Vanhan dos ohjelman muutoshistoria


Jos olet ostamassa ohjelmia, lue ohjelmaesite. Tämä on ohjelman muutoshistoria, josta ohjelman käyttäjä näkee mitä muutoksia ohjelmaan on tullut.
Ohjelman tukisivut
Ohjelman voi tallentaa koneelle seuraavasti:
  1. Napsauta linkkiä kirjuri.exe hiiren kakkospainikkeella (oikean puolen painikkeella)
  2. Valitse Tallenna kohde nimellä
  3. Anna Verkon salasana -kohdassa käyttäjänimi ja salasana (Päivityksen asentaminen vaatii käyttäjänimen ja salasanan, jotka saa Atsoftista)
  4. Tallenna ohjelma kovalevylle siihen hakemistoon, minne aiempi versio on tallennettu vanhan version päälle (esim. laskutusohjelmat C:\ASTERILS hakemistoon)
  5. Kun ohjelma on tallentunut, käynnistä se ja tarkista, että ohjelman viimeisen muutospäivän ilmoittava VER: on sama kuin historiatiedoissa.

Asteri Dos ohjelman kirjuri.EXE muutokset KIRJURI.EXE - Asteri Tekstinkäsittely
 - tämä on maksullinen ohjelma
 - Asteri valikossa on valinnalla F7 toimiva tekstieditori


3.10.2008


- vuosipäivitys


3.11.2007


- vuosipäivitys


26.9.2007


- välikäännös


25.10.2006


- Vuosipäivitys - poistuneen puhelinnumeron 351 1122 tilalle numero 350 7530 24.9.2004 - MUOKKAA / KORVAA GRAFIIKKA korvaa dosin puoligraafiset merkit ascii merkein jolla voidaan dos tekstejä (Asteri ohjekirjoja) joissa on taulukot piirretty puoligraafisin merkein kopioidan windows ympäristöön edelleen nettisivuille 9.9.2003 - vuosipäivitys 22.10.2002 - vuosipäivitys 19.10.2000 - Koska ohjelma on edelleen aktiivisessa käytössä, lisäsimme ohjelman päivitysversioiden jakelun tapahtumaan automaattisesti kotisivujen kautta


28.9.1998


- Ohjelmassa on eurovalmius - Euron tarkistuksessa ei löydetty muutettavia kohtia


21.1.1998


- Luettaessa tiedosto, jossa on yli 78 merkin levyinen rivi se jaetaan useammalle riville. - tiedostojen ABC valintalista näyttää päiväyksen muodossa PP.KK.VVVV


7.1.1998


- ALT Z määritti käytetyn kirjoitinportin ohittaen kirmaarin asetuksen nyt käyttää kirmaarissa olevaa kirjoitinporttia


29.10.1997


- Lisäsin kirjurin korvausmerkkitaulukon lukevan rutiinin: korvaus- merkkitaulukko muuntaa yksittäiset merkit korvausmerkeiksi seuraavasti 1. Korvataan korvausmerkit korvaavalla merkkijonolla 2. Rivin |xxx muutetaan chr$(xxx):ksi |014Yötyö -> Yötyö 3. Asetetaan muut kirjoitinmääritykset, Yötyö -> Y|ty| 4. Tulostetaan rivi kirjoittimelle - ESIMERKKI 1 Pipe (|) merkin tulostaminen esim. kirjoitimääritysohjeita tulostettaessa on hankalaa, koska se korvautuu | merkkiä seuraavan kolminumeroisen luvun ascii koodilla, esim |027(s5H|027(s3B tulostaa esim "s5Hs3B" tai sitten sekottaa koko tulosteen. Määrittämällä korvausmerkkitaulukkoon seuraavat korvaukset MERKKI³KORVATAAN MERKILLÄ 01 | |124 02 œ | Saadaan aikaan tilanne, että kirjurissa oleva teksti |027(s5H|027(s3B tulostuu "|027(s5H|027(s3B" ja kun halutaan käyttää pipeä ohjauskoodina (esim sivunsiirrossa) käytetään pipen tilalla koodia œ antamalla sivunsiirtokäsky muodossa œ012 Tällöin tekstiä tulostettaessa korvausmerkkitaulukko korvaa | merkit |124:llä ja œ merkin |:llä. Toinen vaihtoehto on näppäillä sivunsiirtokäsky ALT 012 joka tekee ruudulle merkin . - Ohjausmerkit, joiden ascii arvo on väliltä 1-31 voidaan tuottaa painamalla ALT pohjaan ja näppäilemällä merkin kolminumeroinen ascii koodi ja vapauttamalla ALT, esim: ALT 012 -> (Kun taas Ctrl L pienentää rivin isot kirjaimet, Ctrl L:n painaminen tuottaa myös -merkin, mutta LUE -rutiini tutkii oliko Ctrl näppäin alhaalla kun merkki tehtiin, jolloin ohjelma voi erotella sen tuottiko käyttäjä merkin muokatakseen tekstiä (Ctrl L) vai tuottaakseen tekstiin' ohjausmerkin (ALT 012). Tätä ominaisuutta voisi ajatella tarvittavan silloin kun korvausmerkkitaulukossa on |:n korvaava merkki |012 ja halutaan tulostaa sivunsiirto |012 koodilla (joka ei siis toimi, koska | korvataan merkillä |124 ja paperille tulostuu |124012 eli |012) - Korvausmerkkitietostoa KORVMERK.OMA etsitään seuraavista hakemistoista: 1. Oletushakemistosta 2. \ASTERITX 3. \ASTERILS 4. \ASTERI 5. C:\ASTERITX 6. C:\ASTERILS 7. C:\ASTERI ja käytetään ensiksi löytynyttä


4.9.1997


- järjestelmävirhe tallentaa c:\asteri\virhelog.txt virhelokia


3.9.1997


- Lisätty aina näkyvä ALT - valikkorivi ja siirretty ylimmän rivin tiedot alimmalle riville (alimmalla oli aiemmin tekstiä) - Liittäessään leikepöydältä tekstiä jossa on sarkaimia, siirtää sarkaimen kohdan seuraavaan 9 jaolliseen saraan. - Lisätty valikkoriville valikko LASKE - Lisätty valikkoriville valikko WINDOWS


29.8.1997


- Tekstin kopiointi windowsin leikepöydälle/leikepöydältä menurivin Muokkaa -alivalikossa sekä merkityssä tekstissä valinnalla C


23.6.1997


- Vuosi 2000 yhteensopiva


10.2.1997


- ALT 0:Muuttujakirje ehdolla, ei tule enää: Channel isn't open. 7.1.1997 - Tiedoston ABC valinnassa peitteen syöttöluukun pituus 70 merkkiä


13.12.1996


- Muuttujakirje ALT M selaten: V tulostaa heti (T vasta puskurin täyttyessä)


21.11.1996


- Lisätty ohjeruutu kertomaan cF1 ja cF2 laskennoista - Lisätty ohjeruuduille sivu/sivuja


20.11.1996


- cF1 laskee alekkain oleville luvuille summan kohdistimen riviltä alespäin smÏ koodatulle riville, tai smÏ puuttuessa ensimmäiselle vapaalle riville (jossa tilaa summien alla): Û 17263.22 Summa lasketaan Û (kohdistin) ja Ï väliseltä 8786.10 osalta riviä alkaen Û riviltä ja päättyen 2196.34 smÏ edeltävälle riville 5207.10 smÏ Û 17263.22 Summa lasketaan Û (kohdistin) riviltä 8786.10 ensimmäiselle vapaalle riville 2196.34 5207.10 ---------


4.6.1996


- MUOKKAA valikossa on valinnat Haar.CONFIG.SYS ja Haar.AUTOEXEC.BAT jotka luovat kirjuriin olemassaolevasta config.sys:istä ja autoexec.batista haarautuvan. Tässä on ongelmana kirjurin 78 merkin rajoitus rivillä: myös Asteri valikon (menu.exe) F7 valinta tekee saman eikä siinä ole tätä rajoitusta. - CR (nuotti) pois. Poistaa rivin lopusta nuotin (CR:n) joka tulee Netscapella noudettuun tekstitiedostoon. - skandimuunnokset (åäöÅÄÖ) windowsiin ja 7 bittisiksi ja takaisin, mimestä ja html:stä DOSiin, HTML tagien poisto: Valinnat löytyvät valikkoriviltä MUOKKAA valikosta Seuraavassa on Lääkäri eri skandein: DOS Lääkäri Win Lääkäri 7Bit L{{k{ri = MIME L=E4=E4k=E4ri HTML Lääkäri - Lukee Windows/Unix/HTML tiedoston muuttaen skandit DOS skandeiksi - Tallettaa tiedoston Windows skandein (MENU: LEVYTOIMET) - Lukee ja tallettaa UNIX tiedoston muuttaen skandit DOS - 7Bittisiksi


3.6.1996


- ALT Y (paperille), ALT U (useita paperille), ALT M & ALT 0 (muuttujakirje 6- ja 12-koristosta) valinnat:kaikille, alkaen, päättyen, ehdolla (mutta ei selaten yhdelle kerrallaan) osaavat tulostaa rinnaikkain olevalle tarra arkille. Sovitus: tee 1. tarra, merkitse alin rivi |032 ja samalla rivillä olevien 2. ja seuraavien tarrojen alkukohdat muuttujalla |u (u niin kuin uusi tarra). Ohjelma etsii tekstin alusta alkaen ensimmäisen rivin, jolla määritys |u ja laskee siitä rivilläolevien tarrojen lukumäärän,esim: |p1 |u |u |p2 |p3 |p4 |032 - Arkkitulostimet ja monta lomaketta samalla arkilla:merkitse alin rivi |arkki kpl=n missä n ilmoittaa montako lomaketta arkilla on alekkain. Arkin alinta lomaketta tulostaessaan ohjelma ei tulosta |arkki -riviä eikä tätä edeltäviä tyhjiä rivejä vaan tekee arkinsiirron


31.5.1996


- Tilisiirtojen tulostus laserilla:Alimmalle riville (24) jokin seuraavista: |arkki |arkki kpl=3 |arkki sivulle=3 |laser |laser kpl=3 |laser sivulle=3 entisen |sivu tai . sijaan - Arkkitarran sovitus & tulostus ALT U:lla (|u = tarra-arkin vasen alku) Lähettäjä: |u |u Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B 00700 HELSINKI |arkki kpl=10 missä |u ilmoittaa samalla rivillä olevan seuraavan tarran alkukohdan


26.3.1996


- Tabuloi ENTERin jälkeen yläkerran rivin mukaan, leikepöydältä liitettäessä ko. toimintoa ei tarvita, Määritys ALT Z kohdassa


12.1.1996


- ALT C toi suoraan listan *.TXT tiedostoista kysymättä rajausta. Nyt kysyy rajauksen. - Ohjeruudut jäsennelty osin uudestaan - ALT 8 tuo myös rullavalikon - sF1-sF3 eivät toimineet (olivat laatikonpiirtoon varatut) siirsin ko. toimet ALT F1- ALT F3 - ALT C Tarjoaa oletuspeitteeksi *.TXT sillä jostain syystä kaikkien tiedostojen haku (peitteellä "") kesti huomattavan kauan kun hakemistossa satoja tiedostoja
Vanhemmat muutostiedot (ennen vuotta 2000)
Tämä on automaattisesti muodostettu ja päivitetty sivu. Sivu päivittyy samalla kun uusin ohjelmaversio tulee jakeluun ylläpitosopimusasiakkaille Atsoftin kotisivuille. Muutoshistoriassa kuvatut ominaisuudet ovat toteutetut sivujen kautta jakelussa olevaan ohjelmaversioon.


Oliko tästä sivusta apua? Jäikö jotain puuttumaan? Tiedätkö jotain lisättävää? Lähetä kysymyksesi tai rakentava palautteesi tällä lomakkeella suoraan Atsoftiin.
Oli hyötyä
ei ollut hyötyä

Nimi:
Yritys:
eMail:
Kirjoita viestisi tähän, luemme jokaisen viestin:


Kansilehti | Esitteet | Ylläpitosopimus | Hinnasto | Kurssit | Yritysesittely | Jälleenmyyjät | On-line tilaukset
Tukisivut | Keskustelu | Uusimmat muutokset | Vuosipäivitykset | Yhteystiedot | Linkit | Haku | Palaute

Hae Atsoftin sivuilta:
Atsoft Oy Mäkinen, Malminkaari 21 B, 00700 HELSINKI, PUH(09)350 7530, FAX(09)351 5532, eMail atsoft@atsoft.fi

Sivua päivitetty 18.9.2002 / jm