Arvopaperikaupan kirjanpidosta Asterilla

Tässä pohdin yhden mahdollisuuden arvopaperikaupan kirjaamisesta Asteri kirjanpitoon.
Kyseessä on yritys, joka tekee arvopaperikauppaa vain Nordnetissä. Päätoimiala ei ole arvopaperikauppa.
Varmaan muissakin pörssivälittäjäyhtiöissä on vastaavia palveluja mutta tämä käsittelee Nordnettiä, koska se aineisto oli helposti saatavilla.

Huomioitava että että verohallinnosta ja muualta on tarkistettava, että onko kyseessä arvopaperikauppa vai pitkäaikaiset sijoitukset.
Jos on pitkäaikaiset sijoitukset, niin tämä ohje ei tiliöintien osalta ole kohdallaan.

Kirjanpidon tilit
==========

1431 Vaihto-omaisuusarvopaperit
1760 Nordnet EUR tili
1761 Nordnet SEK tili Euroina
1762 Nordnet USD tili Euroina
3031 Arvopapereiden myynti
4031 Arvopapereiden osto
4101 Vaihto-omaisuusarvopapereiden muutos
6990 Muut liikekulut
7300 Korkotuotot

mahdollisesti lisäksi

9901 Nordnet USD tili USD
9902 Nordnet SEK tili SEK
9909 Valuutta-arvojen vastatili

Kirjaukset kuukausittain
================
Kuukausittain tulostetaan Tapahtumien listaus. Se saadaan Nordnetin nettipalvelusta kohdasta:
Salkku/tapahtumat ja laskelmat/
Valitse sieltä kyseinen kuukausi ja tulosta tapahtumien listaus. Listauksen lopussa on panot yhtenä ja otot yhtenä summana.
Kirjaa listauksesta myynnit yhtenä eränä ja ostot yhtenä eränä. Kirjaa salkun tilille saatu korko korkotuotoksi.
Jos on mukana muita tapahtumia, kuten esimerkiksi siirtoja Nordnettiin ja nostoja Nordnetista, niin kirjaa myös ne.
Täsmäytä tilien saldot kuukauden lopuksi

Samasta kohdasta saat tulostettua tapahtumakohtaiset laskelmat. Ne voit toki tulostaa paperillekin, mutta ehkä pdf muotoiseksi tositteeksi vieminen on helpointa

Jos teet kauppa muulla valuutalla kuin Eurolla, vie kirjanpitoon yhteissummien vasta-arvot euroina. Käytä selvyyden vuoksi kutakin valuuttaa varten omia tilejään. Voit lisäksi kirjata tileille 9901... kaupat valuuttasummaisina. Silloin saat kahdenkertaisen kirjanpidon tehtyä osittain nelinkertaisena ja saat tehtyä täsmäytyksen k.o. tilien saldoista

Kirjaukset vuosittain
==============
Kirjaa tilien 1431 ja 4101 välille arvopaperivaraston muutos. Varaston arvon saat tulostettua Nordnetistä.

Ostojen kulut saavat pysyä tilillä 4031 arvopaperiostoissa.

Kirjaa tilien 6990 ja 3031 välille myynnin kulut. Ne on tullut tässä kirjattua myynnin vähennykseksi, kun kuukausittain on kirjattu tuloksi vain se summa, joka on saatu. Listauksen kuluista saat esimerkiksi seuraavasti:
Salkku/vuositiliote ja suoritukset/ avaa 9A raportti. / Maalaa tapahtumat ja vie exceliin. Käsittele excelissä siten, että saat tulostettua laskelman ja siihen myynnin kulujen yhteissumman. Sitä voit käyttää kirjauksen tositteena.

Tositteet
======
Vaikka Nordnetin nettipalvelusta saatavat tulosteet ja listaukset ovat täydellisiä, niin oman kirjanpidon kannalta on niistä tehtävä itselle taltioinnit. Kirjanpidon virallisia taltioituja tositteita ei ole Nordnetistä saatavilla olevat tulosteet. Viralliseksi kelvollisia on omassa hallinnassa olevat paperiset tositteet sekä omalla koneella tai tietovälineellä olevat sähköiset tositteet. Tulosta siis tarvittavat vaikka pdf muotoisiksi ja taltioi, siten kuin sähköisestä taltioinnista on säädetty.

Kommentit
========
Tämä pohdinta on vielä "vaiheessa". Pyydän kommentteja.
Lähetä kommentit ja tarkentavat pohdinnat atsoft@atsoft.fi

2.11.2012 am