Asteri kirjanpito Windows ympäristöön (32bit versio)
Muutoshistoria


Jos olet ostamassa tätä ohjelmaa, lue ohjelmaesite. Tämä on ohjelman muutoshistoria, josta ohjelman käyttäjä näkee mitä muutoksia ohjelmaan on tullut.
Lue myös tiivistelmä ohjelman uusista ominaisuuksista

Tästä linkistä voit asentaa päivityksen koneellesi (Päivityksen asentaminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka saa Atsoftista)
Versio:23.2.2004
 - jos kenttä alkaa ../ niin ei kopioi yläkerran tekstiä (muuten . kentän alussa kopioi)

Versio:9.2.2004
 - tase-erittely: jos tekstinkäsittelyohjelman jättää tyhjäksi, niin käyttää oletustekstinkäsittelyä START ...

Versio:30.1.2004
 - subscript out of range rutiinista AsetaListTilikausi, kun tulostettiin tuloslaskelma ja tase leikepöydälle
  valikon (siis ei tilinpäätöstulosteet-ikkunan) kautta; korjattu useampi vastaavanlainen kohta

Versio:29.1.2004
 - type mismatch saldoreskontran Muokkaa|Lisää-toiminnossa; korjattu

Versio:28.1.2004
 - fontinvaihto-teksti saattoi tulostua sivun alkuun; korjattu

Versio:27.1.2004
 - kun syötetään tositteita hyvin nopeasti ja rivi vaihtuu, uuden rivin päivämääräkenttä säilyy ja
  sinne pikasyötetyt tekstit tulevat näkyviin sen mukaisesti, onko PÄÄLLE vai VÄLIIN-kirjoitustapa
hallita, miten seuraavan rivin päivämäärän pohjana oleva päivämäärä säilyy
 - debet- ja kredit-tilikartta-ikkunoiden sarakkeiden leveydet säilyvät myös eri tulosteiden jälkeen
 - Yritysluettelo-ikkunan toiminto Tiedosto|Poista yritys toimii nyt myös silloin kun yrityksiä
  on paljon ja on jouduttu kelaamaan yritys esille.
 - invalid use of null rutiinista VuodenPkLaskeTilinSaldot tulostettaessa vuoden pääkirjaa tai
  sama pulma muussa kohdassa ohjelmaa. Syynä se, että jossakin päiväkirjassa oli jollain rivillä
  summa-sarake tyhjä. Ohjelmaa muutettu siten, että tällöinkään ei tilikartan saldoihin tule tyhjää
  vaan nolla. Samoin muutettu vuoden pääkirjan tilin saldojen laskentaa siten, ettei haittaannu tyhjistä.
 - Syötetään yksipuoleisesti AON- tai AMN-koodattu tili debetiin tai kreditiin ja sitten summa, jotta
  saadaan nettokirjaus. Jos tämän jälkeen painetaan nuoli ylös, ohjelma jää ikuiseen silmukkaan; korjattu

Versio:22.1.2004
 - debet- ja kredit-tilikartta-ikkunoiden sarakkeet:
    - Muokkaa|Sarakkeet alkuasetelmaan -toiminto palauttaa myös piilotetut sarakkeet näkyviksi
    - estetty sellaisen tilanteen syntyminen, että olisi vahingossa tullut näkyviin
     vain kaksi ensimmäistä saraketta: tilinumero ja tilinnimi
 - yhdistä päiväkirja -toimintojen lopuksi ohjelma siirtyy päiväkirjan loppuun ja tekee sinne lisäysrivin,
  jonne kursori jää ja josta on helppo jatkaa päiväkirjan kirjaamista

Versio:16.1.2004
 - lisätty virhepyydyksiä päiväkirja-ikkunaan

Versio:15.1.2004
 - debet- ja kredit-ikkunan sarakkeiden leveyksien tallentumista korjattu
 - subscript out of range rutiinista AsetaListTilikausi, kun tulostettiin tuloslaskelma ja tase leikepöydälle
  valikon (siis ei tilinpäätöstulosteet-ikkunan) kautta; korjattu useampi vastaavanlainen kohta

Versio:16.12.2003
 - kun kirjausmakrossa oli tositelaji, monirivisessä kirjausmakrossa tositenumero vaihtui joka riville; korjattu

Versio:9.12.2003
 - tositenumero-sarakkeessa myös pilkku kopioi ylemmän rivin tekstin
 - debet- ja kredit-tilikarttaikkunoiden sarakkeiden leveydet tallentuvat seuraavaa avaamiskertaa varten

Versio:4.12.2003
 - "Liian vähän parametreja. Tarvitaan 1." -pulma, kun tulostettiin Tase-erittely|Valitut tapahtumat
  valittaessa Päivämäärä-kentän perusteella; korjattu

Versio:3.12.2003
 - yritysluettelon saat leikepöydälle, Yritysluettelo-ikkunan toiminnolla Tiedosto|Yritysluettelo leikepöydälle.
  Voit liittää sen edelleen taulukkolaskentaohjelmaan ja muokata ja tulostaa sieltä.

Versio:3.12.2003
 - kirjausmakro, jossa tositelaji: jos kirjattiin samaa tositelajia kirjausmakrona monta riviä peräkkäin ja
  vaihdettiin päivämäärää, tositenumero hyppäsi yhden yli

Versio:26.11.2003
 - varmuuskopiointi:
    - suoraan alkuperäiseen yrityksen kansioon ei voi enää vahingossakaan tehdä varmuuskopiota
    - jos alkuperäinen tilirunko sijaitsee nimenomaan kohdekansiossa, ohjelma ei sitä kopioi vaan huomauttaa
    - näin vältytään permission denied -pulmalta
    - invalid use of null, jos yrityksen tilinpäätösrunkoa ei ollut määritelty; korjattu
 - valittuna ei ole tietuetta / no current record tilikauden perustamisvaiheessa, kun tilikartta oli jätetty
  tyhjäksi ja jatkettiin tilinavaus-työvaiheeseen. Nyt ohjelma huomauttaa, että tilikartta on tyhjä, eikä
  jatka eteenpäin.
 - valittuna ei ole tietuetta / no current record tilikauden perustamisvaiheessa, kun poistettiin tiliä
  tilikartasta, joka oli tyhjä; korjattu
 - invalid use of null rutiineista LaskeTpLuvutMoneenSaraan tai LaskeTpLuvutTava tai LaskeTilinSaldot, jos
  tilikartan jonkin tilin jonkin kuukauden saldo ei ollut nolla vaan null; korjattu

Versio:20.11.2003
 - Kun kirjausmakrossa on tositelaji, se tulee käyttöön päiväkirjassa. Jos kirjausmakrossa ei ole
  tositelajia, päiväkirjassa mahdollisesti valmiina oleva tositelaji säilyy.
 - kirjausmakrossa toimii nyt myös shift+ctrl+J
 - debettili- ja kredittili-ikkunoissa tilinnimi-saraketta levennetty
 - päiväkirja-ikkunan summa-saraketta muutettu siten, että kun siihen saavutaan, tuhaterottimena olevat tyhjät
  ja edessä olevat välilyönnit poistuvat ja koko summa tulee aktiiviseksi. Näin on helppo korjata tilalle
  uusi summa, kun vanha katoaa alta pois. Tai voit napsauttaa hiirellä summan alkuun, jolloin
  aktiivisuus katoaa ja voit kirjoittaa summaan vällin tai päälle, mitä tarvitsee.
 - tositenumero-sarakkeessa voit kopioida ylemmällä rivillä olevan tositenumeron syöttämällä
  sarakkeen alkuun pisteen (.)
  Ominaisuutta ei ollut versioissa 14.-18.11.2003

Versio:20.11.2003
 - path not found tasekirjan tulostuksessa, jos tekstinkäsittelyohjelman tai tasekirjanosien
  hakemistopolut väärin. Nyt ilmoittaa asiasta suomeksi.
 - permission denied luotaessa tilikautta edellisen tai muun firman perusteella, jos uuden tiedoston
  nimeksi annettiin sama kuin vanhan tiedoston nimi; korjattu
 - valittuna ei ole tietuetta / no current record rutiinista KirjausMenutAukitilaan, jos päiväkirja viallinen
  eikä sisältänyt ensimmäistäkään riviä, ei edes ns. aloitusriviä jossa on tosno ja pvm; korjattu
 - invalid use of null rutiinista PaivitaDebetGridi tai PaivitaKreditGridi, jos tilikartassa oli
  tyhjä tilinumero; korjattu
 - invalid use of null rutiinista gridPaivakirja_RowColChange paikka = 19, jos jossain oli tyhjä tositenumero; korjattu
 - invalid row number rutiinista gridPaivakirja_RowColChange paikka = 17; korjattu
 - päivitä tämän kuun saldot -toiminnossa, jos tilikartassa ei ollut joitain tilejä, pulmailmoituksessa
  ei näkynyt puuttuvien tilien numeroita ja peräkkäisillä ajokerroilla tilien luettelo piteni
  (pilkkuja tuli yhä lisää). Saattoi myös tulla subscript out of range -pulma. Korjattu.

Versio:18.11.2003
 - pääkirja ruudulle: jos olet päiväkirjassa ja tositteen kirjaaminen on kesken, pääkirja ruudulle
  näytti ko. kirjauksen joko ensimmäisen tilin kohdalla tai kahteen tai useampaan kertaan; korjattu
 - kuunvaihdeajossa ei tulostunut jokin osatuloste, jos järjestys-tekstikentässä oli välilyöntejä
  numeron perässä; korjattu
 - overflow luotaessa uusi tilikausi vanhan perusteella, jos vanhassa oli ensimmäisen päiväkirjan nimen
  lopussa tosi pitkä luku, esimerkiksi "tilinavaus 01012003"; korjattu
 - invalid use of null kutsurivi 767 rut. PoimiYritystenTiedotTpVert, jos yrityksen tai tilikaudennimeä ei ollut; korjattu
 - invalid use of null kutsurivi 173 rut. TosnoLajilleEdPvkt, jos jossain tyhjä tositenumero; korjattu
 - database already exists / tietokanta on jo olemassa, kutsurivi 656; korjattu
 - invalid procedure call tai illegal function call rutiinista TulostaSaraanMahtuen2. Sammuta kone ja kirjoitin
  ja yritä uudelleen. Pulman tutkimiseksi lisätty tarkennuksia pulmailmoitukseen.
 - file not found muun päiväkirjan peräänluvussa, jos syöttämääsi tiedostoa ei ole levyllä.
  Muutettu huomautus suomenkieliseksi.
 - control array element '4' doesn't exist rutiinista UudistaYrityksenVaihtoMenu; korjattu

Versio:14.11.2003
 - valittuna ei ole tietuetta / no current record rutiinista 656 vaihe = 19; korjattu
 - kun perustat uuden päiväkirjan, ohjelma tarkistaa, että nimessä ei ole kiellettyjä erikoismerkkejä .![]
  näin vältyttään pulmalta '...' ei ole kelvollinen nimi / is not a valid name
 - invalid use of null kutsurivi 154; korjattu
 - ohjelma ilmoittaa eikä hyväksy, jos yrität syöttää tositenumero-kenttään muuta kuin numeroita 0..9
  Tämä estää ohjelman jumittumisen tai data type conversion error:it
 - tietue on poistettu / record is deleted kutsurivi 1094, jos kaksoisnapsautettiin
  päiväkirjasta haun tulosikkunaa, jossa ei ollut yhtään löydettyä riviä; korjattu
 - tilin tapahtumat valitulta jaksolta paperille, kun rasti kohdassa otsikot vain 1. sivulle,
  seuraavien sivujen kirjasintyypiksi jäi Courier New; korjattu
 - no current record / valittuna ei ole tietuetta kutsurivi 9753 rutiinista JokaToinenTosite; korjattu?
 - kun joka toinen tosite oli väritettynä ja lisättiin tositerivi väliin ja tuotiin kirjausmakro,
  tositteiden väritys hävisi; korjattu

Versio:13.11.2003
 (- lisäys- ja vähennyserittelyn aputietokannat menevät nyt yrityksen kansioon, ei winkp-kansioon)
 - kun poistutaan kirjaustilasta valitsemalla Yritys|Vaihda tilikausi ja otetaan siinä yhteydessä
  varmuuskopio, tilikaudet-ikkunaan tulee tilikaudelle teksti "epätäydellinen  älä valitse tätä"; korjattu

Versio:12.11.2003 / 2
 - voit valita, tuleeko hiiren kakkospainikkeella (oikeanpuoleisella painikkeella) päiväkirja-ikkunan päällä
  näkyviin Asteri Kirjanpidon Muokkaa-valikko vai Windowsin yleinen kopioi-liitä-valikko.
  Valinnan teet toiminnolla Muokkaa|Paikallisvalikko

Versio:12.11.2003 / 2
 - tilikauden perustamisautomaateissa ohjelma vaatii nyt ensimmäiselle päiväkirjalle tyhjästä eroavan nimen
 - file not found tilikauden perustamisessa yhtiömuotojen malleista liikkeenharjoittajan tapauksessa; korjattu
 - nyt voit tehdä muissa Asteri-ohjelmissa laskutuspäiväkirjat, suorituspäiväkirjat jne. suoraan
  c:\winkp:n alle firman kansioon, eli tällöinkään ei tule enää ohjelmaa käynnistettäessä pulmaa
  Syötetaulukkoa tai kyselyä "OmatTiedot" ei löydy (virhe 3078)

Versio:12.11.2003
 - invalid use of null kutsurivi 1193 rutiinista dk_LaskeKaikkiSaldot tai dk_NaytaTilinSaldot
  ja/tai tilikartan saldo ei päivittynyt, kun kirjattiin kirjausmakro, jossa summa oli tyhjä; korjattu

Versio:11.11.2003
 - invalid use of null päivitettäessä saldoreskontraa, kun selite2 oli tyhjä; korjattu
 - 6.11.2003...10.11.2003-versioissa: kun käynnistettiin ohjelma ja kirjattiin nettokirjaus, meni ok, mutta
  kun kirjattiin toinen nettokirjaus, veronperusteen rivin selitteeksi tuli alv-saamistili eikä
  kulutili (tai alv-velkatili eikä tuottotili); korjattu

Versio:10.11.2003
 - tase-erittely tekstinkäsittelyyn muokattavaksi:
    - luotavan tiedoston nimi säilyy nyt yrityskohtaisesti, mutta käytettävä tekstinkäsittelyohjelma
     edelleen kaikille yrityksille yhteisesti
    - tositelaji tulostuu nyt mukaan
    - selite2 tulostuu nyt kokonaan (ennen tulostui enintään 10 merkkiä)
    - tileittäiset erittelyt yksitellen -valinnassa jos tilin tase-erittely pyydetään koodilla 2,
     näkyviin tulee myös loppusaldo

Versio:7.11.2003
 - tase-erittely tekstinkäsittelyyn muokattavaksi: jos tulostettiin kahteen kertaan peräkkäin, jälkimmäisellä
  kerralla tuli mukaan turhaan myös tuloslaskelma ja tällöin joskus ohjelma ilmoitti type mismatch; korjattu
 - debettili- tai kredittili-ikkunasta Tapahtumat|Tältä kuukaudelta ja edelleen Tulosta|Paperille tulosti
  perään yhden turhan tyhjän sivun; korjattu
 - alv-nettokirjaus:
    - jos olet syöttänyt tositteen toiselle riville eli veronperusteen riville jonkin selitteen,
     ohjelma säilyttää sen eikä kirjoita tilalle tilinnimeä tai ensimmäisen rivin selitettä
 - tulostettaessa tilinpäätöstulosteita tai mahdollisesti joitakin muita tulosteita, jos vastattiin
  (esimerkiksi tilinpäätösrunkoa kysyvään) tiedostonvalintaikkunaan "Peruuta", ohjelma tulosti silti; korjattu

Versio:6.11.2003
 - alv-nettokirjauksen yhteydessä ohjelma toimii nyt aiempaa nopeammin: se ei enää päivitä
  koko kuukauden saldoja vaan vain ko. tositteen saldot
 - tase-erittely tekstinkäsittelyyn muokattavaksi:
    - muistaa nyt, kummassa kohdassa oli täplä
    - jos muutettiin kirjainkoodia, muttei vaihdettu riviä, muutos ei mennyt perille; korjattu
 - saldoreskontrassa: jos valitset selitteeksi viimeisen tapahtuman selitteen, myös lisäselite (selite2)
  tulee viimeisen tapahtuman mukaiseksi
 - paperitulosteissa, joihin tulee tositerivejä, summa-sarakkeen rahamäärästä jäi sentit tulostumatta
  jollakin summa-sarakkeen leveyden asetuksella; korjattu

Versio:5.11.2003
 - saldonpäivitystä nopeutettu, jotta toimisi nopeammin verkossa
 - päiväkirjan kirjausikkunassa saat muokkaa-paikallisvalikon näkyviin painamalla
  hiiren oikeanpuoleista painiketta
 - yhdistä päiväkirja -toiminnossa: jos vanha päiväkirja on rompulla, tuli pulma
  "Tiedostoa ... ei voi avata" virhe 3051 kutsurivi 152 rutiinista YhdistaPaivakirja; korjattu
 - kun joka toinen tosite oli väritettynä ja painettiin delete-näppäintä, tuli pulma
  "Cannot delete multiple rows"; korjattu
 - tulostettaessa tasekirjan väliin tuloslaskelma ja tase kaksi kautta rinnan
    - oletuksena on nyt "paperille"
    - invalid procedure call virhe 5 kutsurivi 189 rutiinista PaivitaTamanKuunSaldot; korjattu
 - invalid use of null lisättäessä tositeriviä päiväkirjan väliin, kun joka toisen tositeen värittäminen
  oli päällä; korjattu

Versio:22.10.2003
 - ei kysy enää kirjoittimelta ominaisuuksia, kun tulostetaan tilinavaus-työvaiheessa tuloslaskelma ja tase ruudulle
 - property or method not found tulostettaessa tilinavaus-työvaiheesta tase paperille; korjattu

Versio:17.10.2003
 - Tulosta|Tilinpäätöstulosteet -toiminto:
    - muistaa viimekertaiset valinnat
    - paperille-kohtaan voit antaa kappalemäärän, kuinka monta samaa tulostetta haluat

Versio:15.10.2003
 - tilikauden luonti edellisen tilikauden tai muun yrityksen perusteella: jos pohjaksi otettavan tilikauden
  ensimmäisessä päiväkirjannimessä on vain numeroita, tuli run-time error 5: invalid procedure call; korjattu

Versio:7.10.2003
 - kieliversioon korjauksia:
    - kieli tulosteissa -toiminto herjasi, jos puuttui kuvaruudun kielikortisto; nyt herjaa jos puuttuu
     paperitulosteiden kielikortisto
    - kuvaruudun kielivalinta ei vaikuttanut yritysluettelo-ikkunan kieleen; korjattu
    - kun vaihdat kuvaruudun kielen, myös yritysluettelo-ikkuna tulee heti senkieliseksi kuin valitsit
    - taulukoiden sarakkeiden otsikot eivät korvautuneet vieraskielisellä termillä; korjattu

Versio:6.10.2003
 - Kun perustettiin uusi tilikausi vaiheittain ja muokattiin tilirunkoa, se tallentui vain jos erikseen
  valittiin Tiedosto|Tallenna. Nyt tallentuu automaattisesti myös Jatka!-painikkeesta

Versio:3.10.2003
 - kirjasinkoon määrittämismahdollisuus tulosteessa "pääkirja koko tilikaudelta ruudulle"

Versio:3.10.2003
 - tilinpäätöstulosteet-ikkunassa mahtuu nyt paremin näkyviin tuloslaskelman ja taseen otsikot
 - vuoden pääkirjan tilin saldojen riville ei aina tulostunut kuukausien nimiä; korjattu

Versio:1.10.2003
 - Saat määritettyä, näkyykö joka toinen tosite väritettynä, kun valitset Muokkaa|Väritä joka toinen tosite.
  Jos määritys on päällä, joka toisen tositteen rivit näkyvät "valittuina" eli oletuksena esimerkiksi sinisellä
  pohjalla valkoisella tekstillä. Voit vaihtaa ko. värin valitsemalla Windowsin Työpöydältä
  Käynnistä|Asetukset|Ohjauspaneeli|Näyttö|Ulkoasu (Windows XP:ssä vielä "Lisäasetukset")
  Valitse pudotuslistasta "Valitut kohteet" ja määritä sen väri.
  Huom! Tämä värimääritys vaikuttaa sitten kaikkiin ohjelmiin siten, että valitut kohteet, esimerkiksi
  valikkojen kohdallaoleva teksti, näkyy kyseisenvärisenä.

Versio:1.10.2003
 - ohjelma tuo selitteeksi tilinnimet myös silloin, kun olet päiväkirjan ensimmäisellä rivillä ja syötät
  debet- ja kredit-tilinumerot mutta et selitettä

Versio:30.9.2003
 - uuden tilikauden luominen yhtiömuotojen malleista: laaja tase, esim. OY04L.WTR, näkyi pudotuslistassa
  tyyliin "2004", jos tiedostonnimi oli isoin kirjaimin. Korjattu näkymään myös silloin "2004, laaja tase"
 - luo uusi tilikausi -ikkunassa tilikauden esimerkki on nyt (esim. 1.1. - 31.12.VVVV), missä VVVV on
  koneen kalenterin senhetkinen vuosiluku

Versio:29.9.2003
 - yksirivisessä nettokirjauksessa: jos ei syötetä ensimmäiselle kirjausriville selitettä vaan se tulee
  tilinnimestä, toiselle ja kolmannelle riville tulee nyt selitteiksi ko. rivien tilinnimet. Tämä silloinkin,
  kun on määritetty, että toisen ja kolmannen rivin selite tulee ensimmäisen rivin selitteestä.
 - tilikauden perustaminen yhtiömuotojen malleista: ei enää lue c:\winkp\firma\ vaan todellinen hakemistonnimi
 - jos kredit tili oli tyhjä vaan ei ****, tuli päiväkirjaa avattaessa turha pulmailmoitus
  "Tilikartassa ei ole tilejä"; korjattu

Versio:26.9.2003
 - alv-nettokirjauksen voit suorittaa entisten tapojen lisäksi nyt myös uudella tavalla yksirivisesti syöttäen:
    - syötä yhdelle riville esim. rahatili ja nettokirjaustili ja summa, esimerkiksi
          Selite   Debet    Kredit   Summa
          osto    4010    1710    122,00
    - ohjelma laskee ja kirjaa automaattisesti veron eli äskeisen rivin tilalle syntyy rivit
          Selite   Debet    Kredit   Summa
          osto    ***     1710    122,00
          osto    4010    ****    100,00
          osto    1536    ****     22,00
    - tähän uuteenkin toimintoon vaikuttaa se, mitä olet määrittänyt kohdassa
     ALV|Nettokirjauksen määritys, eli voit valita
        - tehdäänkö em. nettokirjausta ollenkaan vai jätetäänkö rivi sellaiseksi kuin olet sen syöttänyt
        - otetaanko selitteeksi tuo ensimmäisen rivin selite, esimerkiksi "osto" vai
         tilin nimi, esimerkiksi "ostot ALV 22% nettokirjaus"
    - ominaisuus toimii vain päiväkirjan lopussa

Versio:26.9.2003
 - Päiväkirjan kirjausikkunassa: kun oltiin PÄÄLLEkirjoitustilassa ja mentiin hiirellä selitteen keskelle ja
  painettiin backspace-näppäintä, pyyhkiytyi kaksi kirjainta kerrallaan; korjattu
 - Uutta yritystä perustettaessa on nyt oletuksena, että ALV|Ed. kuun neg. veron määritys -kohta
  on ruksattuna eli kysytään ja tulostetaan edellisen kuun negatiivinen vero alv-laskelman yhteydessä

Versio:25.9.2003
 - Tulosta|Tase-erittely|Lisäys- ja vähennyserittely
    - ruututulosteeseen tuli turhia rivejä, joissa luki tilikartan ensimmäisen tilin numero ja nimi,
     esimerkiksi 1000 perustamismenot; korjattu


Versio:18.9.2003
 - Tulosta|Tase-erittely|Lisäys- ja vähennyserittely
    - jossakin tapauksessa tuli Sisäinen virhe: ei löydy poistotapahtumaa; korjattu

Versio:17.9.2003 / 3
 - Tulosta|Tase-erittely|Lisäys- ja vähennyserittely
    - peräkkäisillä tulostuskerroilla jos uudella kerralla ei ollut lisäyksiä tai vähennyksiä mutta
     edellisellä kerralla oli, tuli no current record / valittuna ei ole tietuetta; korjattu
    - no current record / valittuna ei ole tietuetta, kun Tilinumerot-kohdan määrittely ei sisältänyt
     yhtään tilikartan tiliä; korjattu; nyt huomauttaa asiasta suomeksi
    - permission denied, jos painettiin kahteen kertaan "Etsi poistot"-painiketta; korjattu siten, että
     ohjelma etsii uudelleen poistot senhetkisen Tilinumerot-kentän mukaisesti
    - paperitulosteessa lisäysten tositerivien kirjasinkooksi tuli "Lisäykset"-otsikon fonttikoko; korjattu

Versio:17.9.2003 / 2
 - Tulosta|Tase-erittely|Lisäys- ja vähennyserittely
    - no current record kun ei ollut vähennyksiä ja lisäyksiä paitsi poisto; korjattu
    - permission denied peräkkäisissä tulostuksissa; korjattu
    - lisätty virhepyydys

Versio:17.9.2003
 - uusi toiminto: Tulosta|Tase-erittely|Lisäys- ja vähennyserittely, jolla voit tulostaa esimerkiksi
  kalustotilien tase-erittelyn, jossa näkyy alkusaldo, lisäykset tositeriveittäin ja yhteissummana,
  vähennykset tositeriveittäin ja yhteissummana, poistamaton hankintameno yhteensä, poistot yhteensä
  ja menojäännös. Erittelyyn saat valintasi mukaan yhden tilin tai monta tiliä yhteensä.
 - kirjasinkokoon voit vaikuttaa nyt myös seuraavasti:
    - Tulosta|Määritä kirjasinkoko|Normaaliteksti -valinta vaikuttaa nyt myös kaikkien paperitulosteiden
     otsikko-osion teksteihin kuten tietokanta, taulu, päivämäärä jne. teksteihin
    - Tulosta|Määritä kirjasinkoko|Muita -valinnalla pääset nyt vaikuttamaan siihen, millä fonttikoolla tulee
        - sivunumero sivun alalaitaan
        - tositelajin otsikko päiväkirjaan
        - tilin otsikko pääkirjaan ja tapahtumat jaksolta -tulosteisiin

Versio:10.9.2003
 - ruututuloste-ikkuna tulee nyt koko pääikkunan levyisenä, jolloin tulosteesta näkyy mahdollisimman
  suuri osa ilman että tarvitsee venyttää tai maksimoida ikkunaa
 - Tulosta|Tilinpäätöstulosteet-valinnan tuloslaskelman ja ´taseen otsikkoehdotukset eivät heti tulleet
  senmukaisiksi kuin oli määritelty kohdassa Tulosta|Tilinpäätöksen asetukset|Otsikoiden muodostus; korjattu
 - Tilikarttaikkunat eivät kelautuneet debet- tai kredit-sarakkeeseen syötetyn tilin kohdalle
  heti kun siirryttiin enterillä syöttötilanteessa eteenpäin vaan kelautuivat vasta kun vaihdettiin riviä.
  Pulma ilmeni esimerkiksi kun oli samalla istunnolla tulostettu paperille päiväkirja, tiliöintitosite tai
  tilin tapahtumat valitulta jaksolta. Korjattu.

Versio:4.9.2003
 - uusi demoversio käännetty
 - prosenttimäärä edellisen rivin summasta: päiväkirja-ikkunan summa-sarakkeeseen voit nyt syöttää
  prosenttimäärän, esimerkiksi
    %10 laskee kymmenen prosenttia edellisen rivin summasta, esimerkiksi jos edellisen rivin
      summa on 1000,00 euroa, tälle riville tulee summaksi 100,00 euroa
    %2,34 laskee kaksi pilkku kolme neljä prosenttia edellisen rivin summasta
 - Toiminnoissa Tulosta|Tase-erittely|Valitut tilit ja Tulosta|Tilin tapahtumat jaksolta
  on nyt valintamahdollisuus, tulostetaanko näkyviin myös saldot niistä tileistä,
  joilla ei ole tapahtumia valitulla jaksolla. Samoin voit valita, tulostetaanko
  tiliä näkyviin, jos tapahtumia ei ole ja saldo on nolla.
  Tulosteen saat myös entiseen tapaan eli siten, että tapahtumattomia tilejä ei näy ollenkaan.
 - saldonpäivitys ei toiminut, kun lisättiin tositerivi väliin; korjattu

Versio:3.9.2003
 - päiväkirjan kirjaustilan tilikartta-ikkunoiden saldot eivät päivittyneet,
  jos käytiin hiiren napsautuksella korjaamassa jotain vanhaa riviä
  ja palattiin sieltä hiiren napsautuksella päiväkirjan loppuun; korjattu

Versio:29.8.2003
 - kieliversio: Yrityskohtainen paperitulosteiden kielivalinta tallentui c:\winkp-kansioon
  firmakielipap.oma-nimiseksi tiedostoksi. Korjattu tallentumaan c:\winkp\firma-kansioon kielipap.oma-nimiseksi.
  Muutos toteutettu siten, että aiemmin tekemäsi kielimääritykset säilyvät käytössä.
 - debet- ja kredit-tilikarttaikkunoiden toiminnot Tapahtumat|Tältä kuukaudelta käyttivät väliaikaista aputiedostoa
  joka meni c:\winkp-kansioon firma~tapahtu.tmp-nimiseksi. Nyt menee c:\winkp\firma-kansioon ~tapahtu.tmp-nimiseksi.
 - invalid procedure call tulostettaessa tase-erittely tai prosenttivertailu; korjattu

Versio:28.8.2003
 - jos kielikortistot puuttuvat, tulee selkeä suomenkielinen pulmailmoitus
 - kun kirjanpito-ohjelma käynnistettiin, Tehtäväpalkkiin ilmestyi myös ylimääräinen tehtävä, jossa
  luki "Form1". Pulma esiintyi erityisesti Windows NT -käyttöjärjestelmässä; korjattu

Versio:26.8.2003
 - projektitulosteen viimekertainen määrittely tulee nyt uuden määrittelyn pohjaksi
 - projektituloste-ikkunan avautumisessa invalid property value; korjattu
 - invalid procedure call kutsurivi 189 rutiinista PaivitaTamanKuunSaldot, kun tulostettiin
  tilinpäätöstulosteita; korjattu

Versio:22.8.2003
 - Uusi toiminto päiväkirjan kirjaus -ikkunassa: Muokkaa|Pyöristä kahteen desimaaliin.
  Kokeile tätä silloin, kun
    - tuloslaskelma ja tase tai muut tilinpäätöstulosteet ilmoittavat, että
     "Vastaavan ja vastattavan summat eivät täsmää!", vaikka ne näyttävät täsmäävän
    - kirjanpito ilmoittaa debet-kredit-eroa, johon et löydä selitystä

Versio:21.8.2003 / 2
 - property or method not found tulostettaessa vuoden pääkirja html-muodossa; korjattu

Versio:21.8.2003
 - Jos kirjanpitoaineisto on esimerkiksi siirretty koneelta toiselle, jolloin
  omien tietojen määrityksessä tilinpäätösrungon hakemistonnimet
  ovat väärin, tulee "Kansiota ei löydy"-ilmoitus. Kun sitten korjattiin hakemistonnimi,
  tuli pulma path/file access error tai permission denied; korjattu

Versio:20.8.2003
 - ohjelma tarkistaa automaattisesti tämän kuun saldot, kun tulostat tuloslaskelman ja taseen,
  tilinpäätöstulosteen, prosenttivertailun, johdon raportin, voitto/tappio ruudulle yms.

Versio:19.8.2003
 - Remoteus-etätukisovelluksen asennus/käynnistys Ohje/tietoja ohjelmasta -ikkunasta
 - kustannuspaikka-kenttään syötetyt erikoismerkit ,.[](){}*? ohjelma jättää nyt huomiotta

Versio:18.8.2003
 - ohjelma pyöristää nyt päiväkirja-ikkunan summa-sarakkeeseen syötetyn luvun kahden desimaalin tarkkuuteen
 - Kun suljet jonkin päiväkirjan kirjaus -tilassa olevan ikkunan oikean yläkulman ruksista tai
  vasemman yläkulman sulje-valinnalla, ikkuna ei enää sulkeudu kokonaan vaan menee pienennetyksi.
  Tämä sen vuoksi, että kaikkia ikkunoita (mm. tilikartat jne. tarvitaan päiväkirjaa kirjatessa
  eikä niitä aiemmin saanut sulkemisen jälkeen takaisin kuin vaihtamalla tilikautta tms.)
 - ohjelma saattoi ehdottaa uuden päiväkirjan ensimmäiseksi tositenumeroksi liian pientä numeroa,
  jos oli edellisessä päiväkirjassa syötetty tositelajiksi esimerkiksi välilyöntiä; korjattu

Versio:15.8.2003
 - kirjausmakrojen shift+ctrl+V ei toiminut, jos Windowsin leikepöydällä oli tekstiä, vaan toi
  päiväkirja-ikkunaan leikepöydällä olevan tekstin; korjattu
 - johdon raportin ja tilinpäätöstulosteiden grafiikka ei tulostunut paperille; korjattu
 - invalid procedure call monissa tulosteissa; korjattu
 - päiväkirjan nimi näkyy vain osittain tai sen alussa näkyy ylimääräisiä merkkejä; korjattu

Versio:14.8.2003
 - path/file access error tai permission denied kutsurivi 371 tulostettaessa tuloslaskelma ja tase ruudulle,
  kun oli juuri aiemmin otettu sama tuloste ja ko. ruututulosteikkuna oli näkyvissä; korjattu

Versio:13.8.2003
 - salasanankysymisikkunassa kohdistin menee nyt automaattisesti salasanansyöttöluukkuun

Versio:18.6.2003
 - saldot eivät päivittyneet, kun korjattiin tositteen debet- ja kredit-sarakkeet vaihtamalla keskenään; korjattu
 - debettili-ikkuna vierii oikean tilin kohdalle myös silloin, kun on korjattu edellisen tositerivin
  debetiä ja mennään alaspäin viimeiselle riville, jossa tilit ovat tähtinä ****

Versio:14.6.2003

Versio:6.6.2003
 - invalid use of null alv-nettokirjauksessa, kun tilikausi luotu vanhan pohjalta; korjattu

Versio:5.6.2003
 - kustannuspaikkaerittely pysähtyi, jos päiväkirjassa oli alv-yhteisökirjauksia; korjattu

Versio:20.5.2003
 - wrong number of arguments or invalid property assignment tulostettaessa pääkirja leikepöydälle; korjattu

Versio:16.5.2003
 - tase-erittely tekstinkäsittelyyn:
    - pitkä taseen lomassa oleva erittely: kaikki tilin tapahtumat (T) -valintaan tulostuu nyt
     myös tilinavaussaldo ja loppusaldo

Versio:15.5.2003
 - tase-erittely tekstinkäsittelyyn:
    - pitkän taseen väliin lomitettuna -muodossa tase tulostuu nyt yksisaraisesti, joten se mahtuu
     tulostumaan heti pystysuuntaiselle A4-arkille
    - tili jää nyt pois, jos sillä ei ole alkusaldoa eikä tapahtumia
    - tositerivejä edelleen kavennettu, että mahtuisi valmiiksi pystysuuntaiselle paperille
    - tapahtumittaisessa erittelyssä näkyy myös tilinavaussaldot ja loppusaldot
 - päiväkirjan kirjausikkunassa, kun ollaan PÄÄLLEkirjoitustilassa: delete-näppäimen painaminen poisti
  kaksi seuraavaa kirjainta; korjattu siten, että poistaa vain yhden seuraavan kirjaimen

Versio:14.5.2003
 - tilinpäätöstulosteet levylle tasavälisesti yksisaraisesti: otsikkotekstille on varattu nyt tilaa
  45 merkkiä aiemman 30 merkin sijaan, joten tilinnimet mahtuvat kokonaan näkyviin
 - saldoreskontrassa on nyt mahdollisuus valita, tuleeko päättävään listaan tositerivin selitteeksi
  "saldo" vai uusimman tositteen selite
 - tase-erittely tekstinkäsittelyyn muokattavaksi
    - tilikartta-taulukon sarakeleveydet muutettu siten, että tilinnimi näkyy kokonaan

Versio:13.5.2003
 - parannettu toimintoja
    - Tulosta|Tasekirja
      - tuloslaskelma ja tase kaksi kautta rinnan tasavälisesti tekstinkäsittelyyn on nyt saatavilla
       myös yksisaraisesti, jolloin asettelu mahtuu heti paremmin paperin leveydelle esim. Muistiosta tulostettaessa
    - Tulosta|Tase-erittely|Tekstinkäsittelyyn muokattavaksi
      - nyt voit valita, tulostetaanko pelkät tilit erittelyineen vai koko pitkä tase, jonka väliin on
       limitetty tilien erittelyt
      - tositeriveistä esitetään vain sen verran tietoja, että asettelu mahtuu paremmin paperille
 - haun tulos -ikkunan paperitulostuksessa saat nyt määriteltyä tulostuvan otsikkotekstin
 - vuoden pääkirja paperille tulostuu nyt yhtenä dokumenttina, mikä helpottaa esimerkiksi
  tulostusta pdf-tiedostoksi Adobe Acrobat PDFwriterilla
 - tilinavaus-ikkunan yläosaan mahtuu nyt aiempaa pidempi yrityksennimi ja tilikaudennimi näkyviin
 - kuunvaihdeajon kansisivun otsikkoteksti tulostui jossakin kirjoittimessa pienellä fontilla; korjattu

Versio:12.5.2003
 - Jos tositerivit tulostuvat paperille siten, että kredit-sarake menee summa-sarakkeen päälle tai
  liian kauas vasemmalle summa-sarakkeeseen nähden, voit parantaa tilannetta valinnalla
  Tulosta|Määritä|Tositerivien tulostus
  toinen mahdollinen apukeino on se, että voit pakottaa tositerivien fonttikoon haluamaksesi toiminnolla
  Tulosta|Aseta kirjasintyyppi|Tositerivit
 - alv-nettokirjauksen jälkeen syntyy automaattisesti seuraava tositerivi

Versio:7.5.2003
 - tehtäessä tiliotekirjanpitoa eli tositenumeron säilyessä samana
    - alv-nettokirjaus ei laukea rivillä, jota edeltää rahatili, ellei rahatili ole tositteen ensimmäinen rivi
    - alv-nettokirjauksen jälkeinen dk-ero näkyy punaisella (ei näkynyt, jos välillä oli mennyt edistyspalkki)

Versio:6.5.2003
 - valittuna ei ole tietuetta / no current record rutiinista EdellinenTositenumero; korjattu
 - konekielisen tiliotteen yhteydessä out of stack space tai yleinen suojausvirhe; korjattu
 - tilin tapahtumat valitulta jaksolta: jossakin aineistossa ilmeni pulma, että tuli vain osa tapahtumista; korjattu

Versio:5.5.2003
 - type mismatch kirjausmakro-ikkunan eteenlisäystoiminnossa; korjattu
 - yritysluettelo-ikkunassa ja yrityksen tilikaudet -ikkunassa kursori menee aluksi taulukkoon, jolloin
  yritystä tai tilikautta valitessasi voit siirtyä nuolinäppäimin haluamallesi kohdalle

Versio:30.4.2003
 - tilinpäätösrungon Muokkaa|Lisää eteen-toimintoa korjattu

Versio:29.4.2003
 - uudet toiminnot
    - Tulosta|Tasekirja
    - Tulosta|Tase-erittely|Tekstinkäsittelyyn muokattavaksi
 - kun kopioitiin yläpuolella olevasta tositteesta tekstejä käyttäen numeronäppäimistön pilkkua ja enteriä,
  summa-sarakkeeseen tuli pilkku vaikka pilkku oli syötetty vain kredit-sarakkeeseen; korjattu
 - päiväkirjan kirjaustilassa HOME-näppäimen painaminen siirtää kohdistimen ensimmäiseen sarakkeeseen ja
  END-näppäimen painaminen viimeiseen sarakkeeseen

Versio:22.4.2003
 - ALV|Nettokirjauksen määritys -kohdassa on uusi valinta, jolla voit määritellä, miten kirjausten
  selite muodostuu: tilinnimestä vai edellisestä käytetystä selitteestä. Oletuksena on edellisestä
  selitteestä, jolloin voit käyttää selitteenä vaikkapa ostajan/myyjän yrityksennimeä tai
  tavaran tai palvelun kuvausta ja nämä selitteet näkyvät havainnollisesti myös pääkirjassa alv-tileillä.
 - debet- ja kredit-ikkunasta Tapahtumat|Tältä kuukaudelta ja edelleen Tulosta|Paperille ja Leikepöydälle; korjattu
 - kun kopioitiin pisteellä yläpuoleinen teksti, saldot eivät päivittyneet tilikarttaan; korjattu

Versio:16.4.2003
 - tilin tapahtumat valitulta jaksolta on nyt saatavilla myös ruudulle, jolloin se tulee näkyviin Muistio (Notepad)
  -ohjelmaan, jossa sitä voi katsella ja halutessaan muokata, tallentaa ja tulostaa
 - Tulosta|Tase-erittelyt|Pitkä tase ja tuloslaskelma tulosti myös tuloslaskelman, vaikka oli valittu vain tase; korjattu

Versio:15.4.2003
 - myös vaiheittaiseen tilikauden perustamistapaan lisätty tarkistus, että perustettavan tilikauden nimessä
  saa olla vain kirjaimia a..z ja A..Z ja numeroita 0..9 ja piste
 - alv-laskelman ja yhteisökirjauksen tositenumeroksi tuli joskus liian pieni; korjattu

Versio:14.4.2003
 - object variable or with block variable not set tulostettaessa kirjausmakroja paperille, kun mitään
  päiväkirjaa ei ollut avattuna; korjattu
 - yritysluettelo-ikkunan ja yrityksen tilikaudet -ikkunan taulukon koko ja painikkeiden sijainti mukautuu
  ikkunan kokoa muutettaessa
 - perustettavan yrityksen hakemistonnimessä saa nyt olla vain kirjaimia a..z ja A..Z ja numeroita 0..9
 - perustettavan tilikauden nimessä saa nyt olla vain kirjaimia a..z ja A..Z ja numeroita 0..9 ja piste
 - päiväkirjan järjestämistoiminnossa ohjelma antaa ohjeet suomeksi, jos tulisi pulmailmitus
  type mismatch / tyyppi ei kelpaa
 - object variable or with block variable not set rutiinista AvaaTilirunko, kun oltiin perustamassa uutta
  tilikautta vaiheittain; korjattu
 - tilin poistaminen; korjattu
 - invalid procedure call toiminnossa Tiedosto|Uusi päiväkirja, kun juuri auki ollut päiväkirja oli lukittu; korjattu

Versio:11.4.2003 / 6
 - uutta yritystä luotaessa ohjelma tarkistaa, että syötetään hakemiston nimi, jossa on käytetty vain
  kirjaimia a..z ja A..Z. Näin vältytään jatkossa ilmeneviltä pulmilta.
 - ohjelma ei suostu avaamaan samaa yritystä tai tietokantaa useampaan kertaan -pulma voi ilmetä myös silloin, kun
  yrityksen kansion nimessä on skandeja åäö. Pulmaviestiin kirjoitettu myös tästä ohje.
 - jos tulee virhe 367, ohjelma antaa suomeksi ohjeet, että ensin pitää käynnistää 32-bittiset ja vasta sitten
  16-bittiset sovellukset TAI jos ei auta, pitää asentaa ohjelma uudelleen ilman muita käynnissä olevia ohjelmia

Versio:11.4.2003 / 5
 - jossakin kieliversion tapauksessa summa-sarakkeeseen syötetty * toi 0,00 kun piti tuoda DK-ero; korjattu

Versio:11.4.2003 / 4
 - tilinpäätösrunko-ikkunan Tiedosto|Avaa; korjattu

Versio:11.4.2003 / 3
 - ALV-laskelman otsikkoon Päiväkirja = -kohtaan tulostui jossakin tapauksessa vain esim. 03; korjattu

Versio:11.4.2003 / 2
 - tiliöintitosite tyhjässä tositelajissa korjattu

Versio:11.4.2003

Versio:10.4.2003 / 2
 - väliinlisäys ja poisto tilinpäätösrungon muokkauksessa; korjattu
 - joissakin tapauksissa tuli pulmailmoitus "Tositelajia ei esiinny päiväkirjassa", kun oltiin
  uudelleennumeroimassa tositteita tai tulostamassa tiliöintitositetta; korjattu

Versio:10.4.2003
 - Tulosta|Tilinpäätöstulosteet-toiminnon alussa ohjelma tarkistaa, että kaikilla tilikausilla on erilaiset
  tilikauden selitteet ja tarvittaessa pääset helposti ne muokkaamaan erilaisiksi
 - päiväkirjan paperitulostuksen jälkeen saattoi ilmetä data access error tai record is deleted tai
  no current record / tietue on poistettu tai valittuna ei ole tietuetta; korjattu
 - muistiotosite ottaa tilikaudennimestä nyt enintään neljä merkkiä, eli a03.wkp:n tositteesta 12 tulee
  nyt a030012.txt kun ennen tuli a03.0012.txt, mikä saattoi aiheuttaa pulman "tiedostoa ei löydy"
 - päiväkirja paperille tulostui joskus tositelajeittaisessa muodossa, vaikkei tositelaji ollut
  todellisuudessa käytössä; korjattu
 - joskus päiväkirjasta puuttui ne tositerivit, joissa tositelaji oli tyhjä merkkijono; korjattu

Versio:9.4.2003 / 2
 - nettokirjaus toimii nyt myös siten, että aluksi syötetään vain osto/myyntitili ja verollinen summa,
  ohjelma laskee ja kirjoittaa sille paikalle verottoman summan, seuraavalle riville veron ja
  sitten voit jatkaa syöttämistä: samaan tositteeseen vielä muita kulu/tuottotilejä, eri verokantoja jne.
  ja vasta tositteen viimeiselle riville rahatili

Versio:9.4.2003
 - kirjaustilaan mentäessä sekä monien toimintojen jälkeen kursori menee päiväkirja-ikkunaan (ei esim. kredit-ikkunaan)
 - muun päiväkirjan yhdistämistoiminnossa edellisellä kerralla syötetyt lähtötiedot säilyvät
 - jos summa-sarakkeen tyhjensi, tuli tietotyypin muuntamisvirhe / data type conversion error; korjattu
 - päiväkirjasta etsittyjen paperitulostuksessa tuli pulma wrong number of arguments or invalid property assignment; korjattu
 - käyttäjällä admin työasemassa ... on jo auki -pulmailmoitus; korjattu siten, että ohjelma ei suostu avaamaan
  samaa yritystä tai tietokantaa useampaan kertaan, vaan lopettaa saman avaamista yrittävän ohjelman, jolloin
  ohjelmasta ei jää käyntiin myöskään häiritsevää haamua

Versio:8.4.2003
 - ohjelman voi käynnistää myös monta kertaa samalta koneelta
 - type mismatch toiminnossa Tulosta|Tase-erittely|Pitkä tase ja tuloslaskelma|Ruudulle ; korjattu
 - "Työvaihe|Tilinavaus" on muutettu nimitykseksi "Työvaihe|Tämän kauden tilinavaus"
 - voit määritellä, mistä numerosta alkaen ohjelma numeroi paperille tulostuvien tilinpäätöstulosteiden sivut.
  Toimii sekä kohdassa Tulosta|Tilinpäätöksen asetukset|Sivunumerot että kohdassa Tulosta|Tilinpäätöstulosteet
 - voit etsiä yksittäisen tilin koko tilikauden tapahtumat päiväkirja-ikkunan toiminnolla
  Muokkaa|Etsi|Tilin tapahtumat
 - saldonpäivitystä varmistettu lisäämällä automaattinen päivitys moneen kohtaan: rivin lisäys, rivin poisto,
  päiväkirjan avaus yms.
 - nettokirjausmenetelmä toimii
 - kuunvaihdeajossa tulostui päiväkirja ja pääkirjan saldoluettelo päällekkäin; korjattu
 - päiväkirja-ikkunassa: tositenumero- ja summa-saraketta ei saa turhaan kavennettua näkymättömiin
 - päiväkirja-ikkunassa: liikuttaessa enterillä eteenpäin tai shift+tabilla taaksepäin kursori ei kulje piilotettujen
  sarakkeiden kautta vaan liikkuu vain näkyvissä sarakkeissa
 - bruttokirjattujen alv-kirjauksen tositenumeroksi tuli liian pieni; korjattu
 - kun päiväkirja oli tyhjennetty (Muokkaa|Tyhjennä päiväkirja) ja alettiin syöttää uusia tositteita,
  tuli pulma no current record / valittuna ei ole tietuetta; korjattu

Versio:7.4.2003 / 2
 - kenttä Tilikarttaxxx.ALVtunnus ei voi sisältää tyhjää merkkijonoa; korjattu

Versio:7.4.2003
 - tilin tapahtumat halutulta jaksolta -tulosteeseen saat nyt syötettyä haluamasi otsikkotekstin
 - jos yritysluettelo-ikkunaa oli vieritetty ylös-alas-suunnassa ja siirryttiin yritykseen,
  jouduttiin väärään yritykseen; korjattu

Versio:4.4.2003
 - jos tilinpäätösrungon polku on määritetty omiin tietoihin virheellisesti, ohjelma ilmoittaa pulmasta suomeksi
  ja ohjaa suoraan omien tietojen määrityksiä korjaamaan
 - ohjelma tarkistaa automaattisesti tämän kuun saldot ennen kuin tehdään kuukausikohtaisia alv-kirjauksia

Versio:3.4.2003
 - kustannuspaikkaerittely pysähtyi yleiseen suojausvirheeseen; korjattu

Versio:2.4.2003
 - tilikaudet-ikkunassa voit luoda uuden tilikauden
    - edellisen (tms.) vuoden perusteella
    - muun yrityksen perusteella
    - yhtiömuodon perusteella mallikarttojen ja -runkojen mukaan
    - valiten ( = entinen tapa)

Versio:1.4.2003
 - kirjaustilassa päälle/väliin-mahdollisuus muutettu toimimaan siten, että myös Windows-tyylinen tekstin
  valitseminen ja kopiointi onnistuu niin ctrl+c ja ctrl+v kuin hiiren kakkospainikkeen paikallisvalikon kautta
 - tilikauden perustaminen muun yrityksen perusteella on mahdollista Tilikaudet-ikkunan ko. painikkeesta

Versio:28.3.2003

 - taulukkojen taustavärin ja fontin saa valittua Yritysluettelo-ikkunan Määritä-valikosta
 - tilikauden perustaminen edellisen tilikauden perusteella onnistuu nyt parilla napsautuksella
  Tilikaudet-ikkunan "Luo tilikausi ab03.wkp:n perusteella"-painikkeesta
 - tilinpäätösrungon muokkaus
    - jos on muokattu, ohjelma kysyy poistuttaessa, tallennetaanko muutokset
    - muokkaus ei tallentunut edes tallenna-toiminnolla, ellei ollut vaihdettu riviä muokkauksen jälkeen; korjattu


Versio:24.3.2003
 - 32-bittinen versio

Versio:13.1.2003
 - kun lisättiin päiväkirjan keskelle tositteiden väliin vanhojen tositteiden päälle
  kirjausmakro, tilikartan saldot eivät päivittyneet; korjattu

Versio:6.11.2002
 - poimintatuloste on nyt nimeltään projektituloste
 - pääkirja koko tilikaudelta -tulosteessa: ruudulle ja levylle -vaihtoehdoissa
  tulostui aina koko vuodelta, vaikka oli valittu vain pari päiväkirjaa; korjattu

Versio:1.11.2002
 - Tallentaa html muotoisen päiväkirjan kirjaustilan valinnalla
   TULOSTA / PÄIVÄKIRJA KOKO TILIKAUDELTA ... / (*) levylle html (koe)
 - Tekee linkit
  tositenumerosta, laskunnumerosta ja selite2 muodostetaan linkki
    ../../3.tositteet/[kk-nro].tositteet/[tosno].pdf
    ../../3.tositteet/[kk-nro].tositteet/[lasno].pdf
    ../../3.tositteet/[kk-nro].tositteet/[Selite2].pdf
 - Katso myös päivämäärän 20.8.2002 kommentit pääkirjan html tulostuksesta

Versio:29.10.2002
 - kustannuspaikkaerittely ei enää salli tähteä * eikä kysymysmerkkiä ? kustannuspaikan
  tunnuksessa
 - kustannuspaikkaerittely tarkistaa nyt, ettei minkään kustannuspaikan tietokanta tule
  samannimiseksi kuin koko yrityksen tilikausi, esimerkiksi tilikauden ab2003.wkp
  kustannuspaikka 03

Versio:25.10.2002
 - pääkirja koko tilikaudelta -tulosteeseen tuli aina otsikkotekstiin
  ensimmäinen pvk - viimeinen pvk; korjattu siten, että tulee valitut päiväkirjat

Versio:17.10.2002
 - ohjelma ei enää kysy varmistusta, päivitetäänkö saldot; ajohan käy nopeasti ja on hyväksi

Versio:4.10.2002
 - ohjelma ei enää huomauta, jos yrität syöttää nollasummaisen tositerivin vaan antaa
  syöttää summaksi 0

Versio:3.10.2002
 - ALV-termien muutoksia, esimerkiksi:
    - bruttokirjausten oikaisu on nyt bruttokirjattujen ALV-kirjaus
    - bruttokirjausperiaate on nyt bruttokirjausmenetelmä

Versio:20.9.2002
 Nettineuvot painike
 - kutsuu nyt www.atsoft.fi/cgi-bin kun aiemmin kutsui cgi.clinet.fi/~atsoft

Versio:18.9.2002
 - poimintatulosteen määrittelyikkunassa voit poistaa jonkin aiemmin valitun tilikauden
  siten, että poistat sen polkunimen tekstilaatikosta

Versio:20.8.2002
 Paperiton kirjanpito & taloushallinto (testiprojekti)
 - Koeversio html-muotoisen koko vuoden pääkirjan tulostamiseen, jossa on linkit
  skannattujen tositteiden kuviin
 - LINKIT EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ TOIMI
 - HTML-taulukon ulkoasu ON HIOMATON ja tarkoitettu linkin toiminnallisuuden testaamiseen
 - Tositteet tulee olla allaolevan rakenteen mukaisesti kuukausittaisissa alihakemistoissaan
  pdf-muotoisina ja ne nimetään joko tosno.pdf, lasno.pdf tai selite2.pdf
 - Tulosta / Vuoden Pääkirja / levylle html tallentaa pääkirjasta html-sivun
  ja lisää linkit tositteiden kuviin seuraavasti:
  tositenumerosta, laskunnumerosta ja selite2 muodostetaan linkki
    ../../3.tositteet/[kk-nro].tositteet/[tosno].pdf
    ../../3.tositteet/[kk-nro].tositteet/[lasno].pdf
    ../../3.tositteet/[kk-nro].tositteet/[Selite2].pdf
 - Hakemistorakenne:
    2.Kirjanpito/Pääkirjat/paakirja.htm <- tänne tallennetaan html pääkirja
    3.Tositteet/1.Tositteet <- ensimmäisen kuukauden tositteet
          /2.Tositteet <- toisen kuukauden tositteet
         ...
          /12.Tositteet <- 12. kuukauden tositteet


Versio:6.6.2002
 - kustannuspaikkaerittelyssä ohjelma ei enää erottele pieniä ja isoja kirjaimia, eli
  kustannuspaikka-kenttään voit syöttää sekaisin esimerkiksi hki ja Hki, kumpikin
  tarkoittaa samaa. Tällöin vältytään myös seuraavilta pulmilta:
      - Path/file access error
      - Couldn't lock table Tilikartta; already in use
      - Table pvk01_tammikuu already exists

Versio:29.5.2002
 - tallenna dos-päiväkirjaksi-toiminto ei enää leikkaa päivämäärää 8 merkin pituiseksi

Versio:24.5.2002
 - path/file access error ja muita pulmia kustannuspaikkaerittelyssä, kun kustannuspaikat
  olivat yli neljän merkin pituisia ja ensimmäiset neljä merkkiä oli monissa
  kustannuspaikoissa samat; korjattu

Versio:2.5.2002
 - jos tositteen rahamääräksi syötettiin nolla, ohjelma ilmoitti siitä ja näppäimistö
  jäi jumiin; korjattu

Versio:29.4.2002
 - saldoreskontrassa selite-tekstiksi tulee "saldo", jos saman laskun eri riveillä on
  eri selite. Näin voi olla esimerkiksi, jos käytät laskuna kustannuspaikkaa, jolloin
  asiakasfirman nimi on useinkin eri, eikä ole mielekästä poimia selitteeksi jotakin
  satunnaista asiakkaan nimeä, vaan mieluummin "saldo"

Versio:24.4.2002
 - pääkirjan tulostus muutettu siten, että käyttää apuna uudempaa tulostustekniikkaa,
  jos c:\winkp-kansiossa on wkptulos.exe-niminen tiedosto. Tällöin tulostus onnistuu
  paremmin monilla uusilla kirjoittimilla.

Versio:10.4.2002
 - Käytettäessä kirjausmakroa viimeisen rivin ollessa tositenumeroa, päivämäärää ja tositelajia
  lukuun ottamatta tyhjä, makro meni viimeisen täyden rivin päälle. Korjattu siten, että
  menee loppuun uudeksi riviksi.

Versio:9.4.2002
 - Saldoreskontran päättävän listan loppusaldot tulivat kredit-puolelle kun piti tulla
  debet-puolelle. Pulma esiintyi vain sellaisessa tapauksessa, että ei ollut otettu
  alkavaa reskontratiedostoa. Korjattu.

Versio:8.4.2002
 - käytettäessä kirjausmakroja ja vaihdettaessa päivämäärää uudella rivillä tuli
  tositteeseen tyhjä rivi ylimmäiseksi; korjattu

Versio:4.4.2002
 - no current record rutiinista gridDebettili_UnboundFetch kuunvaihdeajoa tulostettaessa; korjattu
 - kustannuspaikkaerittely osaa nyt erotella toisistaan myös esimerkiksi sellaisen tapauksen
  jossa kustannuspaikat ovat 6 ja 61
 - Kirjausmakron voit lisätä nyt myös päiväkirjan keskelle. Tee ensin Muokkaa|Lisää eteen-
  toiminnolla riittävän monta tyhjää riviä ko. kohtaan. Jos makro on pidempi kuin tilaa on,
  ohjelma kysyy, kirjoitetaanko olemassaolevien kirjausten päälle. Tarvittaessa ohjelma
  lisää makrot päiväkirjan loppuun.
 - saldoreskontran päättävän listan järjestäminen ei toiminut 7.-20.3.2002-versioissa; korjattu

Versio:20.3.2002
 - kustannuspaikka-kentän pituus uusissa perustetuissa tilikausitietokannoissa on nyt 8 merkkiä
 - saldoreskontra kohdistaa nyt myös sellaiset laskut, joissa laskunnumerossa on kirjaimia
 - no current record saldoreskontrassa, jos listassa ei yhtään tapahtumaa; korjattu
 - illegal function call järjestettäessä päivämäärän mukaan; nyt ohjelma ilmoittaa:
  En voi järjestää päivämäärän mukaan, koska en tunnista päivämääriä. Haluaisin niiden olevan muotoa 20.3.2002

Versio:18.3.2002
 - kustannuspaikkaerittelyn tietokantoja luodessaan ohjelma laittaa nyt kustannuspaikka-
  kohtaisiin tietokantoihin saman rahayksikön kuin oli koko yrityksen tietokannassa
 - ALV|Vuosi-ilmoitus-valinta poistettu päiväkirjan kirjausikkunasta
 - vuoden pääkirja paperille -tulosteessa toisen ja senjälkeisten sivujen kirjasinkoko
  jäi suureksi; korjattu
 - tilikautta perustettaessa rahayksiköksi tulee nyt oletuksena EURO
 - jos rahayksikkö on tyhjä, alv-kirjauksissa ohjelma olettaa rahayksikön olevan euro
 - ALV|Laskelma (1996)-valinta poistettu päiväkirjan kirjausikkunasta

Versio:13.3.2002
 - saldoreskontrassa 7.3.2002-versiossa esiintyi pulma: päättävästä listasta ei ollut
  poistunut tasan menneet laskut; korjattu

Versio:7.3.2002
 - Saldoreskontraa kehitetty siten, että nyt ohjelma rajattoman määrän tapahtumia.
  Aiemmin mahtui noin tuhat tapahtumaa.
  Uudistus koskee sitä tavallista tapausta, että päivitetään yhtä tiliä kerrallaan,
  esimerkiksi 1500
  Jos päivität useita tilejä, esimerkiksi 1000-2999,3100,3120, ohjelma sallii edelleen
  vain noin tuhat tapahtumaa.
  Uudella ohjelmaversiolla esimerkiksi noin 5000 tapahtuman päivittäminen kesti 1 minuutin.

Versio:26.2.2002
 - saldoreskontrassa saat leikepöydälle nyt myös alkavan, lisäytyneen ja päättävän listan

Versio:5.2.2002
 - invalid use of null poistettaessa tiliä, jonka tilinumero on tyhjä (null); korjattu
 - kun on oltu päiväkirjan kirjaustilassa ja valittu tilinpäätösrungon muokkaus,
  takaisin päiväkirja ja tilikartat-asetelmaan päästään nyt suoraan valinnalla
  Työvaihe|Päiväkirjan kirjaus

Versio:1.2.2002
 - Tulosta|Tase-erittely|Pitkä tase ja tuloslaskelma tulosti tekstin VASTATTAVAA
  kun piti tulostaa Oma pääoma yhteensä. Samanlainen tuloste tilinpäätöstulosteiden
  kautta tuli ennestäänkin oikein. Nyt korjattu myös tase-erittelyn kautta tuleva.

Versio:21.1.2002
 - debet-tili-ikkunassa luki sarakkeen otsikkona kredittili, nyt lukee debettili
 - type mismatch rutiinista yleisval, kun tulostettiin tilinpäätösvertailu, jossa
  yhtenä sarakkeena oli muutosprosentti; korjattu

Versio:16.1.2002
 - alv-laskelmaan ruudulle ja levylle tulostuu nyt myynnin verot MA-tilien perusteella
  eikä enää AMB- ja AMN-tilien perusteella

Versio:15.1.2002
 - Alv-laskelman kirjoittimelle tulosti 0% jokaisen verokannan kohdalle versioissa
  8.1.2002 ja 14.1.2002. Tämä versio tulostaa verokannat

Versio:14.1.2002
 - jos kustannuspaikka-sarakkeeseen syöttää kielletyn merkin ,.[](){} tai välilyönnin,
  ohjelma jättää ko. merkin pois kentästä tutkiessaan kentän hyväksyttävyyttä

Versio:8.1.2002
 - alv-laskelmaan tulostuu nyt myynnin verot MA-tilien perusteella eikä enää
  AMB- ja AMN-tilien perusteella

Versio:20.12.2001
 - tilinpäätösrungon muokkausikkunaan ilmestyi turha Jatka-painike, jos oltiin
  päiväkirjan kirjaustilassa suljettu tilirunkoikkuna ja valittu sen jälkeen
  Työvaihe|Tilinpäätösrungon muokkaus
 - data has changed; operation stopped virhe 3197 kutsurivi 1266
  rutiinista gridPaivakirja_KeyUp; korjattu?

Versio:28.11.2001
 - konekielisen tiliotteen kirjaamistoimintoon lisätty tietuetunnus T03 entisen T00:n lisäksi

Versio:22.11.2001
 - Korjattu seuraava pulma, joka esiintyi, jos Tulosta|Tilinpäätöksen asetukset|
  |Nollasummaiset otsikot-kohdassa on valittu ei:
    - Tulosta|Tilinpäätöstulosteet-toiminnossa yksisaraisesti-valinnalla
     tuli väärä otsikko '... yhteensä', jos jonkin alaryhmän kaikki summat olivat
     poistuneet, esimerkiksi pysyvissä vastaavissa oli tilillä 1040 saldo 1000,00
     ja tilillä 1041 saldo -1000,00 ja ryhmässä 1040-1049 ei muita saldoja

Versio:20.11.2001
 - Korjattu seuraavat pulmat, jotka esiintyivät, jos Tulosta|Tilinpäätöksen asetukset|
  |Nollasummaiset otsikot-kohdassa on valittu ei:
    - tuloslaskelmaan ei tulostunut tilikauden tulosta
    - tilittömien tilivälien kohdalla luvut menivät eri riville
    - subscript out of range

Versio:29.10.2001
 - ohjelma ei enää turhaan ilmoita 'ruudulle tulostan aina myös nollasaldoiset tilit',
  jos se niitä ei tulosta, kun Tulosta|Tilinpäätöksen asetukset|Nollasummaiset otsikot-kohdassa
  on määritetty 'ei'

Versio:26.10.2001
 - alv-bruttokirjausten oikaisussa ohjelma ei enää kysy, kirjataanko oikaisut tähän
  päiväkirjaan vaan kirjaa ne siihen suoraan
 - Tulosta|Tilinpäätöksen asetukset|Otsikoiden muodostus-kohdassa on nyt oletuksena
  "tilikauden nimestä" eikä enää "viimeksi käytetyt"

Versio:24.10.2001
 - ohjelma jättää nyt oletuksena tuloslaskelmasta ja taseesta nollasummaiset rivit
  pois, kirjanpitoasetuksen muutoksen mukaisesti. Tarvittaessa ne saadaan kuitenkin
  tulostumaan valitsemalla Tulosta|Tilinpäätöksen asetukset|Nollasummaiset otsikot

Versio:8.10.2001
 - invalid use of null tulostettaessa päiväkirjaa paperille, levylle tai ruudulle, jos
  jonkin tositteen summa oli tyhjä (null). Aiemmin ohjelma vaati summaksi syötettäväksi
  ainakin nollan. Nyt ohjelma sallii myös tyhjän.

Versio:26.9.2001
 - tilinpäätösten grafiikka-ikkunoihin lisätty valinnat Tiedosto|Tulosta värillisenä,
  mistä on hyötyä, jos käytössäsi on väritulostin

Versio:17.9.2001
 - toiminnon Euro|Kopioi tilikausi (summat euroiksi) valikkoteksti selvennetty olemaan
  Euro|Kopioi tilikausi (rivi riviltä euroksi)
 - syntax error in select statement kopioitaessa tilikauden loppusaldoja euroiksi; korjattu
 - kustannuspaikkaerittelyssä:
   - invalid use of null, kun joissakin tositteissa oli kustannuspaikka-kenttä tyhjä; korjattu
   - path/file access error, kun tilikausitietokannan nimi oli kahdeksan merkkiä ja tarkenne; korjattu

Versio:10.9.2001
 - syntax error in select statement kopioitaessa tilikauden loppusaldoja euroiksi; korjattu?

Versio:7.9.2001
 - kirjaustilassa Muokkaa|Liitä leikepöydältä-toiminnon jälkeen ohjelma tekee automaattisesti
  saldonpäivityksen, eli ei enää tarvitse valita Muokkaa|Päivitä taman kuun saldot

Versio:3.9.2001
 - Liittymä paperittomaan kirjanpitoon: tositenumeron mukaan muodostuvan
  tositteen kuvan näyttö
   * Kirjaustilassa: Työvaihe | Asetukset | Tilikauden asetukset
    määritetään hakemisto ja tiedostonimen alku- ja loppuosat, keskiosa otetaan
    tositenumerosta
   * Määritettävä myös (*) Tositteen numeron mukaan nimetty -kohtaan piste
   * Jos (*) Tiedostonimi selite2 kentässä valittu, näyttää suoraan selite2 kentän
    mukaisen tiedoston
   * Valikon valinta Muokkaa | Näytä tositekuva avaa tositteen kuvan


Versio:31.8.2001
 - Tulosta | Päiväkirja tilikaudelta | ACL muotoon levylle
   * Tallentaa csv erotintiedoston ACL-muotoiseksi
   * Käsiteltäväksi Audit command language -sovelluksella
   * Tiedostoon tallentuu myös tilikarttaan tehdyn tilinavauksen kirjaukset
 - ohjelma ei kysy enää lopetettaessa "Lopetetaanko" vaan lopettaa suoraan

Versio:23.8.2001
 - toiminto Määritä|Rahayksikön tulostus toimii nyt myös sellaisissa firmoissa, joiden
  hakemistonnimessä on skandeja, esim. c:\winkp\jäähalli

Versio:21.8.2001
 - path not found, (virhe 76), 130, Kustannuspaikkaerittely,
  kun tilikauden tietokannan nimi alle neljä merkkiä, esim. c:\winkp\malli\mal.wkp; korjattu

Versio:20.8.2001
 - Division by zero tilinpäätöstulosteissa, muutosprosenttivertailussa [(A-B)/B]%,
  kun B-kaudessa on nollia joissakin kohdassa. Muutettu siten, että tällöin tulee
  prosentiksi 0% tai 999999%

Versio:12.6.2001
 - tilinpäätöstulosteet:lisätty "muutosprosenttivertailu" [(A-B)/B]% joka vastaa kysymykseen
  "montako prosenttia summa on muuttunut edellisvuodesta"

Versio:30.5.2001
 - tilinpäätöstulosteet: tuloslaskelma ja tase paperille yksisaraisesti kaikki tilit
  tulosti joissain tapauksissa 'vastattavaa yhteensä' vaikka piti tulostaa
  oma pääoma yhteensä'; korjattu

Versio:22.5.2001
 - couldn't find object 'apupvk' toiminnossa Tiedosto|Yhdistä päiväkirja, jos
  haluttiin muuntaa rahayksikkö markoista euroiksi tai toisinpäin; korjattu

Versio:17.5.2001
 - Pulmailmoituksessa [nettineuvot] painike, joka hakee virheilmoitukseen liittyvää
  vastausta Atsoftin kotisivujen tietokannasta

Versio:15.5.2001
 - jos kustannuspaikka-kenttään syöttäminen aloitettiin sulkumerkillä ([{}]), tuli
  invalid procedure call -pulma; korjattu
 - kustannuspaikka-kenttään voi nyt syöttää skandeja eli ääkkösiä eli å,ä,ö,Å,Ä,Ö
 - kustannuspaikkaan ei saa syötettyä ,.[]() eikä välilyöntiä eikä nyt myöskään {}
 - Uusiin tänä vuonna tulleisiin toimintoihin lisätty valikoihin alleviivatut kirjaimet,
  joita voi käyttää näppäimin pikavalintana alt+kirjain. Samalla valikkoja hieman
  ryhmitelty uudelleen, joten:
  HUOM! KATSO VALIKKOJEN ALLEVIIVATUT KIRJAIMET, NIISSÄ ON JOITAIN MUUTOKSIA
 - Poimintatulosteen loppuun tuleviin saldoihin ei enää tule omaksi rivikseen mukaan
  tiliä **** eli tyhjää vastatiliä
 - Jos Tiedosto|Yhdistä päiväkirja -toiminnolla yhdistettävässä päiväkirjassa oli debet-
  tai kredit-tilinä tyhjä, ohjelma ilmoitti turhaan "tiliä ei ole olemassa"; korjattu
 - tulosteet ruudulle tulevat nyt oletuksena fonttikokoa 10, jotta näkyvät paremmin

Versio:8.5.2001
 - Tiedosto / Liitä konekielinen tiliote:
  - jos TITO tiedostossa olevaa pankkitilinumeroa ei ole määritetty valinnalla
    työvaihe / määritä TITO kirjaus / Pankkitilit ja kp-tilit
   niin ohjelma kysyy tuodaanko TITO kirjaukset silti.
  (aiempi versio ei tuonut TITO kirjauksia jos tilinumeroa ei oltu määritetty)

Versio:27.4.2001
 - poimintatulosteen kehitys:
    - tulosteen alkuun saat halutessasi lueteltuna päiväkirjat, joista poimittiin
    - tulosteen loppuun tilien yhteenvetoon tulostuu nyt myös tilien nimet sekä
     debetin ja kreditin yhteissummat
    - edellisen kerran poimintavalinnat jäävät muistiin seuraavaa kertaa varten
    - no current record, jos ei ollut osuvia tapahtumia; korjattu

Versio:23.4.2001
 - päiväkirjan kirjaustilaan lisätty toiminto Tulosta|Poimintatuloste, jolla voit poimia
  monelta tilikaudelta eri päiväkirjoista tapahtumia, joissa on jossain kentässä jokin
  tieto ja tulostaa vielä tilien yhteissummat ko. tapahtumista.

Versio:11.4.2001
 - yleinen suojausvirhe (laiton toiminto) eräässä koneessa tulostettaessa
  tilinpäätöstuosteet tilirungon valinnan OK-painikkeen jälkeen; korjattu

Versio:2.4.2001
 - tilinpäätöstulosteet leikepöydälle saadaan nyt myös yksisaraisesti

Versio:29.3.2001
 - Tulosta|Tase-erittely|Valitut tapahtumat -toiminnossa ohjelma tulostaa
  nyt kunkin tilin poimittujen tapahtumien summan
 - alv-laskelman edellisen kuun negatiivinen vero tulee nyt seuraavasti
    (1) Kun ohjelma on tulostanut alv-laskelman, se tallentaa tiedon siitä, mikä oli
      maksettava vero, jos se oli negatiivinen.
    (2) Kun ohjelma on tulostamassa alv-laskelmaa seuraavassa kuussa, se lukee levyltä,
      mikä oli edellisen kuun negatiivinen vero. Ohjelma tarjoaa käyttäjälle tätä summaa
      oletusarvona.
    (3) Ohjelma tulostaa alv-laskelmaan käyttäjän antaman/varmistaman negatiivisen veron.
    (4) .. jatkuu uudelleen kohdasta (1)
    ---> Vanhoja päiväkirjoja voi edelleen tarvittaessa muokata ja alv-laskelmia korjata.
      Tällöin täytyy (niin kuin ennenkin on täytynyt) vain ottaa alv-laskelmat ja
      muut tulosteet uudelleen myös korjauksenjälkeisistä päiväkirjoista.

Versio:28.3.2001
 - kirjoitinasetustoiminto näyttää nyt pelkän kirjoitinasetus-ikkunan eikä tulostusikkunaa

Versio:27.3.2001
 - kirjoittimen kääntäminen vaakaan aiheutti yleisen suojausvirheen (laittoman toiminnon),
  minkä jälkeen ohjelman uudelleenkäynnistys ja uusi yritys kääntää kirjoitin aiheutti
  pulman dialog already active on system; korjattu
 - path/file access error valittaessa Muokkaa|Etsi koko tilikaudesta
  toiseen kertaan; kierto: sammuta ohjelma; korjattu
 - vaihda tilin nimi,... -toiminnon jälkeen ohjelma näyttää debet- ja kredit-tilikartta-
  ikkunoissa ne tilit, mitkä olivat näkyvissä ennen ko. toiminotakin
 - tositerivin etsimistoiminnot toimivat nyt myös tilanteessa, jossa etsittävä Summa on
  annettu desimaalein esim. muodossa 10300,00

Versio:21.3.2001 / 2
 - uusi toiminto yritysluettelo-ikkunassa: Tiedosto|Poista välit kust.paikasta,
  joka poistaa valitun tilikausitietokannan kaikista päiväkirjoista
  kustannuspaikkakentästä tekstin alussa ja lopussa olevat välilyönnit,
  joita on mahdollisesti syntynyt ohjelman aiemmilla versioilla (ennen 6.3.2001)

Versio:21.3.2001
 - Tulosta|Prosenttivertailu-toiminnossa viimeksi käytety otsikot säilyvät
 - alv-tarkistuslaskelmaan tulee nyt eriteltyinä MU-, VM- ja YM-tilien saldot

Versio:20.3.2001
 - uusi toiminto: Tulosta|Prosenttivertailu, jolla ohjelma tulostaa rinnakkain
  seuraavat neljä saraketta (tuloslaskelma / tase):
    - tämä kuukausi
    - tämä kuukausi % liikevaihdosta / % taseen loppusummasta
    - tilikauden alusta
    - tilikauden alusta % liikevaihdosta / % taseen loppusummasta
 - Tilinpäätökseen liittyvät asetukset on koottu yhden valikon alle: kohdassa
  Tulosta|Tilinpäätöksen asetukset on nyt valinnat
    - Nollasummaiset otsikot
    - Sivunumerot
    - Otsikoiden muodostus
 - Tase-erittelyt saat nyt tulostettua kootusti valikosta Tulosta|Tase-erittelyt.
  Sieltä saat pitkän taseen ja/tai tuloslaskelman kaikkine tai vain nollasaldoisine
  tileineen ruudulle, paperille tai leikepöydälle tab-erottimella. (Saman saat kyllä
  tulostettua vanhallakin tavalla eli valinnalla Tulosta|Tilinpäätöstulosteet)
  Samoin sieltä saat valitsemiesi tilien tapahtumat valitulta jaksolta tai vain
  ne tapahtumat, joissa on haluamassasi kentässä haluamasi merkki. Parannuksena
  vanhaan (vieläkin olemassa olevaan) tilin tapahtumat valitulta jaksolta-toimintoon on:
    - otsikoksi tulee paperille 'Tase-erittely'
    - valitsemasi tilinumerot ja tilinumerovälit säilyvät
 - Tilinpäätöstuloste paperille yksisaraisesti kaikki tilit, kun oli valituu 'ei nollarivejä':
  korjattu sivunviimeisen tilin otsikon tulostuminen seuraavalle sivulle
 - Omien tietojen määritysikkunan tilinpäätösrunko-kohdan Selaa-painike oli vioittunut
  ja aiheutti yleisen suojausvirheen (laittoman toiminnon) painettaessa tilirungon
  valitsemisen jälkeen omien tietojen ikkunan OK-painiketta; korjattu
 - Omien tietojen määritykseen meneminen ei enää sulje käynnissä olevaa
  työvaihetta, esim. päiväkirjan kirjaamista
 - Valinnalla Tulosta|Määritä otsikot tilinpäätökseen voit valita, poimiiko ohjelma
  tilinpäätöstulosteet-ikkunan ja tase-erittely-ikkunan sarakkeiden otsikkotekstit
  edelliseltä käyttökerralta vai tilikauden nimestä.
 - Monirivinen kirjausmakro, jossa on tositelaji, tulee nyt kokonaan samalle
  tositenumerolle.

Versio:15.3.2001
 - Päiväkirja tilikaudelta voidaan tulostaa nyt myös toiminnolla
  Tulosta|Päiväkirja tilikaudelta, jolloin valittavana on ruudulle, paperille,
  leikepöydälle tasavälisesti, leikepöydälle tab-erottimella, levylle tasavälisesti,
  levylle tab-erottimella ja levylle muulla erottimella.
 - Vuoden pääkirjan saat nyt halutessasi myös ruudulle.
 - Tuloslaskelmaan ja taseeseen sekä tilinpäätöstulosteisiin saat nyt halutessasi
  sivunumerot. Valinta tehdään kohdassa Tulosta|Määritä sivunumerot tilinpäätökseen.

Versio:14.3.2001
- Edellisen kuun negatiivinen vero (ALV)
    - voidaan tulostaa tai jättää tulostamatta. Valinta tehdään toiminnolla
     ALV|Ed.kuun neg.veron määritys
    - tulee nyt alv-laskelman automaattikirjausten perusteella oikein
 - Konekielisen tiliotteen liittämistoiminto:
    - muuttaa nyt automaattisesti skandit eli ääkköset ASCII 7-bit -muodosta Windowsin
     ANSI-muotoon. Tällöin pitää olla Työvaihe|Määritä TITO kirjaus|DOS-muunto poissa
    - katsoo, mitkä kirjaukset kuuluvat monirivisenä yhteen tositteeseen ja säilyttää
     niillä saman tositenumeron
    - päviväkirjaikkuna ja tilikarttaikkunat puhdistuvat lopuksi siistiin muotoon

Versio:13.3.2001
 - Myös tilinavaus-työvaiheessa voit nyt määrittää, otetaanko nollarivit tuloslaskelmaan
  ja taseeseen. Toiminto on Tulosta|Määritä nollarivit
 - Tulostettaessa tilinpäätöstä tilinavaus-työvaiheesta, ohjelma ei enää tuo näkyviin
  tilinpäätösrungon muokakusikkunaa
 - Tilinpäätöstulosteet-ikkunassa: kun valitaan A %:Eina A.n liikevaihdosta, ohjelma
  poimii sille riville tuloslaskelman ja taseen otsikoiksi alkuperäisen rivin otsikot
 - Uusi toiminto ALV|Määritä brutto-oikaisun teksti, jonka avulla voit määritellä, tuleeko
  ALV-bruttokirjausten oikaisuihin teksti selite1:een vai selite2:een, jolloin selite1:een
  tulee tilien nimet
 - Pelkän taseen tulostus onnistuu nyt tilinavaus-työvaiheessa toiminnolla
  Tulosta|Tase|Paperille
 - Tulostuspäivä toimii nyt riippumattomasti rahayksikön tulostuksesta
 - Kirjausmakro toimii nyt myös päiväkirjan ensimmäiselle riville ilman pulmailmoituksia
  (mm. invalid property value)

Versio:12.3.2001
 - Päiväkirjan saa nyt aakkostettua eli järjestettyä halutun kentän mukaan haluttuun
  suuntaan toiminnolla Muokkaa|Järjestä päiväkirja.
 - Tilikauden tietokanta perustetaan tästä lähtien siten, että aakkostukset menevät
  suomalaiseen tyyliin, jossa ä on a:n jälkeen eikä samanarvoisena.
 - Lukittuun päiväkirjaan eivät enää toimi myöskään kirjausmakrot.
 - Yhden yksittäisen tositteen uudelleennumerointi käy nyt toiminnolla
  Muokkaa|Numeroi yksi tosite
 - Tiedosto|Liitä konekielinen tiliote -toiminto ottaa nyt auki olevaan päiväkirjaan
  tiliotetiedostosta vain ne osat, jotka kuuluvat ko. päiväkirjaan ja ko. yritykselle,
  sen mukaan mitä tilinumeroita on määritelty kohdassa
  Työvaihe|Määritä TITO kirjaus|Pankkitilit ja kp-tilit
 - Konekielisen tiliotteen liittämisessä ohjelma muuttaa DOS-ääkköset Windows-ääkkösiksi
  (OEM-merkit ANSI-merkeiksi), jos niin halutaan. Määritys tehdään valinnalla
  Työvaihe|Määritä TITO-kirjaus|DOS-merkkien muunto päällä/poissa
 - Subscript out of range tulostettaessa 8.3.2001 tai 9.3.2001 versiolla
  tilinpäätöstulosteet paperille yksisaraisena vain saldolliset tilit; korjattu

Versio:9.3.2001
 - Tilinpäätöstulosteet-ikkunaan tulee nyt automaattisesti tuloslaskelman ja taseen
  otsikot tilikauden nimen perusteella, kun alaspudotuslistasta valitaan tilikausi.
 - Päiväkirjan saat lukittua toiminnolla Muokkaa|Lukitse päiväkirja.
  Lukitun päiväkirjan tositteita ei pääse muokkaamaan, lisäämään, poistamaan yms. eli
  tällöin muokkaustoiminta on estetty ja monet muokkaamiseen liittyvät valikot on
  harmautettu. Lukitusta päiväkirjasta pääsee kuitenkin ottamaan tulosteita.
  Lukituksen saa avattua samalla toiminnolla Muokkaa|Lukitse päiväkirja.
 - Tositetta syötettäessä jos debet- tai kredit-sarakkeeseen syötti hipsun, esim. 1000'
  siitä seurasi syntax error in string in query expression. Nyt huomauttaa suomeksi hipsusta.
 - Saldoreskontran tulosteisiin saa nyt myös otsikon
 - Saldoreskontran päivityslistaan lisätty painike 'Leikepöydälle'
 - Yritysluetteloikkunaan tuli yrityksen nimi ensimmäisenä perustetun tilikauden
  omista tiedoista (eli mahd. vanha nimi). Nyt tulee viimeisenä perustetusta tilikaudesta.
 - Yrityksen tilikaudet -ikkunaan tulee nyt ensimmäiseksi se tilikausi, jota on viimeksi
  oltu kirjaamassa, joten yleisin valinta käy nopeasti enterin painalluksella.

Versio:8.3.2001
 - Ohjelma sallii tilin, jolla ei ole nimeä eikä enää ilmoita invalid use of null
 - Tuloslaskelmaa ja tasetta sekä tilinpäätöstulosteita tulostettaessa ohjelma ilmoittaa
  ruudulla, mikäli taseen vastaavan ja vastattavan yhteissummat eivät täsmää.
 - Kirjausmakrot toimivat nyt myös funktionäppäimin:
  F2 on sama kuin shift+ctrl+A, F3 on shift+ctrl+B jne.
 - Pulmailmoituksen paperitulosteessa näkyy nyt myös yrityksen hakemiston nimi.
 - Tulostuspäivän saat nyt paperitulosteisiin halutessasi.
  Valinnan ja tekstin muokkauksen voit tehdä kohdassa Tulosta|Määritä tulostuspäivä
 - Cancel was selected tulostettaessa koko vuoden pääkirja levylle tab-erottimella, jos
  painettiin Peruuta; korjattu
 - Tiliotekirjanpitoa voit tehdä ohjelmalla siten, että määrität, ettei ohjelma kasvata
  tositenumeroa, vaikka debet-kredit-ero olisi nolla. Valinnan voit tehdä toiminnolla
  Muokkaa|Määritä tositenumerointi
 - Voit etsiä koko tilikauden kaikista päiväkirjoista kerralla haluamastasi kentästä
  haluamaasi tekstiä toiminnolla Muokkaa|Etsi koko tilikaudesta.
 - Kirjausmakroissa piste (.) ja pilkku (,) eivät enää kopioi kirjausmakro-ikkunassa
  ylemmän rivin tekstiä, vaan toimivat siten, että kun kyseistä kirjausmakroa käytetään,
  ohjelma kopioi päiväkirjassa ylemmällä rivillä olevan tekstin.
 - Uusi toiminto ALV|ALV-velvollisuuden määritys. Tässä ikkunassa voit määritellä, onko
  yritys alv-velvollinen. Tällä ikkunalla on vaikutusta siihen, tekeekö ohjelma
  kuunvaihdeajossa automaattisesti alv-kirjaukset. Valitsemalla 'ei' voit määrätä, että
  automaattisia kirjauksia ei tule, eli voit jättää tilikartasta poistamatta alv-koodaukset.
 - ALV-tositteisiin ei enää tulostu niitä tositenumeroita, joista tuloste on peräisin.
  Jos tositelaji oli käytössä, nämä olivat vain epätäsmällisiä. Pelkkä päiväkirjan
  nimi riittää selvittämään, mistä alv-kirjaukset ovat peräisin.

Versio:7.3.2001
 - markkamääräisen tilikauden loppusaldot saat nyt yhdeksi euromääräiseksi päiväkirjaksi
  yrityksen tilikaudet -ikkunan uudella toiminnolla Euro|Muunna tilikausi euroiksi (loppusaldot)
 - euromääräisen kirjanpidon alv-laskelma ruudulle ja tiedostoon tulee nyt sentin tarkkuudella
 - alv-laskelmaan tulostuu nyt myös edellisen kuukauden vähentämättä jäänyt vero.
  Tätä varten tarvitaan tilikauden ensimmäistä kuukautta varten edellisen tilikauden
  tietokannan nimi. Syötä se kohdassa ALV|Edellisen tilikauden määritys
 - rahayksikön saat halutessasi paperitulosteiden ylälaitaan. Tämän voit määrittää
  päiväkirjaikkunan valinnalla Tulosta|Määritä rahayksikön tulostus

Versio:6.3.2001
 - kustannuspaikassa ei saa olla å,ä,ö,Å,Ä,Ö eikä ,.[]() eikä välilyöntiä, muuten tulee
  path/file access error kustannuspaikkaerittelyssä. Nyt ohjelma tarkistaa syötettäessä,
  ettei vääriä merkkejä syötetä. Vanhassa aineistossa ohjelma ilmoittaa kustannuspaikka-
  erittelyn yhteydessä, missä tositteessa on kiellettyjä merkkejä.
 - tilin tapahtumat valitulta jaksolta leikepöydälle: jos aineisto ei mahdu
  leikepöydälle kerralla, ohjelma huomauttaa asiasta suomeksi
 - päiväkirjan jako kuukausibudjeteiksi kysyy nyt varmistuksen
 - ruudulle tulostettaessa (mm. päiväkirjaa) ohjelma säilyttää edellisellä kerralla
  käytetyn kirjasinkoon
 - saldoreskontrassa (myyntireskontrassa) ohjelma ehdottaa heti myyntisaamistiliä 1500
 - Jos kirjausmakrossa on tositelaji, se tulee käyttöön. Jos kirjausmakrossa ei ole
  tositelajia, mutta päiväkirjan viimeisellä rivillä on, tämä säilyy.
  Kirjausmakroa käytettäessä ohjelma etsii ko. tositelajille sopivan tositenumeron.
 - Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustulosteeseen tulee nyt kunkin alaryhmän
  tilit numerojärjestyksessä, vaikka välissäolevannumeroisia tilejä olisikin
  tilikauden perustamisvaiheessa lisätty tilikartan loppuun.
 - pääkirja koko tilikaudelta: loppuun tulostuvassa yhteenvedossa sanat
  KAUDEN DEBET, KAUDEN KREDIT, KAUDEN SALDO eivät mene enää päällekkäin vaikka
  kirjasinkoko muuten olisi aika suurtakin
 - Muistiotosite muodostuu nyt siten, että jos tositelajia, laskunnumeroa ja/tai
  kustannuspaikkaa ei tositteessa ole, ne eivät myöskään muodosta ylimääräistä
  sisennystä tositteeseen. Näin ollen tosite mahtuu paremmin yhdelle riville
  WordPadissa/Writessä.
 - saldoreskontran saa nyt aakkostettua myös selite1 tai selite2 -kentän perusteella

Versio:5.3.2001
 - tuloslaskelmassa ja taseessa sekä tilinpäätöstulosteissa ohjelma katkaisee nyt
  automaattisesti tekstin siten, ettei pitkäkään teksti mene paperilla lukujen päälle

Versio:2.3.2001
 - yritysluettelo tulee nyt aakkostettuna yrityksen nimen mukaan
 - johdon raportin ja tilinpäätöstulosteiden grafiikassa tulos näytti nollaa, jos
  oli määritelty 'ei nollarivejä tilinpäätökseen'; korjattu
 - päiväkirjan paperitulostuksessa tuli joskus ensimmäinen sivu kahdesti; korjattu

Versio:27.2.2001
 - tehtäväpalkkiin jäi ylimääräisiä ikkunoita, kun ohjelma käynnistettiin, avattiin
  tilikausi ja päiväkirja; korjattu

Versio:30.1.2001
 - menuriville ohje kohtaan "Päivitä ohjelma netistä" ja "tukisivut netissä" -valinnat

Versio:19.1.2001
 - eräässä win98-koneessa saldoreskontran Selaa-painike ei toiminut, vaan palautti sekavan
  tiedostonimen, ei toiminut 30.11.2001-versiossa, toimi aiemmassa versiossa

Versio:19.12.2000 / 2
 - saldoreskontran saa järjestettyä uudella toiminnolla
  Muokkaa|Aakkosta laskunnumeron mukaan

Versio:19.12.2000
 - pääkirja koko tilikaudelta paperille: joillakin kirjoittimilla, kirjoitinasetuksilla
  ja kirjoitinajureilla tulostus katkesi parin sivun jälkeen yleiseen suojausvirheeseen

Versio:30.11.2000 / 2

Versio:29.11.2000
 - lisätty toiminto Tulosta|Päiväkirja koko tilikaudelta (paperille tai levylle(tab))
 - lisätty toiminto Tulosta|Pääkirja koko tilikaudelta (paperille tai levylle(tab))
 - lisätty toiminto Tulosta|Määritä nollarivit, jolla voit valita, tulostetaanko
  tuloslaskelmaan ja taseeseen myös nollasummaiset otsikot vaiko eikö
 - päiväkirjan kirjausikkunan päivämäärä-kentän näkyvää osaa levennetty
 - päiväkirjan esimerkkipäivämäärä on nyt P.K.VVVV (oli ennen PP-KK-VV)
 - jos tositteen summa on nolla, se tulostuu myös päiväkirjaan, mikä mahdollistaa
  ylimääräisten seliterivien syöttämisen
 - päiväkirjan kirjausikkunassa tekstiä syötettäessä ohjelma katkaisee syötettävän
  tekstin jo kirjoitusvaiheessa sen pituiseksi kuin mahtuu kenttään
 - muun päiväkirjan peräänluku -toiminnossa on nyt rasti: muunnetaanko DOS-ääkköset
 - kuunvaihdeajon valintaikkunaan tehdyt muutokset tallentuvat seuraavaa kertaa varten
 - päiväkirjan kirjausikkunaan lisätty toiminto ALV|Nettokirjauksen määritys, jolla
  saat valittua, kirjaako ohjelma nettokirjausten veron automattisesti vai
  säilyttääkö ne luvut, joita olet syöttänyt
 - tilinpäätöstulosteet yksisaraisena: ohjelma ei enää tulosta :: vaan kysyy
  yhteensä-sanan, johon voit kirjoittaa esim. yhteensä, kaikkiaan tai summa (på svenska)
 - tilinpäätöstulosteet yksisaraisena: ohjelma ei enää tulosta ***-merkkejä summien perään
 - sivunumero tulostuu nyt ilman sanaa Sivu, jotta tulosteet soveltuvammat
  kansainväliseen käyttöön
 - tilin tapahtumat valitulta jaksolta -toiminto löytyy nyt myös päiväkirjan
  kirjausikkunan Tulosta-valikosta

Versio:21.11.2000
 - kirjausmakroissa: jos tositelaji käytössä, tuli ylimääräinen tyhjä rivi. Enää ei tule.

Versio:8.11.2000
 - tilikartan tulostus leikepöydälle:debet- ja kredittili-ikkunoissa sekä tilikautta
  perustettaessa tilikartan teko kohdassa: tiedosto / tulosta / leikepöydälle (tab)

Versio:22.9.2000
 - saldoreskontrassa ohjelma yhdistää myös ne tapahtumat, joissa ei ole
  laskunnumeroa

Versio:5.9.2000
 - saldoreskontralla voidaan nyt tarkastella yksittäisen tilin lisäksi
  tilivälejä tai useita erillisiä tilejä; sopii esim. osakeseurantaan

Versio:31.8.2000
 - hiirellä vedä-ja-pudota-toiminnossa päiväkirjan summa-sarakkeen tietoja
  vedettäessä yli miljoonan markan suuruisissa summissa pennit katkesivat; korjattu

Versio:25.8.2000
 - demoversioon tehty uusi malliaineisto, jossa >35 riviä.
  nostettu demoversion kirjausten max määrä 50

Versio:16.8.2000
 - alv-bruttokirjauksen oikaisutositteeseen tulostuu nyt sarakkeen otsikoksi
  markkaa tai euroa, kotirahan mukaisesti

Versio:12.5.2000
 - tilikauden euromuuntaminen muuntaa nyt myös tilikarttaan tehdyn tilinavauksen
 - jos rahayksikkö on euro, alv-laskelmaan tulostuvat myös sentit

Versio:11.5.2000
 - Yritykset valintaikkunassa valinta TIEDOSTO / VIRHELOKI jolla voi katsella
  virhelokia ( C:\WINKP\VIRHELOG.TXT tiedostoa)

Versio:17.4.2000
 - tositelajipäiväkirja paperille tulostuu nyt siten, että tositelajit ovat
  numero- ja aakkosjärjestyksessä, ryhmittelemättömät viimeisenä

Versio:4.4.2000
 - muistiotosite toimii nyt suurillakin tositenumeroilla aina numeroon 466975 asti

Versio:29.3.2000
 - poistettu ylimääräisiä tutkimusviestejä tilikartan paperitulostuksesta

Versio:6.3.2000
 - yritysluettelossa valinta "Poista yritys" joka poistaa yrityksen hakemiston
  (ei osaa poistaa, jos yrityksen alihakemistossa alihakemistoja, mutta sellaisia
  ei ohjelma osaa luoda ->käyttäjä joka osaa niin osaa myös poistaa ne resurssienh.ohjelmalla)
 - yritysluetteloon resurssienhallinnan käynnistyskäsky


Takaisin edelliselle sivulle Tämä on automaattisesti muodostettu ja päivitetty sivu. Sivu päivittyy samalla kun uusin ohjelmaversio tulee jakeluun ylläpitosopimusasiakkaille Atsoftin kotisivuille. Muutoshistoriassa kuvatut ominaisuudet ovat toteutetut sivujen kautta jakelussa olevaan ohjelmaversioon.


Oliko tästä sivusta apua? Jäikö jotain puuttumaan? Tiedätkö jotain lisättävää? Lähetä kysymyksesi tai rakentava palautteesi tällä lomakkeella suoraan Atsoftiin.
Oli hyötyä
ei ollut hyötyä

Nimi:
Yritys:
eMail:
Kirjoita viestisi tähän, luemme jokaisen viestin:


Kansilehti | Esitteet | Ylläpitosopimus | Hinnasto | Kurssit | Etätuki | Tilauslomakkeet
Tukisivut | Keskustelu | Uusimmat muutokset | Vuosipäivitykset | Yhteystiedot | Linkit | Palaute

Hae Atsoftin sivuilta:
Atsoft Oy Mäkinen | yhteystiedot | puh (09)350 7530 | atsoft@atsoft.fi | sivua päivitetty 30.3.2009 / auto