Asteri kirjanpito Windows ympäristöön (32bit versio)
Kehityshistoria


Jos olet ostamassa tätä ohjelmaa, lue ohjelmaesite. Tämä on ohjelman kehityshistoria, josta ohjelman käyttäjä näkee mitä muutoksia ohjelmaan on tullut.

Tästä linkistä voit asentaa päivityksen koneellesi (Päivityksen asentaminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka saa Atsoftista)


Versio:17.9.2003 / 2
- Tulosta|Tase-erittely|Lisäys- ja vähennyserittely
- lisätty virhepyydys

Versio:17.9.2003
- uusi toiminto: Tulosta|Tase-erittely|Lisäys- ja vähennyserittely, jolla voit tulostaa esimerkiksi
kalustotilien tase-erittelyn, jossa näkyy alkusaldo, lisäykset tositeriveittäin ja yhteissummana,
vähennykset tositeriveittäin ja yhteissummana, poistamaton hankintameno yhteensä, poistot yhteensä
ja menojäännös. Erittelyyn saat valintasi mukaan yhden tilin tai monta tiliä yhteensä.
- kirjasinkokoon voit vaikuttaa nyt myös seuraavasti:
- Tulosta|Määritä kirjasinkoko|Normaaliteksti -valinta vaikuttaa nyt myös kaikkien paperitulosteiden
otsikko-osion teksteihin kuten tietokanta, taulu, päivämäärä jne. teksteihin
- Tulosta|Määritä kirjasinkoko|Muita -valinnalla pääset nyt vaikuttamaan siihen, millä fonttikoolla tulee
- sivunumero sivun alalaitaan
- tositelajin otsikko päiväkirjaan
- tilin otsikko pääkirjaan ja tapahtumat jaksolta -tulosteisiin


Versio:4.9.2003
- uusi demoversio käännetty
- prosenttimäärä edellisen rivin summasta: päiväkirja-ikkunan summa-sarakkeeseen voit nyt syöttää
prosenttimäärän, esimerkiksi
%10 laskee kymmenen prosenttia edellisen rivin summasta, esimerkiksi jos edellisen rivin
summa on 1000,00 euroa, tälle riville tulee summaksi 100,00 euroa
%2,34 laskee kaksi pilkku kolme neljä prosenttia edellisen rivin summasta
- Toiminnoissa Tulosta|Tase-erittely|Valitut tilit ja Tulosta|Tilin tapahtumat jaksolta
on nyt valintamahdollisuus, tulostetaanko näkyviin myös saldot niistä tileistä,
joilla ei ole tapahtumia valitulla jaksolla. Samoin voit valita, tulostetaanko
tiliä näkyviin, jos tapahtumia ei ole ja saldo on nolla.
Tulosteen saat myös entiseen tapaan eli siten, että tapahtumattomia tilejä ei näy ollenkaan.


Versio:29.8.2003
- kieliversio: Yrityskohtainen paperitulosteiden kielivalinta tallentui c:\winkp-kansioon
firmakielipap.oma-nimiseksi tiedostoksi. Muutettu tallentumaan c:\winkp\firma-kansioon kielipap.oma-nimiseksi.
Muutos toteutettu siten, että aiemmin tekemäsi kielimääritykset säilyvät käytössä.
- debet- ja kredit-tilikarttaikkunoiden toiminnot Tapahtumat|Tältä kuukaudelta käyttivät väliaikaista aputiedostoa
joka meni c:\winkp-kansioon firma~tapahtu.tmp-nimiseksi. Nyt menee c:\winkp\firma-kansioon ~tapahtu.tmp-nimiseksi.


Versio:26.8.2003
- projektitulosteen viimekertainen määrittely tulee nyt uuden määrittelyn pohjaksi

Versio:22.8.2003
- Uusi toiminto päiväkirjan kirjaus -ikkunassa: Muokkaa|Pyöristä kahteen desimaaliin.
Kokeile tätä silloin, kun
- tuloslaskelma ja tase tai muut tilinpäätöstulosteet ilmoittavat, että
"Vastaavan ja vastattavan summat eivät täsmää!", vaikka ne näyttävät täsmäävän
- kirjanpito ilmoittaa debet-kredit-eroa, johon et löydä selitystä


Versio:20.8.2003
- ohjelma tarkistaa automaattisesti tämän kuun saldot, kun tulostat tuloslaskelman ja taseen,
tilinpäätöstulosteen, prosenttivertailun, johdon raportin, voitto/tappio ruudulle yms.

Versio:19.8.2003
- Remoteus-etätukisovelluksen asennus/käynnistys Ohje/tietoja ohjelmasta -ikkunasta
- kustannuspaikka-kenttään syötetyt erikoismerkit ,.[](){}*? ohjelma jättää nyt huomiotta

Versio:18.8.2003
- ohjelma pyöristää nyt päiväkirja-ikkunan summa-sarakkeeseen syötetyn luvun kahden desimaalin tarkkuuteen
- Kun suljet jonkin päiväkirjan kirjaus -tilassa olevan ikkunan oikean yläkulman ruksista tai
vasemman yläkulman sulje-valinnalla, ikkuna ei enää sulkeudu kokonaan vaan menee pienennetyksi.
Tämä sen vuoksi, että kaikkia ikkunoita (mm. tilikartat jne. tarvitaan päiväkirjaa kirjatessa
eikä niitä aiemmin saanut sulkemisen jälkeen takaisin kuin vaihtamalla tilikautta tms.)


Versio:13.8.2003
- salasanankysymisikkunassa kohdistin menee nyt automaattisesti salasanansyöttöluukkuunVersio:16.5.2003
- tase-erittely tekstinkäsittelyyn:
- pitkä taseen lomassa oleva erittely: kaikki tilin tapahtumat (T) -valintaan tulostuu nyt
myös tilinavaussaldo ja loppusaldo

Versio:15.5.2003
- tase-erittely tekstinkäsittelyyn:
- pitkän taseen väliin lomitettuna -muodossa tase tulostuu nyt yksisaraisesti, joten se mahtuu
tulostumaan heti pystysuuntaiselle A4-arkille
- tili jää nyt pois, jos sillä ei ole alkusaldoa eikä tapahtumia
- tositerivejä edelleen kavennettu, että mahtuisi valmiiksi pystysuuntaiselle paperille
- tapahtumittaisessa erittelyssä näkyy myös tilinavaussaldot ja loppusaldot

Versio:14.5.2003
 - tilinpäätöstulosteet levylle tasavälisesti yksisaraisesti: otsikkotekstille on varattu nyt tilaa
  45 merkkiä aiemman 30 merkin sijaan, joten tilinnimet mahtuvat kokonaan näkyviin
 - saldoreskontrassa on nyt mahdollisuus valita, tuleeko päättävään listaan tositerivin selitteeksi
  "saldo" vai uusimman tositteen selite
 - tase-erittely tekstinkäsittelyyn muokattavaksi
    - tilikartta-taulukon sarakeleveydet muutettu siten, että tilinnimi näkyy kokonaan

Versio:13.5.2003
 - parannettu toimintoja
    - Tulosta|Tasekirja
      - tuloslaskelma ja tase kaksi kautta rinnan tasavälisesti tekstinkäsittelyyn on nyt saatavilla
       myös yksisaraisesti, jolloin asettelu mahtuu heti paremmin paperin leveydelle esim. Muistiosta tulostettaessa
    - Tulosta|Tase-erittely|Tekstinkäsittelyyn muokattavaksi
      - nyt voit valita, tulostetaanko pelkät tilit erittelyineen vai koko pitkä tase, jonka väliin on
       limitetty tilien erittelyt
      - tositeriveistä esitetään vain sen verran tietoja, että asettelu mahtuu paremmin paperille
 - haun tulos -ikkunan paperitulostuksessa saat nyt määriteltyä tulostuvan otsikkotekstin
 - vuoden pääkirja paperille tulostuu nyt yhtenä dokumenttina, mikä helpottaa esimerkiksi
  tulostusta pdf-tiedostoksi Adobe Acrobat PDFwriterilla
 - tilinavaus-ikkunan yläosaan mahtuu nyt aiempaa pidempi yrityksennimi ja tilikaudennimi näkyviin

Versio:12.5.2003
 - Jos tositerivit tulostuvat paperille siten, että kredit-sarake menee summa-sarakkeen päälle tai
  liian kauas vasemmalle summa-sarakkeeseen nähden, voit parantaa tilannetta valinnalla
  Tulosta|Määritä|Tositerivien tulostus
  toinen mahdollinen apukeino on se, että voit pakottaa tositerivien fonttikoon haluamaksesi toiminnolla
  Tulosta|Aseta kirjasintyyppi|Tositerivit
 - alv-nettokirjauksen jälkeen syntyy automaattisesti seuraava tositerivi

Versio:7.5.2003
 - tehtäessä tiliotekirjanpitoa eli tositenumeron säilyessä samana
    - alv-nettokirjaus ei laukea rivillä, jota edeltää rahatili, ellei rahatili ole tositteen ensimmäinen rivi


Versio:5.5.2003
 - yritysluettelo-ikkunassa ja yrityksen tilikaudet -ikkunassa kursori menee aluksi taulukkoon, jolloin
  yritystä tai tilikautta valitessasi voit siirtyä nuolinäppäimin haluamallesi kohdalle

Versio:29.4.2003
 - uudet toiminnot
    - Tulosta|Tasekirja
    - Tulosta|Tase-erittely|Tekstinkäsittelyyn muokattavaksi
 - päiväkirjan kirjaustilassa HOME-näppäimen painaminen siirtää kohdistimen ensimmäiseen sarakkeeseen ja
  END-näppäimen painaminen viimeiseen sarakkeeseen

Versio:22.4.2003
 - ALV|Nettokirjauksen määritys -kohdassa on uusi valinta, jolla voit määritellä, miten kirjausten
  selite muodostuu: tilinnimestä vai edellisestä käytetystä selitteestä. Oletuksena on edellisestä
  selitteestä, jolloin voit käyttää selitteenä vaikkapa ostajan/myyjän yrityksennimeä tai
  tavaran tai palvelun kuvausta ja nämä selitteet näkyvät havainnollisesti myös pääkirjassa alv-tileillä.
Versio:16.4.2003
 - tilin tapahtumat valitulta jaksolta on nyt saatavilla myös ruudulle, jolloin se tulee näkyviin Muistio (Notepad)
  -ohjelmaan, jossa sitä voi katsella ja halutessaan muokata, tallentaa ja tulostaa

Versio:14.4.2003
 - yritysluettelo-ikkunan ja yrityksen tilikaudet -ikkunan taulukon koko ja painikkeiden sijainti mukautuu
  ikkunan kokoa muutettaessa
 - perustettavan yrityksen hakemistonnimessä saa nyt olla vain kirjaimia a..z ja A..Z ja numeroita 0..9
 - perustettavan tilikauden nimessä saa nyt olla vain kirjaimia a..z ja A..Z ja numeroita 0..9 ja piste
Versio:11.4.2003 / 6
 - uutta yritystä luotaessa ohjelma tarkistaa, että syötetään hakemiston nimi, jossa on käytetty vain
  kirjaimia a..z ja A..Z. Näin vältytään jatkossa ilmeneviltä pulmilta.
 - ohjelma ei suostu avaamaan samaa yritystä tai tietokantaa useampaan kertaan -pulma voi ilmetä myös silloin, kun
  yrityksen kansion nimessä on skandeja åäö. Pulmaviestiin kirjoitettu myös tästä ohje.
 - jos tulee virhe 367, ohjelma antaa suomeksi ohjeet, että ensin pitää käynnistää 32-bittiset ja vasta sitten
  16-bittiset sovellukset TAI jos ei auta, pitää asentaa ohjelma uudelleen ilman muita käynnissä olevia ohjelmia


Versio:9.4.2003 / 2
 - nettokirjaus toimii nyt myös siten, että aluksi syötetään vain osto/myyntitili ja verollinen summa,
  ohjelma laskee ja kirjoittaa sille paikalle verottoman summan, seuraavalle riville veron ja
  sitten voit jatkaa syöttämistä: samaan tositteeseen vielä muita kulu/tuottotilejä, eri verokantoja jne.
  ja vasta tositteen viimeiselle riville rahatili

Versio:9.4.2003
 - kirjaustilaan mentäessä sekä monien toimintojen jälkeen kursori menee päiväkirja-ikkunaan (ei esim. kredit-ikkunaan)
 - muun päiväkirjan yhdistämistoiminnossa edellisellä kerralla syötetyt lähtötiedot säilyvät
Versio:8.4.2003
 - ohjelman voi käynnistää myös monta kertaa samalta koneelta
 - "Työvaihe|Tilinavaus" on muutettu nimitykseksi "Työvaihe|Tämän kauden tilinavaus"
 - voit määritellä, mistä numerosta alkaen ohjelma numeroi paperille tulostuvien tilinpäätöstulosteiden sivut.
  Toimii sekä kohdassa Tulosta|Tilinpäätöksen asetukset|Sivunumerot että kohdassa Tulosta|Tilinpäätöstulosteet
 - voit etsiä yksittäisen tilin koko tilikauden tapahtumat päiväkirja-ikkunan toiminnolla
  Muokkaa|Etsi|Tilin tapahtumat
 - saldonpäivitystä varmistettu lisäämällä automaattinen päivitys moneen kohtaan: rivin lisäys, rivin poisto,
  päiväkirjan avaus yms.
 - päiväkirja-ikkunassa: tositenumero- ja summa-saraketta ei saa turhaan kavennettua näkymättömiin
 - päiväkirja-ikkunassa: liikuttaessa enterillä eteenpäin tai shift+tabilla taaksepäin kursori ei kulje piilotettujen
  sarakkeiden kautta vaan liikkuu vain näkyvissä sarakkeissa


Versio:7.4.2003
 - tilin tapahtumat halutulta jaksolta -tulosteeseen saat nyt syötettyä haluamasi otsikkotekstin

Versio:4.4.2003
 - jos tilinpäätösrungon polku on määritetty omiin tietoihin virheellisesti, ohjelma ilmoittaa pulmasta suomeksi
  ja ohjaa suoraan omien tietojen määrityksiä korjaamaan
 - ohjelma tarkistaa automaattisesti tämän kuun saldot ennen kuin tehdään kuukausikohtaisia alv-kirjauksia


Versio:2.4.2003
 - tilikaudet-ikkunassa voit luoda uuden tilikauden
    - edellisen (tms.) vuoden perusteella
    - muun yrityksen perusteella
    - yhtiömuodon perusteella mallikarttojen ja -runkojen mukaan
    - valiten ( = entinen tapa)

Versio:1.4.2003
 - kirjaustilassa päälle/väliin-mahdollisuus muutettu toimimaan siten, että myös Windows-tyylinen tekstin
  valitseminen ja kopiointi onnistuu niin ctrl+c ja ctrl+v kuin hiiren kakkospainikkeen paikallisvalikon kautta
 - tilikauden perustaminen muun yrityksen perusteella on mahdollista Tilikaudet-ikkunan ko. painikkeesta

Versio:28.3.2003

 - taulukkojen taustavärin ja fontin saa valittua Yritysluettelo-ikkunan Määritä-valikosta
 - tilikauden perustaminen edellisen tilikauden perusteella onnistuu nyt parilla napsautuksella
  Tilikaudet-ikkunan "Luo tilikausi ab03.wkp:n perusteella"-painikkeesta
 - tilinpäätösrungon muokkaus
    - jos on muokattu, ohjelma kysyy poistuttaessa, tallennetaanko muutokset


Versio:24.3.2003
 - 32-bittinen versio

Versio:6.11.2002
 - poimintatuloste on nyt nimeltään projektituloste

Versio:1.11.2002
 - Tallentaa html muotoisen päiväkirjan kirjaustilan valinnalla
   TULOSTA / PÄIVÄKIRJA KOKO TILIKAUDELTA ... / (*) levylle html (koe)
 - Tekee linkit
  tositenumerosta, laskunnumerosta ja selite2 muodostetaan linkki
    ../../3.tositteet/[kk-nro].tositteet/[tosno].pdf
    ../../3.tositteet/[kk-nro].tositteet/[lasno].pdf
    ../../3.tositteet/[kk-nro].tositteet/[Selite2].pdf
 - Katso myös päivämäärän 20.8.2002 kommentit pääkirjan html tulostuksesta

Versio:29.10.2002
 - kustannuspaikkaerittely ei enää salli tähteä * eikä kysymysmerkkiä ? kustannuspaikan
  tunnuksessa
 - kustannuspaikkaerittely tarkistaa nyt, ettei minkään kustannuspaikan tietokanta tule
  samannimiseksi kuin koko yrityksen tilikausi, esimerkiksi tilikauden ab2003.wkp
  kustannuspaikka 03


Versio:3.10.2002
 - ALV-termien muutoksia, esimerkiksi:
    - bruttokirjausten oikaisu on nyt bruttokirjattujen ALV-kirjaus
    - bruttokirjausperiaate on nyt bruttokirjausmenetelmä

Versio:20.9.2002
 Nettineuvot painike
 - kutsuu nyt www.atsoft.fi/cgi-bin kun aiemmin kutsui cgi.clinet.fi/~atsoft

Versio:18.9.2002
 - poimintatulosteen määrittelyikkunassa voit poistaa jonkin aiemmin valitun tilikauden
  siten, että poistat sen polkunimen tekstilaatikosta

Versio:20.8.2002
 Paperiton kirjanpito & taloushallinto (testiprojekti)
 - Koeversio html-muotoisen koko vuoden pääkirjan tulostamiseen, jossa on linkit
  skannattujen tositteiden kuviin
 - LINKIT EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ TOIMI
 - HTML-taulukon ulkoasu ON HIOMATON ja tarkoitettu linkin toiminnallisuuden testaamiseen
 - Tositteet tulee olla allaolevan rakenteen mukaisesti kuukausittaisissa alihakemistoissaan
  pdf-muotoisina ja ne nimetään joko tosno.pdf, lasno.pdf tai selite2.pdf
 - Tulosta / Vuoden Pääkirja / levylle html tallentaa pääkirjasta html-sivun
  ja lisää linkit tositteiden kuviin seuraavasti:
  tositenumerosta, laskunnumerosta ja selite2 muodostetaan linkki
    ../../3.tositteet/[kk-nro].tositteet/[tosno].pdf
    ../../3.tositteet/[kk-nro].tositteet/[lasno].pdf
    ../../3.tositteet/[kk-nro].tositteet/[Selite2].pdf
 - Hakemistorakenne:
    2.Kirjanpito/Pääkirjat/paakirja.htm <- tänne tallennetaan html pääkirja
    3.Tositteet/1.Tositteet <- ensimmäisen kuukauden tositteet
          /2.Tositteet <- toisen kuukauden tositteet
         ...
          /12.Tositteet <- 12. kuukauden tositteet


Versio:6.6.2002
 - kustannuspaikkaerittelyssä ohjelma ei enää erottele pieniä ja isoja kirjaimia, eli
  kustannuspaikka-kenttään voit syöttää sekaisin esimerkiksi hki ja Hki, kumpikin
  tarkoittaa samaa. Tällöin vältytään myös seuraavilta pulmilta:
      - Path/file access error
      - Couldn't lock table Tilikartta; already in use
      - Table pvk01_tammikuu already exists

Versio:29.5.2002
 - tallenna dos-päiväkirjaksi-toiminto ei enää leikkaa päivämäärää 8 merkin pituiseksi


Versio:29.4.2002
 - saldoreskontrassa selite-tekstiksi tulee "saldo", jos saman laskun eri riveillä on
  eri selite. Näin voi olla esimerkiksi, jos käytät laskuna kustannuspaikkaa, jolloin
  asiakasfirman nimi on useinkin eri, eikä ole mielekästä poimia selitteeksi jotakin
  satunnaista asiakkaan nimeä, vaan mieluummin "saldo"

Versio:24.4.2002
 - pääkirjan tulostus muutettu siten, että käyttää apuna uudempaa tulostustekniikkaa,
  jos c:\winkp-kansiossa on wkptulos.exe-niminen tiedosto. Tällöin tulostus onnistuu
  paremmin monilla uusilla kirjoittimilla.
Versio:4.4.2002
 - kustannuspaikkaerittely osaa nyt erotella toisistaan myös esimerkiksi sellaisen tapauksen
  jossa kustannuspaikat ovat 6 ja 61
 - Kirjausmakron voit lisätä nyt myös päiväkirjan keskelle. Tee ensin Muokkaa|Lisää eteen-
  toiminnolla riittävän monta tyhjää riviä ko. kohtaan. Jos makro on pidempi kuin tilaa on,
  ohjelma kysyy, kirjoitetaanko olemassaolevien kirjausten päälle. Tarvittaessa ohjelma
  lisää makrot päiväkirjan loppuun.

Versio:20.3.2002
 - kustannuspaikka-kentän pituus uusissa perustetuissa tilikausitietokannoissa on nyt 8 merkkiä
 - saldoreskontra kohdistaa nyt myös sellaiset laskut, joissa laskunnumerossa on kirjaimia


Versio:7.3.2002
 - Saldoreskontraa kehitetty siten, että nyt ohjelma rajattoman määrän tapahtumia.
  Aiemmin mahtui noin tuhat tapahtumaa.
  Uudistus koskee sitä tavallista tapausta, että päivitetään yhtä tiliä kerrallaan,
  esimerkiksi 1500
  Jos päivität useita tilejä, esimerkiksi 1000-2999,3100,3120, ohjelma sallii edelleen
  vain noin tuhat tapahtumaa.
  Uudella ohjelmaversiolla esimerkiksi noin 5000 tapahtuman päivittäminen kesti 1 minuutin.

Versio:26.2.2002
 - saldoreskontrassa saat leikepöydälle nyt myös alkavan, lisäytyneen ja päättävän listan
ella

Versio:28.11.2001
 - konekielisen tiliotteen kirjaamistoimintoon lisätty tietuetunnus T03 entisen T00:n lisäksi

Versio:26.10.2001
 - alv-bruttokirjausten oikaisussa ohjelma ei enää kysy, kirjataanko oikaisut tähän
  päiväkirjaan vaan kirjaa ne siihen suoraan
 - Tulosta|Tilinpäätöksen asetukset|Otsikoiden muodostus-kohdassa on nyt oletuksena
  "tilikauden nimestä" eikä enää "viimeksi käytetyt"

Versio:24.10.2001
 - ohjelma jättää nyt oletuksena tuloslaskelmasta ja taseesta nollasummaiset rivit
  pois, kirjanpitoasetuksen muutoksen mukaisesti. Tarvittaessa ne saadaan kuitenkin
  tulostumaan valitsemalla Tulosta|Tilinpäätöksen asetukset|Nollasummaiset otsikot

Versio:26.9.2001
 - tilinpäätösten grafiikka-ikkunoihin lisätty valinnat Tiedosto|Tulosta värillisenä,
  mistä on hyötyä, jos käytössäsi on väritulostin

Versio:7.9.2001
 - kirjaustilassa Muokkaa|Liitä leikepöydältä-toiminnon jälkeen ohjelma tekee automaattisesti
  saldonpäivityksen, eli ei enää tarvitse valita Muokkaa|Päivitä taman kuun saldot

Versio:3.9.2001
 - Liittymä paperittomaan kirjanpitoon: tositenumeron mukaan muodostuvan
  tositteen kuvan näyttö
   * Kirjaustilassa: Työvaihe | Asetukset | Tilikauden asetukset
    määritetään hakemisto ja tiedostonimen alku- ja loppuosat, keskiosa otetaan
    tositenumerosta
   * Määritettävä myös (*) Tositteen numeron mukaan nimetty -kohtaan piste
   * Jos (*) Tiedostonimi selite2 kentässä valittu, näyttää suoraan selite2 kentän
    mukaisen tiedoston
   * Valikon valinta Muokkaa | Näytä tositekuva avaa tositteen kuvan


Versio:31.8.2001
 - Tulosta | Päiväkirja tilikaudelta | ACL muotoon levylle
   * Tallentaa csv erotintiedoston ACL-muotoiseksi
   * Käsiteltäväksi Audit command language -sovelluksella
   * Tiedostoon tallentuu myös tilikarttaan tehdyn tilinavauksen kirjaukset
Versio:20.8.2001
 - Division by zero tilinpäätöstulosteissa, muutosprosenttivertailussa [(A-B)/B]%,
  kun B-kaudessa on nollia joissakin kohdassa. Muutettu siten, että tällöin tulee
  prosentiksi 0% tai 999999%

Versio:12.6.2001
 - tilinpäätöstulosteet:lisätty "muutosprosenttivertailu" [(A-B)/B]% joka vastaa kysymykseen
  "montako prosenttia summa on muuttunut edellisvuodesta"

Versio:17.5.2001
 - Pulmailmoituksessa [nettineuvot] painike, joka hakee virheilmoitukseen liittyvää
  vastausta Atsoftin kotisivujen tietokannasta

Versio:8.5.2001
 - Tiedosto / Liitä konekielinen tiliote:
  - jos TITO tiedostossa olevaa pankkitilinumeroa ei ole määritetty valinnalla
    työvaihe / määritä TITO kirjaus / Pankkitilit ja kp-tilit
   niin ohjelma kysyy tuodaanko TITO kirjaukset silti.
  (aiempi versio ei tuonut TITO kirjauksia jos tilinumeroa ei oltu määritetty)

Versio:27.4.2001
 - poimintatulosteen kehitys:
    - tulosteen alkuun saat halutessasi lueteltuna päiväkirjat, joista poimittiin
    - tulosteen loppuun tilien yhteenvetoon tulostuu nyt myös tilien nimet sekä
     debetin ja kreditin yhteissummat
    - edellisen kerran poimintavalinnat jäävät muistiin seuraavaa kertaa varten

Versio:23.4.2001
 - päiväkirjan kirjaustilaan lisätty toiminto Tulosta|Poimintatuloste, jolla voit poimia
  monelta tilikaudelta eri päiväkirjoista tapahtumia, joissa on jossain kentässä jokin
  tieto ja tulostaa vielä tilien yhteissummat ko. tapahtumista.

Versio:2.4.2001
 - tilinpäätöstulosteet leikepöydälle saadaan nyt myös yksisaraisesti

Versio:29.3.2001
 - Tulosta|Tase-erittely|Valitut tapahtumat -toiminnossa ohjelma tulostaa
  nyt kunkin tilin poimittujen tapahtumien summan
 - alv-laskelman edellisen kuun negatiivinen vero tulee nyt seuraavasti
    (1) Kun ohjelma on tulostanut alv-laskelman, se tallentaa tiedon siitä, mikä oli
      maksettava vero, jos se oli negatiivinen.
    (2) Kun ohjelma on tulostamassa alv-laskelmaa seuraavassa kuussa, se lukee levyltä,
      mikä oli edellisen kuun negatiivinen vero. Ohjelma tarjoaa käyttäjälle tätä summaa
      oletusarvona.
    (3) Ohjelma tulostaa alv-laskelmaan käyttäjän antaman/varmistaman negatiivisen veron.
    (4) .. jatkuu uudelleen kohdasta (1)
    ---> Vanhoja päiväkirjoja voi edelleen tarvittaessa muokata ja alv-laskelmia korjata.
      Tällöin täytyy (niin kuin ennenkin on täytynyt) vain ottaa alv-laskelmat ja
      muut tulosteet uudelleen myös korjauksenjälkeisistä päiväkirjoista.


Versio:21.3.2001 / 2
 - uusi toiminto yritysluettelo-ikkunassa: Tiedosto|Poista välit kust.paikasta,
  joka poistaa valitun tilikausitietokannan kaikista päiväkirjoista
  kustannuspaikkakentästä tekstin alussa ja lopussa olevat välilyönnit,
  joita on mahdollisesti syntynyt ohjelman aiemmilla versioilla (ennen 6.3.2001)

Versio:21.3.2001
 - Tulosta|Prosenttivertailu-toiminnossa viimeksi käytety otsikot säilyvät
 - alv-tarkistuslaskelmaan tulee nyt eriteltyinä MU-, VM- ja YM-tilien saldot

Versio:20.3.2001
 - uusi toiminto: Tulosta|Prosenttivertailu, jolla ohjelma tulostaa rinnakkain
  seuraavat neljä saraketta (tuloslaskelma / tase):
    - tämä kuukausi
    - tämä kuukausi % liikevaihdosta / % taseen loppusummasta
    - tilikauden alusta
    - tilikauden alusta % liikevaihdosta / % taseen loppusummasta
 - Tilinpäätökseen liittyvät asetukset on koottu yhden valikon alle: kohdassa
  Tulosta|Tilinpäätöksen asetukset on nyt valinnat
    - Nollasummaiset otsikot
    - Sivunumerot
    - Otsikoiden muodostus
 - Tase-erittelyt saat nyt tulostettua kootusti valikosta Tulosta|Tase-erittelyt.
  Sieltä saat pitkän taseen ja/tai tuloslaskelman kaikkine tai vain nollasaldoisine
  tileineen ruudulle, paperille tai leikepöydälle tab-erottimella. (Saman saat kyllä
  tulostettua vanhallakin tavalla eli valinnalla Tulosta|Tilinpäätöstulosteet)
  Samoin sieltä saat valitsemiesi tilien tapahtumat valitulta jaksolta tai vain
  ne tapahtumat, joissa on haluamassasi kentässä haluamasi merkki. Parannuksena
  vanhaan (vieläkin olemassa olevaan) tilin tapahtumat valitulta jaksolta-toimintoon on:
    - otsikoksi tulee paperille 'Tase-erittely'
    - valitsemasi tilinumerot ja tilinumerovälit säilyvät
 - Omien tietojen määritykseen meneminen ei enää sulje käynnissä olevaa
  työvaihetta, esim. päiväkirjan kirjaamista
 - Valinnalla Tulosta|Määritä otsikot tilinpäätökseen voit valita, poimiiko ohjelma
  tilinpäätöstulosteet-ikkunan ja tase-erittely-ikkunan sarakkeiden otsikkotekstit
  edelliseltä käyttökerralta vai tilikauden nimestä.


Versio:15.3.2001
 - Päiväkirja tilikaudelta voidaan tulostaa nyt myös toiminnolla
  Tulosta|Päiväkirja tilikaudelta, jolloin valittavana on ruudulle, paperille,
  leikepöydälle tasavälisesti, leikepöydälle tab-erottimella, levylle tasavälisesti,
  levylle tab-erottimella ja levylle muulla erottimella.
 - Vuoden pääkirjan saat nyt halutessasi myös ruudulle.
 - Tuloslaskelmaan ja taseeseen sekä tilinpäätöstulosteisiin saat nyt halutessasi
  sivunumerot. Valinta tehdään kohdassa Tulosta|Määritä sivunumerot tilinpäätökseen.

Versio:14.3.2001
- Edellisen kuun negatiivinen vero (ALV)
    - voidaan tulostaa tai jättää tulostamatta. Valinta tehdään toiminnolla
     ALV|Ed.kuun neg.veron määritys
    - tulee nyt alv-laskelman automaattikirjausten perusteella oikein
 - Konekielisen tiliotteen liittämistoiminto:
    - muuttaa nyt automaattisesti skandit eli ääkköset ASCII 7-bit -muodosta Windowsin
     ANSI-muotoon. Tällöin pitää olla Työvaihe|Määritä TITO kirjaus|DOS-muunto poissa
    - katsoo, mitkä kirjaukset kuuluvat monirivisenä yhteen tositteeseen ja säilyttää
     niillä saman tositenumeron
    - päviväkirjaikkuna ja tilikarttaikkunat puhdistuvat lopuksi siistiin muotoon

Versio:13.3.2001
 - Myös tilinavaus-työvaiheessa voit nyt määrittää, otetaanko nollarivit tuloslaskelmaan
  ja taseeseen. Toiminto on Tulosta|Määritä nollarivit
 - Tulostettaessa tilinpäätöstä tilinavaus-työvaiheesta, ohjelma ei enää tuo näkyviin
  tilinpäätösrungon muokakusikkunaa
 - Tilinpäätöstulosteet-ikkunassa: kun valitaan A %:Eina A.n liikevaihdosta, ohjelma
  poimii sille riville tuloslaskelman ja taseen otsikoiksi alkuperäisen rivin otsikot
 - Uusi toiminto ALV|Määritä brutto-oikaisun teksti, jonka avulla voit määritellä, tuleeko
  ALV-bruttokirjausten oikaisuihin teksti selite1:een vai selite2:een, jolloin selite1:een
  tulee tilien nimet
 - Pelkän taseen tulostus onnistuu nyt tilinavaus-työvaiheessa toiminnolla
  Tulosta|Tase|Paperille


Versio:12.3.2001
 - Päiväkirjan saa nyt aakkostettua eli järjestettyä halutun kentän mukaan haluttuun
  suuntaan toiminnolla Muokkaa|Järjestä päiväkirja.
 - Tilikauden tietokanta perustetaan tästä lähtien siten, että aakkostukset menevät
  suomalaiseen tyyliin, jossa ä on a:n jälkeen eikä samanarvoisena.
 - Yhden yksittäisen tositteen uudelleennumerointi käy nyt toiminnolla
  Muokkaa|Numeroi yksi tosite
 - Tiedosto|Liitä konekielinen tiliote -toiminto ottaa nyt auki olevaan päiväkirjaan
  tiliotetiedostosta vain ne osat, jotka kuuluvat ko. päiväkirjaan ja ko. yritykselle,
  sen mukaan mitä tilinumeroita on määritelty kohdassa
  Työvaihe|Määritä TITO kirjaus|Pankkitilit ja kp-tilit
 - Konekielisen tiliotteen liittämisessä ohjelma muuttaa DOS-ääkköset Windows-ääkkösiksi
  (OEM-merkit ANSI-merkeiksi), jos niin halutaan. Määritys tehdään valinnalla
  Työvaihe|Määritä TITO-kirjaus|DOS-merkkien muunto päällä/poissa

Versio:9.3.2001
 - Tilinpäätöstulosteet-ikkunaan tulee nyt automaattisesti tuloslaskelman ja taseen
  otsikot tilikauden nimen perusteella, kun alaspudotuslistasta valitaan tilikausi.
 - Päiväkirjan saat lukittua toiminnolla Muokkaa|Lukitse päiväkirja.
  Lukitun päiväkirjan tositteita ei pääse muokkaamaan, lisäämään, poistamaan yms. eli
  tällöin muokkaustoiminta on estetty ja monet muokkaamiseen liittyvät valikot on
  harmautettu. Lukitusta päiväkirjasta pääsee kuitenkin ottamaan tulosteita.
  Lukituksen saa avattua samalla toiminnolla Muokkaa|Lukitse päiväkirja.
 - Tositetta syötettäessä jos debet- tai kredit-sarakkeeseen syötti hipsun, esim. 1000'
  siitä seurasi syntax error in string in query expression. Nyt huomauttaa suomeksi hipsusta.
 - Saldoreskontran tulosteisiin saa nyt myös otsikon
 - Saldoreskontran päivityslistaan lisätty painike 'Leikepöydälle'
 - Yritysluetteloikkunaan tuli yrityksen nimi ensimmäisenä perustetun tilikauden
  omista tiedoista (eli mahd. vanha nimi). Nyt tulee viimeisenä perustetusta tilikaudesta.
 - Yrityksen tilikaudet -ikkunaan tulee nyt ensimmäiseksi se tilikausi, jota on viimeksi
  oltu kirjaamassa, joten yleisin valinta käy nopeasti enterin painalluksella.

Versio:8.3.2001
 - Ohjelma sallii tilin, jolla ei ole nimeä eikä enää ilmoita invalid use of null
 - Tuloslaskelmaa ja tasetta sekä tilinpäätöstulosteita tulostettaessa ohjelma ilmoittaa
  ruudulla, mikäli taseen vastaavan ja vastattavan yhteissummat eivät täsmää.
 - Kirjausmakrot toimivat nyt myös funktionäppäimin:
  F2 on sama kuin shift+ctrl+A, F3 on shift+ctrl+B jne.
 - Pulmailmoituksen paperitulosteessa näkyy nyt myös yrityksen hakemiston nimi.
 - Tulostuspäivän saat nyt paperitulosteisiin halutessasi.
  Valinnan ja tekstin muokkauksen voit tehdä kohdassa Tulosta|Määritä tulostuspäivä
 - Tiliotekirjanpitoa voit tehdä ohjelmalla siten, että määrität, ettei ohjelma kasvata
  tositenumeroa, vaikka debet-kredit-ero olisi nolla. Valinnan voit tehdä toiminnolla
  Muokkaa|Määritä tositenumerointi
 - Voit etsiä koko tilikauden kaikista päiväkirjoista kerralla haluamastasi kentästä
  haluamaasi tekstiä toiminnolla Muokkaa|Etsi koko tilikaudesta.
 - Kirjausmakroissa piste (.) ja pilkku (,) eivät enää kopioi kirjausmakro-ikkunassa
  ylemmän rivin tekstiä, vaan toimivat siten, että kun kyseistä kirjausmakroa käytetään,
  ohjelma kopioi päiväkirjassa ylemmällä rivillä olevan tekstin.
 - Uusi toiminto ALV|ALV-velvollisuuden määritys. Tässä ikkunassa voit määritellä, onko
  yritys alv-velvollinen. Tällä ikkunalla on vaikutusta siihen, tekeekö ohjelma
  kuunvaihdeajossa automaattisesti alv-kirjaukset. Valitsemalla 'ei' voit määrätä, että
  automaattisia kirjauksia ei tule, eli voit jättää tilikartasta poistamatta alv-koodaukset.
 - ALV-tositteisiin ei enää tulostu niitä tositenumeroita, joista tuloste on peräisin.
  Jos tositelaji oli käytössä, nämä olivat vain epätäsmällisiä. Pelkkä päiväkirjan
  nimi riittää selvittämään, mistä alv-kirjaukset ovat peräisin.

Versio:7.3.2001
 - markkamääräisen tilikauden loppusaldot saat nyt yhdeksi euromääräiseksi päiväkirjaksi
  yrityksen tilikaudet -ikkunan uudella toiminnolla Euro|Muunna tilikausi euroiksi (loppusaldot)
 - euromääräisen kirjanpidon alv-laskelma ruudulle ja tiedostoon tulee nyt sentin tarkkuudella
 - alv-laskelmaan tulostuu nyt myös edellisen kuukauden vähentämättä jäänyt vero.
  Tätä varten tarvitaan tilikauden ensimmäistä kuukautta varten edellisen tilikauden
  tietokannan nimi. Syötä se kohdassa ALV|Edellisen tilikauden määritys
 - rahayksikön saat halutessasi paperitulosteiden ylälaitaan. Tämän voit määrittää
  päiväkirjaikkunan valinnalla Tulosta|Määritä rahayksikön tulostus

Versio:6.3.2001
 - kustannuspaikassa ei saa olla å,ä,ö,Å,Ä,Ö eikä ,.[]() eikä välilyöntiä, muuten tulee
  path/file access error kustannuspaikkaerittelyssä. Nyt ohjelma tarkistaa syötettäessä,
  ettei vääriä merkkejä syötetä. Vanhassa aineistossa ohjelma ilmoittaa kustannuspaikka-
  erittelyn yhteydessä, missä tositteessa on kiellettyjä merkkejä.
 - tilin tapahtumat valitulta jaksolta leikepöydälle: jos aineisto ei mahdu
  leikepöydälle kerralla, ohjelma huomauttaa asiasta suomeksi
 - päiväkirjan jako kuukausibudjeteiksi kysyy nyt varmistuksen
 - ruudulle tulostettaessa (mm. päiväkirjaa) ohjelma säilyttää edellisellä kerralla
  käytetyn kirjasinkoon
 - saldoreskontrassa (myyntireskontrassa) ohjelma ehdottaa heti myyntisaamistiliä 1500
 - Jos kirjausmakrossa on tositelaji, se tulee käyttöön. Jos kirjausmakrossa ei ole
  tositelajia, mutta päiväkirjan viimeisellä rivillä on, tämä säilyy.
  Kirjausmakroa käytettäessä ohjelma etsii ko. tositelajille sopivan tositenumeron.
 - Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustulosteeseen tulee nyt kunkin alaryhmän
  tilit numerojärjestyksessä, vaikka välissäolevannumeroisia tilejä olisikin
  tilikauden perustamisvaiheessa lisätty tilikartan loppuun.
 - pääkirja koko tilikaudelta: loppuun tulostuvassa yhteenvedossa sanat
  KAUDEN DEBET, KAUDEN KREDIT, KAUDEN SALDO eivät mene enää päällekkäin vaikka
  kirjasinkoko muuten olisi aika suurtakin
 - Muistiotosite muodostuu nyt siten, että jos tositelajia, laskunnumeroa ja/tai
  kustannuspaikkaa ei tositteessa ole, ne eivät myöskään muodosta ylimääräistä
  sisennystä tositteeseen. Näin ollen tosite mahtuu paremmin yhdelle riville
  WordPadissa/Writessä.
 - saldoreskontran saa nyt aakkostettua myös selite1 tai selite2 -kentän perusteella

Versio:5.3.2001
 - tuloslaskelmassa ja taseessa sekä tilinpäätöstulosteissa ohjelma katkaisee nyt
  automaattisesti tekstin siten, ettei pitkäkään teksti mene paperilla lukujen päälle


Versio:30.1.2001
 - menuriville ohje kohtaan "Päivitä ohjelma netistä" ja "tukisivut netissä" -valinnat


Versio:19.12.2000 / 2
 - saldoreskontran saa järjestettyä uudella toiminnolla
  Muokkaa|Aakkosta laskunnumeron mukaan


Versio:29.11.2000
 - lisätty toiminto Tulosta|Päiväkirja koko tilikaudelta (paperille tai levylle(tab))
 - lisätty toiminto Tulosta|Pääkirja koko tilikaudelta (paperille tai levylle(tab))
 - lisätty toiminto Tulosta|Määritä nollarivit, jolla voit valita, tulostetaanko
  tuloslaskelmaan ja taseeseen myös nollasummaiset otsikot vaiko eikö
 - päiväkirjan kirjausikkunan päivämäärä-kentän näkyvää osaa levennetty
 - päiväkirjan esimerkkipäivämäärä on nyt P.K.VVVV (oli ennen PP-KK-VV)
 - jos tositteen summa on nolla, se tulostuu myös päiväkirjaan, mikä mahdollistaa
  ylimääräisten seliterivien syöttämisen
 - päiväkirjan kirjausikkunassa tekstiä syötettäessä ohjelma katkaisee syötettävän
  tekstin jo kirjoitusvaiheessa sen pituiseksi kuin mahtuu kenttään
 - muun päiväkirjan peräänluku -toiminnossa on nyt rasti: muunnetaanko DOS-ääkköset
 - kuunvaihdeajon valintaikkunaan tehdyt muutokset tallentuvat seuraavaa kertaa varten
 - päiväkirjan kirjausikkunaan lisätty toiminto ALV|Nettokirjauksen määritys, jolla
  saat valittua, kirjaako ohjelma nettokirjausten veron automattisesti vai
  säilyttääkö ne luvut, joita olet syöttänyt
 - tilinpäätöstulosteet yksisaraisena: ohjelma ei enää tulosta :: vaan kysyy
  yhteensä-sanan, johon voit kirjoittaa esim. yhteensä, kaikkiaan tai summa (på svenska)
 - tilinpäätöstulosteet yksisaraisena: ohjelma ei enää tulosta ***-merkkejä summien perään
 - sivunumero tulostuu nyt ilman sanaa Sivu, jotta tulosteet soveltuvammat
  kansainväliseen käyttöön
 - tilin tapahtumat valitulta jaksolta -toiminto löytyy nyt myös päiväkirjan
  kirjausikkunan Tulosta-valikosta


Versio:8.11.2000
 - tilikartan tulostus leikepöydälle:debet- ja kredittili-ikkunoissa sekä tilikautta
  perustettaessa tilikartan teko kohdassa: tiedosto / tulosta / leikepöydälle (tab)

Versio:22.9.2000
 - saldoreskontrassa ohjelma yhdistää myös ne tapahtumat, joissa ei ole
  laskunnumeroa

Versio:5.9.2000
 - saldoreskontralla voidaan nyt tarkastella yksittäisen tilin lisäksi
  tilivälejä tai useita erillisiä tilejä; sopii esim. osakeseurantaan

Versio:11.5.2000
 - Yritykset valintaikkunassa valinta TIEDOSTO / VIRHELOKI jolla voi katsella
  virhelokia ( C:\WINKP\VIRHELOG.TXT tiedostoa)

Versio:17.4.2000
 - tositelajipäiväkirja paperille tulostuu nyt siten, että tositelajit ovat
  numero- ja aakkosjärjestyksessä, ryhmittelemättömät viimeisenä

Versio:4.4.2000
 - muistiotosite toimii nyt suurillakin tositenumeroilla aina numeroon 466975 asti
Takaisin edelliselle sivulle Tämä on automaattisesti muodostettu ja päivitetty sivu. Sivu päivittyy samalla kun uusin ohjelmaversio tulee jakeluun ylläpitosopimusasiakkaille Atsoftin kotisivuille. Muutoshistoriassa kuvatut ominaisuudet ovat toteutetut sivujen kautta jakelussa olevaan ohjelmaversioon.


Oliko tästä sivusta apua? Jäikö jotain puuttumaan? Tiedätkö jotain lisättävää? Lähetä kysymyksesi tai rakentava palautteesi tällä lomakkeella suoraan Atsoftiin.
Oli hyötyä
ei ollut hyötyä

Nimi:
Yritys:
eMail:
Kirjoita viestisi tähän, luemme jokaisen viestin:


Kansilehti | Esitteet | Ylläpitosopimus | Hinnasto | Kurssit | Etätuki | Tilauslomakkeet
Tukisivut | Keskustelu | Uusimmat muutokset | Vuosipäivitykset | Yhteystiedot | Linkit | Palaute

Hae Atsoftin sivuilta:
Atsoft Oy Mäkinen | yhteystiedot | puh (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi | sivua päivitetty 20.9.2003 / auto