Asteri tapahtumat netistä - muutoshistoria

Versio:19.5.2020
 Lisätty painike "Selite2 -> Lsno" joka siirtää Selite2 kentän Lsno kenttään
 HUOM: Asteri Kirjanpidossa Lsno kentän pituus on 9 merkkiä. Jos pidempi, vain ensimmäiset 9 merkkiä siirtyvät kirjanpitoo
Versio:12.5.2020
 Pienten kampaajien käyttämä S-pankin tiliote (yksityistili) , panot: MAKSAJAN VIITE poiminta Selite2 kenttään
   S-Pankki / Verkkopankki / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi 2
   poimii nyt TILISIIRTO tekstin jälkeisen viitenumeron
Versio:15.4.2020
 Uusi tulkinta tiliotteelle, joka muistuttaa pankkiohjelmasta tulostettua perusmuotoista tiliotetta, jossa lukee SUUR-SAVOn OSUUSPANKKI YRITYSTILI Tulostettu asiakkaalla
  OP / Tulostettu asiakkaalla / Yritystili
  OP / Tulostettu asiakkaalla / Yritystili NETS tapahtumat eritellen
 Jälkimmäinen tulkinta "NETS tapahtumat eritellen" tulkitsee Netsin tilityksestä hyvitys- ja veloitustapahtumat omiksi tapahtumikseen
Versio:8.4.2020
 Holvi tiliote (Holvi Payment Services Oy)
  Holvi / Holvi käyttötili / Tiliote pdf maalaamalla , tyyppi 3 ei enää herjaa joissain tilanteissa "Index was outside the bounds of the array"
Versio:6.4.2020
 Ålandsbanken SHEKKITILI pdf-muotoinen tiliote
  JE VIITESUORITUSPALV.,PANO
 uusi tulkinta, ottaa mukaan myös ne rivit, jotka alkaa JE VIITESUORITUSPALV.,PANO (joista puuttuu MAKSUPV ja ARVOPV)
  Ålandsbanken / Internetkonttori / pdf-muotoinen verkkotiliote maalaamalla 2
Versio:21.3.2020
 Tulkinta Ecom laskutuspäiväkirja -tulosteelle
  Ecom / Ecom / Laskutuspäiväkirja laskuittain
 tulkitsee Ecom laskutuspäiväkirjan laskuittain, yksi tili/lasku
Versio:18.2.2020
 Näyttää oik.alhaalla panot ja otot kpl-määrät
 OP / YRITYSTILI -tilioteen tulkitsemiseen uusi valinta "D2" joka toimii kuten D
  OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote maalaamalla, tyyppi D2 -ohittaa koontitapahtuman rivit
    Koontitapahtuman erittely alkaa puolipisteellä ;
    Ohitetaan rivit, kunnes löytyy SALDO -alkava rivi tai seuraavat tapahtumarivit
    Tapahtumarivi tunnistetaan Nimen lähde (A, J tai K Arkistointitunnus -kentässä) sekä 3.viimeinen merkki oltava pilkku (,)
  OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote maalaamalla, tyyppi D tunnistaa koontitapahtuman erittelyrivit
    Tässä tulkinassa tulee yksi rivi koontitapahtumasta (nipputapahtumasta)
    ja omat rivit koontitapahtuman tapahtumista
    jos et halua eritellä koontitapahtumassa sisällä olevia tapahtumia käytä tulkintaa D2 (OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote maalaamalla, tyyppi D2)
    joka löytyy D jälkeen napsauttamalla [Etsi seuraava sopiva tulkintaohje]
 OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote maalaamalla, tyyppi 0
   antoi joissain tilanteissa sivunvaihdon kohdilla olleelle tapahtumalle selitteeksi "Tiliote kk/vvvv"
 Nordea / Henkilöasiakkaan verkkopankki / pdf-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
  Jos seliterivi päättyi + merkkiin, saattoi tulkita summaksi
  -> muutettu ohittamaan + merkkiin päättyvä rivi, jos se ei ole summarivi
Versio:14.1.2020
  Holvi / Käyttötili tiliotteista tarjoaa ensin uudempaa tulkintamuotoa
    Holvi / Holvi käyttötili / Tiliote pdf maalaamalla, tyyppi 3
   ja seuraavaksi vanhempaa tulkintamuotoa
    Holvi / Holvi käyttötili / Tiliote pdf maalaamalla, tyyppi 3
   Holvi / Holvi käyttötili / Account Statement, tyyppi 2
     Hienosäädetty selitteiden sijoittumista
      jos Holvin tiliotteen tapahtumassa on Reference: se sijoitetaan selite2
      ja selite1 tulee Referenceä ylempänä olevalta riviltä
   Holvi / Holvi käyttötili / Tiliote pdf maalaamalla, tyyppi 3
    Hienosäädetty selitteiden sijoittumista:
     jos selite1 alkaa FI (oletus, että tilinumero), vaihdetaan selite2 ja selite1 paikkoja
     näin saatiin maksajan nimi selite1 kenttään ja viitenumero selite2 kenttään
    sekä
     jos arkistointitunnus putoaa toiselle riville (ensimmäisellä rivillä Arkistointitunnus ja toisella sisältö
     ja 4. rivi alkaa Viite: laittaa selite1 maksaja ja selite2 viite
Versio:13.1.2020
 Englanninkielisen Holvi -tiliotteen tulkinta
  pvm. erottimena / -viiva, esim 13/1/2020
  Holvi / Holvi käyttötili / Account Statement, tyyppi 2
 Holvin tiliote
   Holvi / Holvi käyttötili / Tiliote pdf maalaamalla, tyyppi 3
   PVM suorituspäivä -kentästä
   Selite1 kenttään Maksajan nimi
Versio:6.1.2020
 - Nyt mahtuu 200 kertaa pidempi tiliote tulkittavaksi
   Nostettu aineistokentän pituuden arvoksi 6400000 (ennen oli 32767)
   joka määrittää, kuinka monta merkkiä syöttöluukkuun mahtuu.
   Jos tiliote on pidempi, poikkasi jostain kohdasta, esim OP:n 18 sivuinen tiliote leikkaantui 16 sivuiseksi
   Nyt tiliotteessa voi olla jopa satoja sivuja pituutta
Versio:14.11.2019
 Uudet tulkinnat:
  Ecom ohjelman lasku ja ostopäiväkirjat
   Ecom laskutuspäiväkirjan tilierittely (viimeisellä sivulla oleva tilierittely
   Ecom ostopäiväkirjan rivikohtainen tulkinta (myyjät riveittäin)
  oik.yläkulmaan lisätty "Ostovelkatilin numero" -luukku. Jos siihen antaa tilinumeron, se lisätään Ecom ostopäiväkirjan vienteihin vastatiliksi
 Uusi painike "Lsno -> Tosno"
  Siirtää "Lsno" kentässä olevan tiedon Tosno kenttään
 Uusi tieto
  Näyttää tulkittujen rivien kpl -määrän
Versio:14.5.2019
 - Uusi tulkintaohje
    Muu pääkirja / csv pääkirja / csv pääkirja 3
Versio:22.1.2019
 - tammikäännös
Versio:30.12.2018
 - Etsi ensimmäinen / seuraava tulkintaohje: valintaruudun "tauko joka tulkinnan välissä" valitsemalla ohjelma kysyy jatketaanko seuraavaan,
  jos tulkinta palautti useamman rivin. Käytetään esim. silloin kun etsitään lähinnä sopivaa tulkintaohjetta
Versio:29.12.2018
 - Eurocard / Eurocard / e-Laskun visualisoinnin tapahtumarivit maalattuna (Tapa 3) uusi tulkintaohje, Aktian visualisoiman eurocard laskuun:
    Aktian kautta katsottuna tapahtumarivin otsikko on "Kuvaus" entisen "Tuote/palvelu" sijaan
 - Nordean tiliote (BB Online Customers) saattoi antaa Ylivuoto -herjan, jos tapahtuman arkistotunnisteessa oli numeroiden seassa E kirjain tulkinnassa
    Nordea / Yrityksen Classic-verkkopankki / html-muotoinen tiliote maalaamalla
Versio:11.10.2018
 - kun ohjelma käynnistetään, alkuoletuksena on nyt viime kerralla käytetty tulkintaohje
  sekä entiseen tapaan viime kerralla käytetyt täplävalinnat
Versio:10.10.2018
 - korjattu tulkintaohje
    Nordea / Yrityksen verkkopankki (Corporate Netbank) / html-verkkotiliote maalaamalla, selain Firefox
Versio:27.9.2018/2
 - korjattu tulkintaohje
    Ropo / Ropo / myyntilaskujen laskuluettelo
Versio:27.9.2018
 - korjattu tulkintaohjeissa
    Ropo / Ropo / ostolaskujen laskuluettelo
    Ropo / Ropo / myyntilaskujen laskuluettelo
  laskunnumero menemään sille kuuluvaan sarakkeeseen
Versio:26.9.2018
 - uusi tulkintaohje
    Ropo / Ropo / ostolaskujen laskuluettelo
    Ropo / Ropo / myyntilaskujen laskuluettelo
  HUOM! Maalaa ja kopioi Excelistä vain laskurivit ja liitä tähän ohjelmaan.
     Älä laita tässä ohjelmassa rastia "Juokseva tositenumero", jos haluat säilyttää
     Ropon tositenumerot sellaisinaan.
Versio:12.9.2018
 - uusi tulkintaohje
    S-Pankki / Verkkopankki / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi 2
Versio:11.9.2018
 - uusi tulkintaohje
    Muu tiliote / muu tiliote / muu tiliote K
Versio:7.9.2018
 - uusi tulkintaohje
    Muu tiliote / muu tiliote / muu tiliote 2
Versio:31.8.2018
 - uusi tulkintaohje
    palkka.fi / palkka.fi / palkkojen tiliöintitosite csv
Versio:13.8.2018
 - korjattu tulkintaohjeita
    Nordea / Yrityksen Classic-verkkopankki / html-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
    Nordea / Yrityksen verkkopankki (Corporate Netbank) / html-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
  tapauksessa, jossa kopiointijäljessä oli viite samalla rivillä kuin tapahtumanumero ja summa
Versio:10.8.2018
 - ktl:n luonnissa tuli joskus yhden eurosentin verran liian pieni summa; korjattu
Versio:4.8.2018
 - Uusi tulkintaohje
    Muu pääkirja / csv pääkirja / csv pääkirja 2
  joka ottaa Muutos-sarakkeen, ei Loppusaldo-sarakkeen
 - Uusi tulkintaohje
    Muu tiliote / muu tiliote / muu tiliote 1
Versio:27.7.2018
 - korjattu tulkintaohje
    Nordea / Yrityksen Classic-verkkopankki / html-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
  siten, että valuuttamääräisestä tapahtumasta otetaan euromääräinen arvo eikä vasta-arvo
Versio:21.7.2018
 - www.atsoft.fi-osoite muutettu http: -> https:
Versio:12.6.2018
 - uusi tulkintaohje
    Danske Bank / Business Online / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi K
Versio:21.5.2018
Versio:9.5.2018
Versio:8.5.2018
Versio:5.5.2018
Versio:4.5.2018
 - uusi tulkintaohje
    Nordea / Yrityksen verkkopankki (Corporate Netbank) / html-verkkotiliote maalaamalla, selain Firefox
Versio:9.4.2018
 - uusi tulkintaohje
    Nordea / Classic-verkkopankki / tilitapahtumat maalaamalla, tyyppi 2
Versio:22.3.2018
 - Etsi ensimmäinen sopiva tulkintaohje -toiminto löytää nyt tulkinnan myös silloin, kun
  tiliotteessa on 0,00 euron suuruisia tapahtumia (esim. Nordean otto/talletus-automatista)
Versio:15.3.2018
 - lisätty selite2 tulkintaohjeeseen
    Danske Bank / Business Online / verkkotiliote pdf maalaamalla
Versio:5.3.2018
 - tiliotteen rivi tunnistetaan nyt päiväysriviksi myös silloin kun siinä on " AE "
   -> korjaa monien erimallisten pdf-tiliotteiden tulkinnan
Versio:14.2.2018
 - uusi tulkintaohje
    BankNorwegian / luottokortti / tapahtumat
Versio:24.1.2018/2
 - uusi tulkintaohje
    Muu pääkirja - csv pääkirja - csv pääkirja 1
  jolla voit muuntaa muun valmistajan ohjelman saldoluettelon
  Asteri Kirjanpidon päiväkirjan muotoon.
  Toimii joko avaamalla csv-muotoisen aineiston tai maalaamalla ja kopioimalla taulukosta.
  Huom! Syötä vuosiluvuksi päivämäärä, esim. 1.7.2018, jonka haluat tositteisiin
Versio:9.1.2018
Versio:4.1.2018
 - korjattu tulkintaohjetta
    Aktia / Yritysverkkopankki / pdf-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
  jos selite on alle 3 merkin pituinen
Versio:27.12.2017
 - xml-tiliote camt.053:ssa viitenumero tulee nyt selite2:een entistäkin useammin
Versio:8.12.2017/3
 - camt.053-tulkintaohjeessa Selite2 tulee nyt useimmiten erittelyosasen viitenumero
Versio:8.12.2017
 - camt.053-tulkintaohje erittelee nyt tapahtumittain, jos esim. lähtevien maksujen
  osat ovat camt.053-tiliotteessa näkyvissä
Versio:5.12.2017
 - jos lähdeaineisto on camt.053-muotoinen XML-tiliote, niin
  "Etsi ensimmäinen sopiva tulkintaohje" ja "Etsi seuraava sopiva tulkintaohje"
  painikkeet löytävät heti sopivan tulkinnan
Versio:4.12.2017/2
Versio:2.12.2017
 - camt.053-tulkintaohjeesta poistettu turha Ntryjä-viesti-ikkuna
Versio:30.11.2017
 - uusi tulkintaohje
    OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi D
Versio:28.11.2017
 - korjattu tulkintaohjetta
    OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi K
Versio:27.11.2017
 - uusi tulkintaohje
    Danske Bank / Business Online / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi 4
Versio:13.11.2017
 - korjattu tulkintaohjetta
    OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi F
  siten, että FI-sisältävät selitteet katkaistaan vain jos on tarpeen
Versio:10.11.2017/2
 - korjattu tulkintaohjetta
    OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi F
  siten, että AMD-prosessorisessakin Windows 10 -koneessa tulkitsee oikein
Versio:10.11.2017
 - korjattu tulkintaohjetta
    Aktia / Yritysverkkopankki / tiliote/kontoutdrag pdf
Versio:9.10.2017
 - korjattu tulkintaohje
    Danske Bank / Business Online / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi 2
  tilanteessa, jossa tapahtumassa oli ylimääräisiä vain päivämäärän sisältäviä rivejä
Versio:6.10.2017
 - korjattu tulkintaohje
    Aktia / Yritysverkkopankki / tiliote/kontoutdrag pdf
  siten, että korttioston selitteeksi tulee ostopaikka ja
  sivunvaihdonkin yhteydessä tulee oikeita selitteitä
Versio:3.10.2017
 - korjattu tulkintaohje
    Danske Bank / Business Online / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi 2
  tilanteessa, jossa tapahtuman viestissä oli päivämääräväli, esim. maksujakso
Versio:21.9.2017
 - uusi tulkintaohje
    POP / Yritysverkkopalvelu / tilitapahtumat maalaamalla
Versio:19.9.2017
 - korjattu tulkintaohje
    Holvi / Holvi käyttötili / Tiliote pdf maalaamalla, tyyppi 2
  lähtevän maksun tapauksessa tuottamaan Selite1:ksi saajan nimen
Versio:12.9.2017
 - korjattu tulkintaohje
      S-Pankki / Yritysten verkkopankki / LähiTapiola verkkotiliote pdf maalaamalla
  ottamaan mukaan myös AP-tunnukselliset tapahtumat
Versio:11.9.2017
 - &-merkki nimen lopussa häiritsi tulkintaa, joten korjattu tulkintaohje
    OmaSp / Yritysverkkopankki / pdf-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
Versio:5.9.2017
 - tulkintaohjeen nimi vaihdettu olemaan
    Aktia / Yritysverkkopankki / tiliote/kontoutdrag pdf
  eli tulkitsee nyt myös suomenkielistä materiaalia siten, että viitenumero tulee selite2:een
Versio:4.9.2017
 - uusi tulkintaohje
    OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi F
Versio:24.8.2017/2
 - korjattu tulkintaohjetta
    Nordea / Yrityksen Classic-verkkopankki / html-verkkotiliote maalaamalla, muoto 2
  tilanteessa, jossa jossakin tapahtumassa hyvin monta tietoa
Versio:24.8.2017
 - uusi toiminto: Lisää tyhjä rivi eteen -painikkeella saat lisättyä tulkintatulokseen
  tyhjän rivin. Se on tarpeen, jos haluat tehdä monirivisen tositteen, ja nopeampaa
  kuin kirjanpito-ohjelman puolella rivin lisääminen, koska ei tarvitse odottaa saldonpäivittymistä.
Versio:22.8.2017
 - uusi tulkintaohje
    Aktia / Yritysverkkopankki / kontoutdrag pdf
Versio:15.8.2017/2
 - etäAsteri-painike, jota voit painaa Asteri-neuvojan kanssa käymäsi puhelun aikana
  saadaksesi etätukea, löytyy ikkunan oikeasta yläkulmasta
Versio:8.8.2017
 - tulkintaohjeessa
    TITO / TITO / TITO
  tulee nyt selitteet myös palvelumaksuille, saapuville viitemaksuille ja
  laskujen maksupalvelulle
Versio:5.8.2017
Versio:4.8.2017
 - uusi tulkintaohje
    TITO / TITO / TITO
  huom! toimii parhaiten, jos avaat TITOn Muistio/Notepadiin, valitset kaikki ctrl+a,
  kopioit ctrl+v ja liität tapahtumaohjelmaan
  taikka jos käytät Avaa-painiketta, muista rastittaa "Muunnetaan ääkköset"
Versio:18.7.2017/10
 - tulkintaohje
    OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla
  tuo nyt selitteen myös Windows 10:ssä, vaikka tiliotteessa olisi sivuja yli 10
Versio:17.7.2017/2
 - päivitetty tulkintaohje
    Holvi / Holvi käyttötili / Tiliote pdf maalaamalla, tyyppi 2
Versio:13.7.2017
 - lisätty tekstikenttä Myyntisaamistili, joka tulee tulkintatulokseen käyttöön,
  jos kyseessä saapunut viitemaksu eli lsno on numeroita ja tapahtuma on pano
Versio:11.7.2017
 - Aktian verkkopankin päivittymisen vuoksi:
    - tulkintaohje
      Aktia / Yritysverkkopankki / tilitapahtumat maalaamalla
     korjattu toimimaan sekä IE:stä että Chromesta kopioitaessa
    - tulkintaohjeessa
      Aktia / Yritysverkkopankki / html-tiliote maalaamalla
     poistettu turhia välilyöntejä Selite2:sta
    - korjattu tulkintaohjeet
      Eurocard / Eurocard / e-laskun visualisoinnin tapahtumarivit maalattuna (IE, Aktia)
      Eurocard / Eurocard / e-laskun visualisoinnin tapahtumarivit maalattuna (Chrome, Aktia)
Versio:12.6.2017
 - uusi tulkintaohje
    OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi K
  Huom! Tätä tai uudempaa versiota päivittäessään koneesi saattaa huomauttaa
  tuntemattomasta julkaisijasta. Tällöin valitse Asenna.
Versio:18.5.2017
 - tulkintaohjeet
    Aktia / Yritysverkkopankki / pdf-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
    Handelsbanken / Yritysverkkopankki / pdf-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
    OmaSp / Yritysverkkopankki / pdf-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
    POP / Yritysverkkopalvelu / pdf-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
  tuovat nyt kirjauspäivän, eivät arvopäivää
Versio:10.4.2017
 - uusi tulkintaohje
    OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi 6
Versio:21.3.2017
Versio:13.3.2017
 - uusi tulkintaohje
    Danske Bank / Henkilöasiakkaan verkkopankki / verkkotiliote pdf maalaamalla, Firefox 52.0
Versio:10.3.2017
Versio:7.3.2017
 - parannettu tulkintaohjetta
    Danske Bank / Henkilöasiakkaan verkkopankki / verkkotiliote pdf maalaamalla
  toimimaan myös kun pdf avataan Chrome-selaimella
  ja tulkitsemaan myös yksirivisiä tapahtumia
Versio:6.3.2017
 - uusi tulkintaohje
    Danske Bank / Henkilöasiakkaan verkkopankki / verkkotiliote pdf maalaamalla
Versio:19.2.2017
Versio:16.2.2017
 - korjattu tulkintaohjetta
    OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi 0
  sivunvaihtokohdissa
Versio:13.2.2017
 - uusi tulkintaohje
    POP / Yritysverkkopalvelu / pdf-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
 - monet muutkin tulkintaohjeet, mm. Aktia, tunnistavat nyt lähtevien maksujen AP-koodatun könttärivin
Versio:6.2.2017
 - korjattu tulkintaohje
    Danske Bank / Business Online / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi 3
  mm. siten, että tuhannet eurot tulevat mukaan ja selite tulee kuvaavammin myös
  korttimaksujen ja pankkikulujen osalta
Versio:4.2.2017
 - uusi tulkintaohje
    OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi 0
  joka käyttää kirjauspäivää ja joka ottaa järkevän selitteen myös sivunvaihtokohdissa
Versio:30.1.2017
Versio:15.1.2017
Versio:16.11.2016
 - Aktian, Handelsbankenin ja OmaSp:n pdf-tiliotteiden tulkinta ei onnistunut, jos ohjelma
  sattui löytämään esim. viestikentästä päivämääräksi luulemansa tekstin; korjattu
Versio:15.11.2016
 - uusi tulkintaohje
    PayPal /PayPal / tapahtumat csv, tyyppi 3
  vinkki: Laita vastatileihin esim.
        PayPal Bruttomyynti  3000  (myynti)
        PayPal Nettomyynti  1500  (myyntisaamiset)
        PayPal Kulut     6955  (pankkikulut)
Versio:10.11.2016
 - Amd-prosessorisessa Windows 10 Home -koneessa OP:n pdf-tiliotteen tulkinta katkesi
  joissain tapauksissa johonkin sivunvaihtoon; korjattu
Versio:5.10.2016
 - Tallenna valinnat -painike ja Lue valinnat -painike korjattu toimimaan myös
  valintatäplien osalta
Versio:4.10.2016
 - Aktian, Handelsbankenin ja OmaSp:n Yritysverkkopankkien pdf-tulkintoihin tuli joskus
  summan alkuun tositteen järjestysnumero; korjattu
Versio:6.8.2016
 - korjattu tulkintaohje
    Nordea / Yrityksen Classic-verkkopankki / html-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
  siten, että Summan alussa oleva mahdollinen Vasta-arvo -teksti jää pois
Versio:28.7.2016
 - korjattu tulkintaohje
    Nordea / Yrityksen Classic-verkkopankki / html-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
  siten, että Selite2:een tulevassa viitenumerossa ei ole välilyöntejä, jolloin
  ktl muodostuu toimivasti
Versio:27.6.2016
 - korjattu selite2 tulkintaohjeesta
    OmaSp / Yritysverkkopankki / pdf-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
 - korjattu tulkintaohjeet
    OmaSpa ja Aktia ja Handelsbanken / Yritys.. / pdf...
  siten, että summaan ei enää tule tapahtuman juoksevaa numeroa alkuun vahingossakaan
Versio:13.6.2016
 - uusi tulkintaohje
      Danske Bank / Business Online / tapahtumat maalaamalla, selaintyyppi 4
Versio:2.6.2016
 - ktl-tiedostoon menee nyt maksajan nimi ilman skandeja, jottei tule ääkköspulmia
  eikä niiden vuoksi miinusmerkkistä vääränsuuruista summaa
Versio:1.6.2016
 - ktl-tiedostoon menee nyt rahayksiköksi euro
Versio:28.5.2016
 - korjattu tulkintaohje
    Nordea / Yrityksen Classic-verkkopankki / pdf-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
  siten, että tulkitsee myös tapahtumat, joista on yksirivinen kopiointijälki juuri ennen sivunvaihtoa
Versio:27.5.2016
 - tulkintaohje
    OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi 2
  toimii nyt myös silloin, jos saajan/maksajan nimessä on &-merkki
Versio:16.5.2016/2
 - uusi tulkintaohje
    Eurocard / Eurocard / korttitapahtumat csv, muoto 2
Versio:16.5.2016
 - uusi tulkintaohje
    OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote csv, muoto 2
Versio:11.5.2016
 - uusi tulkintaohje
    Danske Bank / Business Online / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi 3
Versio:10.5.2016/3
Versio:10.5.2016/2
 - korjattu tulkintaohje
    Nordea / Yrityksen Classic-verkkopankki / html-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
  siten, ettei luule summaksi esim. viestin väliviivallista vakuutusnumeroa tms.,
  jonka väliviiva sattumalta on rivinsä viimeisenä merkkinä
Versio:10.5.2016
 - korjattu tulkintaohje
    OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / tilitapahtumat maalaamalla, selaintyyppi 3
  siten, että löytää nyt vaihtelevan summan eikä hämäänny, jos viestissä on sattumalta
  piste (.) tekstin kolmantena tai kuudentena merkkinä
Versio:26.4.2016
 - uusi tulkintaohje
    OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi 5
Versio:19.4.2016
 - uusia tulkintaohjeita
    Eurocard / Eurocard / e-laskun visualisoinnin tapahtumarivit maalattuna (IE, Aktia)
    Eurocard / Eurocard / e-laskun visualisoinnin tapahtumarivit maalattuna (Chrome, Aktia)
Versio:7.4.2016
 - uusi tulkintaohje
    Mastercard / Nordea Business Card / korttilasku maalaamalla, malli 2
Versio:3.3.2016
 - uusi tulkintaohje
    Holvi / Holvi käyttötili / Tiliote pdf maalaamalla
Versio:22.2.2016
 - tulkintaohje
    OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi 2
  tunnistaa nyt myös maksupalvelunipussa olevat yksittäiset maksut
Versio:20.2.2016
 - nyt voit antaa Oletusdebet- ja Oletuskredit-tilit, joille viedään kaikki ne
  kirjaukset, joihin muuten jäisi kysymysmerkit tilinumerokenttiin
Versio:29.1.2016
 - muutettu tulkintaohjetta
    Nordea / Yrityksen Classic-verkkopankki / tekstimuotoinen verkkotiliote
  siten, että Selite2-kenttään tulee selite tai viite
Versio:16.1.2016
 - uusi tulkintaohje
    S-Pankki / Yritysten verkkopankki / verkkotiliote pdf maalaamalla
Versio:8.1.2016
 - uusia painikkeita:
    "Tyhjennä Selite2" poistaa Selite2-kentässä olevat tekstit tulkintatuloksesta
    "Selite1 <-> Selite2" vaihtaa Selite1:n ja Selite2:n sisällön keskenään
Versio:7.1.2016
Versio:10.12.2015/2
 - Panot yhteensä ja Otot yhteensä eivät turhaan tule näkyviin, jos nollia (esim. maksukorttiaineistoissa)
Versio:10.12.2015
 - Panot yhteensä ja Otot yhteensä tulevat nyt näkyviin tulkintatulostaulukon alapuolelle
Versio:17.11.2015
 - tulkintatuloksen järjestäminen tositenumero-sarakkeen otsikkoa napsauttamalla
  järjestää nyt numeerisesti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 jne.
  eikä enää aakkosellisesti 1,11,12,13,..,2,21,22,.. jne.
 - uusi tulkintaohje
    Nordea / Yrityksen verkkopankki (Corporate Netbank) / tilitapahtumat maalaamalla, selaintyyppi 3
  soveltuu Mozilla Firefox 42.0:lle
Versio:6.11.2015
 - Tyhjennä-painike tyhjentää nyt myös tulkintatulostaulukon
 - Tulkitse-painikkeen teksti on nyt "Päivitä tulkintatulos"
 - Etsi sopiva tulkintaohje -painikkeen tilalla on nyt kaksi painiketta:
    - Etsi ensimmäinen sopiva tulkintaohje
    - Etsi seuraava sopiva tulkintaohje
  koska joillekin aineistoille löytyy montakin muodollisesti sopivaa tulkintaohjetta,
  joista ehkä ensimmäinen ei aina olekaan Sinulle se sisällöllisesti toivotuin
Versio:5.11.2015
 - uusi tulkintaohje
    Nordea / Yrityksen Classic-verkkopankki / pdf-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
Versio:4.11.2015/2
 - Handelsbankenin yritysverkkopankki on uudistunut samanlaiseksi kuin henkilöasiakkaan,
  joten ohjelmassa on nyt uudet tulkintaohjeet
    Handelsbanken / Yritysverkkopankki / tilitapahtumat maalaamalla, selaintyyppi 1
    Handelsbanken / Yritysverkkopankki / tilitapahtumat maalaamalla, selaintyyppi 2
    Handelsbanken / Yritysverkkopankki / tilitapahtumat maalaamalla, selaintyyppi 3
 - korjattu tulkintaohjeesta
    Handelsbanken / Yritysverkkopankki / pdf-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
  tuhaterotin pois
Versio:4.11.2015
 - uusi tulkintaohje
    Danske Bank / Business Online / tilitapahtumat tiedostoon csv, tyyppi 2
Versio:3.11.2015
 - korjattu OP:n pdf-tulkintaohjeita
    - Selite1:een tuli vain ensimmäinen sana, jos toinen sana alkoi FI
    - Selite2:n loppuun tuli seuraavan tapahtuman pvm- ym. tietoja
Versio:14.10.2015/3
 - jos "Päiväykseksi joka riville"-kentässä oli päiväyksen lisäksi välilyöntejä,
  Etsi sopiva tulkintaohje-painike ei löytänyt sopivaa; korjattu
Versio:14.10.2015/2
 - Tulkintaohjeessa
    Mastercard / Nordea Business Card / korttilasku maalaamalla
  päiväykseksi tulee nyt joka riville laskun eräpäivä
 - Uusi tekstikenttä "Päiväykseksi joka riville", jolla saat kaikkien rivien päiväyksen
  samaksi, esim. korttilaskujen yhteydessä. Jos jätät ko. tekstikentän tyhjäksi,
  käyttöön tulee tulkintaohjeen mukainen normaali aineistossa ollut päiväys.
Versio:14.10.2015
 - uusi tulkintaohje
    Mastercard / Nordea Business Card / korttilasku maalaamalla
Versio:11.10.2015/2
Versio:11.10.2015
Versio:5.10.2015/2
 - korjattu tulkintaohjetta
    OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi 2
        - selitteen yrityksennimestä jäi joskus kaksi viimeistä kirjainta pois; korjattu
        - selite jäi tyhjäksi joissain pankin omissa tapahtumissa kuten nostossa,
         takauspalkkiossa tms.; nyt tulee vastaava selostus
Versio:5.10.2015
 - uusia tulkintaohjeita
    Nordea / Yrityksen Classic-verkkopankki / html-verkkotiliote maalaamalla, muoto 2, selain IE
    Nordea / Yrityksen Classic-verkkopankki / html-verkkotiliote maalaamalla, muoto 2, selain Firefox
 - korjattu tuhaterotin pois tulkintaohjeessa
    Nordea / Yrityksen Classic-verkkopankki / html-verkkotiliote maalaamalla, muoto 2
Versio:2.10.2015
 - uusi tulkintaohje
    Nordea / Yrityksen Classic-verkkopankki / html-verkkotiliote maalaamalla, muoto 2
Versio:29.9.2015
Versio:23.9.2015
 - väärällä käyttöönottoavaimella käynnistyy nyt demoversio
Versio:15.9.2015
 - tarkennettu tulkintaohjetta
    Aktia / Yritysverkkopankki / pdf-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
Versio:2.9.2015
 - uusi tulkintaohje
    POP / Yritysverkkopalvelu / html-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
Versio:1.9.2015
 - korjattu tulkintaohje
    Danske Bank / Business Online / verkkotiliote pdf maalaamalla
      - suomenkielisen/englanninkielisen
          - päiväyksen muodon ero otettu paremmin huomioon
          - selitteiden tulkinnan erot otettu huomioon
Versio:28.8.2015/2
 - korjattu tulkintaohje
    OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi 4
  siten, että tulkitsee nyt oikein myös silloin, kun pdf on kopioitu esim.
  Adobe Readerista tai Internet Explorerista (aiempi toimi vain Chromesta)
Versio:28.8.2015
 - korjattu tulkintaohje
    Danske Bank / Business Online / verkkotiliote pdf maalaamalla
      - tunnistaa nyt suomenkielisyyden/englanninkielisyyden (päiväyksen muodossa ero)
      - tulkitsee ok, vaikka päiväysrivin loppuun summan perään kopioituisi Maksupäivä
 - uusi tulkintaohje
    OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi 4
      - Huom! Tyyppi 3 on varattu henkilöpuolelle ja yrityspuolella tyyppiä 3 ei ole.
          Perustyyppi ja tyyppi 2:han ovat yritys- ja yksityispuolella samanlaiset.
Versio:26.8.2015
 - tarkennettu tulkintaohjetta
    Aktia / Yritysverkkopankki / pdf-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
Versio:31.7.2015/2
 - kultalinkin tiliotteen, sis. maksupalvelu, tulkinta siirretty olemaan ennen
  tavallisen kultalinkin tulkintaa, jotta "etsi sopiva tulkintaohje" löytää sopivan
Versio:31.7.2015
 - jos yrität tulkita TITOa, ohjelma huomauttaa, että ko. tulkinta on
  Asteri Kirjanpidon puolella
Versio:29.7.2015/2
 - uusi tulkintaohje
    OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / tapahtumat Kultalinkistä, tab-eroteltu
 - uusi rajausmahdollisuus:
    Otetaan mukaan
      - vain panot
      - vain otot
      - kaikki tapahtumat
Versio:29.7.2015
 - uusi tulkintaohje
    Nordea / Yrityksen verkkopankki (Corporate Netbank) / tapahtumat csv
Versio:9.7.2015
 - korjattu tulkintaohje
    OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla
Versio:6.7.2015
 - Resurssienhallinnasta voi vetää-ja-pudottaa tekstitiedoston tai csv-tiedoston
  isoon tekstikenttään, jolloin sen sisältö aukeaa
Versio:26.6.2015
 - uusi tulkintaohje
      PayPal / PayPal / tapahtumat csv, tyyppi 2
Versio:25.5.2015
 - korjattu tulkintaohje
    OP / OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla
  tilanteessa, jossa sattui sivunvaihto katkaisemaan tapahtuman siten, että
  sivunvaihdon jälkeen ennen seuraavaa tapahtumaa oli esim. viestissä päivämäärä
  Huom! Tätä tai uudempaa versiota päivittäessään koneesi saattaa huomauttaa
  tuntemattomasta julkaisijasta. Tällöin valitse Asenna.
Versio:11.5.2015
 - uusi tulkintaohje
    OP / OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi 3
Versio:6.5.2015
 - tulkintaohje
    Danske Bank / Business Online / verkkotiliote pdf maalaamalla tyyppi 2
  korjattu, koska versiolla 4.5.2015 ei tullut vastatilejä
Versio:4.5.2015
 - tulkintaohje
    Handelsbanken / Henkilöasiakkaan verkkopankki / pdf-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
  suoriutuu nyt myös tilanteesta, jossa tiliotteella selitteen lopussa on
  suomalainen tilinumero tai kolminumeroinen tunnus tms.
 - tulkintaohje
    Danske Bank / Business Online / verkkotiliote pdf maalaamalla
  suoriutuu nyt myös englanninkielisestä tiliotteesta
Versio:16.4.2015
 - päivämäärän muodon voit nyt valita vaihtoehdoista
    p.k.vvvv     (esim. 16.4.2015)
    pp.kk.vvvv    (esim. 16.04.2015)
    p.k.vv      (esim. 16.4.15)
    pp.kk.vv     (esim. 16.04.15)
Versio:8.4.2015
 - vastatiliksi löytyy nyt ensisijaisesti sellainen, jossa selite täsmää tarkalleen
  tapahtumanrivin Selite1:een ja vasta toissijaisesti sellainen, jossa
  selite täsmää tapahtumarivin Selite1:n osaan
Versio:7.4.2015/3
 - korjattu tulkintaohje
    Mastercard / Mastercard / lasku txt
  tapauksessa, jossa tapahtumassa ei ollut mainittu toimittajaa
Versio:7.4.2015/2
 - uusi tulkintaohje
    Nordea / Henkilöasiakkaan verkkopankki / pdf-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
Versio:7.4.2015
 - käynnistettäessä tuli joskus pulmailmoitus
  "käsittelemätön poikkeus.. Argumentin Length on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 0"
  korjattu
Versio:30.3.2015
 - uusi tulkintaohje
   OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / tilitapahtumat csv
Versio:26.3.2015/2
 - Etsi sopiva tulkintaohje -painike voi auttaa Sinua löytämään heti sopivan tulkintaohjeen
Versio:26.3.2015
 - uusi tulkintaohje
      OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / tiliote Kultalinkistä maalaamalla, sis. maksupalvelu
Versio:25.3.2015
 - Tallenna KTL:ksi reskontraa varten -painikkeella saat tallennettua tulkinnan tuloksesta
  KTL-tiedoston tyyppiseksi aineistoksi ne panotapahtumat, joissa Selite2:ssa on viitenumero.
  Tämän aineiston voit sitten kirjata esim. Asteri Laskutuksen tai Asteri Isännöinnin
  reskontraan saapuneina viitemaksuina. Näin et tarvitse pankkiyhteysohjelmaa, jos
  nettipankissasi on eriteltynä kukin viitemaksu omaksi tapahtumakseen.
Versio:23.3.2015/2
 - uusi tulkintaohje
     Handelsbanken / Henkilöasiakkaan verkkopankki / tilitapahtumat maalaamalla, selaintyyppi 3
 - Danske Bankin pdf:n maalaamisessa ääkköspulmia -> korjattu ä- ja Ä-kirjaimet
Versio:23.3.2015
 - uusi tulkintaohje
    XML-tiliote / camt.053 / camt.053
Versio:20.3.2015/2
 - uusi tulkintaohje
    OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi 2
Versio:20.3.2015
 - uusi tulkintaohje
    S-Pankki / Yritysten verkkopankki / LähiTapiola päivätyypin pdf-verkkotiliote maalaamalla
Versio:12.3.2015/2
 - korjattu tulkintaohje toimimaan myös *-merkkejä sisältävällä aineistolla
      S-Pankki / Verkkopankki / tilin tapahtumat maalaamalla
Versio:12.3.2015
 - jos nettipankista kopioidussa aineistossa on ascii-ääkkösiä,
  muunnetaan ne ymmärrettäviksi, esim. {-merkki muunnetaan ä-kirjaimeksi
Versio:11.3.2015/2
 - uusia tulkintaohjeita
      OmaSp / Yritysverkkopankki / html-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
      OmaSp / Yritysverkkopankki / pdf-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
Versio:11.3.2015
 - uusia tulkintaohjeita
      Nordea / Yrityksen Classic-verkkopankki / html-verkkotiliote maalaamalla, selain IE
      Nordea / Yrityksen verkkopankki (Corporate Netbank) / html-verkkotiliote maalaamalla, selain IE
Versio:9.3.2015/2
 - uusi tulkintaohje
      S-Pankki / Yritysten verkkopankki / LähiTapiola verkkotiliote pdf maalaamalla
Versio:9.3.2015
 - uusi tulkintaohje
      Nordea / Yrityksen Classic-verkkopankki / tekstimuotoinen verkkotiliote
Versio:6.3.2015
 - korjattu tulkintaohje
      Danske Bank / Business Online / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi 2
Versio:4.3.2015/4
 - tulkintaohjeet
      Nordea / Yrityksen Classic-verkkopankki / html-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
      Nordea / Yrityksen verkkopankki (Corporate Netbank) / html-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
  näyttävät nyt rivit päivämääräjärjestyksessä myös silloin, kun samassa kuukaudessa on välissä
  yksittäinen edellisen kuukauden/vuoden tapahtuma, esim. 01.01., 31.12., 01.01.
Versio:4.3.2015/3
 - korjattu tulkintaohjeesta
    Aktia / Yritysverkkopankki / html-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
  tilanne, jos nimen lähde oli JE
Versio:4.3.2015/2
 - tulkintaohjeet
      Nordea / Yrityksen Classic-verkkopankki / html-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
      Nordea / Yrityksen verkkopankki (Corporate Netbank) / html-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
  näyttävät nyt rivit päivämääräjärjestyksessä myös silloin, kun samassa html-tiedostossa on
  monen kuukauden tiliotteet uusimmasta vanhimpaan ja kuukausien sisällä tapahtumat
  vanhimmasta uusimpaan
Versio:4.3.2015
 - korjattu tulkintaohjeesta
    Aktia / Yritysverkkopankki / pdf-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
  seuraavat kaksi tilannetta
    - jos nimen lähde oli JE
    - jos nimi ei mahtunut yhdelle vaan kahdelle riville
Versio:23.2.2015
Versio:20.2.2015
 - korjattu tulkintaoje
      OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla
      OP / OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla
  siten, että Selite1:een tulee teksti myös automaattinostossa ym. lyhyttekstisessä tapahtumassa
Versio:18.2.2015
 - korjattu tulkintaohje
      OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / tiliote Kultalinkistä maalaamalla
  jos summa oli tuhat euroa tai suurempi
Versio:13.2.2015
 - lisätty tulkintaohje
      OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / tiliote Kultalinkistä maalaamalla
 - juokseva tositenumerointi toimii nyt siten, että esim. saman maksupalvelunipun
  sisällä olevat tapahtumat saavat saman tositenumeron, joka taas vaihtuu nipun vaihtuessa.
  Ei koske korttitapahtumia Amex, Eurocard, Mastercard, joissa jatkossakin
  juokseva numerointi vaihtaa numeroa joka rivillä.
Versio:12.2.2015/2
 - korjattu tulkintaohjeet
      OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla
      OP / OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla
  siten, että Selite2:een tulee aina jotain, joko viite tai viesti
Versio:12.2.2015
 - korjattu tulkintaohje
      OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote csv
  siten, että Selite2:een tulee aina jotain, joko viite tai viesti
 - lisätty tulkintaohje
      OP / OP-verkkopalvelu / verkkotiliote csv
  joka toimii kuten yrityspuolen vastaava
Versio:11.2.2015
 - korjattu tulkintaohje
      OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote csv
  siten, että selite1 ja selite2 eivät jää tyhjiksi edes
  pankin oma-aloitteisesti toimittamissa nostossa eikä takauspalkkiossa
 - korjattu tulkintaohje
      OP / OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla
  siten, että
    - jos nimeä ei löydy, Selite1:ksi tulee viesti
    - Selite2:een ei tule arkistointitunnus, vaan jää tyhjäksi, ellei viitettä ole
 - pulmia laskunnumeron poiminnassa panotapahtuman viitteestä, jos tämä oli tyhjä; korjattu
 - korjattu tulkintaohje
      Danske Bank / Business Online / tapahtumat maalaamalla, selaintyyppi 3
  siinä tapauksessa, jos oli nettipankissa valittuna, että näytettän viestit
Versio:10.2.2015/2
 - tulkintaohjeissa
      Nordea / Yrityksen Classic-verkkopankki / html-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
      Nordea / Yrityksen verkkopankki (Corporate Netbank) / html-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
  tulee nyt Lsno-kenttään viitenumero, jos niin on valittu
Versio:10.2.2015
 - tulkintaohjeissa
      Nordea / Yrityksen Classic-verkkopankki / html-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
      Nordea / Yrityksen verkkopankki (Corporate Netbank) / html-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
  tulee nyt Selite2-kenttään viitenumero tai viesti
Versio:9.2.2015/2
 - lisätty tulkintaohje
      Nordea / Yrityksen Classic-verkkopankki / html-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
  joka on samanlainen kuin Corporate:ssa, toimii Google Chrome -selaimesta maalaten
Versio:9.2.2015
 - korjattu tulkintaohje
      Danske Bank / Business Online / tilitapahtumat maalaamalla, selaintyyppi 3
      Danske Bank / Business Online / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi 2
  siten, että toimii myös, kun mukana "Kk maksu peruspaketti yr"
Versio:6.2.2015/2
 - juoksevasti numerointi on nyt oletusarvoisesti valmiiksi rastitettuna
Versio:6.2.2015
 - korjattu tulkintaohje
      Ålandsbanken / Internetkonttori / pdf-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
  siten, että toimii myös, kun mukana on ulkomaanmaksuja, joissa toimitusmaksuja
Versio:2.2.2015
 - korjattu tulkintaohje
      Nordea / Yritysverkkopankki (Corporate Netbank) / html-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
  siten, että tunnistaa myös yksiriviset tapahtumat (pano/otto)
Versio:29.1.2015
 - korjattu tulkintaohjeet
      OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote csv
      OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote csv sis. maksupalvelu
  kopioitumaan leikepöydän kautta kirjanpitoon oikein myös yli 1000 euron summissa
Versio:28.1.2015
 - tulkintaohjeessa
    Nordea / Yrityksen verkkopankki (Corporate Netbank) / html-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
  lisätty tulemaan Selite2-kenttään tieto
Versio:27.1.2015/2
 - korjattu tulkintaohje toimimaan myös Chrome-selaimella kopioitaessa:
      S-Pankki / Verkkopankki / tilin tapahtumat maalaamalla
Versio:27.1.2015
 - korjattu tulkintaohje
      Aktia / Yritysverkkopankki / html-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
Versio:26.1.2015/2
 - korjattu tulkintaohje
      OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote csv
Versio:26.1.2015
 - korjattu tulkintaohje
      Nordea / Corporate Netbank / tapahtumat maalamalla -> korjattu päivämäärät nousevaan järjestykseen
      OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla
Versio:23.1.2015
 - uusi tulkintaohje
    Nordea / Yrityksen verkkopankki (Corporate Netbank) / html-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
Versio:21.1.2015
Versio:21.1.2015
 - korjattu tulkintaohjeet
      Handelsbanken / Yritysverkkopankki / tilitapahtumat tiedostoon
      Handelsbanken / Yritysverkkopankki / tilitapahtumat maalaamalla
Versio:16.1.2015
 - uusi tulkintaohje
      OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote csv sis. maksupalvelu
 - estetty, ettei vahingossa yritettäisi avata pdf-tiedostoa sellaisenaan vaan
  huomattaisiin kopioida pdf-tiedoston sisältö ja tuotaisiin ko. tekstiaineisto
 - ohjelman käynnistyskuvakkeessa on nyt N-kirjain
Versio:28.12.2014
Versio:17.12.2014
 - vastatilitiedostojen Uusi-painike, jolla saat tyhjennettyä
  vastatilitaulukon ja annettua tyhjälle uudelle tiedostonimen
 - korjattu tulkintaohjetta
    Danske Bank / Business Online / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi 2
Versio:16.12.2014
 - korjattu tulkintaohje Applesta siirrolle sopivaksi
    Danske Bank / Business Online / tilitapahtumat maalaamalla
Versio:15.12.2014
 - laskunnumero panotapahtumissa: viite .... -korjattu siten, ettei tule
  argument-pulmaa, vaikka merkistä ja merkkiä viittaisivat pidempään
  viitteeseen kuin on ko. tapahtumassa
 - vastatileistä ei oteta huomioon sellaisia rivejä, joissa on tyhjänä
  joko selitteen osa tai tilinumero
 - uusi tulkintaohje:
    S-Pankki / Verkkopankki / VISA pdf-laskun tapahtumat maalaamalla
Versio:12.12.2014
 - korjattu tulkintaohjeita:
    OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla
    Handelsbanken / Yritysverkkopalvelu / tilitapahtumat tiedostoon
 - viimeisimmät käytetyt vastatilitiedostot näkyvissä ja avattavissa
Versio:8.12.2014/2
 - Finvoicen tulkinnassa tapahtumien päiväykset ovat nyt muotoa pp.kk.vvvv
Versio:8.12.2014
 - uusi tulkintaohje:
    Finvoice / Finvoice / Finvoice verkkolasku xml
Versio:5.12.2014/3
 - seurantakohteet-työvaiheessa voit nyt käyttää kenttänä myös Tositenumero-kenttää
Versio:5.12.2014/2
 - uusi tulkintaohje:
    S-Pankki / Verkkopankki / verkkotiliote pdf maalaamalla
Versio:5.12.2014
 - tulkinnan tuloksessa on nyt luku aina ilman tuhaterotinta (tyhjämerkkiä tms.),
  jolloin tulee kirjanpidossa tulkituksi oikein
Versio:4.12.2014
 - uusi tulkintaohje:
    Ålandsbanken / Internetkonttori / pdf-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
Versio:2.12.2014
 - korjattu tulkintaohjetta
    Danske Bank / Business Online / tulosta taulukkoon csv
 - uusi tulkintaohje
    OP / OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla
Versio:28.11.2014
 - uusi tulkintaohje:
    Aktia / Yritysverkkopankki / pdf-muotoinen verkkotiliote maalaamalla
Versio:27.11.2014/2
 - uusi tulkintaohje:
    Nordea / Henkilöasiakkaan verkkopankki / tapahtumaluettelo ajalta txt
Versio:27.11.2014
 - uusia tulkintaohjeita:
    OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / tilitapahtumat maalaamalla, selaintyyppi 3
    Mastercard / Mastercard / lasku txt
Versio:26.11.2014
 - uusia tulkintaohjeita:
    Danske Bank / Business Online / verkkotiliote pdf maalaamalla, tyyppi 2
    Danske Bank / Business Online / tulosta taulukkoon csv
Versio:24.11.2014
 - uusi tulkintaohje:
    OP / OP-verkkopalvelu / tilitapahtumat maalaamalla, selaintyyppi 2
Versio:20.11.2014
 - uusia tulkintaohjeita:
    Danske Bank / Business Online / tilitapahtumat maalaamalla, selaintyyppi 3
    Danske Bank / Business Online / verkkotiliote pdf maalaamalla
    OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote pdf maalaamalla
Versio:14.11.2014
 - esittelypäivien (29.10.2014 ja 30.10.2014) jälkeen tulleita ominaisuuksia verkkopankkitapahtumien puolelle:
    - uusia tulkintaohjeita:
      Danske Bank / Business Online / tilitapahtumat maalaamalla, selaintyyppi 2
      Danske Bank / Business Online / tilitapahtumat tiedostoon csv
      Nordea / Yrityksen verkkopankki (Corporate Netbank) / tilitapahtumat maalaamalla
      Nordea / Yrityksen verkkopankki (Corporate Netbank) / tilitapahtumat maalaamalla, selaintyyppi 2
      OP / Yrityksen OP-verkkopalvelu / verkkotiliote csv
      OP / OP-verkkopalvelu / tilitapahtumat maalaamalla
      Ålandsbanken / Internetkonttori / tilitapahtumat maalaamalla
      Amex / Amex / korttitapahtumat csv
      PayPal / PayPal / tapahtumat csv
    - verkkopankkitapahtumien ikkunan valintojen tallennus- ja lukumahdollisuus
    - lähdeaineiston avaamisessa on nyt merkistömuuntomahdollisuus

Sivu muodostettu 19.5.2020, 10:17