Asteri Monipankki Pankkiyhteysohjelma - muutoshistoriaVersio:30.1.2018
 - OP:n ajantasasaldokysely:
    - HUOM! Sijaitsee "Lähetä pankkiin"-puolella
    - aineistotyyppi on camt.060.001.02 / ajantasasaldokysely
    - kysyy pankkitilinumeroa ja tilinomistajan nimeä, joten
     VINKKI: pidä Muistio/Notepadissa listaa hoidettavien yritysten ja henkilöiden
         OP-tilinumeroista ja nimistä ja kopioi-liitä sieltä aina sopivat tiedot


Versio:29.1.2018
 - pain.002.001.02-maksupalautteen selväkielistä tulkintaa parannettu

Versio:19.1.2018
 - OP palveluvarmenne vaihtui taas, joten uusi asentuu nyt ohjelmapäivityksen jälkeen
  kun ohjelma käynnistetään


Versio:18.1.2018
 - ensiasennuksen jälkeen herjasi req_id.oma:n puuttumisesta; korjattu
 - ktl selväkieliseksi: monisivuisen tulosteen sivumäärä korjattu:
    - sivulle mahtuvien tapahtumien max määrä korjattu
    - ei enää tulostu loppuun useita tyhjiä sivuja, joissa vain yhteenvetorivi
    - tulostuu enemmän kuin yksi sivu, jos tarpeen

Versio:17.1.2018
 - OP palveluvarmenne vaihtui, joten uusi asentuu nyt ohjelmapäivityksen jälkeen
  kun ohjelma käynnistetään


Versio:15.12.2017/2
 - jos maksutiedosto oli tehty muulla kuin Asteri-ohjelmalla ja jos se sisälsi ääkkösiä,
  Danske Bank:iin lähetyksen palaute ilmoitti hylkäystä
  -> ohjelma muuttaa nyt ääkköset vastaaviksi aakkosiksi ennen lähetystä, joten pulmaa ei tule


Versio:15.12.2017
 - xml-maksujen palaute (pain-palaute) selväkielisenä: MessageId korjattu


Versio:2.12.2017
 - invalid parameters -pulma noudettaessa OP:stä camt.053 XML-tiliote; korjattu


Versio:18.11.2017
 - ennen lähetystä poistetaan nyt ääkköset vain alla mainittujen pankkien maksuaineistoista,
  mutta ei enää esim. lähtevistä Finvoice-verkkolaskuista


Versio:17.11.2017/2
 - jos maksutiedosto oli tehty muulla kuin Asteri-ohjelmalla ja jos se sisälsi ääkkösiä,
  Samlink-pankkeihin (Aktia, Handelsbanken, POP, Sp) lähetettäessä tuli
  sisällön tarkastuksessa virhe
  -> ohjelma muuttaa nyt ääkköset vastaaviksi aakkosiksi ennen lähetystä, joten pulmaa ei tule


Versio:17.11.2017
 - Aiempi ohje on ollut, että näkyvä Asteri Monipankki pitää olla sammutettuna, kun lähetetään
  tai noudetaan suoraan toisesta Asteri-ohjelmasta, koska silloin Asteri Monipankki käynnistyy
  taustalla. Nyt ohje on, ettei enää haittaa, vaikka näkyvä Asteri Monipankki olisi käynnissä.
  Siltikään ei enää synny Duplicate Message.. -pulmaa päällekkäisten RequestId:ien vuoksi.


Versio:16.11.2017
 - jos maksutiedosto oli tehty muulla kuin Asteri-ohjelmalla ja jos se sisälsi ääkkösiä,
  OP:iin lähetettäessä tuli pulma
  "Saapuva sanoma allekirjoitettiin varmenteella, joka oli eri kuin se, jolla runko salattiin"
  -> ohjelma muuttaa nyt ääkköset vastaaviksi aakkosiksi ennen lähetystä, joten pulmaa ei tule


Versio:13.11.2017
 - RequestId:ksi tulee nyt levyltä tallesta vanha arvo lukuarvomuotoisena


Versio:25.9.2017
 - xml-maksujen virhepalaute näytetään selväkielisenä nyt myös silloin kun
  noudetaan monta maksupalauteaineistoa samaan tiedostoon


Versio:22.9.2017
 - Samlink on uusinut palveluvarmenteensa.
  Siksi Aktia, Handelsbanken, POP, Säästöpankit ja OmaSp antoivat pulmaa
  "saapuva sanoma allekirjoitettiin varmenteella, joka oli eri kuin se, jolla runko salattiin"
  Korjattu siten, että Samlinkin uusi palveluvarmenne asentuu ohjelmapäivityksen jälkeen,
  kun käynnistät ohjelman. Samalla vanha palveluvarmenne poistuu säilöstä.


Versio:18.9.2017/2
 - Aputyökalupainike:
    Tietosuojatyökalu: aineiston teksteiksi xxxxx
  jolla saat sotkettua aineiston tekstit X:iksi, jotta siitä ei näkisi kenen aineistoa on.
  Sotkettu aineisto löytyy samalla nimellä kuin alkuperäinen, mutta sotketun aineiston
  nimessä on lisätarkenne .xxx

Versio:13.9.2017
 - ktl selväkielisenä: korjattu sivumäärää ja yhteissummia


Versio:12.9.2017
 - Asetukset-painikkeen takana on nyt yksi uusi määritysmahdollisuus:
  "Selväkielisessä KTL:ssä: Kukin saajan tili omalle sivulleen"
  jota voit hyödyntää esim. jos tilit ovat eri yritysten tilejä


Versio:9.9.2017
 - ktl selväkielisenä: korjattu siten, että näyttää tilien väliotsikot silloinkin,
  kun on saman pankkiryhmän tilejä monta peräkkäin


Versio:7.9.2017
 - saapuneet viitemaksut XML camt.054 selväkielisenä

Versio:1.9.2017
Versio:31.8.2017
 - saldokysely selväkielisenä (Nordea ja Danske Bank)

Versio:30.8.2017
 - Jos lähetys on ok, ohjelma muistuttaa, että pitää silti noutaa palaute muutaman pankkipäivän kuluttua
 - Noudon aikarajauksen saat nyt annettua myös valitsemalla vain kuukauden ja vuoden, jolloin
  ajanjaksoksi tulee kuukauden ensimmäisestä päivästä kuukauden viimeiseen päivään.
  Virallinen käytettävä aikarajaus on se, joka on Ajanjaksolta-päiväyksien välillä.
  Uusi kuukausivalintamahdollisuus vain nopeuttaa aikarajauksen antamissa joissain tapauksissa.

Versio:28.8.2017/2
 - ktl selväkielisenä: yhteissummissa nyt aina kaksi desimaalia

Versio:28.8.2017
 - Finvoice-verkkolaskut selväkielisenä, Finvoicen katselu -ikkuna

Versio:18.8.2017
 - Joukkolähetys: voit lähettää kaikki samassa kansiossa olevat XML-maksutiedostot (pain.001.001.02 ja 3)
  samalla painalluksella. Lähetetyt tiedostot siirtyvät lahetetyt-alikansioon.
 - Lähetysraporttiin lisätty tulostumaan pankki ja aineistotyyppi (ei ollut aiemmin pankeissa OP, Aktia,
  Handelsbanken, POP, Sp, Danske Bank)
 - Valuuttakurssit selväkielisenä
 - Vastaanottoilmoitus selväkielisenä

Versio:17.8.2017
 - korjattu Nordeasta Finvoice-virhepalautteen noudossa, että virhepalaute näkyy nyt selväkielisenä

Versio:16.8.2017/3
 - Pankkia DanskeBank ei löydy Asteri Monipankista -pulma muulla Asteri-ohjelmalla noudettaessa; korjattu

Versio:16.8.2017
 - TITO selväkielisenä html:nä
    - sivunvaihto siistitty tapauksessa, jossa oli paljon yksittäisiä viitemaksuja
 - Finvoice-virhepalaute näytetään nyt myös selväkielisenä Muistio/Notepadissa
 - aiemmin luotujen aineistojen tarkastelu selväkielisenä:
    - nyt aineisto avautuu yhdestä ja samasta painikkeesta olipa se:
        - KTL
        - TITO
        - maksupalaute
        - Finvoice virhepalaute

Versio:15.8.2017
 - kun ohjelma käynnistyy, se tarkistaa ja huomauttaa myös pankkien juurivarmenteiden ja palveluvarmenteiden vanhenemisesta


Versio:14.8.2017
 - etäAsteri-painike, jolla voit käynnistää etätuen, kun olet puhelinyhteydessä Asterin tukeen
 - uusi toiminto "Näytä kaikkien varmenteiden vanhenemistiedot"
  joka tulostaa Muistio/Notepadiin koneesi varmennesäilössä olevien
  Asteri Monipankkiin liittyvien varmenteiden voimassaolotiedot,
  sijaitsee Asiakasvarmenteiden lataus -välilehdellä ja
  sitä voit käyttää huoltotyökaluna esim. seuraavasti:
    - jos jokin palveluvarmenne tai juurivarmenne näyttää vanhenevan, asenna
     Asteri Monipankin päivitys netistä, jolloin saat uusimmat palveluvarmenteet
    - jos jokin asiakasvarmenne näyttää vanhenevan, uusi se pankista
     (tähän ei vielä ole Asteri Monipankissa automaattista toimintoa)

Versio:13.8.2017
 - pankkivarmenteiden automaattinen asentuminen:
    - ensiasennuksen ja päivityksen mukana asentuu koneelle cer- ja der-tiedostot,
     joissa on pankkien juurivarmenteet ja palveluvarmenteet
    - ohjelman käynnistyessä asentuvat nyt varmennesäilöihin ne pankkien juurivarmenteet
     ja palveluvarmenteet, joita ei niissä ennestään ole


Versio:11.8.2017
 - Danske Bankin asiakasvarmenteen latausikkunassa teksti korjattu: Käyttäjätunnus -> Käyttäjänumero


Versio:8.8.2017
 - ktl selväkielisenä näyttää nyt myös tapahtumien yhteislukumäärän ja yhteissumman kirjauspäivältä


Versio:20.7.2017
 - ktl selväkielisenä näyttää nyt myös Handelsbankenin ktl:n (eli jos onnistumismerkkinä oli tyhjä kun se yleensä on 0)


Versio:17.7.2017
 - selväkielisessä maksupalautteessa näytetään nyt joissain tapauksissa aiempaa täydellisemmät tiedot


Versio:16.7.2017
 - Aiempi maksupalaute selväkielisenä -painike, jolla voit avata aiemman pain.001-maksupalautteen
  nähdäksesi sen selväkielisenä
 - maksupalautteen nouto näyttää nyt tiedoston sisällön tulkittuna selväkieliseksi


Versio:8.7.2017
 - TITO selväkieliseksi, KTL selväkieliseksi: ääkköset näkyvät nyt kirjaimina eikä graafisina merkkeinä


Versio:6.7.2017
 - Danske Bankin siirrot eivät toimineet muusta Asteri-ohjelmasta käsin; korjattu

Versio:28.6.2017/2
 - uusia painikkeita: Aiemmin noudettu TITO selväkielisenä ja Aiemmin noudettu KTL selväkielisenä

Versio:28.6.2017
 - TITOn selväkielisessä html:ssä näkyy nyt myös viitenumero eikä näy
  mahdollinen NOTPROVIDED-viesti

Versio:27.6.2017
 - Dansken pankin varmenteiden nouto ei enää vaadi, että DPSIGN-varmenne olisi ennestään koneella

Versio:6.6.2017
 - TITO selväkielisen sivunvaihtumista/täyttymistä siistitty

Versio:5.6.2017
 - joukkonoudon pankinvalintalaatikkoa suurennettu, jotta kaikki pankit mahtuvat kerralla näkyviin
 - selväkielisen TITOn
    - pankin otsikko lisätty
    - sivunvaihtoja korjattu


Versio:4.6.2017
 - TITOn selväkielisessä yrityksen nimi ei vaihtunut joukkonoudetussa; korjattu

Versio:2.6.2017
 - TITOn selväkieliseen html:ään korjattu POP Pankin ja Sp/OmaSp:n BIC-koodit

Versio:1.6.2017/2
 - TITOn selväkielisen näyttämisen jumitus korjattu

Versio:1.6.2017
 - kun noudat konekielisen tiliotteen eli KTO/TITO:n mistä tahansa pankista,
  Asteri Monipankki näyttää sen sisällön nyt aina myös selväkielisenä html-sivuna
  nettiselaimessa, josta voit sen edelleen tulostaa paperille
 - selväkieliseen KTL:oon korjattu jossain tapauksessa viallinen sivunvaihtuminen

Versio:30.5.2017
 - selväkieliseen KTL:oon korjattu tapahtumien kpl-määrä

Versio:29.5.2017/2
 - selväkieliseen KTL:oon lisätty kirjauspäivärivi myös toisen ja sitä seuraavien pankkien alkuun

Versio:29.5.2017/2
 - kun noudat saapuneet viitemaksut KTL-tiedoston mistä tahansa pankista,
  Asteri Monipankki näyttää sen sisällön nyt aina myös selväkielisenä html-sivuna
  nettiselaimessa, josta voit sen edelleen tulostaa paperille

Versio:29.5.2017
 - Objektin viittaukseksi ei voi määrittää objektiesiintymää -pulma tai
  Object reference not set to an instance of object -pulma, jos ei vielä
  ollut yhtään varmennetta Asiakastiedot-välilehdellä; korjattu
 - Lue pohjaksi varmennesäilössä olevien tiedot -painikkeesta tuli Ålandsbankenissa
  asiakasyrityksen nimeksi aina Alandsbanken; korjattu tyhjäksi;
  ja Nordeassa tulee nyt myös Käyttäjätunnus-sarake varmenteen perusteella

Versio:24.5.2017/2
 - RequestId:n kasvatus nyt myös, kun noudetaan aineistoja muulla Asteri-ohjelmalla

Versio:24.5.2017
 - RequestId ei kasvanut, kun muusta Asteri-ohjelmasta lähetettiin maksuja, joten joissain
  tapauksissa esim. OP:ssa kohdattiin Duplicate Error; korjattu

Versio:18.5.2017
 - joukkonoudossa tuli Danske Bankin tiedostot listalle kahteen kertaan; korjattu

Versio:16.5.2017
 - Danske Bank julkaistu
 - Ålandsbanken julkaistu


Versio:11.5.2017
 - yksittäismaksun tekeminen ja lähettäminen Samlink-pankeille (Aktia, Handelsbanken, POP, Sp) ilmoitti
  "ResponseCode 25 ResponseText Tiedoston sisällön tulkinta epäonnistui"; korjattu


Versio:4.5.2017
 - TITO konekielisen tiliotteen yhdistämisessä kirjanpitoon oli ääkköspulmaa
  esim. Handelsbankenissa ym. Samlink-pankeissa; korjattu


Versio:10.4.2017/2
 - noudettaessa kaikki samaan (ilman joukkonoutoa) tuli pulma, ettei löydy tiedostoa kaikki.txt
  koskien pankkeja Aktia, Handelsbanken, POP ja Sp; korjattu


Versio:10.4.2017
 - joukkonoudossa ääkköspulmaa, esim. ktl:ssä aiheutti myyntireskontrassa tulkintavaikeuksia; korjattu


Versio:20.3.2017
 - joissain koneissa tuli Aktia/Handelsbanken/POP/Sp/OmaSp aineistoja noudettaessa pulma
  "jakso ei sisällä elementtejä"; korjattu
 - varmenteenlatauksessa tulevaan kysymykseen lisätty tarkentava ohje
  "Anna salasana varmenteen tallennusta varten (esim. neljä numeroa, valitse vapaasti, pidä muistissasi)"

Versio:17.3.2017/2
 - 17.3.2017-version Danske Bank ja Ålandsbanken varmenteenlatauspainikkeet
  poistettu, koska eivät olleet vielä toiminnassa


Versio:17.3.2017
 - Sp/OmaSp ja Aktia varmenteenlataus korjattu


Versio:12.3.2017
 - varmenteen latauksen loppuun lisätty automaattinen asiakastietojen tallentuminen

Versio:10.3.2017

Versio:9.3.2017
 - OP:n asiakasvarmenteen noudossa mustUnderstand-pulma; korjattu

Versio:26.2.2017
 - "Lue pohjaksi varmennesäilössä olevien tiedot"-painike tunnistaa nyt,
  onko kyseessä Aktian, Handelsbankenin, POP:n vai Säästöpankin varmenne
  ja arvaa yrityksen nimeksi sopimusnimen pienin kirjaimin, isoin alkukirjaimin

Versio:25.2.2017
 - julkaistu Säästöpankit ja Oma Säästöpankki
    - käytä Asiakastiedot-välilehdellä pankkina "Sp"

Versio:23.2.2017
 - POP:n väri vaihdettu

Versio:22.2.2017
 - julkaistu POP

Versio:17.2.2017
 - julkaistu Aktia

Versio:30.1.2017/2
 - Handelsbankenin asiakasvarmenteen latauksessa pysäytetään nyt suorittaminen,
  jos vastaus ei ok

Versio:30.1.2017
 - ei tullut tapahtumalokiin merkintää, kun lähetettiin muulla Asteri-ohjelmalla
  OP:iin tai Handelsbankeniin; korjattu
 - siistitty kysyttäviä tietoja OP:n ja Handelsbankenin asiakasvarmenteen latauksessa

Versio:27.1.2017
 - Handelsbanken julkaistu


Versio:18.1.2017/3
 - jos noudettiin aineistoa muun Asteri-ohjelman kautta ja jos aineistoa
  ei löytynyt annetuilla rajauksilla, nouto kesti kauan ja päättyi
  taustakäynnistyspulmaan; korjattu

Versio:13.12.2016
 - pulma lähetettäessä verkkolaskua OP:iin; korjattu

Versio:8.12.2016
 - Nyt voit tehdä Asteri Monipankilla yksittäisen lähtevän maksun tiedoston:
  Lähetä pankkiin -välilehdellä on uusi painike: Luo yksittäinen maksu.
  Kun tiedosto on luotu, sen nimi menee automaattisesti lähetettävän tiedoston nimeksi
  eli Sinun tarvitsee vain valita oikea aineistotyyppi ja painaa lähetyspainiketta.
  Luodut tiedostot menevät levylle ja tiedostonimestä näkee maksajan ja saajan nimet
  ja maksetun summan, joten saat helposti otettua vanhan tiedoston pohjaksi, jottei
  Sinun tarvitse kirjoittaa esim. pankkitilinumeroita kokonaan uudelleen.
  Jos tarvitset yhteenvetoraportteja yms., älä käytä tätä toimintoa vaan hanki
  Asteri Ostoreskontra -ohjelma.

Versio:21.11.2016/2
 - kannattaa päivittää muut Asteri-ohjelmat, koska niiden versiossa 29.11.2016
  on monipankkiliittymässä nyt uusi rastitusmahdollisuus
    "Yrityksellä ei ole monipankissa omaa asiakasvarmennetta,
    joten käytä varmennetta, joka löytyy
    (esim. tili- tai isännöintitoimiston) Y-tunnuksella ..."Versio:21.11.2016
 - Nordean varmenteen lataus korjattu:
    Asiakasnumero = Lähettäjänumero = Käyttäjätunnus
  ja siihen kuuluu Nordean sopimuspaperista kohta "Käyttäjätunnus"
  joten kysytään ohjelmassakin vain Käyttäjätunnus


Versio:18.11.2016
 - Nordean varmenteen lataus korjattu

Versio:15.10.2016
 - ensimmäinen jakeluversio

Versio:13.10.2016
 - esittelypäivän versio


Sivu muodostettu 30.1.2018, 12:18