15.1.2001

DOS muistin vapauttaminen (Windows 95:n DOS boxissa)

- Tässä ohjeessa on selvitetty, miten Windows 95:ssä saadaan
 vapautettua Ms-Dos perusmuistia.

- CONFIG.SYS ja AUTOEXEC.BAT tiedostot sijaitsevat C: aseman
 juurihakemistossa, tiedostojen täydellinen nimi levyasematunnuksen
 ja hakemistopolun kanssa on C:\CONFIG.SYS ja C:\AUTOEXEC.BAT. Näitä
 tiedostoja muokataan MUISTIO -ohjelmalla:
 * Tiedosto luetaan käynnistämällä MUISTIO ja valitsemalla TIEDOSTO/AVAA
  ja antamalla "Tiedostonimi:" kohtaan C:\CONFIG.SYS
 * Tiedosto tallennetaan valinnalla TIEDOSTO/TALLENNA (älä käytä valintaa
  TALLENNA NIMELLÄ koska se muttaa tiedoston tarkenteeksi .txt jolloin
  tekemilläsi muutoksilla ei ole vaikutusta koneen asetuksiin)1. Käynnistä Ms-Dos kehote ja kirjoita

     MEM /C >PRN

  - Jos et saa tulostetta kirjoittimelle kirjoita:
     MEM /C >KOE.TXT
     START NOTEPAD KOE.TXT

   ja tulosta teksti muistion tiedosto/tulosta - valinnalla

  - Tai tulosta Asteri valikosta laiteympäristöraportti. (Asteri valikko-
   levyllä 24.11.1997 alkaen toimitetaan LAITERAP.EXE niminen laite-
   raportin tulostava ohjelma, jota voit käyttää, jos se on koneessa:
   käynnistä tällöin DOS:in komentoriviltä C:\ASTERI\LAITERAP)

  Katso tulosteesta seuraavat kohdat:

   1.1 "Moduulit, jotka käyttävät 1 Mt:n alapuolista" kohdasta
     "Ylämuisti" -sarake:
     JOS KAIKKI "Ylämuisti" SARAKKEEN ARVOT OVAT 0 (0K) -ARVOISIA NIIN
       - ylämuistia ei ole otettu käyttöön
       - lisää CONFIG.SYS tiedoston alkuun seuraavat rivit tässä
        järjestyksessä (muuta tarvittaessa C:\WINDOWS tilalle
        se hakemisto, minne WINDOWS on asennettu)
           DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
           DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS
           DOS=HIGH,UMB
       - Käynnistä tietokone, ota tuloste ja tarkista, tuliko
        "Moduulit, jotka käyttävät 1 Mt:n alapuolista" kohdasta
        "Ylämuisti" -sarakkeeseen joihinkin kohtiin muita arvoja
        kuin (0K). Jos tuli, jatka kohdasta 2.
       - Jos ylämuistissa ei vieläkään ole muita arvoja kuin 0 (0K)
        niin tarkista, että "Nimi" sarakkeesta löytyvät HIMEM ja
        EMM386. Jos toista tai kumpaakaan ei löydy, korjaa CONFIG.SYS
        tiedostoon rivit, joilla ne ladataan sellaisiksi, että
        ne löytyvät (tarkista oikeinkirjoitus ja hakemistopolku).
       - Jos ylämuistissa ei vieläkään ole muita arvoja kuin 0 (0K)
        mutta EMM386 ja HIMEM löytyvät "Nimi" sarakkeesta niin
        tarkista että CONFIG.SYS tiedostosta löytyy rivi
           DOS=HIGH,UMB
        Jos UMB puuttuu, lisää se, jotta ylämuisti saadaan käyttöön.
       - Tallenna tekemäsi muutokset ja käynnistä tietokone uudestaan
        ja ota jälleen uusi laiteympäristöraportti tai MEM /C >PRN

     JOS "Ylämuisti" SARAKKEESSA ON MUITAKIN ARVOJA KUIN 0 (0K) NIIN
        Jatka kohdasta 1.2.


   1.2 Katso "Moduulit, jotka käyttävät 1 Mt:n alapuolista" kohdasta
     mitä ohjelmia ("Nimi") ei ole ladattu lainkaan ylämuistiin:
     nämä ohjelmat tulisi saada ylämuistiin (ei kuitenkaan HIMEM ja
     EMM386 jotka eivät lataudu ylämuistiin)


2. Lue CONFIG.SYS tiedosto johonkin tekstieditoriin ja tallenna siitä
  varmuuskopio (esim nimelle CONFIG.VAR)

  2.1 Tarkista, että CONFIG.SYS tiedoston alussa ovat seuraavat rivit,
    joilla ylämuisti otetaan käyttöön:

     DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
     DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS
     DOS=HIGH,UMB

    HUOM1: Rivit heti CONFIG.SYS:in alkuun, tässä järjestyksessä:
       ensin HIMEM.SYS, sitten EMM386.EXE ja lopuksi DOS=HIGH,UMB
    HUOM2: DOS=HIGH,UMB pitää olla, jotta ylämuisti saadaan käyttöön

  2.2 Muuta CONFIG.SYS tiedostossa seuraavasti alkavat rivit:
     Kun rivi alkaa     muuta tällaiseksi
     DEVICE=        DEVICEHIGH=
     FILES=         FILESHIGH=
     BUFFERS=        BUFFERSHIGH=
     LASTDRIVE=       LASTDRIVEHIGH= *)
     STACKS=        STACKSHIGH=

    *) palauta LASTDRIVE= asetus ennalleen, jos kone ei käynnisty
    muutosten jälkeen.

  2.3 Jos CONFIG.SYS tiedostossa on rivi, jolla ladataan DISPLAY.SYS lisää
    REM ko. rivin alkuun:
     REM DEVICE=C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)

3. Lue AUTOEXEC.BAT tekstieditoriin ja tallenna siitä varmuuskopio.

  3.1 Lisää AUTOEXEC.BATissa LH komento niiden ohjelmien latausrivien eteen,
    joiden nimet näkyivät MEM /C raportissa
    esim:

      LH KEYB SU,,C:\ ...
      LH DOSKEY /INSERT

  3.2 Poista AUTOEXEC.BAT:ista tarpeettomat rivit lisäämällä REM rivin
    alkuun, esimerkiksi MODE CON CODEPAGE -tekstin sisältävät rivit
    (älä lisää näitä rivejä, jos ne puuttuvat:lisää REM jos ne ovat)
      REM LH MODE CON CODEPAGE PREPARE= ...
      REM LH MODE CON CODEPAGE SELECT=850

  3.3 Tarkista, ettei autoexec.bat:issa käynnistetä windowsia
    (WIN komennolla). Jos käynnistetään, poista käynnistyskomento
    koska muuten muistia kuluu kaksinkertainen määrä.
    (älä lisää tätä riviä, jos se puuttuu:lisää REM jos rivi on)
      REM WIN

  3.4 Tallenna AUTOEXEC.BAT

4. Testaa tekemäsi muutokset käynnistämällä kone ja
  seuraa mahdolliset virheilmoitukset (kirjoita ne muistiin) ja
  tulosta laiteympäristöraportti Asteri valikosta tai muistiraportti
  kirjoittamalla DOS:in komentokehotteeseen MEM /C >PRN

5. Tee tarvittavat muutokset.
---------------------------------------------------------------------------------------
HIMEM.SYS virhe Suomenkielisessä Windows 95 OSR2:SSA


Tämä ratkaisu on osa Atsoft Oy Mäkisen ylläpitämää tietämyskantaa osoitteessa HTTP://www.atsoft.fi/. Tietämyskanta tarjoaa ratkaisuja eräisiin käyttöjärjestelmäongelmiin, joihin Asteri ohjelmien käyttäjä saattaa törmätä.
Oliko tästä sivusta apua? Jäikö jotain puuttumaan? Tiedätkö jotain lisättävää? Lähetä kysymyksesi tai rakentava palautteesi tällä lomakkeella suoraan Atsoftiin.
Oli hyötyä
ei ollut hyötyä

Nimi:
Yritys:
eMail:
Kirjoita viestisi tähän, luemme jokaisen viestin:


Kansilehti | Esitteet | Ylläpitosopimus | Hinnasto | Kurssit | Etätuki | Tilauslomakkeet
Tukisivut | Keskustelu | Uusimmat muutokset | Vuosipäivitykset | Yhteystiedot | Linkit | Palaute

Hae Atsoftin sivuilta:
Atsoft Oy Mäkinen | yhteystiedot | puh (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi | sivua päivitetty 18.8.1998 /