KOKOUSKUTSU - MESIKÄMMENET RY

Mesikämmenet ry:n sääntömääräinen varsinainen kokous
pidetään Mäkisillä, Penttiläntie 14, Helsinki, Suutarila
tiistaina 17.3.2015 klo 18.00

Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntöjen 10§:n mukaiset asiat:

1) Avataan kokous

2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat

3) Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5) Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien antama lausunto

6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7) Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

8) Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio

9) Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä jäsenet

10) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet

11) Valitaan edustajat alueen sekä Suomen Suunnistusliiton vuosi- ym. kokouksiin

12) Käsitellään muut mahdolliset asiat.

13) Päätetään kokous

HALLITUS

Tulo-ohje: Kadun varressa on neljäntunnin pysäköintirajoitus. Tilaa on hyvin. Laita parkkikiekko näkyville.
Jos kysyttävää, niin soita 0400 316088/Atso, 0400 800036/Pipa.