OmaVero kirjanpidossa

Kirjanpitolautakunta on antanut lausunnon Oma-aloitteisesti tilitettävien verojen kirjanpitokäsittelystä (1976/12.12.2017). Lautakunta toteaa juoksevan kirjanpidon osalta, että sen järjestämisessä kirjanpitovelvollisella on laaja valinnanvapaus. Siten useat menettelytavat verojen kirjaamisessa ovat mahdollisia käytännössä. Kirjanpitovelvollisen kannattaa ottaa käyttöön itselleen tarkoituksenmukaisin tilikartta. Tällöin harkittavaksi tulee, avataanko eri verolajitilien lisäksi erillinen omaverotili, jolla voitaisiin seurata omaveroon siirrettyjä eriä ja joka voitaisiin täsmäyttää verottajan tiliotetta vastaan

Alla olevassa esimerkissä esitetään tilanne, jossa kirjanpitoon avataan OmaVeroa varten tili, jolla voidaan seurata OmaVeroon siirrettyjä eriä ja jolle voidaan täsmäyttää OmaVeron tiliotetta vastaan oma-aloitteiset verot sekä niiden hyvitys- ja veloituskorot ja rangaistusmaksut.

Esimerkki: Tilikarttaan tili OmaVeroa varten

OmaVeron tapahtumille perusta tili 2479 OmaVeron tapahtumat taseen muut lyhytaikaiset velat alle (jos tilikartassa on jo tili 2479 Verotilin tapahtumat, käytä sitä tiliä ja muuta vain tilin nimi).

Ohjelma kirjaa kauden ALV-velan normaaliin tapaan tilille 2465 alv-velka.
Kirjaa arvonlisäveron maksamista varten OmaVerotilille maksettu summa tilille 2479 Verotilin tapahtumat
Kirjaa ennakonpidätysvelka tililille 2461 ennakonpidätysvelka ja sava-velka tilille 2462 Savavelka
Kirjaa näiden maksamista varten Omaveroon maksettu raha 2479 OmaVeron tapahtumat -tilille.

Kirjaa OmaVerosta saatavasta "Verojen erittely" -raportista työnantajan ennakonpidätys, sava ja alv OmaVerotilin tapahtumat -tiliä vastaan.
Tarkista, onko verojen erittelyssä hyvitys- tai palautuskorkoja, viivästyskorkoja tai rangaistusmaksuja. Jos on, kirjaa ne myös OmaVerotilin tapahtumat tiliä vastaan.
Näin toimimalla saat täsmäytettyä kuukausittain 2479 OmaVeron tapahtumat -tilin saldon OmaVerossa näkyvään saldoon.

Tilinpäätöksessä, jos 2479 OmaVeron tapahtumat -tilin saldo (OmaVeron saldo) on plussalla, perusta taseen muut lyhytaikaiset saamiset -ryhmään tili 1522 OmaVerosaaminen ja kirjaa tilin 2479 saldo sinne.OmaVeron hyvitys- ja viivästyskorko sekä myöhästymismaksu kirjanpidossa

OmaVeroon kirjatut hyvityskorot eivät ole veronalaista tuloa eivätkä viivästyskorot ja myöhästymismaksut tuloverotuksessa vähennyskelpoisia.

Osakeyhtiö, Kommandiittiyhtiö, Avoin yhtiö, Liikkeenharjoittaja
Viivästyskorkoa varten perusta tili
7401 Korkokulut ei väh.kelp.
joka kuuluu ryhmään "7400-7550 Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta"

Veronkorotusta varten perusta tili
6496 Ei väh.kelp. veronkorotukset
joka kuuluu ryhmään "6100-6999 Liiketoiminnan muut kulut"

Hyvityskorkoa varten perusta tili
7370 Korkotuotot ei-veronalaiset
joka kuuluu ryhmään "7200-7390 Muut korko- ja rahoitustuotot muilta"

Asunto- ja kiinteistöyhtiö
Viivästyskorkoa varten perusta tili
7301 Korkokulut ei väh.kelp.
joka kuuluu ryhmään "7300-7399 Korkokulut"

Veronkorotusta varten perusta tili
5349 Veronkorotukset ei väh.kelp.
joka kuuluu ryhmään "5300-5349 Muut hoitokulut"

Hyvityskorkoa varten perusta tili
7101 Korkotuotot ei-veronalaiset
joka kuuluu ryhmään "7100-7199 Korkotuotot"

Yhdistys
Viivästyskorkoa varten perusta tili
7101 Sijoitus- ja rahoituskulut ei väh.kelp.
joka kuuluu ryhmään "7100-7199 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut"

Veronkorotusta varten perusta tili
6199 Veronkorotukset liiketoiminnasta ei väh.kelp.
joka kuuluu ryhmään "6100-6199 Varainhankinnan kulut"
ja tili
4999 Veronkorotukset varsinaisesta toiminnasta ei väh.kelp.
joka kuuluu ryhmään "4100-4999 Varsinaisen toiminnan muut kulut"
Tilille 4999 tulisivat korotukset silloin, kun yhdistyksellä ei ole liiketoimintaa.

Hyvityskorkoa varten perusta tili
7001 Sijoitus- ja rahoitustuotot ei-veronalaiset
joka kuuluu ryhmään "7000-7099 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot"


Miten Omaveron hyvityskorot, viivästyskorot ja myöhästymismaksut esitetään tuloveroilmoituksessa ?

Omaveron erät eri tuloveroilmoituslomakkeilla esitetään seuraavasti:

6B
Korotus ja viivästyskorot -> Veronkorotukset 379
Hyvityskorot -> Veronpalautus 357

4
Korotus ja viivästyskorot -> 3 Muut lisäykset
Hyvityskorot -> 5 Veronpalautus

5
Korotus ja viivästyskorot -> Elinkeinotoiminnan kulut / Sakot ja muut rangaistusmaksut 366
Hyvityskorot -> Tuloslaskelman verovapaat tuotot 317

6
Korotus ja viivästyskorot -> 3 Muut lisäykset
Hyvityskorot -> 5 Muut vähennykset

6A
Korotus ja viivästyskorot -> Elinkeinotoiminnan kulut / Sakot ja muut rangaistusmaksut 366
Hyvityskorot -> Tuloslaskelman verovapaat tuotot 317

6C
Kohta V "Yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön veronalainen elinkeinotoiminta"
Korotus ja viivästyskorot -> Muut lisäykset 224
Hyvityskorot -> Muut vähennykset 226


Lisätietoa

ALV-koodien kohdistuminen Oma-aloitteisten verojen veroilmoitus, arvonlisäveron tiedot -ilmoitukseen


Sivu on kirjoitettu Asteri ohjelman käyttäjälle ohjeeksi ja yleiseksi hyödyksi.
Asteri ohjelmiin liittyvissä asioissa voitte lähettää palautetta suoraan Atsoftiin tällä lomakkeella.
Oli hyötyä
ei ollut hyötyä

Nimi:
Yritys:
eMail:
Kirjoita viestisi tähän, luemme jokaisen viestin:


Kansilehti | Esitteet | Ylläpitosopimus | Hinnasto | Kurssit | Etätuki | Tilauslomakkeet
Tukisivut | Keskustelu | Uusimmat muutokset | Vuosipäivitykset | Yhteystiedot | Linkit | Palaute

Hae Atsoftin sivuilta:
Atsoft Oy Mäkinen | yhteystiedot | puh (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi
Sivua päivitetty 19.6.2018 / jm