Pankkiyhteys palkanmaksuun (dos) tukisivut


Tämä sivu päivittyy automaattisesti joka yö. Ajantasainen (hitaasti latautuva) versio on luettavissa osoitteessa tukipypl.shtml

Ohjelmaan liittyvät neuvonnat

   palkanmaksuohjelmaan (dosin perusversioon)liittyvät neuvonnat

   1. Ennakonpidätys vuonna 2007 (verokorttitietoja), 16.11.2006 (verokortti2005.htm)
   2. Palkanmaksu (Dos) vuosipäivitys 16.10.2006, 18.10.2006 (plpv.htm)
   3. Vuosi-ilmoituksen saajakohtainen erittely vuodelta 2005, 17.10.2006 (plvuosiilmoituksensaajakohtainenerittely.htm)
   4. TyEL - Työntekijän eläkelaki, 24.8.2006 (tyel.htm)
   5. Näin tulostat Dos ohjelmista Dos tulostukseen kykenemättömällä kirjoittimella,  6.3.2006 (eidostulostusta.htm)
   6. Työnantajan matalapalkkatuki, 19.1.2006 (matalapalkkatuki.htm)
   7. Matalapalkkatukilaskelman tekeminen Asteri dos palkanmaksussa , 18.1.2006 (matalapalkkatukilaskelma-dos.htm)
   8. Sairausvakuutuksen päivärahamaksu,  5.1.2006 (sairausvakuutuksen-paivarahamaksu.htm)
   9. Vuosi-ilmoitus vuodelta 2005,  1.12.2005 (vuosi-ilmoitus.htm)
   10. Päätoimen palkkatulon verokortti 2005 - määritysohjeet,  4.2.2005 (verokortti2005win.htm)
   11. Yli 53-vuotiaiden korotettu työeläkemaksu: määritysohjeet dos palkanmaksuun , 19.11.2004 (yli-53-vuotiaiden-korotettu-tyoelakemaksu-dos.htm)
   12. Verokortti 2005 ennakonpidätyksen määritysohje (dos),  8.11.2004 (verokortti2005dos.htm)
   13. Palkansaajakohtainen erittely , 15.10.2003 (zpleritt.htm)
   14. vuosi-ilmoituksen saajakohtainen erittely euroina sentilleen (dos palkat) , 31.1.2003 (plvuosiilmmkeuro.htm)
   15. Sotumaksu 2.964% tiliöintitositteeseen (Dos palkat), 20.1.2003 (plsotumaksuctrlf.htm)
   16. Asteri Dos ohjelmien tulevaisuudesta ja ylläpidosta , 16.10.2002 (asteridostulevaisuus.htm)
   17. Tiliöintitositteen sotumaksun senttierot,  8.4.2002 (pltitosotusenttierot.htm)
   18. Omalomaketulostin (papu): no such file,  6.3.2002 (papunosuchfile.htm)
   19. Ennakonpidätys toimitetaan sentin tarkkuudella vuonna 2002, 30.1.2002 (epsentintarkkuudella.htm)
   20. Penninpyöristys euromääräisessä palkkalaskelmassa (dos) , 15.1.2002 (plsentinpyor.htm)
   21. Miten portaikkoverokortin tulorajat saa syötettyä euroina sentilleen dos palkanmaksussa?,  9.1.2002 (plporrassentilleen.htm)
   22. Miksi vuosi-ilmoituksen saajakohtainen erittely (ennakonpidätystodistus) ei tulostu oikein dos palkanmaksussa, 21.12.2001 (plviep.htm)
   23. Vastaus:Yhteenveto (palkkakortit) kysyy laskusääntökortistoa Windows 2000:ssa,  6.11.2001 (plrpgwnt.htm)
   24. Siirtyminen euromääräiseen palkanmaksuun (dos), 15.5.2001 (pleuroiksi.htm)
   25. Vanhan Asteri palkanmaksun, Dos version päivittämisestä, 16.1.2001 (vanhapl.htm)
   26. PL:Lomapalkan laskentatiedot palkkalaskelmaan, 15.1.2001 (pllolana.htm)
   27. PL:Miten palkansaajan lisätiedot tulostetaan paperille ? , 15.1.2001 (pllitipa.htm)
   28. Palkanmaksun tulostuskieli (dos) - kielioption käyttöönotto, 15.1.2001 (kielidpl.htm)
   29. Palkanmaksun vuosipäivitys 1997 - vastauksia yleisesti esitettyihin kysymyksiin, 22.12.1997 (plpv97ml.htm)

   Kirjoittimiin liittyvät neuvonnat

   1. Näin tulostat Dos ohjelmista Dos tulostukseen kykenemättömällä kirjoittimella,  6.3.2006 (eidostulostusta.htm)
   2. Laskun toisen sivun tekstit tulostuvat mustina palkkeina / pdfFactoryssä keltaisella taustavärillä, 21.11.2005 (wlmustaa.htm)
   3. Doswintu - apuohjelma Dos tulosteen tulostamiseksi windows kirjoittimelle,  8.8.2005 (dostulostewinkirjoittimelle.htm)
   4. Ohjauskoodeja HP LaserJet (PCL) kirjoittimiin (Asteri Dos ohjelmia varten), 23.3.2004 (hpdoscode.htm)
   5. Dos kirjanpidon paperitulosteet Wordiin , 30.1.2003 (dostulostewordiin.htm)
   6. Dos ohjelmien tulostusongelmat ratkeavat tulostamalla Ms-Dos tilassa , 13.11.2002 (tulostamsdostilassa.htm)
   7. Kirjoitin toimimaan Dos ohjelmien kanssa,  1.10.2002 (uusikirjoitindosohjelmille.htm)
   8. Kirjoitinmääritykset Asteri Dos ohjelmiin,  1.10.2002 (kirmaari.htm)
   9. Vuoden pääkirja tuloste katkeaa kesken rivin jatkuen seuraavalla arkilla (Dos kp),  8.5.2002 (kpvuosilevylta.htm)
   10. Tulostaminen Ms-Dos ohjelmilla Windows XP:ssä, 15.3.2002 (xpdostulostus.htm)
   11. Kahden kirjoittimen liittäminen tietokoneeseen,  4.3.2002 (switchbox.htm)
   12. Vastaus:Kirjoitin liitetty com2 porttiin , 28.12.2001 (modelptcom.htm)
   13. Vastaus:USB liitäntäisistä kirjoittimista , 23.10.2001 (usbwk.htm)
   14. Näin tutkitaan, voiko Dos ohjelmilla tulostaa Windowsista, 20.8.2001 (kirytest.htm)
   15. Vastaus:Näin tulostat Dos ohjelmista verkkokirjoittimelle , 25.5.2001 (dosprnlan.htm)
   16. Dos ohjelmat tulostavat hitaasti Windows 3.1x:n Dos kehotteesta, 15.1.2001 (wfwhidpr.htm)
   17. KP:Tulosteet kirjanpidosta tulivat kahtena, 15.1.2001 (tulostaa2x.htm)
   18. Tulostamatta jääneen osan tulostaminen, 15.1.2001 (tulokesk.htm)
   19. Trouble using disk or printer, 15.1.2001 (modelpt1.htm)
   20. Dos tulosteissa kavennettu teksti on pientä tihrua, 15.1.2001 (hplj17if.htm)
   21. Dos kirjoitin:Miten Dos ohjelmasta tulostetaan verkkokirjoittimelle , 15.1.2001 (dverkpr.htm)

   Dos ohjelmat Windows koneissa

   1. 16-bittinen windows alijärjestelmä , 28.9.2004 (16bitwaj.htm)
   2. Ränkkäävä Windows 98 ja Asteri Dos ohjelmat,  6.4.2004 (win98dostilaanheti.htm)
   3. Dos ohjelmien tulostusongelmat ratkeavat tulostamalla Ms-Dos tilassa , 13.11.2002 (tulostamsdostilassa.htm)
   4. Miksi Dos ohjelma ei palaa Asteri valikkoon vaan työpöydälle, 10.10.2002 (winxpdospalaatyopydalle.htm)
   5. Ms-Dos kehote: Ohjelma on suorittanut laittoman toiminnon ja se lopetetaan, 24.9.2002 (msdoskehotelaitointoiminto.htm)
   6. Vastaus:Dos tuloste leikepöydälle , 10.4.2002 (dosleikep.htm)
   7. Miksi Windows käynnistyy aina Ms-Dos tilaan ?,  5.3.2002 (dossingle.htm)
   8. Windows Millennium Edition ja Asteri ohjelmat,  4.3.2002 (winme.htm)
   9. HIMEM.SYS vie paljon perusmuistia Windows 95:n Ms-Dos ikkunassa, 30.5.2001 (iosysfin.htm)
   10. Dos ohjelmat NT 4.0 käyttöjärjestelmässä, 28.5.2001 (dosinnt4.htm)
   11. Windows 2000 käyttöjärjestelmä ja Asteri yritysohjelmat, 28.5.2001 (asinw2k.htm)
   12. Asteri yritysohjelmat Microsoft Windows 98 käyttöjärjestelmässä - FAQ, 18.4.2001 (asin98.htm)
   13. DOS muistin vapauttaminen (Windows 95:n DOS boxissa), 15.1.2001 (winmuist.htm)
   14. Windows 98 FIN ja HIMEM.SYS, 15.1.2001 (w98iocra.htm)
   15. Ohjelmasta poistuminen palauttaa työpöydälle, 15.1.2001 (nt4start.htm)
   16. Muistia Windows 95:n Ms-Dos kehotteeseen, 15.1.2001 (muisw95.htm)
   17. Dos ohjelmat ja NT 4.0 leikepöytä, 15.1.2001 (dosnt4lp.htm)
   18. Asteri ohjelmien asentaminen Windows 3.1x ympäristöön, 15.1.2001 (dosinw31.htm)
   19. DOS ohjelmat Ms-Windows 95, 15.1.2001 (dosin95.htm)
   20. Dos versiot Ms-Dos tilaan pikakuvakkeella, 15.1.2001 (dos95dos.htm)

   Dos muistipula

   1. Dosin perusmuistisyöppö DBLSPACE,  4.3.2002 (dblspace.htm)
   2. HIMEM.SYS vie paljon perusmuistia Windows 95:n Ms-Dos ikkunassa, 30.5.2001 (iosysfin.htm)
   3. DOS muistin vapauttaminen (Windows 95:n DOS boxissa), 15.1.2001 (winmuist.htm)
   4. Windows 98 FIN ja HIMEM.SYS, 15.1.2001 (w98iocra.htm)
   5. Muistia Windows 95:n Ms-Dos kehotteeseen, 15.1.2001 (muisw95.htm)
   6. DOS muistin vapauttaminen Ms-Dos 5.0, 15.1.2001 (muisdos5.htm)
   7. Perusasetukset AUTOEXEC.BAT ja CONFIG.SYS:ille Ms-Dos 6.x:ssä, 15.1.2001 (muisauex.htm)
   8. DOS muistin vapauttaminen Ms-Dos 6.x, 15.1.2001 (dosmuist.htm)
   9. Komennot Autoexec.bat:issa ja Config.sys:iss, 15.1.2001 (aucokome.htm)

   Dos varmuuskopiointi

   1. Varmuuskopiointi CD-R asemalle,  1.10.2002 (varmuuskopiointicdr.htm)
   2. Varmuuskopiointi Windowsin omalla varmuuskopiointiohjelmalla, 24.8.2001 (varmkopwin.htm)
   3. Näin teet Dos ohjelmilla täydellisen varmuuskopion D: asemalle, 25.1.2001 (dosvarmkopxcopy.htm)
   4. Varmuuskopiointi Ms-Dos:issa, 15.1.2001 (varmuus.htm)
   5. Laskutuksen varmuuskopiointi (dos), 15.1.2001 (lsvarmkop.htm)

   Dos ohjelmat Dosissa

   1. Vain luku -tiedostomääritteen poistaminen, 23.9.2003 (readonly.htm)
   2. Laatikon kulmapalat Dosissa, 15.1.2001 (puolig.htm)
   3. Numeronäppäimen pilkku pisteeksi, 15.1.2001 (pilkpist.htm)
   4. Hakemiston lisääminen polkumäärittelyyn, 15.1.2001 (pathlisa.htm)
   5. DOSKEY, 15.1.2001 (doskey.htm)
   6. Komennot Autoexec.bat:issa ja Config.sys:iss, 15.1.2001 (aucokome.htm)

   Yleiset neuvonnat

   1. Cd-r levyn polttaminen komentoriviltä (vaihtoehtoja varmuuskopiointiin), 16.3.2006 (cdlevynpolttaminenkomentorivilta.htm)
   2. Levykepäivitykset (korppupäivitykset) Dos ohjelmiin (asennusohjeita) ,  5.1.2005 (doskorput.htm)
   3. Nordean verkkopankki ja Asteri yritysohjelmat,  2.2.2004 (meritapy.htm)
   4. Dos ohjelman syöttöluukun leikepöytä , 17.9.2003 (dossyottoluukunleikepoyta.htm)
   5. Dos ohjelmien Moniyrityskäyttö kovalevyllä Windows XP:ssä , 13.11.2002 (wxpmoniyrityskayttokovalevylla.htm)
   6. Dos ohjelmien päivittäminen Cd-levyltä ,  4.11.2002 (dosromppu.htm)
   7. Ohjeita uuden koneen ostajalle, 19.10.2002 (uuskoneo.htm)
   8. Dos niksi: Korppu täynnä (moniyrityskäyttö levykeasemassa),  1.10.2002 (levykekaytto_korppu_taynna.htm)
   9. Dos ohjelmat uuteen koneeseen, 15.4.2002 (uusdkone.htm)
   10. Dos ohjelmien pikanäppäimet (syöttöluukun toiminnot), 10.4.2002 (dossyottoluukku.htm)
   11. Pankkistandardin mukaisten tiedostojen katselu, 11.3.2002 (kiinteamittkatselu.htm)
   12. Euromerkki Dosiin,  3.1.2002 (euromerkkidosiin.htm)
   13. Ääkköset åäöÅÄÖ eri koneissa, 20.8.2001 (skandit.htm)
   14. Windows 2000 Professional ja Dos ohjelmat, 11.7.2001 (dosinw2k.htm)
   15. Virhelog.txt - arkistotiedosto ohjelman virheistä, 10.7.2001 (virhelog.htm)
   16. Asteri Valikko - asentaminen ja ohjeet, 11.5.2001 (valikko.htm)
   17. DOS ohjelmissa kovalevyn täyttyminen, 14.2.2001 (zdostila.htm)
   18. Tiedostojen palauttaminen:Undelete komento Windows 95/98:ssa, 16.1.2001 (undelete.htm)
   19. Levykkeen kopiointi keskeytyy:file not found - A:\XXX, 16.1.2001 (korpkopkesk.htm)
   20. Varmuuskopiointi Dosissa, 15.1.2001 (varmkopi.htm)
   21. Tiedostojen tuominen Asteri ohjelmiin, 15.1.2001 (tuonti.htm)
   22. Kaiuttimen hiljentäminen, 15.1.2001 (silence.htm)
   23. Moniyrityskäyttö Zip asemassa (dos), 15.1.2001 (kpzip.htm)
   24. Tulosteiden kääntäminen vieraalle kielelle (dos), 15.1.2001 (kielikto.htm)
   25. Asteri ohjelmien (dos) siirtäminen uudelle koneelle, 15.1.2001 (dossiirto.htm)
   26. LS:data error reading drive C , 15.1.2001 (derd.htm)
   27. Tiedoston hakeminen Dosin ATTRIB komennolla, 15.1.2001 (attrib.htm)

   Päivityksiin liittyvät sivut

   1. Palkanmaksun vuosipäivitys 13.10.1999 - vastauksia yleisesti esitettyihin kysymyksiin, 16.1.2001 (plpv99.htm)

   Uusimmat ohjelmamuutokset:

   1. Y1AMER.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/y1amer.htm)
   2. Y1.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/y1.htm)
   3. VUOSIKTP.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/vuosiktp.htm)
   4. VUOSIKTO.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/vuosikto.htm)
   5. VUOSIILM.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/vuosiilm.htm)
   6. TEERAP.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/teerap.htm)
   7. TEEKUMU.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/teekumu.htm)
   8. RPGLOMA.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/rpgloma.htm)
   9. RPGKTA.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/rpgkta.htm)
   10. RPG.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/rpg.htm)
   11. PLYHTE.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/plyhte.htm)
   12. PLVUOSMK.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/plvuosmk.htm)
   13. PLVUOSIP.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/plvuosip.htm)
   14. PLVUOSI.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/plvuosi.htm)
   15. PLPV95-1.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/plpv95-1.htm)
   16. PLKTOPL1.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/plktopl1.htm)
   17. PKOE.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/pkoe.htm)
   18. PAPU.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/papu.htm)
   19. PANKKI.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/pankki.htm)
   20. PALKPANK.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/palkpank.htm)
   21. PALKKATO.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/palkkato.htm)
   22. PALKKAT1.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/palkkat1.htm)
   23. PAIV.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/paiv.htm)
   24. P4.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/p4.htm)
   25. NOUKIPAL.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/noukipal.htm)
   26. NOUKI89.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/nouki89.htm)
   27. LEL.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/lel.htm)
   28. KPAIKAT.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/kpaikat.htm)
   29. KOE.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/koe.htm)
   30. KENTTANR.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/kenttanr.htm)
   31. EPT89.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/ept89.htm)
   32. EPKT11.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/epkt11.htm)
   33. DERPG.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/derpg.htm)
   34. DEPLYHTE.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/deplyhte.htm)
   35. DEPALKTO.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/depalkto.htm)
   36. DEPALKPA.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/depalkpa.htm)
   37. DEPAIV.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/depaiv.htm)
   38. DEP4.exe, muutoshistoria, 30.10.2006 (his/dep4.htm)

   Esitteet


    Oliko tästä sivusta apua? Jäikö jotain puuttumaan? Tiedätkö jotain lisättävää? Lähetä kysymyksesi tai rakentava palautteesi tällä lomakkeella suoraan Atsoftiin.
    Oli hyötyä
    ei ollut hyötyä

    Nimi:
    Yritys:
    eMail:
    Kirjoita viestisi tähän, luemme jokaisen viestin:


    Kansilehti | Esitteet | Ylläpitosopimus | Hinnasto | Kurssit | Etätuki | Tilauslomakkeet
    Tukisivut | Keskustelu | Uusimmat muutokset | Vuosipäivitykset | Yhteystiedot | Linkit | Palaute

    Hae Atsoftin sivuilta:
    Atsoft Oy Mäkinen | yhteystiedot | puh (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi