Työnantajan matalapalkkatuki


Matalapalkkatuen määrittäminen windows palkanmaksuun

Tämä artikkeli käsittelee Asteri Palkanmaksu Windows-ohjelman 8.12.2005 ja sitä uudemmissa versioissa mukana olevaa ominaisuutta, jolla voit käsitellä matalapalkkatukea. Luettavissa on myös määritysohjeet Matalapalkkatukilaskelman tekeminen Asteri dos palkanmaksussa

Vuosina 2006-2010 maksettavista palkoista työnantajalla voi olla oikeus saada matalapalkkatukea, jos työntekijä on täyttänyt 54 vuotta viimeistään palkanmaksukuukauden aikana ja saanut palkkaa kokoaikaisesta työstä 900 - 2000 euroa kuussa tai osa-aikaeläkkeen mukaan laskettu laskennallinen palkka on em. välillä.

Matalapalkkatuen määrä on 44 prosenttia kalenterikuukauden aikana maksetun palkan 900 euroa ylittävästä osasta. Tuen enimmäismäärä on kuitenkin 220 euroa. Palkan ylittäessä 1600 euroa tuen määrä pienenee 55 prosentilla palkan 1600 euroa ylittävältä osalta.

Työnantaja saa jättää tilittämättä matalapalkkatuen verran ennakonpidätyksiä ja lähdeveroja. Matalapalkkatukien määrä ilmoitetaan kuukausittain koko yrityksen summina ja vuosittain palkansaajittain ja kuukausittain eriteltyinä.

Matalapalkkatuki perustuu kalenterikuukauteen, joten se on Asterissakin tallessa kuukausittain palkanmaksuvuoden tietokannan Matala_01 (=tammikuu), Matala_02 (=helmikuu) jne. -nimisissä taulukoissa eli täysin irrallaan palkanmaksukertojen palkkatiedoista. Kuukauden määrää Asteri Palkanmaksuun syöttämäsi maksupäivä.

Osa-aikaeläkeläisen matalapalkkatuki

Matalapalkkatukilaskelman tekeminen

Matalapalkkatukea käsittelet palkkojensyöttötilan toiminnolla Tiedosto|Matalapalkkatuki.

Palkkasumman laskentakaavaksi voit syöttää esim. @104-@154loma, jolloin ohjelma ottaa työntekijöiden palkkasummaksi ennakonpidätyksen alaisen palkan vähennettynä lomarahoilla.

Työtuntien laskentakaavan voit jättää tyhjäksi, jolloin ohjelma ottaa työtunnit palkansaajakortistosta. Tai voit syöttää laskentakaavaksi esim. @152tunnit, ja syöttää Palkkojen tarkennuksia -ikkunaan tunnit-koodatulle riville kpl-sarakkeeseen työtunnit. Voit myös laittaa koodiksi @152%100norm, jolloin ohjelma ottaa tunnit kyseiseltä riviltä.

Valitse kalenterikuukausi, jolloin pääset luomaan, korjaamaan ja tuhoamaan ko. kuukauden matalapalkkatukitietoja.

Uutta luotaessa ohjelma tuo näkyviin ne palkansaajat, joiden ikä (henkilötunnuksen perusteella laskettuna) on ko. kuukauden aikana vähintään 54 vuotta, palkka tai osa-aikaeläkeläisen laskennallinen palkka on välillä 900-2000 euroa ja työtunnit yli 140 tai työntekijä on osa-aikaeläkkeellä.

Tarkista aluksi, että mukana on kaikki työntekijät, joiden osalta mielestäsi saattaisi olla oikeus matalapalkkatukeen ko. kuukaudelta.
Jos joku puuttuu, toimi seuraavasti: Tee matalapalkkatuet kahdesti. Ensi "Luo matalapalkkatuki" ja sitten uudestaan "korjaa matalapalkkatukea", niin saat viimeisenkin mukaan, jos se puuttui.
Korjata voit myös:
- Poistu luetteloikkunasta OK:lla
- Tuhoa kuukauden matalapalkkatukitiedot
- Poistu palkkojensyöttötilaan. Muuttele palkkatietoja, työtunteja ja henkilötunnusta siten, että myös ko. henkilö tulee tarjolle
Jos joku henkilö on listalla mielestäsi liikaa, syötä hänelle sellainen tuntimäärä tai palkka, että tuki menee nollaksi.

Matalapalkkatuki ei muutu automaattisesti palkkatietoja korjailtaessa. Matalapalkkatuet pitää tehdä erikseen. Siis palkkojen korjailujen jälkeen tee matalapalkkatuet uudestaan.

Matalapalkkatuen ikkunassa voit muokkailla
- veron tunnusta (ennakonpidätys / lähdevero)
- työtuntien määrää
- palkkasummaa
- osa-aikaeläkkeellä-sarakkeeseen x (on osa-aikaeläkkeellä) tai tyhjä (ei ole osa-aikaeläkkeellä) osa-aikaeläkkeen rahamäärää
Ohjelma laskee näiden perusteella osa-aikaeläkeläisen laskennallisen palkan ja matalapalkkatuen määrän.

Saat tulostettua kuukauden matalapalkkatiedot paperille tai leikepöydän kautta muuhun ohjelmaan, esimerkiksi taulukkolaskentaan.

Vuosi-ilmoituksena annettava matalapalkkatuen erittely tukikuukausittain -tiedoston saat omasta painikkeestaan. Tiedot saat samalla myös paperille.

Kuukausittain tulostettavan Palkkalistojen yhdistelmän loppuun ja konekieliseen valvontailmoitukseen tulee mukaan kohdat

Palkkalistojen yhdistelmän loppuun tulevan tilisiirron viesti-kentän kohtiin 80 ja 82 tulostuu nyt luvut siten, että summista on valmiiksi vähennetty matalapalkkatuki. Samoin maksettavasta summasta on poistettu matalapalkkatuki.

Jos matalapalkkatuki ennakonpidätyksistä on suurempi kuin ennakonpidätys tai matalapalkkatuki lähdeverosta on suurempi kuin lähdevero, ylijäävä summa tallentuu levylle ja ohjelma ehdottaa sen käytettäväksi automaattisesti seuraavassa kuussa. Joulukuussa yli jäävää matalapalkkatukea ei kuitenkaan vähennetä seuraavan vuoden tammikuussa vaan verottaja palauttaa sen rahana. HUOM! Edellä mainittu menettely olettaa, että maksat palkkoja joka kuussa. Jos näin ei ole ja jos matalapalkkatukea jää yli, pidä käsin kirjaa vähentämättä jääneestä matalapalkkatuesta.

HUOM! Jos samalla palkansaajalla on samassa kuussa sekä lähdeverollista palkkaa (suorituslaji 14 tai 22) että ennakonpidätyksenalaista palkkaa, ohjelma ottaa matalapalkkatuen laskennan pohjaksi sen veron tunnuksen joka esiintyy ko. kuukauden ensiksi vastaantulevassa palkanmaksukerrassa ko. palkansaajan kohdalta.

Tiliöintitositteessa voit käyttää seuraavia kaavoja:

Kaavat toimivat silloin, kun olet valinnut yhden tai useamman koko kuukauden kaikki palkanmaksukerrat mukaan.

HUOM tarkista tiliöintitositteen koodaus, tilinumerot ja lopputulos huolellisesti.
Tässä mallissa esitetään lähinnä, että matalapalkkatuki saadaan tiliöintitositteelle koodilla @550
Debet tiliksi on laitettu ennakonpidätysvelan tilin numero.

Huomaa myös että mallissa oleva sotun prosenttimäärä on 2.958. Tarkista että se on yrityksen sotuprosentti.

Matalapalkkatuesta huomioitavaa

Lisätietoa


Oliko tästä sivusta apua? Jäikö jotain puuttumaan? Tiedätkö jotain lisättävää? Lähetä kysymyksesi tai rakentava palautteesi tällä lomakkeella suoraan Atsoftiin.
Oli hyötyä
ei ollut hyötyä

Nimi:
Yritys:
eMail:
Kirjoita viestisi tähän, luemme jokaisen viestin:


Kansilehti | Esitteet | Ylläpitosopimus | Hinnasto | Kurssit | Etätuki | Tilauslomakkeet
Tukisivut | Keskustelu | Uusimmat muutokset | Vuosipäivitykset | Yhteystiedot | Linkit | Palaute

Hae Atsoftin sivuilta:
Atsoft Oy Mäkinen | yhteystiedot | puh (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi | sivua päivitetty 1.12.2005 / jm