Tuotteet | Referenssit | Yhteystiedot | Hakemisto | tukiblogi

Ostolaskupäiväkirja ja reskontran kausituloste antavat erisuuruisen ostolaskujen kokonaismäärän

PULMA: Ostolaskupäiväkirja ja reskontran kausituloste antavat erisuuruisen ostolaskujen kokonaismäärän

RATKAISU:

Kokeiltiin SQL-kyselyä:

—————-

SELECT tr_Laskuntunniste, Laskunnumero, tr_Summa, ol_Summa, Format(tr_Summa – ol_Summa,’0.00′) as Erotus FROM

(

SELECT Tiliöintirivit.Laskuntunniste AS tr_Laskuntunniste, Ostolaskut.Laskunnumero, Sum(Tiliöintirivit.Summa) AS tr_Summa,

Max(Ostolaskut.Summa) AS ol_Summa FROM Tiliöintirivit

INNER JOIN Ostolaskut ON Tiliöintirivit.Laskuntunniste = Ostolaskut.Laskuntunniste

WHERE (Trim(” & Debet <> ”) AND Debet <> ‘****’) AND

[Laskun pvm] BETWEEN DateValue(‘%1’) AND DateValue(‘%2’)

GROUP BY Tiliöintirivit.Laskuntunniste, Ostolaskut.Laskunnumero

ORDER BY Val(” & Tiliöintirivit.Laskuntunniste)

)

WHERE Abs(Abs(tr_Summa) – Abs(ol_Summa)) > 0.01

————–

jolla saatiin listaus laskuista, joissa ainakin on jotain häikkää.

Pulmallisten laskujen lista alkoi tyyliin:

tr_Laskuntunniste        Laskunnumero        tr_Summa        ol_Summa        Erotus

1893                        112233            100,00          300,00         200,00

1899                        112239            10,00           20,00          10,00

jne.

tr_Summa-sarakkeessa listauksessa näkyy siis Tiliöintiriveissä olevien ko. tunnisteisen laskun debet yhteensä ja

ol_Summa-sarakkeessa Ostolaskut-taulukosta löytyvä ostolaskun Summa.

Katseltiin tyyliin Työvaihe|Pikakortisto|Tästä tietokannasta -> Rivitila, Muokkaa|Etsi, Laskuntunniste = 1893, Näytä tulosjoukko.

Katsotut laskut oli tiliöityinä kahteen kertaan samalla laskuntunnisteella mutta eri myyjän nimillä ja summilla.

Ostolaskupäiväkirjaanhan tulee tällöin summat yhteensä ja toinen noista tuplan osista on siis väärä, koska se on väärällä laskuntunnisteella.

12.4.2016, mm / Ostoreskontra

(single.php)

tukiblogin kansilehti | atsoft.fi | tuotteet | referenssit | yhteystiedot | Log in
Atsoft Oy Mäkinen | (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi | palautelomake