Asteri palkanmaksu Windows ympäristöön
Ohjelmakehitystä


Jos olet ostamassa tätä ohjelmaa, lue ohjelmaesite. Tämä on ohjelman muutoshistoria, josta ohjelman käyttäjä näkee mitä muutoksia ohjelmaan on tullut.
Lue myös tiivistelmä ohjelman uusista ominaisuuksista

Tästä linkistä voit asentaa päivityksen koneellesi (Päivityksen asentaminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka saa Atsoftista)

Versio:30.9.2003
 - Määritä- ja Tulosta-valikoista omalomake, johon voi valita minkä tahansa omalomakkeen,

Versio:18.9.2003
 - varmuuskopiointi: yritysluetteloikkunan Tiedosto|Määritä varmuuskopiointi -toiminnolla
  voit nyt valita, tarjoaako ohjelma varmuuskopiointia aina poistuttaessa ohjelmasta,
  vaihdettaessa yritystä ja vaihdettaessa palkanmaksuvuotta


Versio:16.9.2003 / 2
 - Määritä|Palkanmaksajan tiedot -toiminnossa tulee nyt Palkkalistan loppuun tuleviin lukuihin
  oletuksena määritykset "tel @104-@254eitel" ja "vak @104"
 - kun avataan 22.8.2003 tai vanhemmalla versiolla tehty palkanmaksuaineisto ja ohjelma
  kysyy sotuprosentit, ohjelma ehdottaa nyt riippuen palkanmaksuvuodesta sotun olleen:
    vuonna 2000 ja sitä ennen 4 %
    vuonna 2001   3,6 %
    1.1.2002 alkaen 3,6 %
    1.3.2002 alkaen 2,95 %
    vuonna 2003   2,964 %
    sen jälkeen   se, mikä on palkanmaksajan perustiedoissa


Versio:16.9.2003
 - palkan erät yhteensä -ikkunassa näkyy nyt summat tältä palkanmaksukerralta
  kaikilta palkansaajilta yhteensä

Versio:15.9.2003
 - palkkalistan loppuun tulevat kaksi laskentaa voit nyt määritellä entistä vapaammin:
  Kohdassa Määritä|Palkanmaksajan tiedot voit valita,
    - mitkä tekstit tulostuvat ko. lukujen selitteiksi
    - millä laskentakaavalla ko. lukujen perusteena oleva palkkasumma lasketaan.
     Tässä voit käyttää samoja muuttujia kuin yleensä ohjelmassa, eli esimerkiksi
      @104      tulostaa bruttopalkat yhteensä
      @101       -"-  rahapalkat yhteensä
      @254mpuh     -"-  matkapuhelinedut yhteensä
      @104-@254eitel  -"-  bruttopalkat vähennettynä ei-tellinalaisilla palkoilla
    - laskentakaavaan liittyy laskentajärjestys, jonka voit määritellä olemaan
      - matemaattinen: lasketaan ensin kerto- ja jakolaskut, vasta sitten
              yhteen- ja vähennyslaskut
      - esiintymis:  lasketaan kerto-, jako-, yhteen- ja vähennyslaskut
              siinä järjestyksessä kuin ne ovat kaavassa
    - mikä on ko. laskennan prosenttiluku
 - palkan erät yhteensä -ikkunan järjestystä muutettu siten, että palkansaajien
  yhteiset tiedot tältä palkanmaksukerralta tulevat ikkunan alaosaan viivalla
  erotettuna palkansaajan omista tiedoista
 - palkkalistan loppuun ja vuosiyhteenvetoon tulostuu nyt sotunalaiset palkat yhteensä
  ja sotu yhteensä myös silloin, kun
    - jossakin palkanmaksukerrassa maksetaan vain ei-sotunalaisia palkkoja syöttäen
     sotuprosentti nollaksi ja
    - samassa kuussa on useampaa eri sotu-prosenttia

Versio:12.9.2003
 - palkanmaksukerran lukitseminen: Yrityksen palkanmaksuvuodet -ikkunassa on
  nyt uusi Lukitus-painike, josta voit lukita palkanmaksukertoja.
  Palkanmaksukerran lukitset merkitsemällä Lukittu-sarakkeeseen rastin x
  Lukituksen poistat samassa kohdassa tekemällä Lukittu-sarakkeen tyhjäksi.
  Kun menet lukittuun palkanmaksukertaan, et voi muuttaa palkkojen,
  ennakonpidätysten etkä muiden maksujen rahamääriä. Myöskään ohjelma ei
  laske uudelleen ko. aineistoa. Voit ainoastaan siirtyä palkansaajasta toiseen
  ja tulostaa tarvitsemiasi raportteja.


- Sotu-maksun uudistukset:
- Sotu-prosentti on nyt yrityksen palkanmaksukertakohtaisesti vaihteleva
tieto. Sotu-prosentti, sotunalaiset palkat yhteensä ja sotun määrä
tältä palkanmaksukerralta tallentuvat nyt Palkanmaksukerrat-taulukkoon
omiin kenttiinsä.
- Kun käsittelet palkanmaksuaineistoa, joka on luotu 22.8.2003 tai sitä vanhemmalla
ohjelmaversiolla, ohjelma kysyy oikeat sotu-prosentit ja laskee menneiden
palkanmaksukertojen sotun määrän automaattisesti.
- Kun perustat uuden palkanmaksukerran, ohjelma kysyy myös sotu-prosentin.
Oletuksena on yrityksen perustietojen sotu-prosentti ja syöttämäsi uusi
sotu-prosentti menee talteen yrityksen perustietoihin.
- sotu-prosentti, -palkat ja sotun määrä näkyvät palkkojensyöttötilassa
palkan erät yhteensä -ikkunassa. Siellä voit myös korjata sotu-prosenttia.
Jos olet uusimmassa palkanmaksukerrassa, sotu-prosenttiin tekemäsi muutos menee
talteen myös palkanmaksajan perustietoihin.
- muuttuja @6 tarkoittaa nyt palkanmaksukertakohtaista sotu-prosenttia
- palkkalistan loppuun tulee sotu nyt tällä uudella menetelmällä laskettuina
- palkkalistojen yhdistelmän loppuun tulostuu valitsemiesi palkanmaksukertojen
sotu eriteltynä kullekin maksukuukaudelle


Versio:19.8.2003
- Ohje|Tietoja -ikkunassa ja Pulma-ikkunassa on nyt Etätuki-painike,
josta käynnistyy tai asentuu Atsoftin etätukea varten tarvittava Remoteus-ohjelma


Versio:5.5.2003
- Käännetty 32bit ympäristöönVersio:24.1.2003
- Vuosi-ilmoitus yhteenvetoa varten saat tulostettua luvut paperille kohdasta
Vuosi-ilmoituksen saajakohtainen erittely. Siellä on Yhteenveto-painike.
Huom! Paperille ei tulostu kohtaa 650 = työnantaja perinyt sotu-maksun
ja sijaismaksaja pidättänyt ennakonpidätyksen.
Huom! Sotu-maksu ei myöskään tulostu. Sen voit laskea erikseen ottamalla palkkalistojen
yhdistelmät eri sotuprosenttien voimassaoloajoilta ja laskemalla yhteen.
Huom! On tarkoitus, että siirrät paperista luvut käsin verottajan viralliseen
lomakkeeseen.

Versio:23.1.2003
- Vuosi-ilmoituksen saajakohtainen erittely konekielisenä: jos maksajan Y-tunnus
tyhjä tai sisältää pelkkiä kirjaimia, ohjelma kysyy oikean Y-tunnuksen.


Versio:18.1.2003
- Vuosi-ilmoituksen saajakohtainen erittely:
- konekielinen muoto tulostetaan samasta kohdasta kuin paperille: siellä on erikseen
painike konekielisen aineiston luomiselle
- aiemmin lähetetyn konekielisen aineiston saa myös poistettua tai korvattua uudella
- konekielisen aineiston saat halutessasi näkymään Muistiossa. Voit tarkistaa
tietosisällön. Tulkintaohje löytyy teoksesta
"Ohje työnantajan vuosi-ilmoitustietojen toimittamisesta konekielisenä vuodelta 2002"
Sen löydät osoitteesta
http://www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=2257;181986
HUOM! Ominaisuus on testattu Atsoftin sisäisesti ja verohallinnon kanssa neuvotellen,
mutta ei lähettäen aineistoa
- paperille voit tulostaa nyt myös työntekijöitä varten ilmoitukset, joissa on
yksi palkansaaja yhdellä arkilla ja yläosassa aina palkanmaksajan tiedot
- kaavojen määrittämisikkunassa on nyt keskeytä-painikkeissa mahdollisuus valita,
tallennetaanko muokkaamasi arvot vai ei
- voit valita osajoukolle tämänkertaisista tai osajoukolle koko palkansaajakortistosta

Versio:17.1.2003
- Vuosi-ilmoituksen saajakohtainen erittely:
- Ohjelma piirtää nyt aidon näköiset lomakkeet.
- Voit määrätä, minkä sääntöjen mukaisia summia ohjelma ehdottaa.
Kaavoissa voit käyttää muuttujia @1...@300 ja johdannaiskaavoja @701...@715
(ks. kohdasta Määritä|Johdannaistietojen laskentakaavat)
sekä rasteja (x) niissä kentissä, joihin haluat rastin kaikille
- Voit valita, otatko mukaan
- yhden palkansaajan
- jollakin ehdolla rajatun joukon
- tästä palkanmaksukerrasta kaikki palkansaajat
- koko palkansaajakortiston
- Voit muokata ruudulla kullekin palkansaajalle tulevat summat ja rastit
- Voit tulostaa yhden palkansaajan tai kaikki palkansaajat kerrallaan
- Jos haluat keskeyttää lopullisten tulostettavien tietojen muokkaamisen
ja jatkaa myöhemmin, poistu ja seuraavalla kerralla valitse
Tulosta|Vuodenvaihdetulosteet|Jatka vanhaa saajaerittelyä
HUOM! Edellinen saajaerittelysi on tallessa tiedostossa c:\winpl\firma\vipsdb.tmp.
Seuraavalla kerralla tehtävä erittely menee sen päälle. Jos haluat säästää
viimeistelemäsi erittelyn, kopioi vipsdb.tmp talteen ja palauta se sieltä, kun
tarvitset. Valitse sitten Tulosta|Vuodenvaihdetulosteet|Jatka vanhaa saajaerittelyä


Versio:8.11.2002
- Määritä|Palkkalaskelman kumulatiiviset tiedot -valinnalla voit nyt määrittää
laskusääntöjä, joiden perusteella palkkalaskelman loppuun tulostuu erittelyjä,
esimerkiksi ay-maksut tulostuvat koodilla @254ay ja tel+työttömyys tulostuu
laskukaavalla @254tttel+@254tyött

Versio:5.11.2002
- uusia laskentakaavamuuttujia työtuntien raportoimiseen
@172 = rahapalkkaikkunan kpl-sarakkeiden yhteissumma tässä palkanmaksukerrassa
@272 = rahapalkkaikkunan kpl-sarakkeiden yhteissumma kumulatiivisesti vuoden alusta
toimivat omaraportti laskusäännöin -, kahden vuoden raportti laskusäännöin -,
kta/lomapalkkalaskelma- ja palkkatodistustyyppisissä lomakesovituspohjaisissa
tulosteissa


Versio:17.10.2002
- uusi toiminto Määritä|Palkkalaskelman yläosa, jolla voit valita
- tulostetaanko puh, fax ja y-tunnus näkyviin
- miltä korkeudelta aloitetaan palkansaajan tietojen syöttäminen, hetu yms.


Versio:22.5.2002
- tiliöintitosite saadaan nyt entiseen tapaan kaikista palkansaajista yhteensä tai
uudella tavalla vain tietylle osajoukolle
- tiliöintitositteen summat saa valinnan mukaan laskettua yhdeltä tai useammalta
palkanmaksukerralta yhteensä


Versio:2.5.2002
- Nyt voit määritellä omia rahapalkkaan tai bruttopalkkaan perustuvia laskentoja
esimerkiksi pekkaskorvausta tai lomakorvausta varten. Jos syötät koodi-sarakkeen
alkuun kirjaimet zr, ohjelma tuo a-hinnaksi rahapalkan. Kertoimeksi voit syöttää
haluamasi luvun, jolloin ohjelma laskee kertolaskun. Vastaavasti, jos koodi-sarake
alkaa kirjaimilla zb, ohjelma tuo a-hinnaksi bruttopalkan.


Oliko tästä sivusta apua? Jäikö jotain puuttumaan? Tiedätkö jotain lisättävää? Lähetä kysymyksesi tai rakentava palautteesi tällä lomakkeella suoraan Atsoftiin.
Oli hyötyä
ei ollut hyötyä

Nimi:
Yritys:
eMail:
Kirjoita viestisi tähän, luemme jokaisen viestin:


Kansilehti | Esitteet | Ylläpitosopimus | Hinnasto | Kurssit | Etätuki | Tilauslomakkeet
Tukisivut | Keskustelu | Uusimmat muutokset | Vuosipäivitykset | Yhteystiedot | Linkit | Palaute

Hae Atsoftin sivuilta:
Atsoft Oy Mäkinen | yhteystiedot | puh (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi | sivua päivitetty 1.10.2003 / am