Kiinteistön vuokraustoiminnan osittainen arvonlisäverollisuus

Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta suoritetaan arvonlisäveroa, jos luovuttaja hakeutuu tästä toiminnasta verovelvolliseksi. Arvonlisäverovelvollisuus koskee joko kiinteistöä tai sen osaa.

Kiinteistön vuokrauksesta tai muusta luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuneella on oikeus vähentää kiinteistöä varten hankittujen tavaroiden ja palvelujen hintaan sisältyvä arvonlisävero (AVL 102 §). Kiinteistöön kohdistuvia juoksevia kuluja ovat mm. huolto-, siivous- ja korjauskulut.

Jos vain osa kiinteistöstä on vuokrattu arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavaa toimintaa harjoittavalle vuokralaiselle tai käyttäjänä on valtio, koskee vähennysoikeus vain tähän osaan kohdistuvia hankintoja. Vastaavasti keskinäisellä kiinteistöosakeyhtiöllä on arvonlisäveron vähennysoikeus vain siltä osin kuin hankinnat kohdistuvat niihin huoneistoihin, joiden osalta keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi. Kun hakeutuminen ei koske koko kiinteistöä, tulee myös kiinteistön yhteisiin tiloihin, kuten porraskäytäviin, kohdistuvien hankintojen hintoihin sisältyvä arvonlisävero jakaa vähennyskelpoiseen ja vähennyskelvottomaan osaan. Jakoperusteena voidaan tällöin käyttää esimerkiksi vähennykseen oikeuttavassa ja vähennyskelvottomassa käytössä olevien tilojen pinta-alojen suhdetta.

Vähennettävän arvonlisäveron käsittely, kun kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta on hakeuduttu osittain arvonlisverovelvolliseksi

ALV:n huomioiminen osittain tehdään bruttokirjausten oikaisukirjauksessa


Esimerkki

Vaihe 1: Lisää tilikarttaan tarvittavat tilit

Juoksevien kulujen tileille annetaan ALV koodiksi AOB22

Kustannuksiin sisältyvän ALV:n vähennysoikeus ja osuus määritetään ALV koodilla

Vaihe 2: Määritä, miltä osin ALV on vähennyskelpoista

Vaihe 3: Kirjaa viennit

Kirjaa viennit päiväkirjaan

Yllä olevassa päiväkirjassa on käytetty näitä tilejä:

Vaihe 4: Tee Bruttokirjausten oikaisutosite

Bruttokirjausten oikaistuosite kirjaa myynteihin sisältyvästä arvonlisäverosta vain vähennyskelpoisen osan:

Päiväkirjan loppuun ohjelma kirjaa bruttokirjausperiaatetileihin sisältyneen arvonlisäveron (tosite 8):

Vaihe 5: Tee ALV-kirjaus

Ohjelma kirjaa ALV-velan myynnin alv-velka -tilien ja ostojen alv-saaminen tilien erotuksena (tosite 9):

Yllä olevassa päiväkirjassa on käytetty seuraavia tilejä:

Huomioitavaa

LisätietoaOliko tästä sivusta apua? Jäikö jotain puuttumaan? Tiedätkö jotain lisättävää? Lähetä kysymyksesi tai rakentava palautteesi tällä lomakkeella suoraan Atsoftiin.
Oli hyötyä
ei ollut hyötyä

Nimi:
Yritys:
eMail:
Kirjoita viestisi tähän, luemme jokaisen viestin:


Kansilehti | Esitteet | Ylläpitosopimus | Hinnasto | Kurssit | Etätuki | Tilauslomakkeet
Tukisivut | Keskustelu | Uusimmat muutokset | Vuosipäivitykset | Yhteystiedot | Linkit | Palaute

Hae Atsoftin sivuilta:
Atsoft Oy Mäkinen | yhteystiedot | puh (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi | sivua päivitetty 18.3.2008 / jm