Asteri palkanmaksu Windows ympäristöön
Muutoshistoria 17.8.98 - 16.3.00

Uusimmat muutostiedot (16.3.00 ->)

gVersioPvm = "16.3.2000" 
 - joskus kun oli otettu edellisen palkanmaksukerran tiedot
  pohjaksi, palkan osien yhteen- ja vähennyslasku ei täsmännyt.
  Korjasin ohjelmaa siten, että aina kun valitaan Tulosta-
  valikkoa, ohjelma korjaa summaluvut.

gVersioPvm = "14.3.2000" 
 - Tulosta|Oma raportti|Palkanosat laskusäännöin ei osannut
  laskea yhteen, kun palkansaajalla useammalla rivillä sama
  koodi, esim. upvr; korjattu

gVersioPvm = "16.2.2000" 
 - joskus rahapalkka-ikkunassa kertolasku 57,5*52,5 tuotti tuloksen
  69396 tms. eli ihan hassun; korjattu?

gVersioPvm = "8.2.2000" 
 - palkkalaskelman ja yhdistetyn laskelman yläosassa teksti
  'palkkalaskelma' siirretty vasemmalta oikealle ja vasemmalle
  lisätty tulostumaan palkanmaksajan nimi, osoite ja paikka,
  jotta sopii kivasti ikkunakuoreen

gVersioPvm = "7.2.2000" 
 - muuttuja @1 ja @61 (=palkkajakso) tulostuu nyt myös
  laskusääntö-tyyppisiin omaraportteihin

gVersioPvm = "4.2.2000"
 - tiliöintitositteen määrittelyyn lisätty väliinlisäystoiminto
  Muokkaa|Lisää eteen
 - palkkojensyöttötilan ikkunat menevät perustamisen jälkeen
  kätevästi suositus:perusasetelmaan
 - jos lomakesovituksessa esiintyy TAB-merkkejä, ohjelma huomauttaa
  siitä ja korvaa TAB-merkin yhdellä välilyönnillä, jolloin ei
  tule overflow-virheilmoitusta eikä epätoimisuutta, eikä
  kummallisia tabulointeja
 - kaikkien valintaikkunoiden ruksi harmautettu, jotta ikkunoita
  ei pääse sulkemaan muualta kuin OK tai Peruuta-painikkeista;
  esim. verokortti-ikkunassa ruksista sulkeminen aiheutti
  ennakonpidätystietojen tyhjentymisen
 - palkkojensyöttötilan palkan osasten ikkunoihin ja oletustekstien
  syötön ikkunoihin lisätty väliinlisäystoiminto
  Muokkaa|Lisää eteen rivi
 - LMP- ja TSA-tiedostojen luonti otti aina koko palkansaajalle
  maksettavan summan. Nyt ottaa käyttäjän valinnan mukaan
  tilin 1, 2 tai 3 tai palkkaennakon tai koko summan.
 - perustettaessa yritystä tuli iso määrä rukseja XXXXXX-XXXX
  ly-tunnusten, pankkien ja tilien kohdalle. Näistä oli vain
  haittaa, joten nyt ei tule enää ko. rukseja.
 - ei exe-muutosta: oletus.oma muutettu sisältämään vuoden 2000
  arvot luontoiseduille, korvauksille ja vähennyksille

gVersioPvm = "28.1.2000 / 2" 
 - palkansaajakohtaisesti vaihteleva, verokortti-ikkunassa
  syötetty palkkajakso saadaan nyt omalomakemuuttujalla @61

gVersioPvm = "28.1.2000" '/ Mika
 - maksulista saadaan nyt kullekin tilille erikseen, kun aiemmin
  tulosti vain könttäsumman, joka sisälsi palkkaennakotkin

gVersioPvm = "26.1.2000" '/ Mika
 - palkkojen tarkennuksia -ikkuna ei aina poistunut vaan sen sisältö
  kopioitui vahingossa toisille palkansaajille

gVersioPvm = "21.1.2000" '/ Mika, Koivupirtin Säätiö
 - lisätty muuttujia, joilla voidaan tulostaa kustannuspaikkakohtaisia
  tulosteita ja tiliöintitositteita
      @144kp5150 tulostaa kustannuspaikan 5150 rivien
            yhteensä-summien summan (eli esim. rahapalkat)
      @144kp5164 tulostaa saman kustannuspaikan km-korvaukset,
            koska niille on oma kirjanpidon tilinsä (5164)
      @144kp5157 tt-telmaksu vastaavalla tavalla
 - Osasto tulostuu nyt kaikkiin niihin tulosteisiin, joihin se kuuluu

gVersioPvm = "18.1.2000" '/ Mika
 - lisätty koodit eivel ja ttvel

gVersioPvm = "12.1.2000"
 - data type conversion error tuotaessa Dos palkanmaksusta psaajia
  tuli jos työs.alkupvm ei muuntunut dateksi. Ei tallenna NOT IsDate
  muotoisia palkansaajia

 gVersioPvm = "3.1.2000" '/ Mika
 - Mika 12.1.2000: muuttujat @152 yms. eivät osanneet laskea yhteen
  jos oli usealla rivillä sama koodi, esim. km tai upvr; korjattu
 - uutta palkanmaksuvuotta perustettaessa ohjelma ei ottanut edellis-
  vuoden oletustektejä pohjaksi, vaikka niin haluttiin; korjattu

gVersioPvm = "15.12.1999" '/ Mika
 - jos ei ollut käyty kohdassa Määritä|Vuosi-ilmoituksen...
  niin ohjelma ei osannut tulostaa vipskeri.lom:illa; korjattu

gVersioPvm = "13.12.1999" '/ Mika
 - lisätty lomakesovitusmuuttuja @421, joka tarkoittaa maksuvuotta:
  ohjelma poimii sen avoinna olevan palkanmaksukerran eräpäivästä
 - tiliöintitositteen määrittelyikkunan OK-painike ei enää ole
  oletuspainikkeena, eli OK-napin vahinkopainallus ei enää sulje
  ikkunaa liian helposti
 - lisätty toiminto Määritä|Vuosi-ilmoituksen saajakohtainen erittely,
  jolla valitaan ko. lomakesovitus (yleensä vipskeri.lom)
 - lisätty toiminnot Tulosta|Vuodenvaihdetulosteet
    - palkkakortti
    - vuosiyhteenveto
    - vuosi-ilmoituksen saajakohtainen erittely
    - omayhteenveto
 - tiliöintitositteen määrittelyikkunasta poistettu rivi
  ateriakorvaus @154rav, koska se ei ollut kirjanpidollisesti oikein

gVersioPvm = "10.12.1999" '/ Mika
 - lisätty errorhandleri toimintoon Tuo ed. vuoden palkansaajia
 - lisätty toiminto Tuo pelastettavia palkansaajia, joka helpottaa
  korruptoituneen palkansaajakortiston korjaamista
 - ¤-merkki tulosti summan markan tarkkuudella pyöristäen; korjattu
  siten, että tulostaa markat ilman pennejä
 - ¤-merkki tulostaa nyt eurot,sentit jos palkanmaksajan tiedoissa
  on määritetty rahayksiköksi EURO
 - lisätty lomakesovitusmuuttuja @420, joka tulostaa
  vuosi-ilmoituksen saajakohtista erittelyä varten rahayksiköstä
  riippuen tekstit "markka (ilman pennejä)" tai
  "euro (euroina ja sentteinä snt)"

gVersioPvm = "8.12.1999/2" '/ Mika
 - invalid property value korjaus tehty muihinkin kolmeen
  erityyppiseen raporttiin (frmRapGen-alkuiset moduulit)

gVersioPvm = "8.12.1999" 
 - koodi tttael ei suorittanut laskentaa; korjattu
 - invalid property value (virhe 380) kutsurivi 285
  moduulista frmRapGenPalkanSirpaleet rutiinista MaarittelyLue
  Nyt ohjelma ei herjaa, vaan menee suoraan lukemaan seuraavaa
  arvoa.

gVersioPvm = "30.11.1999" 
 - koodi-sarakkeet tasataan nyt vasemmalle eikä oikealle. Näin
  nähdään helpommin, ettei koodin alkuun tule vahingossa välilyöntejä,
  jotka sotkevat yhteenvetotulosteiden toimintaa
 - lisätty Yritysluettelo-ikkunaan toiminto Tiedosto|Korjaa koodit,
  joka poistaa koodien alussa tai lopussa olevat välilyönnit
 - jos palkkalaskelma on niin pitkä, että kumulatiiviset tiedot
  menevät osittain toiselle sivulle, ne katkaistaan koko könttänä
  toiselle sivulle. Muuten saattoi HP Laserjet III:lla tulla
  jopa yleinen suojausvirhe käytettäessä paikallisena kirjoittimena

gVersioPvm = "26.10.1999" '/ Mika
 - jos tttel:n tai vastaavan perässä käytti pyöristyssääntöä,
  esim. tttel\k, ohjelma nollasi uutta palkanmaksukertaa
  perustettaessa prosenttikertoimen, vaikkei olisi pitänyt; korjattu

gVersioPvm = "13.9.1999" '/ Juha
 - Palkansaajan vähennyksiin voi määritellä koodiksi "ttlel" tai "tttael"
  jos lasketaan lel tai tael maksuja. Vastaavasti "eilel" ja "eitael"
  koodeilla ao. palkkaa ei lasketa mukaan eläkemaksuihin. TESTAAMATTA.

 gVersioPvm = "17.8.1999"
 - maksulista saadaan esitteen mukaisessa muodossa eli
  könttäsummana valinnalla Tulosta|Maksulista|Palkka yhteensä
  ja tileittäisenä valinnalla Tulosta|Maksulista|Tileittäin

gVersioPvm = "12.8.1999"
 - ei exe-muutosta, mutta kolmoslevyn korjaus:
  palkkatodistuksen lomakesovituksesta poistettiin
  rivi 'vuosilomakorvaus' ja muutettiin
  lomaraha-rivin koodauksiin esim. 354loma# (siis raha pois)

gVersioPvm = "27.7.1999" 
 - lisätty yritysluettelo-ikkunaan toiminto Tiedosto|KorjaaSummaluvut
 - kun palkanmaksukertaa perustettaessa oli ruksattu kohta
  'vain ne työntekijät, joiden työsuhde ei ole päättynyt'
  ohjelma antoi virheen No Current Record eikä näyttänyt yhtään
  palkansaajaa valintalistassa taikka ei herjannut mutta näytti vain
  muutaman palkansaajan listassa taikka kaatui yleiseen suojausvirheeseen;
  korjattu siten, että ohjelma etsii TyösuhdePäättyi-kentästä entisen
  nullin lisäksi myös tyhjää

gVersioPvm = "24.6.1999" 
 - yleinen suojausvirhe palkansaajakortistoa käynnistettäessä
  VBDB16.DLL, DBGRID16.OCX, VBRUN40016.DLL, DAO2516.DLL
  (katso myös aiemmat 14.5.1999, 8.4.1999)
  joissakin koneissa samalla tietokannalla virhettä ei ilmennyt
  SYY: palkansaajakortisto vioittunut käyttökelvottomaksi.
  PELASTUSKONSTI vaiheittain:
    1) yritä jollain keinolla saada vioittuneen tietokannan palkansaajat kaikkine
     tietoineen paperille (löytyykö esim. konetta, jossa vioittunut tietokanta
     toimii tai Access 2.0-versiota, joka toimii; esim. Mikan ohjelmointikone)
    2) yritysluettelo-ikkunan toiminnolla Tiedosto|Palkansaajakortisto tyhjäksi
     ohjelma luo uuden tietokannan, jossa muuten samat tiedot kuin alkuperäisessä,
     mutta vioittunut palkansaajakortisto poistettu ja luotu uudelleen tyhjänä
    3) käynnistä uuden tietokannan palkansaajakortisto
    4) valitse Tiedosto|Tuo ed. vuoden palkansaajia ja valitse alkuperäinen tietokanta
    5) valkaise kaikki palkansaajat
    6) mustaa palkansaajat pitäen ctrl-näppäintä pohjassa ja klikkaillen
     vasemmassa laidassa olevaa valitsemisaluetta.
     HUOM! Palkansaajat on mustattava siinä järjestyksessä kuin
        niiden ID:t ovat alkuperäisessä aineistossa
    7) tarkista siirtyneet palkansaajien tiedot: verokorttitiedot yms.
     taitavat puuttua, joten ne on syötettävä uudelleen
    8) nyt pitäisi toimia
    9) tästedes kannattaa pitää aika tiheästi varmuuskopioita aina uudelle korpulle

gVersioPvm = "14.6.1999"
 - ennakonpidätyslaskelma kausikohtaisessa laskennassa näytti
  peruspalkkaa lomarahan verran liian vähän ja siten myös
  perus%:n mukaista ennakonpidätystä lomarahaa vastaavan
  summan verran liian vähän; korjattu

gVersioPvm = "27.5.1999"
 - kun vuosia oli vuosi-luettelossa enemmän kuin mahtui kerralla
  näkyviin kelaamatta ruudukkoa hissillä, alunperin piilossa olleita
  vuosia ei saanut valittua vaan valitsi tilalle jonkin muun; korjattu

gVersioPvm = "25.5.1999/2"
 - pyöristyksissä liukulukuongelmaa; funktio kaksdes
  korjattu käyttämään varmatoimisempaa val(format())-menetelmää

gVersioPvm = "25.5.1999"
 - kun yrityksiä oli yritysluettelossa enemmän kuin mahtui kerralla
  näkyviin kelaamatta ruudukkoa hissillä, alunperin piilossa olleita
  yrityksiä ei saanut valittua vaan valitsi tilalle jonkin muun; korjattu

gVersioPvm = "18.5.1999"
 - kun mentiin yritys1:een palkansaajakortistoon ja valittiin
  Yritys|VaihdaYritys ja mentiin yritys2:een, ohjelma
  antoi yritys2:n otsikkotiedot, mutta yritys1:n palkanmaksuvuodet,
  yritys1:n palkanmaksukerrat ja yritys1:n palkanmaksajat; korjattu

gVersioPvm = "14.5.1999"
 - Talin golf-kentällä palkansaajakortisto kaatui käynnistettäessä.
  Ei auttanut palkansaajat-taulun putsaus accessissa (ks. ohje)
  vaan nyt luotiin uudelleen palkansaajat-taulu, kirjoiteltiin
  uudelleen kaikki palkansaajien tiedot ja lisäksi exe-muutos
  tehtiin siten, että uudelleenpiirrettiin rivitila-ikkunan
  ruudukko

gVersioPvm = "12.5.1999"
 - lisätty yritysluettelo-ikkunaan toiminto pelasta tietokanta

gVersioPvm = "11.5.1999"
 - palkkojen erät yhteensä -ikkunaan lisätyt tekstikentät
  'palkkajakso' ja 'eräpäivä' tallensivat palkkajakson ja eräpäivän
  väärään palkanmaksukertaan; korjattu

gVersioPvm = "6.5.1999"
 - tämänkertaisten palkansaajien aakkostusta paranneltu seuraavasti:
    - palkanmaksukerran luomisen yhteydessä palkansaajat tulevat
     valintaikkunaan aakkostettuna
    - tämänkertaisten palkansaajien ikkuna tulee aakkostettuna.
     Huom! saattaa olla eri järjestys kuin palkkojensummaikkunassa,
        mutta tämä tuskin on liian hämäävää
    - palkansaajan lisääminen palkansaajakertaan; ohjelma näyttää
     nyt lopputuloksessa palkansaajat nimen mukaan aakkostettuna
 - palkkojen erät yhteensä -ikkunaan lisätty tekstikentät
  'palkkajakso' ja 'eräpäivä', jotta palkkajakson ja eräpäivän
  korjaileminen onnistuisi. Eräpäiväteksti näkyy punaisena, jos se ei ole
  kelvollinen päivämäärä. Vasta kun se on kelvollinen (musta), ohjelma
  ottaa sen huomioon.

gVersioPvm = "27.4.1999" 
 - maksulistassa tilille-saraketta levennetty 2 milliä, jotta
  pitkätkin Leonian tilinumerot mahtuisivat

gVersioPvm = "10.3.1999/3" '16.3.1999
 - tilinumeron vaihtamisen jälkeen maksettavan määrän ikkuna
  ei heti päivittynyt vastaavaksi; korjattu
 - invalid use of null tulostettaessa palkkalistaa ruudulle; korjattu
 - uuteen palkanmaksukertaan tuli palkan erät yhteensä-ikkunaan
  kiinteä palkka, vaikkei sitä ollut rahapalkkaruudukossa; korjattu
 - @RIVIVÄHE yms. tulostivat kpl-sarasta vain kaksi desimaalia;
  nyt tulostaa enemmän
 - tulosta omalomake kaikille; cancel jätti hiiriosoittimen
  tiimalasiksi; korjattu
 - oletus.oma-tiedostossa oli koodit pvr ja opvr väärinpäin; korjattu
 - oletus.oma-tiedostosta puuttui koodi eitel; lisätty

gVersioPvm = "10.3.1999/2" '12.3.1999
 - LMP- ja TSA-tiedostojen muodostusikkunoiden ohjeita selvennetty

gVersioPvm = "10.3.1999"
 - helppifaili wplohje.hlp käynnistyy painamalla F1 tai valitsemalla
  Ohje-valikosta

gVersioPvm = "5.3.1999"
 - kta-laskelman ja lomapalkkalaskelman tulostus toiminnolla
  Tulosta|KTA/lomapalkkalaskelma

gVersioPvm = "4.3.1999"
 - tiliöintitositteen määrittelytiedoston oletukseen lisätty seuraavat rivit:
   Maksettu palkkaennakkona  ****  1521  @109  matemaattinen
   Maksettu tililtä 1     ****  1710  @110  matemaattinen
   Maksettu tililtä 2     ****  1720  @111  matemaattinen
   Maksettu tililtä 3     ****  1730  @112  matemaattinen
  joiden avulla saadaan tiliöintitosite suoraan pankeittain
 - maksulistaa parannettu seuraavasti:
     - yhteensä-sarake poistettu (joku pankki oli joskus vahingossa
      maksanut sen summan)
     - tililtä 1,2 ja 3 -otsikoiden paikalle tulee todelliset tilinumerot
 - uusia lomakesovitusmuuttujia palkanmaksajan perustiedoissa:
    @409  =  PANKKI2
    @410  =  TILI2
    @411  =  PANKKI3
    @412  =  TILI3
    @413  =  SOTUPROS
    @414  =  TELPROS
    @415  =  VAKPROS
    @416  =  EDVUOSI
    @417  =  TSA-TIEDOSTO
    @418  =  LMP-TIEDOSTO
    @419  =  RAHAYKSIKKÖ
 - palkanmaksajan tietoja määritellään kahdessakin eri ikkunassa:
  perustamisen alussa ja muulloin. Nämä on nyt kutakuinkin yhdenmukaistettu.

gVersioPvm = "3.3.1999"
 - Palkanmaksajan perustietoihin lisätty pankki2, tili2, pankki3 ja tili3.
  Palkansaajalle maksettavan määrän ikkuna elää ym. tilinumeroiden mukaan.
 - Valittaessa Työvaihe|PalkkojenSyöttö ohjelma hyppäsi aina
  tuoreimpaan palkanmaksukertaan. Tämä oli joissakin tapauksissa
  hämäävää. Nyt ohjelma kysyy, mikä vanha palkanmaksukerta avataan.
 - fonttien määrittelymahdollisuus omalomaketulostuksessa:
  Määritä|Fontit-toiminnolla määritellään fontit ja
  omalomakesovitukseen kirjoitetaan hakasuluissa haluttu
  fontti, esim. @101[1] tai Palkansaaja[3] tms.

gVersioPvm = "2.3.1999"
 - nyt tulostuu eräpäivä/maksupäivä palkkalaskelmaan, ennakon-
  pidätyslaskelmaan ja yhdistettyyn laskelmaan
 - palkanmaksukerran poistamistoiminnolla sai poistettua vain
  viimeisen palkanmaksukerran; nyt saa poistettua minkä tahansa
  palkanmaksukerran, vaikkapa jonkin välissäolevan
 - palkansaajan poistaminen palkansaajakortistosta: huomautus
  'palkansaajalle maksettu käsiteltävänä olevan vuoden aikana palkkoja...'
  muutettu tarkemmaksi: 'palkansaaja esiintyy jo(i)ssakin palkanmaksukerroissa...'
 - palkansaajan poistaminen palkansaajakortistosta: jos mustattiin
  koko rivi ja painettiin delete-näppäintä, ohjelma ei varoittanut
  vaan poisti heti ja poisti pelkästään palkansaajakortistosta muttei
  palkanmaksukerroista; nyt varoittaa ja poistaa ko. palkansaajan sekä
  palkansaajakortistosta että palkanmaksukerroista. Em. virhetoiminta
  aiheutti joskus 'tietokannan sekoamisen' eli kun oli päästy poistamaan
  vain palkansaajakortistosta, poistettujen palkansaajien id:t kummittelivat
  palkkojensyöttötilassa siten, että poistettujen palkansaajien nimi-
  tietoina näkyi ensimmäisen palkansaajan nimitiedot. Tällaista ei enää
  uudella exellä luoduissa ja poistelluissa tietokannoissa pääse esiintymään.
 - palkkajakso voidaan nyt syöttää kullekin palkansaajalle
  yksilöllisesti ennakonpidätys/verokorttitiedot-ikkunassa
  ja tämä yksilöllinen palkkajakso tulostuu paperille
  palkka-, ennakonpidätys- ja yhdistettyyn laskelmaan

gVersioPvm = "1.3.1999"
 - palkkalista paperille, palkkalista ruudulle ja
  palkkalistojen yhdistelmä: loppuun tulostuu sotu, tel ja vak,
  joiden prosentit on määritelty palkanmaksajan tiedoissa
  HUOM! palkkalistojen yhdistelmä ei ota huomioon mahdollista
     ei-sotun-alaista palkkaa
 - palkkalaskelmaan ja yhdistettyyn laskelmaan tulostuu
  nyt kumulatiiviset tiedot vuoden alusta
 - oletus.oma -tiedostoa muutettu: lisätty koodi 'eitel'
  työsuhteen päättyessä maksettavaan lomakorvaukseen
 - rahapalkan osasiin merkitty 'eitel'-koodi vähentää
  kyseisen osasen 'tttel'-koodatun vähennyksen bruttopalkasta

gVersioPvm = "26.2.1999"
 - ohjelman ominaisuus havaittu: johdannaisarvon laskukaava
  ei saa käyttää toista johdannaisarvoa
 - oma raportti/palkanosat laskusäännöin:
  object variable or with block variable not set, kun
  käytettiin johdannaisarvoja; korjattu
 - oma raportti/palkanosat laskusäännöin tulosti aina myös
  palkkakorttityyppisesti, vaikkei ollut ruksattu; korjattu

gVersioPvm = "17.2.1999"
 - palkkojensyöttötilassa rahapalkka-ikkunassa
  oleva kiinteä palkka päivittyi automaattisesti avattavan
  palkanmaksukerran kiinteäksi palkaksi. Nyt päivittyy vain,
  kun muutetaan yläosan kiinteää palkkaa.

gVersioPvm = "15.2.1999"
 - tulostettaessa omalomake kaikille, lomakesovitusten muuttujat
       @RIVIRAHA
       @RIVILUON
       @RIVIVEEP
       @RIVIKORV
       @RIVIVÄHE
       @RIVITARK
  tulostivat aina vain yhden palkansaajan tietoja, korjattu

gVersioPvm = "4.2.1999" / VUOSIPÄIVITYS
 - data type conversion error tulostettaessa muut listaukset
  (oma raportti)|Palkan osaset laskusäännöin; korjattu
 - häkkyrä (#) onkin varattu lomakesovitusten oikealletasaukseen.
  palkan osasten pyöristämiseen täytyykin käyttää seuraavia
  merkintöjä koodi-sarakkeen lopussa:
      \m  - matemaattisesti markan tarkkuuteen
      \l  - markan tarkkuuteen leikaten pennit pois
      \k  - kymmenen pennin tarkkuuteen
   esim. koodi tttel\k laskee tttel:in kymmenen pennin tarkkuudella
 - jos yhtään firmaa ei ollut olemassa (ei edes malliyritystä),
  tuli subscript out of range yritysluettelo-ikkunaa ladattaessa
 - muut listaukset (oma raportti)|Palkan osasten vertailu ja
  palkan osion jako osasiin: jos palkansaajalle lisättiin johonkin
  palkan osaseen uusi koodi, kyseinen uusi koodi ei päivittynyt
  alaspudotuslistoihin ennen kuin oli palkansaajaa vaihdettu tms.;
  korjattu
 - nimeä uusi palkanmaksukerta -ikkuna käyttää nyt koneen kellon
  ilmoittaman vuoden mukaista esimerkkitekstiä, esim. 'tammikuu 2001'
 - vaikka tuntipalkan oli lisännyt palkansaajakortistoon, se nollautui
  palkkojensyöttötilassa käynnin yhteydessä. Tämän vuoksi ohjelmaan
  lisättiin tekstikenttä 'kortiston tuntipalkka'. Tuntipalkkakentät
  ja niiden tehtävät ovat nyt seuraavat:
     - lask.tuntip. (laskennallinen tuntipalkka)
       - sisältää kiinteän palkan jaettuna tuntipalkan jakajalla
       - tyhjennettävissä nollaamalla kiinteä palkka tai tuntijakaja
       - ei tallennu, ohjelma laskee sen tallentuvien kiinteän
        palkan ja tuntijakajan perusteella
     - kortiston tuntipalkka
       - sisältää saman tuntipalkan kuin palkansaajakortisto
       - muutokset tallentuvat palkansaajakortistoon
     - käyt. tuntipalkka
       - tämän perusteella ohjelma laskee rahapalkan osasissa
        esiintyvien %100 yms.-koodattujen rivien a-hinnat
       - ei tallennu, ohjelma etsii sen seuraavalla kerralla
        %100-koodatulta riviltä
  palkansaajakortistossa olevan tuntipalkan ja jota voi muokata ja
  jonka sisältö tallentuu korjannut tallentumisessa

gVersioPvm = "3.2.1999"
 - palkkalaskelmaan ja yhdistettyyn laskelmaan tulostui turhaan
  ennen ennakonpidätystä toimitettavien vähennysten yhteismäärä
  oikeaan laitaan rahasummien yhteenlaskusarakkeeseenkin; korjattu
 - TSA-tiedosto sallii myös merkkimuotoisen maksajantunnuksen
 - LMP- ja TSA-tiedoston luonteihin lisätty päivämääräntarkistus
 - LMP- ja TSA-tiedostoihin ei enää tule mukaan niitä
  palkansaajia, joille maksettu summa on nolla
 - jos tarjotunniminen LMP- tai TSA-tiedosto on jo olemassa, ohjelma
  kysyy, tallennetaanko vanhan päälle tai jatkeeksi
 - LMP- tai TSA-tiedoston saa lopuksi Muistioon (Notepad), jotta
  mahdolliset virheet aineistossa olisi helpompi löytää

gVersioPvm = "2.2.1999/2"
 - omalomake ja peruuta jätti tiimalasin päälle; korjattu
 - salasanaikkunassa tiimalasi jäi päälle; korjattu
 - rahapalkka-ikkunan koodi-saraan syöttäminen otti
  laskennallisen tuntipalkan käyttöön; korjattu siten, että
  ottaa nyt käytettävän tuntipalkan

gVersioPvm = "2.2.1999"
 - toimitetaan kaikista lom-tiedostoista tupla- ja triplaversiot
  (esim. LASKELMA.LOM, LASKELM2.LOM, LASKELM3.LOM),
  joita voi käyttää muokkauksen pohjana ilman, että win95/win98
  laittaa nimen perään häiritsevän txt-tarkenteen
 - tehty esimerkkiversio omasta palkkalaskelmasta LASKELMA.LOM
 - tulosta-valikon valintojen nimiä muutettu seuraavasti:
     Oma raportti  ->  Muut listaukset (oma raportti)
     Omalomake    ->  Muut lomakkeet (omalomake)
 - palkanmaksukerran uudelleennimeämisen jälkeen ohjelma uudistaa
  yrityksen palkanmaksuvuodet-ikkunassa näkyvät tiedot
 - lomakesovituksiin lisätty muuttuja
       @ENNAKONPIDÄTYSLASKELMA
  joka tulostaa ennakonpidätyslaskelmaosan
 - lomakesovituksiin lisätty muuttujat
       163#  - tulosta väh. ennen ep:tä miinusmerkkisenä
       165#  - tulostaa ennakonpidätyksen miinusmerkkisenä
       167#  - tulostaa vähennykset yhteensä miinusmerkkisenä
 - lomakesovituksiin lisätty muuttujat
       @RIVIRAHA
       @RIVILUON
       @RIVIVEEP
       @RIVIKORV
       @RIVIVÄHE
       @RIVITARK
  joiden avulla voi toteuttaa oman palkkalaskelman

gVersioPvm = "1.2.1999"
 - palkkalaskelmaan ja yhdistettyyn laskelmaan tulostuu nyt
  tarvittaessa 'yhteensä' ja 'maksettu palkkaennakkona' sekä
  entiseen tapaan 'maksetaan'
 - ohjeeksi: palkkalaskelman palkansaajan perustiedoissa esiintyvät
  'kiiinteä palkka' ja 'tuntipalkka' tulostuvat palkansaaja-
  kortiston mukaan, eivät tämän palkanmaksukerran mukaan
 - maksimoitaessa tämänkertaisten palkansaajien ikkuna jäi
  ruudukko äärimmäisen matalaksi; korjattu
 - tiliöintitositteeseen tulostuva sotu korjattu nyt siten, että
  koodauksella laskentajärjestys=sotu ohjelma laskee palkan-
  saajien bruttopalkat yhteensä ja laskee siitä sotun käyttäen
  perustietojen sotuprosenttia ja leikkaa markan tarkkuuteen
 - palkkalistojen loppuun tulostuva sotu korjattu nyt siten, että
  ohjelma laskee palkansaajien bruttopalkat yhteensä ja laskee
  siitä sotun ja leikkaa markan tarkkuuteen
 - invalid use of null tulostettaessa
  OmaRaportti|PalkanOsionJakoOsasiin; korjattu
 - salasana; tallentuu kryptattuna tiedostoon ASWINPL1.OMA ja
  varmuuskopiona siitä on ASWINPL1.VAR
 - korjauksia: koodit #m jne. laukaisevat nyt laskennan. Koodit
  toimivat myös oletustekstien ikkunoissa
 - palkan osasten ja oletustekstien ikkunoissa koodi-saraa
  on levennetty


gVersioPvm = "29.1.1999"
 - palkan osaset saa pyöristettyä haluttuun tarkkuuteen käyttäen
  seuraavia merkintöjä koodi-sarakkeen lopussa:
      #m  - matemaattisesti markan tarkkuuteen
      #l  - markan tarkkuuteen leikaten pennit pois
      #k  - kymmenen pennin tarkkuuteen
   esim. koodi tttel#k laskee tttel:in kymmenen pennin tarkkuudella
 - palkan osioiden ikkunoissa ja oletusteksti-ikkunoissa
  saa poistettua kokonaisen rivin toiminnolla Muokkaa|Poista rivi
 - yhdistettyyn palkka- ja ennakonpidätyslaskelmaan tulostuu
  maksetaan-summa myös vastarahassa, jos palkanmaksajalle
  on määritetty rahayksikkö
 - tiliöintitositteen loppuun PALKANSAAJIA-kohtaan tulostui
  palkanmaksukortistossa olevien palkansaajien lukumäärä,
  vaikka pitäisi tulostua tämänkertaisten palkansaajien
  lukumäärä; korjattu
 - muutettaessa käytetty tuntipalkka-laatikon lukua ohjelma
  laski tuntipalkan johdannaiset tarkemmin kuin kahdella
  desimaalilla, minkä vuoksi yhteensä-kentän laskennassa tuli
  muutaman pennin heitto; korjattu
 - käytetty tuntipalkka-laatikkoon sai joissakin tapauksissa
  syötettyä vain yhden merkin kerrallaan; korjattu
 - data type conversion error, kun ennakonpidätys-ikkunan
  verokorttitiedoissa oli virheellisiä päivämääriä; nyt ohjelma
  huomauttaa, että on syötettävä kunnollisia päivämääriä eikä
  kaadu tallennettaessa
 - odbc-call failed palkanmaksuvuodet-ikkunan käynnistyessä, kun ei
  ollut yhtään palkanmaksuvuotta olemassa; korjattu
 - edellisvuoden oletustekstit pohjaksi -valinta ei tule oletuksena
 - ohjelma sallii vain yhden palkanmaksuohjelman käynnissäolon
  kerrallaan
 - uusi eurolaskin liitetty palkkojensyöttötilaan, palkansaaja-
  kortistoon ja oletustekstien syöttöön (Tiedosto|Eurolaskin)
 - vanha eurolaskin poistettu yritysluettelo-ikkunasta ja
  yrityksen palkanmaksuvuodet-ikkunasta
 - jos oli käyty palkkojensyöttötilassa ja palattu yrityksen
  palkanmaksuvuodet-ikkunaan ja valittu Tiedosto|Lopeta, tuli
  Object is invalid or not set; korjattu
 - palkanmaksukertaa poistettaessa tuli virheilmoitus
  couldn't lock table '...'; currently in use, jos oli käyty
  aiemmin palkkojensyöttötilassa; korjattu
 - palkanmaksukerran poistamisen jälkeen ohjelma näyttää
  yrityksen palkanmaksuvuodet-ikkunan ajantasaisessa muodossa
 - varmuuskopion palauttamisen jälkeen ohjelma näyttää yrityksen
  palkanmaksuvuodet-ikkunan ajantasaisessa muodossa
 - joissakin tilanteissa kiinteä palkka oli ruudukossa nolla, vaikka
  tekstikentässä ja yhteissummissa oli muu luku; korjattu

gVersioPvm = "27.1.1999/4"     ' tehty 28.1.1999 ja 29.1.1999
 - eurolaskuri ei käynnistynyt vaan kysyi peitettä; korjattu
 - yritysluettelo näkyy yrityksen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä
 - palkansaajakortiston kopiointi leikepöydälle toiminnolla
  Muokkaa|KopioiLeikepöydälle
 - palkansaajakortiston pysyvä aakkostus toiminnolla Muokkaa|Järjestä
 - Ikkuna|Suositus: Perusasetelma -valinta näkyi myös oletustekstien
  syötössä ja palkansaajakortistossa, missä sen ei pitäisi näkyä; korjattu

gVersioPvm = "27.1.1999/3"    ' tehty 28.1.1999
 - vuoden 1999 arvot (km-korvaus, päivärahat, ateriakorvaus, tt-tel,
  tyött.) korjattu oletus.oma-tiedostoon
 - palkkojen syöttötilaa käynnistettäessä aktiiviseksi ikkunaksi
  tuli melko tarpeeton palkkojen tarkennuksia-ikkuna; nyt tulee
  palkan erät yhteensä -ikkuna
 - Ikkuna|Perusasetelma muutettu siten, että luontoisetuja, verottomia
  korvauksia ja vähennettäviä eriä näkyy enemmän kuin väh. ennen ep,
  palkkojen tarkennuksia ja tämänkertaisia palkansaajia

gVersioPvm = "27.1.1999/2"
 - palkkalistojen yhdistelmä
 - uutta palkanmaksuvuotta perustettaessa ohjelma vaatii nyt vähintään
  yhden palkansaajan tietojen syöttämisen. Tämä ehkäisee myöhempien
  No current record yms. pulmatilanteiden muodostumista.
 - uutta palkanmaksuvuotta perustettaessa tuli bad file name or number; korjattu
 - invalid use of null tulostettaessa Oma raportti|Palkan osion jako osasiin
  kun yhdelle palkansaajalle oli lisätty uusi koodi esim. ttlel ja lukuarvot;
  korjattu
 - jos yhdistetyn palkka- ja ep-laskelman ep-laskelmaosa ei mahdu
  tulostumaan samalle paperille palkkalaskelman kanssa, tulostuu
  erillinen ep-laskelma

gVersioPvm = "26.1.1999"
 - palkkalaskelman lyhentäminen (kesken)
 - uusi ikkuna-asetelma palkkojensyöttötilassa: Ikkuna|Suositus:perusasetelma,
  jossa rahapalkkaikkuna suurehkona ja kaikki ikkunat, jopa tämänkertaisten
  palkansaajien ikkuna, näkyvät edes jonkin verran
 - tämänkertaisten palkansaajien ikkunan koko ja sijainti eivät
  tallentuneet; nyt tallentuvat
 - varmuuskopiointi vuodet-ikkunan toiminnolla Tiedosto|TeeVarmuuskopio
 - varmuuskopion palautus vuodet-ikkunan toiminnolla Tiedosto|PalautaVarmuuskopio
 - suljettaessa ohjelmaa tietyissä tilanteissa tuli
  object variable or with block variable not set; korjattu
 - yrityksen palkanmaksuvuodet-ikkunassa näkyy nyt vain
  kullekin aineistolle sallitut painikkeet ja eri työvaiheiden
  Työvaihe-valikoissa vain sallitut valinnat. Näin ohjelma
  ei päästä tilanteisiin, joissa voisi tulla No Current Record
  tai couldn't find input table or query 'Palkansaajat'

gVersioPvm = "25.1.1999"
 - virheilmoituksen voi tulostaa paperille
 - tallentaa virhelokitiedoston c:\winpl\virhelog.txt, jonne
  tallentuvat virheilmoitukset kellonaikoineen
 - maksulistassa tilinumero-saraketta levennetty; nyt mahtuu 16 merkkiä
  (Vuorio 02-4698950)
 - palkanmaksukerran perustamisessa hyväksyy vain päivämäärän
  eräpäiväksi
 - suljettaessa ohjelmaa muualta kuin Tiedosto|Lopeta ohjelma
  ilmoittaa, että se on suljettava käyttäen Tiedosto|Lopeta-toimintoa.
  Näin ei ohjelma ei jää 'haamuna' käyntiin

 
 19.1.1999 
 - ohjelma herjasi type mismatch - käytiin muuttamassa maa-asetuksiin
 pilkun tilalle piste, tarkistettiin myös päivämäärämuoto, jolloin
 ohjelma ei enää herjannut. Lisäksi asiakas oli kopioinut oletus.oma
 -tiedoston winpl-hakemiston alta yrityshakemistoon, jolloin muut
 ongelmat hävisivät myös.


 11.9.1998 
 - palkanosien yhteensä-sarakkeessa ohjelma käytti sisäisesti enemmän
  kuin kaksi desimaalia. Tästä aiheutui penninero yhteenlaskussa. Korjattu.

 11.9.1998
 - omaraportti-generaattoreissa mistä-mihin antoi vain ne palkansaajat,
  jotka olivat mukana mihin-palkanmaksukerrassa. Korjattu.
 - uuden palkanmaksukerran perustaminen edelliset arvot nollattuina
  korjattu vähennettävien erien ryhmä siten, että nollaa kpl-sarakkeen
  paitsi tyött-, tttel- ja ay-kohdissa nollaa a-hinnan

 18.6.1998
 - palkansaajakortistoon lisätty toiminto Tulosta|Palkansaajaluettelo
 - maksulistaan lisätty jako kolmeen tiliin ja palkkaennakko-sarake
 - tuntipalkan jakajan muuttaminen muutti takautuvasti muutkin avatut
  palkanmaksukerrat; korjattu
 - pankkitilinumeron tarkistus muutettu siten, että päästää tarvittaessa
  läpi eli kysyy korjataanko kyllä/ei
 - palkkatodistuksen tulostuksessa: jos oli määrittelemättä edellis-
  vuoden tiedosto, herjasi ODBC-juttuja; korjattu
 - maksimoitaessa tämänkertaisten palkansaajien ikkuna herjasi
  A FORM CAN'T BE MOVED OR SIZED WHILE MINIMIZED OR MAXIMIZED; korjattu
 - palkanmaksuvuodet-ikkunassa alt+o viittasi useampaan kuin yhteen
  painikkeeseen; korjattu

 15.6.1998
 - tiliöintitosite paperille ja dos-päiväkirjaksi toteutettu
 - palkkalistan loppuun tulostuu nyt sotu-maksun määrä
 - pankkitilinumeron tarkistus lisätty kaikkiin ko. syöttökohtiin
 - korjattu näkymättömiin uutta yritykstä perustettaessa
  painikkeet nimeä palkanmaksukerta, poista palkanmaksukerta ja
  oletustekstit
 - jos palkanmaksuvuodessa ei ole vielä yhtään palkanmaksukertaa,
  nimeä palkanmaksukerta ja poista palkanmaksukerta johtivat
  herjaan INVALID PROCEDURE CALL; korjattu
 - palkanosien jako osasiin: rahapalkan osat palkkakorttityyppisesti
  herjasi %-sarakkeissa SYNTAX ERROR IN FIELD DEFINITION; korjattu


 *** Versio 26.5.1998 on ensimmäinen postitettu toimitusversio ***

 - lisätty toiminto Tulosta|TSA-tiedostoksi (palkkojensyöttötila)
 - lisätty toiminto Tulosta|LMP-tiedostoksi (palkkojensyöttötila)
 - lisätty: palkanmaksukerran uudelleennimeäminen (palkanmaksuvuodet-ikkuna)
 - lisätty: viimeisen palkanmaksukerran poisto (palkanmaksuvuodet-ikkuna)
 - lisätty toiminto Tulosta|OmaRaportti|PalkanosatLaskusäännöin.
  Tällä voidaan tulostaa laskusääntöjä sisältäviä yhteenvetoja,
  esim. KTA-laskelma ja lomapalkkalaskelma
 - lisätty Oletustekstit-painike palkanmaksuvuodet-ikkunaan
 - korjattu: uutta palkanmaksukertaa perustettaessa valinta 'edellisen
  palkanmaksukerran summat nollattuina' korjattu siten, että nollaa
  kpl:t ja yhteensä:t paitsi vähennettävissä erissä nollaa a-hinnat
  ja yhteensä:t
 - korjattu: Palkkojen tarkennuksia-ikkunan tiedot eivät vaihtuneet
  mukana vaihdettaessa palkansaajaa
 - korjattu: A form can't be moved or sized while minimized or maximized
  -herja tuli palkanosasten ikkunoiden ollessa minimoituna ja painettaessa
  ko. palkanosion ...-painiketta
 - korjattu: omaraporttien palkkakorttityyppisiä tulosteita ei tullut,
  jos oli valittu kaikki palkansaajat

 *** Versio 15.5.1998 jaettiin esittelytilaisuuksissa ***

 30.6.1998
 - Ohjelmaa asennettaessa 2. levykkeen kohdalla antoi virheilmoituksen
 OLE2.REG on kirjoitussuojattu ja lopetti asennuksen.
 Ratkaisu: Poistettiin kirjoitussuojaus ole2.registä (Windows\system-hak.)
 resurssien/tiedostonhallinnan toiminnolla Tiedosto/Ominaisuudet.

 17.8.1998 Erkki Jokiniemi / Päivi
 "Couldn't find installable ISAM"

 Kirjoita WINPL:lle INI-tiedosto esim. Notepadilla (=Muistio)
 seuraavat rivit:
    Btrieve=C:\WINDOWS\SYSTEM\btrv110.dll
    FoxPro 2.0=C:\WINDOWS\SYSTEM\xbs110.dll
    FoxPro 2.5=C:\WINDOWS\SYSTEM\xbs110.dll
    dBASE III=C:\WINDOWS\SYSTEM\xbs110.dll
    dBASE IV=C:\WINDOWS\SYSTEM\xbs110.dll
    Paradox 3.X=C:\WINDOWS\SYSTEM\pdx110.dll

 Tallenna lopuksi nimelle c:\windows\winpl.ini


Uusimmat muutostiedot


Tämä on automaattisesti muodostettu ja päivitetty sivu. Sivu päivittyy samalla kun uusin ohjelmaversio tulee jakeluun ylläpitosopimusasiakkaille Atsoftin kotisivuille. Muutoshistoriassa kuvatut ominaisuudet ovat toteutetut sivujen kautta jakelussa olevaan ohjelmaversioon.


Oliko tästä sivusta apua? Jäikö jotain puuttumaan? Tiedätkö jotain lisättävää? Lähetä kysymyksesi tai rakentava palautteesi tällä lomakkeella suoraan Atsoftiin.
Oli hyötyä
ei ollut hyötyä

Nimi:
Yritys:
eMail:
Kirjoita viestisi tähän, luemme jokaisen viestin:


Kansilehti | Esitteet | Ylläpitosopimus | Hinnasto | Kurssit | Etätuki | Tilauslomakkeet
Tukisivut | Keskustelu | Uusimmat muutokset | Vuosipäivitykset | Yhteystiedot | Linkit | Palaute

Hae Atsoftin sivuilta:
Atsoft Oy Mäkinen | yhteystiedot | puh (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi | sivua päivitetty /