Vanhan dos ohjelman muutoshistoria


Jos olet ostamassa ohjelmia, lue ohjelmaesite. Tämä on ohjelman muutoshistoria, josta ohjelman käyttäjä näkee mitä muutoksia ohjelmaan on tullut.
Ohjelman tukisivut
Ohjelman voi tallentaa koneelle seuraavasti:
  1. Napsauta linkkiä p4.exe hiiren kakkospainikkeella (oikean puolen painikkeella)
  2. Valitse Tallenna kohde nimellä
  3. Anna Verkon salasana -kohdassa käyttäjänimi ja salasana (Päivityksen asentaminen vaatii käyttäjänimen ja salasanan, jotka saa Atsoftista)
  4. Tallenna ohjelma kovalevylle siihen hakemistoon, minne aiempi versio on tallennettu vanhan version päälle (esim. laskutusohjelmat C:\ASTERILS hakemistoon)
  5. Kun ohjelma on tallentunut, käynnistä se ja tarkista, että ohjelman viimeisen muutospäivän ilmoittava VER: on sama kuin historiatiedoissa.

Asteri Dos ohjelman p4.EXE muutokset P4.EXE - PALKKOJEN LASKENTA & TULOSTEET


19.5.2010


- Maksulista pankille voidaan tulostaa muistioon, jolloin maksutiedot voidaan kopioida leikepöydän kautta nettipankkiin tai pankkiyhteysohjelmaan F3:Tulostaa muistioon F4:Tulostaa muistioon, erottaa palkansaajat viivalla ---- F5:Tulostaa muistioon, erottaa palkansaajat tyhjällä rivillä F6:Tulostaa muistioon, palkansaajan tiedot allekkain


18.5.2010


- Vuosipäivitys (Sepa) - IBAN on suomessa 18 merkkiä, Ranskassa, Italiassa, Kreikassa jopa 27 merkkinen - BIC on 8 tai 11 merkkiä pitkä - Maksulista pankille: F3 tulostaa maksulistan muistioon josta voi leikepöydän kautta kopioida tieto kerrallaan maksutiedot pankkiohjelmalle - Maksulista pankille: kavennettu pankin nimi -kenttää ja levennetty tilinumero kenttää, jotta mahtuu 27 mittainen IBAN - Alt B yhdistetty palkkalaskelma: tilinumerolle oli varattu 22 merkkiä, jos se on pidempi, tulostuu se enemmän vasemmalle


14.9.2009


- maksulista pankille tuloste: kavennettu pankin nimi -kenttää ja levennetty tilinumero kentää.


6.10.2008


- Vuosipäivitys - SEPA toimintoja syöttöluukussa: Suomalaisen tilinumeron muunto IBAN-tilinumeroksi ja BIC koodiksi Ctrl P: muuntaa tilinumeron IBANiksi ja IBANin tilinumeroksi Ctrl D: ryhmittelee IBAN tilinumeron 4 merkin ryhmiin/poistaa välit Ctrl Q: muodostaa tilinumerosta BIC-koodin


5.11.2007


- Vuosipäivitys


16.10.2006


- Vuosipäivitys


17.1.2006


- Vuosipäivitys


4.1.2006


- nimeää lisätieto 19 (kenttä 160) "Osaaikael.palkka"


2.12.2005


- Lisätty vakuutetun sairausvakuutuksen päivärahamaksun tulostus palkkalaskelman ennakonpidätyslaskelmaosan alaosaan ja ennakonpidätys- laskelmaan tyyliin: - Lisätty vakuutetun sairausvakuutuksen päivärahamaksun määritys palkanmaksajan perustietoihin kenttiin 34-36: 34 SavaPrPs%: 0,77% 35 SavaPrYr%: 1,02% 36 SavaTulTi: 1 - 19 => missä ps-lisätiedossa määritetään, tulostetaanko palkkalaskelmaan sairausvakuutuksen päivärahamaksu palkansaajalle, yrittäjälle vai ei tulosteta oletus: lisätieto 10 - tilanpuutteen vuoksi maksupankkisiirtojen tulostus jouduttu jättämään pois (toisaalta, eivät liene nykyään käytössä)


27.9.2005


- Vuosipäivitys


4.10.2004


- vuosipäivitys


2.8.2004


- tuki doswintu -apuohjelmalle. Dos tulosteiden ottaminen sellaisella kirjoittimella, jossa ei ole dos tulostustukea, ks tarkemmin http://www.atsoft.fi/dostulostewinkirjoittimelle.htm


5.4.2004


- Dos paperitulosteet saa tulostettua nyt myös Windows XP/2000/NT:ssä wordiin, notepadiin, wordpadiin, Windowsin GDI tulostimelle tai haluttuun sovellukseen. Lue tarkemmat ohjeet sivulta http://www.atsoft.fi/eidostulostusta.htm (nämä toiminnot ovat jo aiemmin toimineet ok Win98/ME:ssä, nyt olemme lisänneet tuen myös Windows XP ympäristöön)


29.8.2003


- TULOSTUS WORDIIN, NOTEPADIIN, WORDPADIIN: - paperituloste voidaan ohjata wordiin, notepadiin ja wordpadiin asettamalla kirjoitinportiksi jokin seuraavista: 21 KIRJOITINPORTTI:*~winword.tmp 21 KIRJOITINPORTTI:*~notepad.tmp 21 KIRJOITINPORTTI:*~wordpad.tmp 21 KIRJOITINPORTTI:*~avaa.trk ~avaa = vakio osa (ohjelmalle ohje avata sovelluksessa) .trk = tarkenne, joka avataan siinä ohjelmassa, joka on windowsissa määritetty avaamaan .trk tarkenteiset tiedostot. - ohjelman valinta:vaihda kirjoitinmääritys/F7:wordiin, F8:notepadiin - tätä ominaisuutta voidaan hyödyntää mm. kun on dos tulostukseen kykenemätön kirjoitin tai halutaan tulostaa vaikkapa pdf tiedostoja. (pdf:n tulostus onnistuu sitten wordista)


30.9.2002


- poistettu palkkalistan tulostusmahdollisuus vastarahassa - Määrityksellä 31 Ei vr pl=2 palkkalaskelmaan ei enää tulosteta informatiivista tietoa markkamääräisestä palkkasummasta. - Palkkalaskelmaan tulostuu palkanmaksajan osoite ja y-tunnus seuraavin perustiedoissa olevin määrityksin 32 OsoTd pla: (oletus) = tulostetaan osoite ja y-tunnus (kohdasta 33) 2 = tulostetaan vain palkanmaksajan nimi (kuten tähän asti) 3 = tulostetaan palkanmaksajan osoite (muttei y-tunnusta) 4 = tulostetaan palkanmaksajan y-tunnus (muttei osoitetta) - Perustiedoissa kohdassa 14 Ly-tunnus olevaa määritystä käytetään myös pankkiyhteysohjelmien kanssa. ao. kohdassa ilmoitetaan pankkiyhteyttä varten maksajan yksilöivä tunnus. Koska tämä tunnus saattaa olla jokin pankin antama tunnus, eikä y-tunnus, määritetään y-tunnus perustietojen kohdassa 33 Y-tunnus :


8.4.2002


- tiliöintitositteessa sotumaksu 2.95% on laskettu aiemmin siten, että joka palkansaajalta lasketaan sotumaksut ja sitten ne summataan. Nyt mahdollista laskea myös niin, että lasketaan palkansaajien bruttopalkat yhteen josta sitten lasketaan sotumaksu 2.95%. Euroaikana, kun sotu ilmoitetaan sentilleen, voi tulla sentin parin heittoja vanhalla laskutavalla. - Tiliöintitositteen määritys (perustavat määritykset ohjelmassa): VANHA TAPA:lasketaan 2.95% joka palkansaajan bruttopalkasta yhteen ³OTSIKKO ³DEBET ³KREDIT ³LASKUKAAVA ³LJ³PY³KERROIN 17:Sotu 2.95% 6030 2462 59*#0.0295 UUSI TAPA:lasketaan ensin bruttopalkat yhteen ja sitten summasta 2.95% ³OTSIKKO ³DEBET ³KREDIT ³LASKUKAAVA ³LJ³PY³KERROIN 17:Sotu 2.95% 6030 2462 59 0.0295 Molemmat laskutavat toimivat edelleen: käyttäjä valitsee, kumpi on se oikea.


7.1.2002


- Euromääräisessä portaikkoverokortissa tulorajaportaat saattaa olla ilmoitettu 2 desimaalin tarkkuudella. Porrasverokortin portaisiin mahtuu nyt 10 merkkiä (aikaisemman 6 merkin sijaan). jolloin verokortin tulorajat voi syöttää ja ne näkyvät ruudulla (aikaisemmissa versioissa voi syöttää CTRL F valinnalla ja ne näkyvät pisteinä, mutta ohjelma laskee kuitenkin oikein) - Palkkalaskelma (euroissa) vastarahassa ominaisuus tehtiin ohjelmaan jotta palkansaajalle voidaan antaa "informatiivinen euromääräinen palkkalaskelma" Laskettaessa palkat euroina tämä ohjelma tulostaa markkamääräisen palkkalaskelman "informatiivisena markkamääräisenä palkkalaskelmana" (kiinteäsovitys tulosteet & E - Palkkalaskelmat markoissa ja euroissa rutiinikutsu 323 tulostaa palkkalaskelmat koti- ja vastarahassa; rutiinikutsu 324 tulostaa vastarahassa)


8.11.2001


- vuosipäivitys


14.5.2001


- Laskettaessa palkka euroina palkkalaskelmaan tulostui "* maksettava summa euro:297.02", missä euromääräinen summa oli jaettu euron muuntokertoimella. PIKARATKAISU: Vedä kynällä yli em. rivi RATKAISU: Asenna tämä tai uudempi päivitys


11.4.2001


- kun siirrytään euromääräiseen palkanlaskentaan ja luettiin pohjaksi markkamääräinen aineisto, ohjelma muutti automaattisesti tämän istunnon ajaksi rahayksikön markaksi. (Luettava aineisto markkoja, vaihdetaan rahayksiköksi markka, paina ENTER) Ohjelmaa muutettu siten että se kysyy mitä tehdään: Luettu aineisto markkoja, vaihdetaanko palkanmaksun rahayksiköksi markka (K/E) * jos olet vaihtanut palkanmaksun rahayksiköksi eurot ja luet vanhaa markkamääräistä aineistoa pohjaksi, vastaa K * jos tutkit vanhaa markkamääräistä aineistoa, vastaa E - HUOM1:rahayksikön voi vaihtaa jo aiemmissakin versioissa valinnalla ALT K joka muuttaa istunnon ajaksi rahayksikön vastarahaksi. - HUOM2:jos olet siirtymässä markoista euroihin, muunna palkat markoista euroihin perustavat määritykset ohjelman valinnalla S - Muunna palkanmaksutiedoston markat euroiksi uuteen tiedostoon ja lue muutettu tiedosto palkanlaskentaohjelmalla (ks. palkanmaksun vuosipäivitys 2.11.2000, ohje sivulta 5)


26.2.2001


- Sentinpyöristys 5 sentin tarkkuuteen: perustavat määritykset / A / 27 PENNINPYÖ:5 määrityksellä 5 pyöristää palkansaajalle maksettavan summan lähimpään 5 jaolliseen senttiin (tai penniin)


13.2.2001


- opastaa antamaan MAKSUPÄIVÄ (P.K.VVVV) -muodossa, jotta vuoden tunnistaminen olisi helpompaa


2.11.2000


- Vuosipäivitys, toimitettu ylläpitosopimusasiakkaille - palkkalaskelmaan tulostuu tiedosto, josta ao. laskelma tulostettu 11.10.2000 - Markkamääräiseen palkkalaskelmaan ja yhdistettyyn pl- ja ep-laskelmaan tulostuu loppusumma euroina - palkkalaskelmaa kavennettu summien osalta niin, että pennit tulostuvat myös niillä kirjoittimilla, jotka tulostavat oletuksena 77 merkkiä riville ilman että kirjoitinmäärityksessä on kavennettu tulostusta.
Vanhemmat muutostiedot (ennen vuotta 2000)
Tämä on automaattisesti muodostettu ja päivitetty sivu. Sivu päivittyy samalla kun uusin ohjelmaversio tulee jakeluun ylläpitosopimusasiakkaille Atsoftin kotisivuille. Muutoshistoriassa kuvatut ominaisuudet ovat toteutetut sivujen kautta jakelussa olevaan ohjelmaversioon.


Oliko tästä sivusta apua? Jäikö jotain puuttumaan? Tiedätkö jotain lisättävää? Lähetä kysymyksesi tai rakentava palautteesi tällä lomakkeella suoraan Atsoftiin.
Oli hyötyä
ei ollut hyötyä

Nimi:
Yritys:
eMail:
Kirjoita viestisi tähän, luemme jokaisen viestin:


Kansilehti | Esitteet | Ylläpitosopimus | Hinnasto | Kurssit | Yritysesittely | Jälleenmyyjät | On-line tilaukset
Tukisivut | Keskustelu | Uusimmat muutokset | Vuosipäivitykset | Yhteystiedot | Linkit | Haku | Palaute

Hae Atsoftin sivuilta:
Atsoft Oy Mäkinen, Malminkaari 21 B, 00700 HELSINKI, PUH(09)350 7530, FAX(09)351 5532, eMail atsoft@atsoft.fi

Sivua päivitetty 18.9.2002 / jm