Kustannuspaikat palkanmaksussa

Kustannuspaikoittainen erittely tehdään kirjanpito-ohjelmassa. Palkanmaksuohjelmasta tuodaan tiliöintitositteen avulla tapahtumat kirjanpitoon. Kustannuspaikat eritellään omille kirjanpidon tileilleen. Kirjanpidossa olevan kustannuspaikkasarakkeen käyttäminen on myös mahdollista. Jos kustannuspaikkoja on vain muutamia on kirjanpidon kautta eritteleminen käyttökelpoista. Tässä selostetaan eri tapoja tilöintitositteen käyttämisen periaatteista eri tilanteissa.

Palkanmaksuohjelman SQL lausekkeiden käyttäminen tuottaa itsenäisiä, kirjanpidosta riippumattomia raportteja. Ominaisuus on uusi, keväältä 2009. Sen käyttäminen tarvitsee pääsääntöisesti ideointia ja opastusta osaavalta ATK-tukihenkilöltä. SQL lausekkeet antavat mahdollisuuden laatia erilaisia raportteja esimerkiksi silloin kun kustannuspaikkoja tai projekteja on paljon. SQL määrittelyjä ei selosteta tässä.

Kukin palkansaaja kuuluu kokonaan yhteen kustannuspaikkaan.
Kullekin palkansaajalle syötetään palkansaajakortistoon kustannuspaikan koodi. Kullekin kustannuspaikalle määritetään oma tiliöintitosite. Jokaisesta kustannuspaikasta tulostetaan oma tiliöintitosite käyttäen tulostusehtona palkansaajakortistossa olevaa kustannuspaikan koodia.

Palkansaajat jakautuvat prosenttimääräisessä suhteessa eri kustannuspaikoille.
Palkansaajan osuudet eri kustannuspaikkoihin määritetään palkkojen tarkennuksiin a-hinnan laskentakaavan koodeja käyttäen. Kappalemääränä pidetään kunkin kustannuspaikan osuutta. Koodina käytetään ZR-alkuista koodia niin ohjelma tuo a-hinnaksi rahapalkan määrän.

Kirjanpidon kustannuspaikkasarakkeen hyödyntäminen palkanmaksun tiliöintitositteelta.
Kirjanpidon kustannuspaikkasarakkeeseen saadaan tuotua tiliöintitositteelta tekstejä. Yhdistettäessä tiliöintitositetta kirjanpitoon, ohjelma kysyy eritelläänkö kustannuspaikkojen koodeja. Jos eritellään niin ohjelma katkaisee tiliöintitositteen selittävän tekstin alkuosasta palasen kustannuspaikan koodiksi. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää siten että tiliöintitositteen määrittelyssä kunkin rivin alkuun merkitään kustannuspaikan koodi.

Yksittäiset palkanmaksun erät viedään eri kustannuspaikoille
Voidaan käyttää joko "koodi" saraketta tai "kustannuspaikan" saraketta tai molempia sekaisin. Jos kustannuspaikan koodi on "koodi" sarakkeessa, niin laskentakaava on @154xx. Tässä "xx" on kustannuspaikan koodi. Jos koodi on kustannuspaikan sarakkeessa niin laskentakaava on @144kpxx.

1.6.2009 Atso Mäkinen


Oliko tästä sivusta apua? Jäikö jotain puuttumaan? Tiedätkö jotain lisättävää? Lähetä kysymyksesi tai rakentava palautteesi tällä lomakkeella suoraan Atsoftiin.
Oli hyötyä
ei ollut hyötyä

Nimi:
Yritys:
eMail:
Kirjoita viestisi tähän, luemme jokaisen viestin:


Kansilehti | Esitteet | Ylläpitosopimus | Hinnasto | Kurssit | Etätuki | Tilauslomakkeet
Tukisivut | Keskustelu | Uusimmat muutokset | Vuosipäivitykset | Yhteystiedot | Linkit | Palaute

Hae Atsoftin sivuilta:
Atsoft Oy Mäkinen | yhteystiedot | puh (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi
Sivua päivitetty 30.5.2009 / am