KOKOUSKUTSU

MESIKÄMMENET RY Helsinki 26.2.2007

Mesikämmenet ry:n sääntömääräinen varsinainen kokous pidetään Paloheinän majalla torstaina 12.4.2007 klo 18.00

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Avataan kokous

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat

3) Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5) Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto

6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7) Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

8) Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio

9) Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä jäsenet

10) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet

11) Valitaan seuran edustajat alueen sekä Suomen Suunnistusliiton vuosi- ym. kokouksiin

12) Käsitellään muut mahdolliset asiat Asioista, joita jäsenet haluavat kokouksessa käsiteltäväksi, on tehtävä seuran hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta

13) Päätetään kokous

HALLITUS