1.1.2018 EU:N ALV ALUEEN ULKOPUOLELTA TUONNIN ALV:N KÄSITTELY
VEROHALLINNON OHJEITA
Maahantuonnin arvonlisäverotus
Ilmoitus ja maksuohjeet
Veron peruste
Maahantuonnin erityismenettely
Maahantuonnin arvonlisäveromenettelystä Ohje annettu 28.11.2017 - Diaarinumero A190/200/2017
Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotuksessa 24.11.2017 - Diaarinumero A214/200/2017
Verkkoseminaari 15.12.2017 - Taltioitu luento: Verkkoseminaarin tallennus
Luennon materiaali: Verkkoseminaarin materiaalitLYHYT OHJE ASTERI KIRJANPIDON KÄYTTÄJÄLLE

Ohje koskee tuontia EU:n ulkopuolisista maista sekä tuontia Ahvenanmaalta, Andorrasta ja Kanariansaarilta.
Menettely koskee Suomessa ALV rekisterissä olevia yrityksiä.
Tässä mallissa on vain ALV 24% tuonnin ohje.

Tilinumero ALV-koodi Tilin nimi
1532 TV Tuonti EU:n ulkop ALV-saaminen
2471 TS Tuonti EU:n ulkop. ALV-velka
4070 TUV24 Veron peruste EU:n ulkop. 24%
4078 Veron peruste vastatili
USEIDEN TILIEN AUTOMAATTINEN LISÄÄMINEN

Kesken tilikauden voit automaattisesti lisäillä yrityksille tilejä niin kuin rakentamispalvelun tilien lisääminen on mahdollista:
Mene tilikartan muokkaamiseen DEBET ikkunan kautta. Syötä tileiksi koodeineen esimerkiksi neljä tarvitsemaasi tiliä.

1532 TV Tuonti EU:n ulkop ALV-saaminen
2471 TS Tuonti EU:n ulkop. ALV-velka
4070 TUV24 Veron peruste EU:n ulkop. 24%
4078 Veron peruste vastatili


LISÄÄ TILIT TILIKARTTAAN ja TALLENNA OLETUSARVOIKSI.
Seuraavissa yrityksissä valitse LUE OLETUSARVOT niin saat nämä tilit tarjolle tilikarttaan
Voit valita tarjolle takaisin rakennuspalvelun tilit painikkeella ASETA RAK.P.TILIT


ASTERI KIRJANPIDON OHJE

Tuontikaupan ALV:n periminen ja maksaminen muuttuu 1.1.2018 alkaen,
ks. artikkeli maahantuonnin alv
Tulli perii ALV:n edelleen niiltä, jotka eivät ole ALV rekisterissä.
Tulli perii myös yksityishenkilöiden maahantuonnista ALV:n.

ALV rekisterissä olevat ilmoittavat suoritettavan ja vähennettävän
veron tullauspäätöksen päivämäärän
mukaisen kuukauden ALV ilmoituksessa.


Aikaisemmassa menettelyssä, jossa Tulli peri ALV:n, joutuivat maahantuojat
maksamaan ALV:n Tullille. Sitä rahaa jouduttiin kuukausi tai kaksi
odottamaan takaisin ALV vähennyksenä. Kokonaisuudessaan peritty
vero oli 2,4 miljardia. Se palautui myöhemmässä vaiheessa
ALV ilmoitusten perusteella maksajille. Tässä uudessa menettelyssä
ei rahoitusta tarvitse järjestää lopulta tarpeetonta tullin
maksamista varten.


ALV ilmoituksissa 2018 alkaen on kenttä 304 Vero tavaroiden maahantuonneista
EU:n ulkopuolelta ja kenttä 310 tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta.

Vähennettävä vero tulee kenttään 307 mukaan muiden
vähennettävien verojen kanssa.

Lomakkeen malliin on lisätty millä koodeilla mihinkin kohtiin
summat tulevat.

Uudet tilit ja alv-koodit kirjanpitoon
Tilikarttaan lisätään tarvittavat tilit.
Esimerkiksi:

Tilin numero ALV-koodi Tilin nimi
1532 TV Maahantuonnin ALV-saaminen (vähennettävä vero). Tälle tilille ohjelma laskee maahantuonnista vähennettävän veron.
2471 TS Maahantuonnin ALV-velka (suoritettava vero). Tälle tilille ohjelma laskee maahantuonnista suoritettavan veron.
4070 TUV24 Maahantuonnin veron peruste, josta suoritetaan ja vähennetään vero 24%
4071 TUV14 Maahantuonnin veron peruste, josta suoritetaan ja vähennetään vero 14%
4072 TUV10 Maahantuonnin veron peruste, josta suoritetaan ja vähennetään vero 10%
4073 TUS24 Maahantuonnin veron peruste, josta suoritetaan (ei vähennetä) vero 24%
4074 TUS14 Maahantuonnin veron peruste, josta suoritetaan (ei vähennetä) vero 14%
4075 TUS10 Maahantuonnin veron peruste, josta suoritetaan (ei vähennetä) vero 10%
4076 TUM Manuaalikirjauksena tehtävä Maahantuonnin veron peruste, josta suoritetaan ja väh. vero
4077 TUE Maahantuonnin veron peruste, ALV-säädösten nojalla veroton
4078 Veron perusteen vastatili

Tilien nimet voivat olla korkeintaan 30 merkin mittaisia
Sen johdosta tilien nimet ovat Asterin mallitilikartoissa seuraavasti:

Tilin numero ALV-koodi Tilin nimi
1532 TV Tuonti EU:n ulkop ALV-saaminen
2471 TS Tuonti EU:n ulkop. ALV-velka
4070 TUV24 Veron peruste EU:n ulkop. 24%
4078 Veron perusteen vastatili


Tässä mallissa tilien nimissä käytetään "Tuonti EU:n ulkopuolelta" kertomaan tilin sisällöstä.
"Tuonti EU:n ulkopuolelta" tarkoittaa tässä "Tavaroiden tuontia Suomeen EU:n arvonlisäveroalueen ulkopuolelta."
Ahvenanmaa on EU:n arvionlisäveroalueen ulkopuolella.

Voit antaa tileille haluamasi nimet, esimerkiksi Verohallinnon ohjetta mukaellen:

Tilin numero ALV-koodi Tilin nimi
1532 TV Maahantuonnin ALV-saaminen
2471 TS Maahantuonnin ALV-velka
4070 TUV24 Maahantuonnin veron peruste 24%
4078 Veron perusteen vastatili


Tässä mallissa tilien nimissä käytetään sanaa "Maahantuonti".
Verohallinnon määritelmä on "Maahantuonti = Tavaroiden tuontia Suomeen EU:n arvonlisäveroalueen ulkopuolelta"
Nimitys "Maahantuonti" ei tässä tarkoita esimerkiksi tuontia Virosta tai Saksasta. Se tarkoittaa myös tuontia Ahvenanmaalta.

Jos tilin nimi ei tarkasti kerro sisältöä, on selostus tilin sisällöstä esitettävä.
Siihen on varmaan sopivaa käyttää esimerkiksi näitä sivuja osoittaamaan tuonnin ALV:n käsittelyä ja tilien nimityksiä.Verohallinnon ALV ilmoituksen lomakkeen malli.
Tähän malliin on punaisella värillä merkitty millä koodeilla mihinkin kohtiin summat tulevat.Kirjauksen teoreettinen malli
Tässä mallissa yrityksellä on tammikuussa vain yksi käteiskauppa ja yhden tavaraerän maahantuonti Kiinasta.

Teoreettinen kirjausmalli

Maahantuonnin EU:n ALV alueen ulkopuolelta kirjaaminen (tosite 2-4.)
Tuontikauppa EU:n ALV-alueen ulkopuolelta kaikkine kuluineen ja tulleineen viedään kirjanpitoon esimerkiksi tilille 4030, jossa ei ole ALV koodauksia.
Tullille maksettava lasku kirjataan myös tilille, jossa ei ole ALV koodauksia.
Jos mukana on esimerkiksi huolintaliikkeen lasku, jossa on heidän ALV:n osuutensa, niin se osa kirjataan ALV:n sisältämäksi vähennyskelpoiseksi ostoksi.
Voi olla käyttökelpoista lisätä EU:n ulkopuolelta tuonnille oma tilinsä esimerkiksi 4031 jossa ei ole ALV koodauksia.
Jos käytetään omaa tiliään, niin pitkällä tähtäyksellä tilien 4031 ja 4078 saldot helpottavat tarkastelemista.
Myös Ahvenanmaalta tuonnin osalle voi lisätä oman tilinsä esimerkiksi 4032 jossa ei ole ALV koodauksia.

Veron peruste kirjataan tullauspäätöksen perusteella (tosite 5.)


Ahvenanmaan osalta ei tullauspäätöstä tule. Tositteena käytetään rahtikirjaa tai laskua.
Tässä mallin kirjauksessa on mukana rahtia, jonka maksu ei tälle kuukaudelle osunut.

Veron peruste kirjataan esimerkiksi:
4070 ..TUV24 ....Veron peruste EU:n ulkop. 24%
Vastatilinä käytetään esimerkiksi tiliä:
4078 ........... ......Veron perusteen vastatili
Kirjausajankohta on tullauspäätöksen kuukausi.
Jos veron peruste muodostuu useammasta erästä, niin sen kirjaaminen yhdeksi tositteeksi on kätevää kirjaamalla ensin tilille 4070 debettiin jokainen erä.
Lopuksi laitetaan kredittiin tilin numeroksi 4078 ja summaksi tähti "*". Silloin summaksi tulee debet kirjausten yhteissumma.
Tässä mallissa kirjattiin tällä tekniikalla.

ALV kirjausten tekeminen (tosite 6-8.)
Kuukauden lopussa ALV laskelmien tekeminen vie suoritettavan ja vähennettävän veron tileille:
1532 ..TV..... Tuonti EU:n ulkop ALV-saaminen
2471 ..TS .....Tuonti EU:n ulkop. ALV-velka
Ohjelma laittaa selitteeksi "Maahantuonneista suor.vero" ja "Maahantuonneista väh.vero"
ALV laskelman tekeminen tyhjentää kyseiset tilit ja vie summat ALV-ilmoituksen kenttiin 304, 307, 310.
Tässä mallissa maksettavaksi veroksi jäi ainoastaan sen yhden käteiskaupan (tosite 1.) osalta ALV, (tosite 8.)

Tullauspäätös/tullilasku viedään kirjanpitoon kahteen kertaan. (tosite 4. ja 5.)
Yhdessä kerrassa viedään maksettava tulli ym. tilille jossa ei ole ALV koodauksia. Vastatilinä on rahatili tai velkatili.
Toisessa kerrassa viedään tullauspäätöksen perusteella veron peruste kirjanpitoon kahdelle tilille esim, 4070 - 4078.
Tullauspäätös liitteineen taltioidaan veron perusteen tositteeksi.
Vaikutus tuloslaskelmaan ja taseeseen on 0.00
Vaikutus on ALV ilmoituksiin. Niistä valtio saa tiedot esimerkiksi Suomen EU:n maksun määrittämiseen.
Jos kyseessä on tuonti josta ei saa ALV:ia vähentää niin silloin vaikutus on tuloslasklemaan ja taseeseen.
Kirjanpidon päivitys on asennettavissa
Nämä ominaisuudet on tehty Asteri kirjanpito-ohjelmaan 29.11.2017.
Omaan tilikarttaan voidaan lisätä tarvittavia tilejä ja laittaa niihin tarvittavia uusia ALV koodauksia.
Ohjelmapäivitys on lähetetty noin 15.12.2018.


Vuoden 2018 tilikartat ja tilinpäätösrungot ovat myös imuroitavissa.
Niissä on mukana tarvittavia EU:n ulkopuolisen tuonnin tilejä.
Lisäksi sanamuodot "Yhteisöosto" on muutettu ALV-ilmoituksen mukaisesti sanaksi "EU-tavaraosto",
Sana "Sotu" on muutettu sanaksi "Sava"
Käyttäjä voi itsekin tehdä tilikarttaan tarvitsemiaan muutoksia, kunhan lopulta tarkistaa ALV laskelmien oikeellisuuden.
Jos yrityksellä ei ole tuontia EU:n ulkopuolelta, niin kyseisiä tilejä ei ole tarvetta lisätä tilikarttaan.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus pitää aina tarkistaa viranomaisten sivuilta.
Tämä sivu on tehty Asteri ohjelman käytön neuvonnaksi, niin kuin muutkin sivumme.
Sivuja ei ole tehty verotuksen neuvonnaksi, vaikka sisältävätkin sitä tietoa.

Jos on kysymyksiä tai keskustelun tarvetta, niin ottakaa yhteyttä Atsoftiin.
ALLA OLEVA SELOSTUS ON VOIMASSA VUODEN 2017 LOPPUUN
Tuonnin ALV:n käsittelyn kirjausmalli PDF muodossa vuodelta 2006
Tässä mallissa on tuotu Israelista mainostelineitä. Ne on tullattu lentoaseman postitullissa, jonne on maksettu ALV ja tulli. Tavaralasku on maksettu erikseen myyjälle

Kysymys: Miten kirjaan tuontikaupan ALV:n kun tuon tavaran EU:n ulkopuolelta?
Vastaus:
ALV:n tarkistuslaskelman kannalta veron peruste täytyy saada kirjatuksi.
Tavaran maksua ei suoraan voi kirjata veron perusteeksi koska maksun summa ei ole lopullinen veron perusteen summa.
Kirjataan ensin verottomille tileille ja tullin verotuspäätöksen perusteella tehdään oikaisukirjaus verolliselle tilille.


Oliko tästä sivusta apua? Jäikö jotain puuttumaan? Tiedätkö jotain lisättävää? Lähetä kysymyksesi tai rakentava palautteesi tällä lomakkeella suoraan Atsoftiin.
Oli hyötyä
ei ollut hyötyä

Nimi:
Yritys:
eMail:
Kirjoita viestisi tähän, luemme jokaisen viestin:


Kansilehti | Esitteet | Ylläpitosopimus | Hinnasto | Kurssit | Etätuki | Tilauslomakkeet
Tukisivut | Keskustelu | Uusimmat muutokset | Vuosipäivitykset | Yhteystiedot | Linkit | Palaute

Hae Atsoftin sivuilta:
Atsoft Oy Mäkinen | yhteystiedot | puh (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi | sivua päivitetty 2.11.2001, 13.5.2006 AM, 15.8.2016 AJ, 21.12.2017 AM