Uusi kirjoitin toimimaan Asteri Dos ohjelmien kanssa

Usein esitettyjä kysymyksiä Asteri Dos ohjelmien kirjoittimista

Windows ja Dos tulostukset toimivat täysin eri tavalla


Uusi kirjoitin toimimaan Asteri Dos ohjelmien kanssa

Selvitä kirjoittimestasialuksi seuraavat seikat:

Asteri Dos ohjelmien kirjoitinmääritys

Kirjoitinmäärityksistä


Uusi kirjoitin toimimaan Dos ohjelmien kanssa

 1. Käynnistä Asteri valikko
 2. Siirry sen ohjelman alivalikkoon, jota käytät, johonkin seuraavista: (ei kuitenkaan moniyrityskäyttö levykeasemassa tai moniyrityskäyttö kovalevyllä valikoihin, vaikka käyttäisitkin ohjelmia sitä kautta)
 3. Käynnistä Kirjoittimen määritys ohjelma (kirjoittimen määritysohjelman käynnistyskäsky on kirmaari.exe, voit käynnistää ohjelman myös Ms-Dos kehotteessa siirtymällä ao. ohjelmahakemistoon, esim C:\ASTERIKP ja käynnistämällä kirjoittimen määritysohjelman kirjoittamalla kirmaari ja painamalla enter)
 4. Tulosta ensimmäinen testituloste valinnalla 4 - Tulosta testi ilman ohjausta (tulostusta muokkaamatta). Tämän testin tarkoitus on tutkia, onnistuuko tulostus yleensäkään ao. kirjoittimella.
 5. Kun olet saanut kirjoittimen tulostamaan jotain paperille Ms-Dos ohjelmilla, on aika valita kirjoittimelle sopiva kirjoitinmääritys. Valitse valinta 1 - Valitse kirjoitinmääritys ja valitse listalta kirjoittimellesi soveltuva määritys:
 6. Valittuasi kirjoitinmäärityksen tulosta testituloste valinnalla 3 - Tulosta testi valitulla kirjoitinohjauksella. Tarkista tulosteesta seuraavat kohdat:
  1. Rivinleveystesti: Rivit jotka alkavat "80 merkkia", "96 merkkia" ja "132" merkkia rivilla: viimeisenä merkkinä tulee olla K tai ainakin siten, että enintään 5 viimeistä merkkiä ei näy. Normaalisti rivin loppu on -987654321K
  2. Ääkköset: Tulostuiko Ä kirjain alaosaan Atsoft Oy Mäkinen -kohtaan. Tulosteen alaosaan tulostuu kirjoittimen merkistö. Etsi sieltä ä kirjain. Esimerkkitulosteessa ä kirjain on rivillä 130 sarassa 2, jolloin ä kirjaimen koodi kirjoittimelle on 130+2 = 132 ja se tulostuu määrittämällä kohtaan 11 ASCII/KOODIA a pipe ja 132 eli |132

 7. Mikäli rivit eivät kaventuneet oikein kokeile jotain muuta kirjoitinmääritystä: valitse 1 - Valitse kirjoitinmääritys ja valitse listalta jokin toinen määritys. On varsin todennäköistä, että jokin listalta löytyvä kirjoitinmääritys sopii kirjoittimellesi ja vain todella harvoissa tilanteissa tarvitsee laatia omaa kirjoitinmääritystä. Kirjoitinmääritystä tarvitsee yleensä muokata vain kahdessa tapauksessa: jos listan lopusta jää merkki tai pari pois, jolloin kavennetaan vasenta marginaalia tai jos kirjoitin on liitetty LPT2 tai LPT3 porttiin, jolloin muutetaan porttia, jonne Dos ohjelmat tulostavat.(ohje kohdassa Säätöjen tekeminen kirjoitinmääritykseen)
  1. KIRJOITINTESTAUS - OHJAUKSELLA
     01 KIRJOITTIMEN NIMI :
     02 ASETUSKÄSKY    :
     03 NOLLAUSKÄSKY    :
     04 TEKSTIN LAAJENNUS :
     05 - PALAUTUS     :
     06 12 MERKKIÄ TUUMALLE:
     07 - PALAUTUS     :
     08 17 MERKKIÄ TUUMALLE:
     09 - PALAUTUS     :
     10 ASCII/KOODI a (o) :
     11 ASCII/KOODI a   :
     12 ASCII/KOODI o   :
     13 ASCII/KOODI A (o) :
     14 ASCII/KOODI A   :
     15 ASCII/KOODI O   :
     16 VASEN MARGINAALI 0/5:
     17 VAHVENNUSKÄSKY   :
     18  PALAUTUS     :
     19 ARKINSIIRTOKÄSKY  :
     20 RIVEJÄ ARKILLA   :
     21 KIRJOITINPORTTI   :
   --------------------------------------------------------------------------------
   RIVI ON TULOSTETTU 10 MERKKIÄ TUUMALLE (10 CPI, PICA)
   RIVI ON TULOSTETTU 12 MERKKIÄ TUUMALLE (12 CPI, ELITE)
   RIVI ON TULOSTETTU 17 MERKKIÄ TUUMALLE (17 CPI, CONDENSED)
   RIVI ON TULOSTETTU 5 MKIÄ TUUMALLE
   RIVI ON TULOSTETTU VAHVENNETTUNA
   80 Merkkia rivilla:01234567890123456789012345678901234567890123456789-987654321K
   96 Merkkia/rivilla:012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345-987654321K
   132 Merkkia rivilla:12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901-987654321K
        ------(0)---(1)---(2)---(3)---(4)---(5)---(6)---(7)---(8)---(9)--
        30            !   "   #   $   %   &   '
        40   (   )   *   +   ,   -   .   /   0   1
        50   2   3   4   5   6   7   8   9   :   ;
        60   <   =   >   ?   @   A   B   C   D   E
        70   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O
        80   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y
        90   Z   [   \   ]   ^   _   `   a   b   c
        100  d   e   f   g   h   i   j   k   l   m
        110  n   o   p   q   r   s   t   u   v   w
        120  x   y   z   {   |   }   ~     Ç   ü
        130  é   â   ä   à   å   ç   ê   ë   è   ï
        140  î   ì   Ä   Å   É   æ   Æ   ô   ö   ò
        150  û   ù   ÿ   Ö   Ü   ø   £   Ø   ×   ƒ
        160  á   í   ó   ú   ñ   Ñ   ª   º   ¿   ®
        170  ¬   ½   ¼   ¡   «   »   _   _   _   ¦
        180  ¦   Á   Â   À   ©   ¦   ¦   +   +   ¢
        190  ¥   +   +   -   -   +   -   +   ã   Ã
        200  +   +   -   -   ¦   -   +   ¤   ð   Ð
        210  Ê   Ë   È   i   Í   Î   Ï   +   +   _
        220  _   ¦   Ì   _   Ó   ß   Ô   Ò   õ   Õ
        230  µ   þ   Þ   Ú   Û   Ù   ý   Ý   ¯   ´
        240  ­   ±   _   ¾   ¶   §   ÷   ¸   °   ¨
        250  ·   ¹   ³   ²   _   
   Jos et saa kirjoitinta toimimaan Asteri ohjelmien kanssa niin:
    1. Kirjoita tälle sivulle kirjoittimesi merkki ja tyyppi
    2. Faxaa tämä sivu numeroon 09-350 75321
    3. Ota esille kirjoittimen käyttöohjekirja
    4. Soita Atsoftin puhelintukeen 09-350 7530
   ---------------------------------------------------------------------------
   Atsoft Oy Mäkinen   PUH 09-350 7530  
   
  2. Tulostuiko testituloste oikein. Jos tulostui, siirry kohtaan 8. Jos ei tulostunut niin:

Säätöjen tekeminen kirjoitinmääritykseen

Lisätietoa


Oliko tästä sivusta apua? Jäikö jotain puuttumaan? Tiedätkö jotain lisättävää? Lähetä kysymyksesi tai rakentava palautteesi tällä lomakkeella suoraan Atsoftiin.
Oli hyötyä
ei ollut hyötyä

Nimi:
Yritys:
eMail:
Kirjoita viestisi tähän, luemme jokaisen viestin:


Kansilehti | Esitteet | Ylläpitosopimus | Hinnasto | Kurssit | Etätuki | Tilauslomakkeet
Tukisivut | Keskustelu | Uusimmat muutokset | Vuosipäivitykset | Yhteystiedot | Linkit | Palaute

Hae Atsoftin sivuilta:
Atsoft Oy Mäkinen | yhteystiedot | puh (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi | sivua päivitetty 1.10.2002 / jm