Asteri vuokrankanto dos

Ylimääräisen vastikkeen periminen

Vaihtoehtoiset tavat ylimääräisen vastikkeen käsittelyyn

Ylimääräinen vastike peritään tekemällä ylimääräinen tavoitereskontratiedosto huoneistokortisto-ohjelmalla käyttäen pohjana kohdekuukauden tavoitereskontratiedostoa ja tulostamalla siitä vuokranmaksupankkisiirrot. Ylimääräinen vastike seurataan omana eränään (tallettamalla se nimelle LASYkkvv) tai kumuloimalla seurantaa varten kohdekuukauden tavoitereskontraan (tallettamalla nimelle LASLkkvv). Ylimääräinen vastike voidaan vaihtoehtoisesti lisätä kohdekuukauden tavoitereskontraan ja tulostaa uudet, aiemman vuokranmaksutilisiirrot korvaavat tilisiirrot.

Tapa 1:Ylimääräisestä vastikkeesta tehdään oma tavoitereskontra

Seurattaessa ylimääräistä vastiketta omana eränään ylimääräisestä vastikeperinnästä tehdään oma tavoitereskontratiedostonsa, joka talletetaan levylle nimellä LASYkkvv ja josta tulostetaan ylimääräisen vastikkeen sisältävät vuokranmaksupankkisiirrot. Vuokraseuranta- ja tilioteohjelmat huomioivat automaattisesti kohdekuukauden ylimääräisen vastiketiedoston LASYkkvv.

Ylimääräisiä vastiketiedostoja voi vuoden aikana olla kaksi (yhteensä 14 tavoitereskontratiedostoa:12 normaalia ja 2 ylimääräistä.). Jos ylimääräisiä vastikkeen perimiskertoja tarvitaan enemmän, voidaan ne tehdän tavan 2 mukaan.

Tapa 2:Ylimääräinen vastike lisätään kohdekuukauden tavoitereskontraan

Ylimääräistä perittävää vastiketta varten tehdään oma tavoitereskontratiedostonsa (LASLkkvv), joka kumuloidaan kohdekuukauden tavoitereskontratiedostoon LASKkkvv ja josta tulostetaan vuokranmaksupankkisiirrot, joissa on vain ylimääräinen vastike. Kohdekuukauden normaali ja ylimääräinen vastike seurataan yhtenä eränä.

Tapa 3:Korjataan kohdekuukauden tavoitereskontratiedostoa

Ylimääräinen perittävä vastike lisätään kohdekuukauden tavoitereskontratiedostossa LASKkkvv oleviin lukuihin. Tiedostosta tulostetaan uudet, aiemmat vuokranmaksupankkisiirrot korvaavat vuokranmaksupankkisiirrot, joissa on sekä normaali että ylimääräinen vastike (yhteissumma).

Tavoitereskontran tekeminen ylimääräisen vastikkeen perimiseksi

Tee ylimääräisen vastikkeen perimistä varten tavoitereskontratiedosto huoneistokortisto-ohjelmalla. Käynnistä huoneistokortisto-ohjelma ja lue sinne sen kuukauden tavoitereskontratiedosto (LASKkkvv) johon ylimääräinen vastike kohdistuu. Korjaa vastikekenttiin ylimääräiset vastikkeet valitsemasi tavan 1-3 mukaisesti (tavoissa 1 ja 2 vastikekentissä on vain ylimääräinen perittävä vastike, tavassa 3 vastikekentiin lisätään ylimääräinen vastike.)

Käytössäsi on seuraavat, muokkausta helpottavat toiminnot:

ALT 6:Tyhjennä vastikesarat 6-12
Kun ylimääräinen vastike ei perustu mihinkään olemassaolevaan veloitukseen, tyhjennä vastikekentät tällä valinnalla. Esimerkki: veloitetaan ylimääräinen vesimaksu, joka perustuu todelliseen huoneistokohtaiseen kulutukseen.

ALT 2:Tyhjennä muut vastikesarat paitsi kohdallaoleva
Kun ylimääräinen vastike perustuu yhteen olemassaolevaan veloitukseen, siirry ko. saraan ja valitse ALT 2, jolloin ohjelma nollaa muut vastikekentät paitsi kohdallaolevan. Esimerkki:Peritään ylimääräinen hoitovastike. Siirry hoitovastike -saraan ja valitse ALT 2, jolloin vain hoitovastike -veloitus jää jäljelle.

ALT 1:Tyhjennä kohdallaoleva sara
Kun ylimääräinen vastike perustuu useampaan kuin yhteen olemassaolevaan veloitukseen, tyhjennä tällä valinnalla ne vastikekentät, joita ei peritä siirtymällä ensin poistettavaan kenttään ja valitsemalla sitten ALT 1.

ALT 3:Kerro kohdalla oleva vastikesara annetulla luvulla
Esimerkki: Peritään ylimääräinen hoitovastike kaksinkertaisena. Siirry hoitovastike saraan ja nollaa muut sarat valinnalla ALT 2. Valitse ALT 3 ja anna kertoimeksi 2 jolloin ohjelma kertoo hoitovastikkeen kahdella.

ALT 4:Jaa kohdalla oleva vastikesara annetulla luvulla
Esimerkki: Peritään ylimääräinen hoitovastike, jonka suuruus on puolet normaalista hoitovastikkeesta. Siirry hoitovastike saraan ja nollaa muut sarat valinnalla ALT 2. Valitse ALT 4 ja anna jakajaksi 2 jolloin ohjelma jakaa hoitovastikkeen kahdella.

ALT 5:Jaa kohdallaoleva vastikesara yksikköveloituksella
Valinta muuttaa tavoitemaksun perusteeksi (markat yksiköiksi) jolloin ko. kentän arvoksi tulee veloitusyksikköjen lukumäärä. Esimerkki: Peritään ylimääräinen hoitovastike, jonka suuruus on viisi markkaa neliöltä. Siirry hoitovastike saraan ja nollaa muut sarat valinnalla ALT 2. Valitse ALT 5 jolloin ohjelma muuttaa hoitovastikkeet veloitusyksiköiksi (neliöiksi). Valitse sitten ALT 3 ja anna kertoimeksi 5 (vastaten viittä markkaa) jolloin ohjelma kertoo yksikköveloitukset viidellä.

ALT 7: Kerro sara vuokrapaikan yksikköveloituksella
Muuttaa kentässä olevat veloitusyksiköt markoiksi. Esimerkki: huoneistoilta peritään ylimääräinen saunavastike perustuen saunojien lukumäärään. Nollaa ensin kaikki vastikkeet valinnalla ALT 6. Korjaa sitten Sauna -vastikekenttään saunojien lukumäärät. Varmista että olet Sauna -kentässä ja paina ALT 6 jolloin saunojien määrä kerrotaan saunan yksikköveloituksella.

ALT 9:Poista vastikeettomat huoneistot
Poistaa ne huoneistot, joiden vastikekentät (6-12) ovat tyhjät (sitenn ettei niissä ole edes nollia). Esimerkki: Ylimääräinen vastike peritään vain osalta huoneistoja. Tämä valinta poistaa vastikkeettomat huoneistot.

Lisäksi voit käyttää seuraavia "niksejä"

Joka huoneistolta peritään samansuuruinen ylimääräinen hoitovastike
Tyhjennä ensin kaikki vastikekentät valinnalla ALT 6. Siirry sitten ensimmäisen huoneiston hoitovastike kenttään ja kirjoita siihen perittävän hoitovastikkeen markkamäärä kahden desimaalin tarkuudella, esim 466.00. Siirry sitten nuoliAlas näppäimellä seuraavaan huoneistoon, anna tähän kenttään pelkkä piste ja siirry taas nuolialas -näppäimellä seuraavaan, jolloin yläpuolella olevan huoneiston hoitovastike kopioituu pisteen tilalle.

Ylimääräinen vastike peritään vain osalta huoneistoja
Korjaa vastikkeet ja poista ALT P valinnalla kohdallaoleva huoneisto, jolta ei peritä vastiketta.

Kun olet saanut valmiiksi ylimääräisen tavoitereskontratiedoston, talleta se levylle nimeten se joko LASYkkvv (jos ylimääräistä vastiketta seurataan omana eränään), nimelle LASLkkvv (jos kumuloit vastikkeen kuukauden tavoitereskontraan) tai nimelle LASKkkvv (jos lisäsit ylimääräisen vastikeen normaalisti perittävään vastikkeeseen).

Ylimääräisen vastikkeen kumulointi kuukauden tavoitereskontraan

Mikäli ylimääräinen vastike seurataan omana eränään (talletit sen nimelle LASYkkvv) ei kumulointia tehdä, vaan poistu ohjelmasta valinnalla ALT Q. Tee kumulointi valinnalla F7 antamalla tiedoston nimeksi kuukauden tavoitereskontratiedosto (LASKkkvv) jolloin ohjelma laskee käsittelyssä olevan ja luettavan tavoitereskontratiedoston vastikekentät yhteen. Tarkista liitoksen jälkeen lopputulos oikeellisuus ja talleta tavoitereskontratiedosto nimelle LASKkkvv. Poistu ohjelmasta ALT Q:lla.

Tilisiirtojen tulostaminen

Tulosta tiliisiirrot käynnistämällä Vuokrapankkisiirrot -ohjelma ja valitsemalla F10 ja antamalla tallettamasi tiedoston nimi, joko LASYkkvv, LASLkkvv tai LASKkkvv. Ohjelma näyttää yhteenvedon tiedoston sisällöstä ja luvan saatuaan tulostaa tilisiirrot.

Ylimääräisen vastikeen kirjaaminen

KTL-listan päivitysohjelma jakaa suorituksen vuokrapaikoille seuraavasti:

    1. Jos maksettu summa täsmää normaalin vastikeen (LASK) kanssa, suoritus eritellään sen mukaisiin vuokrapaikkoihin.
    2. Jos maksettu summa täsmää ylimääräisen vastikkeen kanssa (LASY) eritellään ylimääräisen vastikkeen mukaisiin vuokrapaikkoihin.
    3. Jos maksettu summa täsmää normaalin (LASK) ja ylimääräisen (LASY) vastikkeen summan kanssa, eritellään näiden mukaan,
    4. Muussa tapauksessa kohdistaa koko summan 1. vuokrapaikalle antaen 2. vuokrapaikan summaksi ?.00, jolloin ohjelman käyttäjä erittelee suorituksen käsin vuokrapaikoille. Erittely tehdään Vuokraseuranta -ohjelman selaustilassa, jossa valinta "F9:Hae seur.jakamaton" tuo seuraavan jakamattoman suorituksen ruudulle.

Oliko tästä sivusta apua? Jäikö jotain puuttumaan? Tiedätkö jotain lisättävää? Lähetä kysymyksesi tai rakentava palautteesi tällä lomakkeella suoraan Atsoftiin.
Oli hyötyä
ei ollut hyötyä

Nimi:
Yritys:
eMail:
Kirjoita viestisi tähän, luemme jokaisen viestin:


Kansilehti | Esitteet | Ylläpitosopimus | Hinnasto | Kurssit | Etätuki | Tilauslomakkeet
Tukisivut | Keskustelu | Uusimmat muutokset | Vuosipäivitykset | Yhteystiedot | Linkit | Palaute

Hae Atsoftin sivuilta:
Atsoft Oy Mäkinen | yhteystiedot | puh (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi | sivua päivitetty 8.2.2002 / jm