Mesikämmen-pika, pikamatka
Sipoon Östersundomissa 16.5.2004

VALVOJAN LAUSUNTO

Tämän vuotuinen Mesikämmen-pika suunnistetaan pääkaupunkiseudun parhaimmissa suunnistusmaastossa. Alueella ei ole ollut kilpailuja pitkään aikaan ja siitä on tehty uusi onnistunut 1:10.000 kartta. Maasto on vaihtelevaa uusmaalaista avokalliomaastoa, jossa on 4-5 suunnistuksellisesti haastavaa mäkialuetta. Kartasta on saatu selväpiirteinen ja pienipiirteisimmälläkin alueella se on hyvin luettava. Maastossa ei ole tehty suurempia harvennushakkuita muutamaa pientä aluetta lukuun ottamatta. Kulkukelpoisuus on pääosin hyvä.

Ratamestari on sijoittanut radat niin, että suunnistettavaa riittää aivan lähdöstä viimeiselle rastille. Alueella on luonnollisesti paikoin paljonkin lähekkäisiä rasteja, joten koodin tarkistus on paikallaan. Tiedossa on vauhdikasta ja tarkkaa suunnistusta läpi radan.

Kaiken kaikkiaan maasto, uusi kartta ja laaditut radat takaa tänä vuonna Mesikämmen-pika kilpailulle erinomaiset puitteet.

Kilpailun valvoja Reijo Seitajoki Rasti-Jyry