ASTERI palkanmaksuohjelman
Kurssimateriaalia

Linkkejä kursseilla käsiteltävien asioiden neuvontasivuille
===========================================

Neuvontasivumme ovat asiasta "Miten eri tilanteissa palknmaksua tehdään Asteri palkanmaksu-ohjelmalla". Sivuilla on mukana runsaasti palkanmaksun vaatimuksiin ja lainsäädäntöön liittyviä neuvoja. Ne neuvot ovat kuitenkin "sivutuotteita" ja ovat käytönnön syistä mukana "mielipiteinämme". Sivujen lopussa on sivun päiväys. Huomioi että osa tiedoista on sen aikaisia. Kerro jos on virheellisiä tietoja. Sivut ovat tarkoitetut palkanmaksua osaavalle henkilölle. Ne ovat kuitenkin erittäin hyviä taloushallintoa opiskeleville.

Asteri palkanmaksu
Asteri palkanmaksu http://www.atsoft.fi/pdf/esitewp.pdf
Palkanmaksuohjelman käyttöohjekirja, pdf-muotoinen http://www.atsoft.fi/pdf/ohjewp.pdf

Neuvontaa
Netin käyttö, Atsoftin kotisivu http://www.atsoft.fi/
Palkanmaksuohjelman neuvonta- ja päivityssivu http://www.atsoft.fi/tukiwp.html
Varmuuskopiointi http://www.atsoft.fi/varmuuskopiointi.htm
USB muisti http://www.atsoft.fi/usbmuisti.htm
Vuosipäivitysten sisällöt päivitysvihkosissa http://www.atsoft.fi/wppv.htm
Ohjelmien käytön opastusta Palkanmaksun kurssivideot
Ohjeita uuden koneen ostajalle http://www.atsoft.fi/uuskoneo.htm
Ilmaisen pilvikäytön mahdollisuus Dropboxilla http://www.atsoft.fi/dropbox-pilvikaytto.htm
Verkkokäytön ohjeet http://www.atsoft.fi/tukiverkko.html

Palkanmaksun aloittaminen
Uuden palkanmaksuvuoden perustaminen http://www.atsoft.fi/zwpuusiv.htm
Palkanmaksun koodit ja muuttujat http://www.atsoft.fi/wp-koodaus-muuttujat.htm
Työsuhdematkalippu http://www.atsoft.fi/wptyosuhdematkalippu.htm
Verokortit ja ennakonpidätys http://www.atsoft.fi/verokortti2005.htm
Sairasvakuutuksen päivärahamaksu http://www.atsoft.fi/sairausvakuutuksen-paivarahamaksu.htm
Lähdevero http://www.atsoft.fi/rajoitetusti-verovelvollinen.htm
Verokorttitietojen suorasiirto verohallinnosta http://www.atsoft.fi/verokorttien-suorasiirto.htm

Palkanmaksun koodausten logiikkaa
Palkanmaksun koodausten logiikkaa. Oman palkkalistan muokkaus http://www.atsoft.fi/wppalklisterkmkorvjavahennykset.htm
Rakennusalan palkanmaksu http://www.atsoft.fi/rakennusalanpalkanlaskenta.htm
Rakennusalan palkanmaksussa veronalaiset kustannusten korvaukset
Ulosottotilitys http://www.atsoft.fi/wpulosottotilitys.htm
Palkkojen jako kustannuspaikoittain http://www.atsoft.fi/zwpkust.htm
Kustannuspaikat palkanmaksussa http://www.atsoft.fi/wpkustannuspaikka.htm
Kustannuspaikat palkanmaksusta kirjanpitoon http://www.atsoft.fi/zwpkustannuspaikatpalkanmaksussa.htm
Koodauksissa johdannaistietojen laskennan määrittely http://www.atsoft.fi/zwpjohda.htm
Työtodistus omalomaketulosteella http://www.atsoft.fi/wptyotodistus.htm
Keskituntiansion laskentaa http://www.atsoft.fi/zkta.htm

Palkkojen maksaminen
SEPA-XML tiedostona. Ohjekirjan sivu 100. Päivitysvihkosen 2011 sivu 14
Palkkalaskelmat sähköpostina http://www.atsoft.fi/palkkalaskelmat-sahkopostiin.htm
Matka- ja palkkaennakot http://www.atsoft.fi/palkanmaksussaennakot.html

Kuukauden/ palkanmaksukerran tulosteet
ILMOITIN  palvelu Asteri palkanmaksusta http://www.atsoft.fi/tyvi.htm
Valvontailmoitus, kun ei ole palkanmaksua http://www.atsoft.fi/konekielinen-valvontailmoitus-jaksolta-jolla-ei-palkanmaksua.htm

Vuodenvaihteen tulosteet
EK:n palkkatiedustelu sähköisesti http://www.atsoft.fi/wpeksahkoinenilmoittaminen.htm
Vuodenvaihteen huomioita Asteri palkanmaksuun http://www.atsoft.fi/zwpvuodenvaihde.htm
Työttömyysvakuutusmaksurahastolle ilmoitus http://www.atsoft.fi/tvr.htm

Arkistointi
PDF tiedostojen käyttö http://www.atsoft.fi/pdffactory.htm
Vihje: Oppikirja opiskelun aloittajalle "Taloushallinnon taitajaksi" (, jossa palkanmaksun tulosteet Asterilla) http://www.atsoft.fi/oppikirja-taloushallinnon-taitajaksi.htm
Paperittoman palkanmaksun menetelmäkuvaus vuodelta 2003 http://www.atsoft.fi/zwppaperiton.htm
KILAn yleisohje, osittain vanhentunut http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/all/98CA1240D57D5BD0C225782C003E0FCF?openDocument
Kirjanpitolain uudistus 1.1.2016 antaa vapaammat muodot sähköisiin taltiointeihin.


Oliko tästä sivusta apua? Jäikö jotain puuttumaan? Tiedätkö jotain lisättävää? Lähetä kysymyksesi tai rakentava palautteesi tällä lomakkeella suoraan Atsoftiin.
Oli hyötyä
ei ollut hyötyä

Nimi:
Yritys:
eMail:
Kirjoita viestisi tähän, luemme jokaisen viestin:


Kansilehti | Esitteet | Ylläpitosopimus | Hinnasto | Kurssit | Etätuki | Tilauslomakkeet
Tukisivut | Keskustelu | Uusimmat muutokset | Vuosipäivitykset | Yhteystiedot | Linkit | Palaute

Hae Atsoftin sivuilta:
Atsoft Oy Mäkinen | yhteystiedot | puh (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi | sivua päivitetty 21.2.2017/ am