

Sähköinen - paperinen
Huomioi, että vaikka ilmoitukset menevät sähköisesti, on niiden taltiointi tehtävä kirjanpitolain vaatimusten mukaisesti paperille tai "sähköiselle paperille" pdf tiedostoksi. Sähköinen aineisto on tarvittaessa verovelvollisen voitava tulostaa paperille. Tämä koskee kaikkea kirjanpitoaineistoa, riippumatta siitä, onko aineisto itsellä tai palveluntarjoajalla.
Tulosta siis verottajalle lähetetyt ilmoitukset ja kuittaukset myös pdf tiedostoiksi ja taltioi ne odottamaan vuosittain tehtävää CD rompuille viemistä.

Ilmoittaminen paperilla
Jos konekieliseksi tekeminen ja sähköisesti ilmoittaminen ei millään onnistu niin selvitä ilmoittamisen ohjeet verohallinnosta. Tulosta Asterista edellä esitetyt tulosteet. Niitä voit käyttää ilmoituksen tekemisen mallina.


TyEL ilmoituksen tilanteista:

Ennakkotieto, että TyEL-sopimuksen numero muuttuu marraskuussa 2017
Annamme tarkempia tietoja asiasta, kunhan niitä meille ilmoitetaan.

Elo ilmoitti että TyEL sopimuksen numero muuttuu marraskuussa 2017.
Nykyisellä Asterilla voidaan koko vuoden ansio ilmoittaa uuden TyEL numeron mukaisesti. Voidaan myös erikseen ilmoittaa alkuvuosi ja loppuvuosi jos Elo niin haluaa.

Vuonna 2019 ilmoittaminen muuttuu KATRE:n mukaiseksi kuukausittaiseksi ilmoittamiseksi.
Suosituksensa on, että TyEL-ilmoituksessa siirryttäisiin vuosi-ilmoituksesta kuukausi-ilmoitukseksi jo vuoden 2018 alussa.
Se on Asterissa mahdollista

Onko työntekijä TyEL-ikäinen (18-67 vuotias)?
TyEL:n ja MEL:n mukainen vakuuttamisvelvollisuus alkaa työntekijän 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta. Vakuuttamisvelvollisuus päättyy sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin työntekijä täyttää 68 vuotta.

Tarkista, että palkansaajan tiedoissa, palkkojen syöttötilassa Palkan erät yhteensä / Työttömyysvakuutus ja TyEL / on valittu kohta (*) Palkansaaja
Jos valittu (*) ei määritetty, ei tule listalle.

Tarkista Tulosta / TyEL / Syötä työsuhdetiedot, että palkansaajalla on vakuutustiedoissa oikea vakuutusnumero (sama kuin muilla)
Tarkista myös, että alkamispäivämäärä on ilmoitusjaksolla

Tarkista, että on saanut palkkaa yli TyEL rajatulon
Vuonna 2016 TyEL:n piiriin kuuluvan työntekijän ansion alaraja oli 57,51 €/kk ja vuoden 2017 alaraja on 58.19

Miksi TyEL ja Tyött maksua ei ohjelma perinyt palkansaajalta uusien prosenttien mukaan vaikka ohjelmapäivitys 2016 oli tehty?
Asia korjautui kun maksupäiväksi merkittiin vuoden 2106 päivä, eikä vahingossa vuoden 2015 päivää.

Miksi TyEL ja Tyött maksut eivät tulostu vuosi-ilmoituksen saajakohtaiseen erittelyyn?
Tarkista että laskentakaavoissa johdannaiskaavojen määritys on olemassa ja on oikein..

Miksi Työntekijän entinen nimi näkyy TyEL-ilmoituksessa?
Nimeksi tulostuu TyEL -työsuhdetiedoissa oleva nimi. Tarkista Tulosta / TyEL / Syötä työsuhdetiedot / Oikealla ylhäällä olevaan laatikkoon voit korjata nykyisen nimen, muista pilkku väliin.

Miksi TyEL-ilmoitus tulostuu tyhjänä?
Syötä TyEL työsuhdetiedot (Tulosta / TyEL / Syötä työsuhdetiedot) ja tarkista, että vakuutusnumero on kaikilla sama

Miksi TyEL-ilmoitukseen tulostuu nollasummainen työntekijä?
Jos ei ole saanut palkkaa koko vuonna, poista palkansaaja palkansaajakortistosta.
Jos tulee saamaan palkkaa seuraavana vuonna, perusta seuraava palkanmaksuvuosi ennen poistamista, tai lisää palkansaaja käsin seuraavaan palkanmaksuvuoteen.

TyEL ilmoittaminen vakuutusyhtiön "yrityskansio"palvelussa
Pienten työntekijämäärien työsuhdetietojen ilmoittaminen vakuutusyhtiön "yrityskansio" palvelussa voi olla helpompaa, joustavampaa ja nopeampaa kuin tiedostona sähköisesti lähettäminen. Tiedostona voi myös lähettää ja kannattaakin jos on enemmän palkansaajia. Määrittely ja tiedoston tekeminen tehdään kohdassa TULOSTA - TYEL

Eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, erittelyssä kohta 16
Kenttään kutsutaan lukua johdannaiskaavalla @714. Aikanaan kaavassa oli @254tttel+@254tyött.....
Nyt peritään TyEL maksua ja palkanmaksussa on koodiksi voitu muuttaa "tttyel". Sitä ei ole mahdollisesti muutettu johdannaiskaavaan. Lisää siis kaavaan @254tttyel tai laita se aikaisemman @254tttel tilalle. Jos koodauksissasi on myös "tttyel5" niin lisää se myös johdannaiskaavaan.

Ilmoitus Työttömyysvakuutusrahastolle
Asia on selostettu päivitysvihkosesa 28.10.2013 http://www.atsoft.fi/pdf/wppv13.pdf
Ohjelma tekee ilmoituksen työttömyysvakuutusrahastolle sekä sähköiseksi, että paperille.
Paperille tulostetusta voit ottaa tiedot siihen menettelyyn. jolla luvut ilmoitat.
Palkanmaksukertakohtasesti syötetään kullekin palkansaajalle pallukka osoittamaan, onko kysessä palkansaaja, ei velvollinen, osaomistaja tai ei määritetty.
Sen perusteella ohjelma tuo luvut ilmoitukseen. Ominaisuus on tulut ohjelmaan 24.10.2013, josta syystä aiemmissa palkanmaksukerroissa ei täpliä ole.

Palkansaajan ja ei velvollisen summat ohjelma ottaa se mukaan miten viimeiseen palkanmaksukertaan on merkitty.
Osaomistajan luvut ohjelma ottaa jokaisesta palkanmaksukerrasta erikseen.
Jos osaomistajia ei ole, niin riittää että laitat viimeiseen palkanmaksukertaan pallukat paikalleen. Laita palkansaajakortistoon, niille jotka eivät olleet viimeisessä mukana tieto työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuudesta. Kenttä on viimeisenä ja siihen tulee teksti "palkansaaja", "osaomistaja" tai "ei velvollisuutta".
- HUOM! Käy siis läpi vuoden 2017 aineistosi ja laita palkanmaksukertoihin täplä kohdalleen osaomistajille ja samalla ei velvollisille.
Jos olit päivittänyt ohjelman vuoden alussa, on pallukat jo varmastikin kohdillaan.
Ilmoituksen voit varmastikin tehdä myös käsipelillä ja laskea summat palkanmaksuaineistosta.

Verokorttitietojen suorasiirto
Ohjelmaversiosta 12.12.2013 alkaen on verokorttien suorasiirtopyynnön tiedoston luonti. Se on palkansaajakortistossa kohdassa TULOSTA...
Vie osakortistoon ne joiden verokorttitiedot pyydät. Klikkaa osakortisto aktiiviseksi ja tee siellä olevista tiedosto.
Lähetä se tiedosto verohallintoon ilmoitin.fi palvelulla. Noin viikon kuluessa saat ilmoituksen, että verokorttitiedosto on noudettavissa ilmoitin.fi palvelulla. Palkansaajakortistossa on ominaisuus, jolla tulostat kyseisen tiedoston selväkieliseksi.
Palkkojen syöttötilassa on ominaisuus kohdassa TIEDOSTO, jolla saat verokorttitiedot sitten aikanaan tuotua palkansaajille.
Voit vaihtoehtoisesti entiseen tapaan helmikuun alussa syöttää käsin uudet veroprosentit joko palkansaajien toimittamista verokorteista tai selväkieliseksi tulostetusta verohallinnosta saadusta listasta.
http://www.atsoft.fi/verokorttien-suorasiirto.htm

-----------------------------

Yksittäisiä huomioita

Sava/Sotu
Tarkista, ollaanko saamassa KELA korvausten johdosta savamaksun vapautuksia.

Kun sava on muuttunut, niin uuden savamaksun olet varmastikin huomannut merkitä palkanmaksua perustaessasi palkanmaksajan tietoihin.
Merkitse se myös tiliöintitositteeseen sekä selitetekstiin että laskukaavaan. Uusi savamaksu tulee siis merkitä kolmeen kohtaan.
SAVA muuttu yleensä ainakin vuosittain.
Vuoden 2011 alusta ei sotumaksua makseta alle 16 vuotiaista eikä 68 vuotta täyttäneistä. Ohjelmaversio 15.12.2010 huomioi tämän palkanmaksupäivän ja henkilötunnuksen perusteella.

Jos ohjelmasi on ajantasainen ja huomioi automaattisesti ei savannalaiset palkat iän perusteella, niin enää ei saa olla toistamiseen palkkojen tarkennuksissa "eisava" koodauksella samaa summaa. Silloin ohjelma vähentäisi savan kahdesti.

Kokouspalkkiot
Huomioi, että kokouspalkkiot esimerkiksi ovat joko savan alaisia tai ei savan alaisia. Niiden suorituslaji on joko P tai 1. Suorituslaji on sama riippumatta siitä, onko kysessä sava alainen tai savasta vapaa kokouspalkkio. Merkitse ei sotun alaisten kohdalla merkintä "eisava" palkkojen tarkennuksiin.

Sairausvakuutuksen päivärahamaksusta
Sairausvakuutuksen päiväahamaksusta vapaita suorituksia ovat esimerkiksi ei työsuhteessa olevan henkilön kokouspalkkiot. Huolehdi niiden osalta, että ennakonpidätysluukussa heidän kohdallaan kyseiset luukut ovat tyhjiä. Silloin kyseinen summa tulee vuosi-ilmoituksessa automaattisesti kenttään 136.

Sellaisen suorituksensaajan mukaan saaminen yhteenvetoon, joka ei ole mukana palkanmaksuissa
Lisää suorituksensaaja palkansaajakortistoon.
Tuo henkilö mukaan viimeiseen palkanmaksukertaan. Laita palkaksi vaikka 1 euro, siksi ajaksi kun teet saajakohtaista erittelyä.
Kun laadit saajakohtaista erittelyä, niin korjaa erittelyä kyseisen saajan kohdalta. Poista lopuksi saaja viimeisestä palkanmaksukerrasta.

Rakennusalan palkanmaksussa
Rakennusalan palkanmaksussa on verovapaita kustannusten korvauksia sekä sellaisia veronalaisia kustannusten korvauksia, jotka lopulta kuitenkin ovat saajalle verovapaita. Näiden ohje on sivulla http://www.atsoft.fi/wpveronalkustkorv.htm

Veronalaiset kustannusten korvaukset, erittelyssä kohta 157
Rakennusalalla maksetaan veronalaisia kustannusten korvauksia. Sellaisia ovat esimerkiksi matkakorvaukset ja työkalukorvaukset. Niistä ei pidätetä ennakonpidätystä mutta ne ilmoitetaan vuosi-ilmoituksen saajakohtaisessa erittelyssä kohdassa "157 veronalaiset kustannusten korvaukset". Palkansaaja vähentää kyseiset summat tulonhankkimiskustannuksina omassa veroilmoituksessaan. Asterissa voidaan asia hoitaa siten että kyseiset korvaukset maksetaan omina riveinään "Verottomat korvaukset" taulussa. Koodeiksi voidaan laittaa "matka" ja "työkalu". Kuitenkin kilometrikorvaus "tossuraha", joka on työehtosopimuksen mukainen merkitään tavallisten kilometrikorvausten kaltaisesti.
Vuosi-ilmoituksen saajakohtaisen erittelyn laskentakaavoihin merkitään kohtaan 157 @712. Sillä viitataan johdannaistietojen laskentakaavaan 712.
Määritetään kyseisen johdannaistiedon 712 laskentakaavaksi @254matka+@254työkalu.
Johdannaistiedoissa on aiempaa perua verottomien korvausten laskentakaava 713 koodattuna @206-@254km. Sen kaavan perään lisätään -@254matka-@254työkalu.

Vuodenvaihteeseen liittyviä ohjesivuja
Asteri Windows palkanmaksun tukisivut
Tarkista lähetettävän aineiston oikeellisuus verohallinnon https://www.ilmoitin.fi/ palvelulla
Vuosi-ilmoituksen linkkejä
Uuden palkanmaksuvuoden aloittaminen
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu
Ohjevihko vuodelta 2012 Rajoitetusti verovelvolliset
Rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoittaminen


Oliko tästä sivusta apua? Jäikö jotain puuttumaan? Tiedätkö jotain lisättävää? Lähetä kysymyksesi tai rakentava palautteesi tällä lomakkeella suoraan Atsoftiin.
Oli hyötyä
ei ollut hyötyä

Nimi:
Yritys:
eMail:
Kirjoita viestisi tähän, luemme jokaisen viestin:


Kansilehti | Esitteet | Ylläpitosopimus | Hinnasto | Kurssit | Yritysesittely | Jälleenmyyjät | On-line tilaukset
Tukisivut | Keskustelu | Uusimmat muutokset | Vuosipäivitykset | Yhteystiedot | Linkit | Haku | Palaute

Hae Atsoftin sivuilta:
Atsoft Oy Mäkinen | yhteystiedot | puh (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi
Sivua päivitetty 29.12.2006, - 1.12.2017/am 5.9.2018/am